Click here to load reader

LP_VACCINAREA BCG

  • View
    92

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of LP_VACCINAREA BCG

VACCINAREA BCG

Tuberculoza in anul 2005Tara Moldova Romania Rusia Ucraina Bulgaria Spania Ungaria Albania Franta Germania Incidenta %000 138 134 119 99 39 27 22 20 13 7.2 Mortalitate%000 19 18 20 14 5.2 2.9 2.9 3.5 1.3 0.7

Vaccinul BCG a fost introdus n PNI cu scopul de a preveni cazurile grave de tuberculoz (n special meningita tbc i boala diseminat ) la copilul mic, f r a putea ns influen a transmiterea bacilului Koch n colectivitate. Controlul tuberculozei se bazeaz pe depistarea cazurilor i tratamentul lor, n special a formelor contagioase de boala (eliminatori de BK). Vaccinarea a fost introdus n Romnia pentru prima dat n anul 1948.

Defini ie, indica ii Metod de imunizare activ - inocularea n organismul uman neinfectat a unei cantit i de micobacterii atenuate, care i p streaz calit ile antigenice, si determin att imunizarea ct i instalarea alergiei tuberculinice. Vaccinul BCG (bacilul Calmette-Guerin) este un vaccin viu, o su atenuat de M. bovis, prin trecerea pe culturi succesive pe medii cu cartof glicerinat i bil de bou. Produsul liofilizat con ine n perioada de eficacitate de 6 luni un num r de 4-5 milioane germeni la 1 g vaccin.

Indica ii - obligatoriu doar nou-n scu ii, la vrsta de 4-7 zile, dac nu exist contraindica ii, odat cu externarea din maternitate, f r testare tuberculinic . Cei nevaccina i n maternitate se recupereaz de c tre medicul de familie pn la vrsta de 3 luni, tot f r testare tuberculinic . Revaccin rile ulterioare nu au eficien dovedit i s-au sistat n Romnia din anul 1995.

Tehnic Injectarea strict intradermic a 0,1 ml (0,1 mg BCG) suspensie vaccinal n 1/3 sup. a bra ului stg., pe fa a posteroextern , dup dezinfec ia tegumentelor. Dac injectarea este corect , la locul acesteia apare o papul cu aspect de coaj de portocal , care nu se tamponeaz .

Evolu ie: Dup 3-4 s pt mni - o mic indura ie de culoare ro ie, cu diametru de 6-8 mm, ce persist 1-2 luni. Poate ulcera, eliminnd un lichid purulent (cazeum). Dup 2-8 s pt mni se formeaz o crust care, dup ce se desprinde, las o cicatrice rotund , u or depresibil , cu un diametru de circa 5 mm. Dup 6-8 s pt mni se instaleaz alergia postvaccinal (IDR la tuberculin +) care atinge o intensitate maxim ntre 6-12 luni, iar apoi se estompeaz .

Complica ii Complica iile sunt foarte rare: la nivel local poate ap rea complexul BCG anormal: ulcera ia local , abcesul s.c. la locul inocul rii, adenopatia loco-regional supurat , fistulizat sau nu complica ii diseminative localizate sau generalizate (BCG-ita): otite, localiz ri osteoarticulare, leziuni renale, determin ri mediastinopulmonare, granulii, adenopatii periferice multiple, meningite, etc. Toate complica iile sistemice se trateaz ca i TB activ grav ,

Contraindica ii Temporare: starea febril , leziunile tegumentare eruptive, greutate sub 2500g, sarcina Definitive: infec ia HIV simptomatic , imunodeficien e congenitale i dobndite (leucemii, limfoame, neoplazii), tratamente imunosupresive (corticosteroizi, alkilan i, antimetaboli i, iradiere).

Valoare protectiv Protec ie par ial , care variaz ntre 20% i 60%: nu previne primoinfec ia nu previne reactivarea infec iei latente nu influen eaz TB pulmonar a adul ilor Imunitatea vaccinal previne: diseminarea hematogen (bacilemia) metastazele postprimare cre te capacitatea de rezisten la suprainfec ia ulterioar exogen . Protec ia conferit de vaccinarea BCG poate fi dep de: contamin rile masive i prelungite n st ri biologice deficitare n condi iile aplic rii unui vaccin ineficace ori cu tehnicitate incorect .

it

nregistrare Vaccinarea BCG efectuat n maternitate se consemneaz n registrul nou n scu ilor, n carnetul de vaccin ri (care se nmneaz mamei) i n fi a copilului care se trimite la medicul de familie. Vaccin rile efectuate de medicul de familie se consemneaz n registrul unic de vaccin ri i n carnetul de vaccin ri al copilului.

P strare Vaccinul liofilizat se p streaz la o temperatur de +2C - +8C i la ad post de lumin . Expunerea, chiar i pentru scurt timp la lumina direct degradeaz vaccinul. Dup reconstituire, vaccinul se va p stra la frigider (+2C i +8C), dar nu mai mult de 6 ore, dup care dozele neconsumate se arunca.

TESTAREA CUTANAT TUBERCULINIC

Utilizarea testului tuberculinic n scop diagnostic pentru eviden ierea sensibilizrii la tuberculin n cazul unor suspiciuni de infec ie TB la copii simptomatici sau la cei din focare TB (simptomatici sau nu) cu ocazia anchetei epidemiologice. Ca metod de investiga ie epidemiologic pentru calculul prevalen ei infec iei i a riscului anual de infec ie, ca indicatori ai endemiei TB. To i copiii simptomatici suspecta i de TB Pacien ii cu infec ie HIV. Copiii la intrarea n centre de plasament, coli ajut toare, coli de corec ie i alte institu ii cu risc. Pentru aprecierea eficien ei vaccin rii BCG.

AVANTAJE Ieftin Sigur Opera ional epidemiologic Martor al infec iei cu bacilul tuberculozei permite dozarea cantit ii de antigen injectat , motiv pentru care este singura acceptat ca test diagnostic i epidemiologic.

DEZAVANTAJE DEZAVANTAJE Erori de tehnic i de interpretare necesit personal experimentat. Nu deosebeste infec ia natural de cea postvaccinal . Variaz n timp putndu-se negativa spontan sau sub influen a unor factori temporari. Pierderi de material biologic (tuberculina fiind condi ionat n fiole multidoze). Tuberculina este vulnerabil la condi iile de p strare i transport.

TehnicANTIGENUL - PPD (protein purified derivat), fabricat de Institutul I.Cantacuzino, condi ionat n fiole de 2 ml i n dou concentra ii diferite: 2 UI/0,1 ml (fiole marcate cu ro u) i 10 UI/0,1 ml (fiole marcate cu albastru). Se p streaz la frigider, produsul fiind sensibil la lumin i c ldur . TEHNIC Intradermoreac ie (IDR, Mantoux). Sering etan de unic folosin de 1 ml gradat n 0,1 ml cu un ac intradermic sub ire (de 10 mm cu bizou scurt). Injectarea trebuie f cut pe fa a anterioar a antebra ului stg., la unirea 1/3 sup. cu 2/3 inf., n tegument s n tos. Dezinfec ia pielii n zona respectiv cu alcool sanitar. Injectarea strict intradermic de 0,1 ml din solu ia de PPD. Injectarea corect este urmat de apari ia unei papule albe, ischemice de 5-6 mm n coaj de portocal , care nu trebuie tamponat dup ce s-a extras acul. IDR corect este confirmat de absen a snger rii i de ob inerea papulei.

Citire La 72 de ore de la injectare, cnd indura ia este maxim i reac ia nespecific dispare. Identificarea marginilor laterale ale INDURA IEI prin palpare, eventual prin trecerea unui pix / creion peste margini cu presiune foarte u oar . M surarea cu precizie (cu rigla transparent ) a diametrului transversal al INDURA IEI i exprimarea n mm. NU m sura i diametrul longitudinal i NU m sura i eritemul!!

InterpretareDIMENSIUNI < 5 mm 5-9 mm REZULTAT INTRADERMOREAC IE NEGATIV NEGATIV n general POZITIV la cei cu risc mare de progresie spre boal prin imunodepresie: infecta i HIV, transplant de organe, tratament imunosupresor NDOIELNIC contact recent i repetat cu un caz de TB pulmonar bK + POZITIV dac este un factor de risc POZITIV

10-17 mm > 18 mm

Reac ia (intens) pozitiv la PPD este marker al infec iei TB, nu certific TB activ . Dac rezultatul testului a fost pozitiv, repetarea lui nu mai furnizeaz informa ii suplimentare i nu este indicat . O reac ie negativ la PPD sugereaz o afec iune ne-TB, dar nu exclude diagnosticul de TB.

Semnifica ia reac iei negative Organismul testat este neinfectat. Organismul este infectat i se afl n faza antealergic . Organismul este infectat dar testul este efectuat dup o boal anergizant . Stingerea hipersensibilit ii dup tratament sau spontan.

Limitele interpret rii (1)REAC II FALS POZITIVE Erori de injectare sau citire (interpretarea reac iilor nespecifice, injectarea subcutanat a tuberculinei) Vaccinarea BCG Contactul cu micobacterii atipice Efectul booster repetarea IDR la intervale scurte (de pn la 12 luni) poate genera cre terea intensit ii reac iei cu 3-8 mm fa de reac ia anterioar . Reac ii ncruci ate cu alte antigene bacteriene (de ex. ASLO n cantitate mare)

Limitele interpret rii (2)REAC II FALS NEGATIVE Eclips a reac iei, prin: hiposensibilizarea pielii prin repetarea IDR la intervale scurte vaccin ri recente cu virusuri vii (urlian, rujeolic, polio) boli cu efect imunodepresor (sarcoidoz , limfoame maligne, leucemii, neoplazii maligne avansate, infec ii virale i micotice severe, hepatita, SIDA, diabet, dializa i, .a.) deficite imune congenitale ce afecteaz r spunsul imun celular terapie citostatic , corticoterapie, raze X sau UV, administrare de ser antilimfocitar st ri de oc: chirurgical, traumatic, arsuri grave st ri fiziologice: nou n scu i, menstrua ie, graviditate, vrstnici st ri patologice: malnutri ie, distrofie, ca exie, etilism tuberculoze avansate (pulmonare distructive extinse, miliare).

Limitele interpret rii (3) (3 Erori de tehnic : administrare incorect (dozare prea mic , injectare prea profund ) vaccin necorespunz tor prin sc derea activit ii antigenice a PPD lectur i interpretare incorect