Lucky apartment

 • View
  50

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • LUCKY APARTMENT

 • Thng tin th trng ti Qun Tn Ph.Thng tin d n LUCKY APARTMENT. - V tr v lin kt vng- Xy dng- Tin ch- im mnh ca d n.- Gi v Phng thc thanh ton

 • I. V TR V LIN KT VNGTNG QUAN D N LUCKY APARTMENT337 Tn Hng, P.Tn Qu, Qun Tn PhTrng Tiu hc TN PHSn banh TN PH

 • LIN KT VNGCHNG DNG GARDENLUCKY APARTMENTCA QUN TN PHTrng cp 1 TN PHSn banh TN PHCh TN HNGTrng cp 3 T VNH DINTrng CP 2 V THNH TRANGBV A KHOA PH THOTrng cp 3 NG

 • MT TIN NG TN HNG

 • QUY M D N

  Din tch khun vin t: 4.988 m2Din tch xy dng: 2.389m2Tng dt san xy dng: 34.705m2Mt xy dng: 47%S block: 02 blockS tng: 15 tngTng hm: 01 hm u xeTng trt v lng : trung tm thng mi, nh hng, caf, nh tr H bi (411 m2) : gia 2 ta nh Tng din tch thng mi: 2.073.975m2Tng 1-14: cn h Tng s cn h: 232 cn hCc loi din tch: 54,8- 75,6- 87,9- 93,8- 97,6- 101,8- 160- 217,8( penthouse)

 • TIN CH BN TRONG D N

  Trung tm thng mi

  H bi

  Nh hng

  Caf bar

  Nh tr . . .

 • HIN TRNG D Nang thi cng n tng 8

 • MT BNG TNG TH TNG TRT

 • MT BNG TNG TRT

 • MT BNG KHI

 • MT BNG TNG LNG92,9 m292,9 m290 m290 m275,8 m2

 • MT BNG LU 254,8 m254,8 m256 m256 m278 m278 m293,8 m293,8 m293,8 m293,8 m287,9 m287,9 m287,9 m287,9 m297,6 m297,6 m288,6 m288,6 m2101,8 m2101,8 m2

 • MT BNG LU 354,8 m254,8 m256 m256 m278 m278 m2101,8 m2101,8 m287,9 m293,8 m288,6 m297,6 m297,6 m293,8 m293,8 m293,8 m287,9 m287,9 m287,9 m288,6 m2

 • MT BNG LU 4, 7, 10, 11, 1354,8 m254,8 m254,8 m254,8 m256 m256 m256 m256 m278 m278 m293,8 m287,9 m287,9 m287,9 m287,9 m293,8 m293,8 m293,8 m288,6 m288,6 m288,6 m288,6 m2

 • MT BNG LU 5, 6, 1254,8 m254,8 m254,8 m256 m256 m256 m278 m278 m293,8 m293,8 m293,8 m293,8 m287,9 m287,9 m287,9 m287,9 m288,6 m288,6 m288,6 m297,6 m2101,8 m2

 • MT BNG LU 854,8 m254,8 m254,8 m256 m256 m256 m278 m278 m293,8 m293,8 m293,8 m293,8 m287,9 m287,9 m287,9 m287,9 m288,6 m288,6 m288,6 m2101,8 m297,6 m2

 • MT BNG LU 954,8 m254,8 m256 m256 m278 m278 m293,8 m293,8 m293,8 m293,8 m287,9 m287,9 m287,9 m287,9 m297,6 m297,6 m288,6 m288,6 m2101,8 m2101,8 m2

 • MU CN H - 54,8 m2

 • MU CN H - 56 m2

 • MU CN H - 75,8 m2

 • MU CN H - 78 m2

 • MU CN H - 87,9 m2

 • MU CN H - 88,6 m2

 • MU CN H - 90 m2

 • MU CN H - 92,9 m2

 • MU CN H - 93,8 m2

 • MU CN H - 97,6 m2

 • MU CN H - 101,8 m2

 • IM MNH CA LUCKY APARTMENT

  D n ta lc ti mt tin ng Tn Hng (20 m 30 m). im nhn ln nht l cn h c gi trung bnh nhng nhiu tin ch: h bi 400m gia 2 block, TTTM, nh hng, caf ti tng trt + tng lng DA. Ch T chnh sa cc cn din tch ln thnh cn din tch nh 54,8 56 78 88,6 m2 . . . H tng x hi quanh d n tt : gn ch Tn Hng (100m), gn trng hc (50m) Thanh ton theo tin , 70% nhn nh, cn li thanh tan trong 01 nm (khng li sut). Vt liu i km cn h y hn cc sn phm cng phn khc: k bp, t bp, bn tm ng nhm knh

 • t cc: 50 tr/cn K hp ng mua bn: 20% sau 07 ngyt 2: 20% khi xong th (hin n tng 8)t 3: 30% + 2% ph bo tr khi giao nh (d kin qu 2 nm 2013)S cn li thanh tan trong 06 thng5% khi nhn GCNQSH cn hPHNG THC THANH TONGi bn: t 12,55 tr/m2

 • *