Click here to load reader

M1: LESNICKÁ BOTANIKA BOTANICKÝ SYSTÉM A NÁZVOSLOVÍ ROSTLIN

  • View
    94

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

M1: LESNICKÁ BOTANIKA BOTANICKÝ SYSTÉM A NÁZVOSLOVÍ ROSTLIN. Autor modulu: Ing. Radim Církva. Botanické systémy. a) umělé systémy – třídily rostliny podle jednoho nebo několika libovolně zvolených znaků, bez ohledu na příbuznost - PowerPoint PPT Presentation

Text of M1: LESNICKÁ BOTANIKA BOTANICKÝ SYSTÉM A NÁZVOSLOVÍ ROSTLIN

Prezentace aplikace PowerPoint

M1: LESNICK BOTANIKABOTANICK SYSTM A NZVOSLOV ROSTLINAutor modulu: Ing. Radim Crkva

Botanick systmya) uml systmy tdily rostliny podle jednoho nebo nkolika libovoln zvolench znak, bez ohledu na pbuznost autorem je vdsk prodovdec C. Linn

b) pirozen systmy zaloen na analze vtho potu vznamnch morfologickch znak s ohledem na pbuznost c) vvojov systmy vychzej z toho, e rostlinstvo souasn doby je vsledkem dlouhodobho procesu vvoje, kter vede od jednoduchch forem ivota k dokonalejm pedstavitelem je anglick biolog Ch. Darwin

Kategorie (systematick jednotky)se pouvaj pro tdn a uspodn rostlin v hierarchick soustavrozdlujeme je na:a) zkladn:

b) doplkov: tvo se z kategori zkladnch pomoc pedpony nad- nebo pod-, nap.

c) ni:

eoddlentdaddruhrodelepodepoddruhformaodrdaPklad rostlinnho druhu zaazenho do systmusoustava zkladnch kategoriesk taxonyvdeck taxonyerostlinnPlantaeoddlenkrytosemennMagnoliophytatdadvoudlonMagnoliopsidadbrukvotvarBrassicaleselebrukvovitBrassicaceaerodkyelniceDentariadruhkyelnice laznatDentaria glandulosaTaxony jsou pojmenovan kategorie v systmu, nkter maj charakteristickou koncovku svho eskho i vdeckho jmna ( tun zvraznn)Kultivar (culti varietas = kulturn odrda)je systematick jednotka na rovni odrdy (variety)vznikla vylechtnm (umlm vbrem, mutac, kenm)a) barevn kultivary: nap. ervenolist, lutolist, namodral ap.b) tvarov kultivary: nap. pevisl, sloupovit, sthanolist ap.dve se oznaovaly zkratkou cv. ped jmnem kultivaru Fagus sylvatica cv. Atropuniceadnes pomoc jmna v jednoduchch uvozovkch nahoe Fagus sylvatica Atropunicea

Pehled botanickho systmunebunn iv soustavy: e: nebunn oddlen: viry b) bunn iv soustavy:nade: prokaryota (prvojadern)e: bakteriee: sinicenade: eukaryota (jadern)e: houbye: rostliny

Pehled systmu hubeOddlenTdaHOUBYhlenkybukovky (chytridiomycety)asovky (oomycety)houby prav (vlastn) (eumycety)houby spjivhouby veckovtrusnhouby stopkovtrusnliejnkyPehled systmu rostlinePodeOddlenTdaROSTLINYNi rostlinyruduchyhnd asyzlativkychaluhyrozsivkyrznobrvkyobrnnkykrsnookazelen asyzelenivkyspjivkytrubicovkyparonatkyVy rostlinymechorostyjtrovkymechykapraorostyplavunpeslikykapradinynahosemenn rostlinycykasyjinanyjehlinanykrytosemenn rostlinydvoudlonjednodlonBotanick nzvoslov (nomenklatura)je nauka o zsadch, jak pojmenovvat rostliny jmnyjmna taxon e a rod jsou jednoslovnjmna rostlinnch druh jsou dvouslovn, sloen z rodovho jmna a druhovho pvlastku, nap. re pkov Rosa caninaesk nzvoslov se pe malm potenm psmenemvdeck nzvoslov se pe s velkm potenm psmenem u taxon e a rod, ale druhov pvlastek s malm potenm psmenemu vdeckch pracch se za nzvem druhu jet pe zkratka jmna autora, kter druh poprv popsal, nap. L. znamen C. Linn sasanka hajn Anemone nemorosa L.

koly na ptZopakujte si pojmy prokaryota a eukaryota.Vyhledejte na internetu nkter kultivary u devin.Prostudujte si uebnici str. 6 a 9.