Luan an_Minh Nguyet-2014.pdf

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Luan an_Minh Nguyet-2014.pdf

 • I HC QUC GIA H NI

  TRNG I HC KHOA HC T NHIN

  Nguyn Minh Nguyt

  C S CNH QUAN HC CHO VIC S DNG HP L

  TI NGUYN THIN NHIN V BO V MI TRNG

  TRONG PHT TRIN NNG LM NGHIP

  TNH H TNH

  LUN N TIN S A L

  H Ni - 2014

 • I HC QUC GIA H NI

  TRNG I HC KHOA HC T NHIN

  Nguyn Minh Nguyt

  C S CNH QUAN HC CHO VIC S DNG HP L

  TI NGUYN THIN NHIN V BO V MI TRNG

  TRONG PHT TRIN NNG LM NGHIP

  TNH H TNH

  Chuyn ngnh: a l t nhin

  M s: 62 44 02 17

  LUN N TIN S A L

  NGI HNG DN KHOA HC:

  1. PGS.TS. Nguyn Ngc Khnh

  2. GS.TS. Trng Quang Hi

  H Ni - 2014

 • i

  LI CAM OAN

  Ti xin cam oan y l cng trnh nghin cu ca ring ti. Cc s liu, kt qu

  nu trong lun n l trung thc v cha tng c ai cng b trong bt k cng trnh

  no khc.

  Tc gi lun n

  Nguyn Minh Nguyt

 • ii

  LI CM N

  Lun n c hon thnh ti Khoa a l, Trng i hc Khoa hc T nhin -

  HQG H Ni di s hng dn khoa hc nghim khc ca PGS.TS. Nguyn Ngc

  Khnh v GS.TS. Trng Quang Hi - Tc gi xin by t lng bit n su sc nht

  n cc thy - nhng ngi lun tn tm dy bo, ng vin tc gi trong sut thi

  gian thc hin lun n.

  Trong qu trnh nghin cu, tc gi nhn c nhng ch bo v gp qu

  bu ca cc thy, c trong v ngoi trng: GS.TS. Nguyn Cao Hun, PGS.TS. ng

  Vn Bo, GS.TSKH. Phm Hong Hi, PGS.TS. Nguyn Khanh Vn, GS.TS. o

  nh Bc, PGS.TS. Phm Quang Tun, PGS.TS. Nguyn Th Kim Chng, PGS.TS.

  ng Duy Li; PGS.TS. Nguyn Thc Nhu, PGS.TS. Li Vnh Cm, TS. Phm Quang

  Anh, PGS.TS. Li Huy Anh, PGS.TS. V Vn Phi, PGS.TS. Nguyn Trn Cu,

  PGS.TS. Trn Vn , thy Nguyn Thnh Long, PGS.TS. Nguyn Ngc Thch,

  PGS.TS. Trn Vn Tun, PGS.TS. Nguyn Hiu, PGS.TS. Trn Anh Tun, PGS.TS.

  Mai Trng Thng, PGS.TS. inh Vn Thanh, TS. Nguyn An Thnh, PGS.TS. Nh Th

  Xun, TS. Bi Quang Thnh, TS. Mn Quang Huy, TS. inh Th Bo Hoa, TS. Phm

  Th Vnh, TS. Nguyn Th Thy Hng, TS. Nguyn Th H Thnh, TS. Vn Thanh,

  TS. Trn Thanh H. Tc gi xin chn thnh cm n nhng ch bo v gp qu bu

  ca qu thy, c.

  Tc gi cng xin by t lng bit n n tt c cn b, thy c gio trong Trng

  i hc Khoa hc T nhin, Phng Sau i hc, Khoa a l, B mn Sinh thi Cnh

  quan v Mi trng to mi iu kin tc gi hon thnh lun n.

  Tc gi xin by t lng bit n n cc anh ch v cn b UBND tnh H Tnh,

  S Ti nguyn v Mi trng tnh H Tnh v ngi dn a phng trong tnh hp

  tc, gip nhit tnh trong thi gian tc gi tin hnh nghin cu thc a.

  Cui cng, tc gi xin gi li cm n chn thnh n tt c cn b, thy c gio

  v ng nghip Khoa Kinh t - Hc vin Bo ch v Tuyn truyn, cng nh bn b v

  gia nh ng vin tc gi rt nhiu trong sut qu trnh thc hin lun n.

  H Ni, ngy 28 thng 6 nm 2014

  Tc gi

 • iii

  MC LC

  LI CAM OAN .............................................................................................................. i

  LI CM N ................................................................................................................... ii

  MC LC ....................................................................................................................... iii

  DANH MC CH VIT TT ....................................................................................... vi

  DANH MC BNG ...................................................................................................... vii

  DANH MC HNH ...................................................................................................... viii

  M U .......................................................................................................................... 1

  1. L do la chn ti .................................................................................................... 1

  2. Mc tiu v nhim v nghin cu ................................................................................ 2

  3. Gii hn phm vi nghin cu ....................................................................................... 2

  4. ngha ca ti ......................................................................................................... 3

  5. Nhng im mi ca lun n ....................................................................................... 3

  6. Nhng lun im bo v ............................................................................................... 3

  7. C s ti liu ................................................................................................................. 4

  8. Cu trc lun n ............................................................................................................ 4

  Chng 1: C S L LUN V PHNG PHP NGHIN CU ............................ 5

  1.1. TNG QUAN CC VN NGHIN CU C LIN QUAN ........................... 5

  1.1.1. Tng quan nghin cu cnh quan trn Th gii ............................................ 5

  1.1.2. Tng quan nghin cu cnh quan Vit Nam ............................................ 12

  1.1.3. Tng quan cc cng trnh nghin cu v H Tnh ....................................... 16

  1.2. C S CNH QUAN HC CHO VIC S DNG HP L TI NGUYN

  THIN NHIN V BO V MI TRNG TRONG PHT TRIN NNG LM

  NGHIP .......................................................................................................................... 22

  1.2.1. Mi lin h gia nghin cu cnh quan vi nghin cu s dng hp l ti nguyn

  thin nhin v bo v mi trng trong pht trin nng lm nghip ............................. 22

  1.2.2. Nghin cu c bn v nghin cu ng dng ca cnh quan hc qua phn

  tch v nh gi cnh quan ............................................................................................. 25

  1.2.3. S dng hp l ti nguyn thin nhin v bo v mi trng trong pht trin

  nng lm nghip trn c s nghin cu cnh quan ........................................................ 30

 • iv

  1.2.4. nh hng khng gian s dng hp l ti nguyn thin nhin v bo v

  mi trng trong pht trin nng lm nghip................................................................. 33

  1.3. QUAN IM, PHNG PHP V QUY TRNH NGHIN CU .................... 35

  1.3.1. Cc quan im nghin cu ........................................................................... 35

  1.3.2. Cc phng php nghin cu ...................................................................... 37

  1.3.3. Quy trnh nghin cu ................................................................................... 40

  Tiu kt chng I ............................................................................................................ 41

  Chng 2: NGHIN CU C IM CNH QUAN TNH H TNH ................... 42

  2.1. CC HP PHN THNH TO CNH QUAN ................................................... 42

  2.1.1. V tr a l ................................................................................................... 42

  2.1.2. a cht ........................................................................................................ 43

  2.1.3. a mo ........................................................................................................ 45

  2.1.4. Kh hu ......................................................................................................... 50

  2.1.5. Thy vn ...................................................................................................... 57

  2.1.6. Th nhng .................................................................................................. 60

  2.1.7. Thm thc vt .............................................................................................. 64

  2.1.8. Hot ng ca con ngi ............................................................................. 67

  2.1.9. Tai bin thin nhin v bin i kh hu ...................................................... 73

  2.2. PHN LOI CNH QUAN TNH H TNH ....................................................... 77

  2.2.1. H thng phn loi v bn cnh quan tnh H Tnh ............................... 77

  2.2.2. c im, chc nng, ng lc cnh quan tnh H Tnh ............................. 82

  2.2.3. S phn ha cnh quan tnh H Tnh ........................................................... 94

  2.3. PHN VNG CNH QUAN TNH H TNH ..................................................... 97

  2.3.1. C s phn vng cnh quan tnh H Tnh ................................................... 97

  2.3.2. c im cc tiu vng cnh quan tnh H Tnh ....................................... 103

  Tiu kt chng 2 ......................................................................................................... 105

  Chng 3: NH GI CNH QUAN CHO S DNG HP L TI NGUYN

  THIN NHIN V BO V MI TRNG TRONG PHT TRIN NNG LM

  NGHIP TNH H TNH ............................................................................................ 107

  3.1. NH GI CNH QUAN CHO PHT TRIN NNG LM NGHIP ........... 107

 • v

  3.1.1. Xc nh mc ch v la chn n v nh gi ....................................... 107

  3.1.2. La chn v phn cp ch tiu nh gi ..................................................... 109

  3.1.3. Kt qu nh gi v phn hng mc thch hp ..................................... 117

  3.1.4. Kim tra kt qu nh gi cnh quan vi hin trng phn b ................... 121

  3.2. HIN TRNG S DNG TI NGUYN THIN NHIN V CC VN

  MI TRNG LIN QUAN TRONG PHT TRIN NNG LM NGHIP TI

  CC TIU VNG CNH QUAN TNH H TNH .................................................. 127

  3.2.1. Tiu vng cnh quan ni Ging Mn ........................................................ 127

  3.2.2. Tiu vng cnh quan i Hng Sn - Hng Kh .................................. 128

  3.2.3. Tiu vng cnh