Luj Altiser i sustinske teze teorije ideologije Slavoja Zizeka

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Stefan Erdoglija Luj Altiser i suštinske teze teorije ideologije Slavoja Žižeka APSTRAKT: U radu su izloženi neki osnovni stavovi rane teorije ideologije Slavoja Žižeka, iz faze Sublimnog objekta idelogije i neposredno nakon toga, ukazivanjem na njihovu vezu sa Žižekovom kritičkom analizom Altiserovih shvatanja, i kritikom oba autora sa pozicije Kritičke teorije društva. Izložene su Žižekove osnovne teze o ideologiji, po kojima Žižek postaje svetski poznat, iz njegovih prvih bitnih publikacija na engleskom jeziku, dakle: izloženo je ono što je Žižek tvrdio u tekstovima iz prve polovine devedesetih godina, na čiju analizu je ovaj rad ograničen. Tome prethodi ekstenzivno razmatranje temelja Žižekove teorije ideologije u Altiserovoj teoriji ideologije. Altiser je imao više faza svog života i rada, ali u ovom radu sam razmatrao samo tekst Ideologija i državni ideološki aparati, kao ubedljivo najuticajniji Altiserov tekst na temu ideologije. Nivo ideologije koji je Žižek prvi vrlo jasno formulisao) je u: 1) u samoj “stvarnosti”, samom ustrojstvu društva – time što je društvena stvarnost konstruisana oko “iracionalne”, ideološke fantazije. 2) U zanemarivanju, potiskivanju činjenice da subjekti delaju u skladu sa pomenutom vrstom fantazije.

Text of Luj Altiser i sustinske teze teorije ideologije Slavoja Zizeka

Invalid document format