L»›p dy h»c guitar c¥p t»‘c ‘»‡m ht ti tphcm

  • View
    124

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of L»›p dy h»c guitar c¥p t»‘c ‘»‡m ht ti tphcm

  1. 1. Lp dy hc guitar Cp Tc m Ht Cht lng cao 2015 LP HC GUITAR CHT LNG TI HCM SI GN 2015 Ti sao bn li chn chng ti, iu g khc bit ??? Lp hc guitar c thit k ch vi 4-6 hc vin m bo tnh hot ng nhm v s theo st ca gio vin n tng c nhn. Hc ti mi trng sch s, thong mt v khu vc an ninh tt. Gio trnh bm st thc t, ct gim ti a tnh l thuyt, nng cao tnh thc hnh v thc dng. Mi hc vin c qun l theo cch qun l hin i (mi ngi l 1 account). m bo vic theo st tin trnh hc ca hc vin c st sao hn, p ng nhu cu ca hc vin tt hn Gio vin tr, nng ng, nhit tnh v c kinh nghim ging dy Guitar trn 5 nm. Gi c rt sinh vin. Ging vin hin ti ang cng tc Hi Guitar ng Nam (SEA Guitar) mt trung tm dy guitar uy tn hng u HCM. i tng theo hc lp Guitar ny: am m guitar v mun n guitar thc s (Khng nn hc lm vi bi ri biu din, th nn cn s u t thi gian nghim tc) kha hc ko di trong 9 thng, gm 4 module nh (mi module ko di 2 thng). Kt thc tng module, hc vin c nh gi qu trnh hc qua bi test nh, phn nh chnh xc kt qu hc tp ca hc vin. Hc vin cha bit g v nhc hoc ch bit s mun tm hiu k + kin tr th thch (v thnh thong s c nhng bi tp rt th thch sau khi xong 1 chuyn )
  2. 2. Cam kt: Tp trung su vo th ct li, vch ra l trnh hc tp v theo st qu trnh pht trin ca tng hc vin. o to theo l thuyt m tinh gin (nhng nhc l tht s cn), to cho hc vin c nn nhc l vng chc ri mi pht trin theo xu hng n guitar m hc vin thch sau ny (modern, classic hay finger style). Hc vin c th nhanh chng: - Bit c cc bn nhc. - Bit chi nhc t cc bn nhc. - Bit cc hp m cn bn. - Bit m ht (cc iu cn bn nh: Waltz, Boston, Slow, Slow Rock, Disco). - Bit c k thut n ca cc trng phi Classic, Modern, Finger Style.
  3. 3. a im hc: Ti: 247A/38 Huynh Vn Bnh, P.11, Q. Ph Nhun, H Ch Minh Hoc ti: 7A/2 Nguyn Th Minh Khai P. Bn Ngh Q. 1 H Ch Minh Nhn hc vin mi mi ngy (1 lp ch nhn ti a 6 hc vin) c lp guitar cho thiu nhi Hc ph: Lp Quy chun c bn: 800.000/thng (kha hc 9 thng). Lp Cp tc: 1.800.000/thng (kha hc 2 thng) (*) C hc ph u i vo ma H. Thu trc tip ti lp v c nhiu u i khi ng k cc kha hc lin tc hay ng k theo nhm, n c sn lp. Nu hc vin c n th khuyn khch em theo ( gio vin ln dy n mi ngy hc, khi hc v th m chun, k nng thm m (nghe note) s d pht trin hn sau ny). C BIT: c hc th mt bui u trc khi ng k. LIN H NGAY C T VN MIN PH LP PH HP 097.5599.284 (Mr. Tun) Nu ngay ln gi u bn thy khng ai bt my, xin li tin nhn SMS, chng ti s lin lc li cho bn trong vng 24h. LP HC GHITA CHT LNG TI SI GN 2015