Click here to load reader

M1: LESNICKÁ BOTANIKA ČELEĎ: LIPNICOVITÉ

  • View
    64

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

M1: LESNICKÁ BOTANIKA ČELEĎ: LIPNICOVITÉ. Autor modulu: Ing. Radim Církva. ČELEĎ: LIPNICOVITÉ. plodem je obilka stonek je dutý s kolénky tzv. stéblo a proto pravé trávy listy rozlišeny na čepel , pochvu , jazýček a někdy ouška - PowerPoint PPT Presentation

Text of M1: LESNICKÁ BOTANIKA ČELEĎ: LIPNICOVITÉ

M1: LESNICK BOTANIKA ELE: LIPNICOVIT

M1: LESNICK BOTANIKAELE: LIPNICOVITAutor modulu: Ing. Radim Crkva

ELE: LIPNICOVITplodem je obilkastonek je dut s kolnky tzv. stblo a proto prav trvylisty rozlieny na epel, pochvu, jazek a nkdy oukakvty sestaven do jednokvtch nebo vcekvtch klskklsky podpraj dv plevy a jsou sestaven do klasu nebo latyv kadm kvtu se nachz plucha(asto osinat) i men pluka, dlouh tyinky s pranky a semenk s provitmi bliznamivznamn obilniny: penice, ito, jemen, oves, re, kukuice aj.lun druhy: ovsk, psrka, bojnek a tomkaplevel: pr plaziv

LISTDVOUKVT KLSEKlipnice hajn Poa nemoralisV: do 60 cm

S: tenk

L: 1-3 mm irok, epel odstv od stbla v pravm hlu, mkk

K: lata dk, kvete VI-VIII

E: minerln stedn bohat, such a stedn vlhk pdy, polostinn a svtlomiln

Z:

strdivka nic Melica nutansV: do 60 cm, plaziv oddenky

S: tenk

L: 3-5 mm irok

K: klsky v jednostrannm slab pevislm hroznu, kvete V-VI

E: minerln stedn bohat a stedn vlhk pdy, polostinn

Z:

strdivka jednokvt Melica unifloraV: do 50 cm, plaziv oddenky

S: tenk

L: 3-5 mm irok, jazek o 180 posunut

K: dk rozkladit lata, kvete V-VI

E: minerln stedn bohat, stedn vlhk pdy, polostinn, hojnj v karpatsk oblasti

Z: obsahuje jedovat kyanovodk

srha lalonat (znaka) Dactylis glomerataV: do 1,5 m, trsnatS:

L: 5-10 mm irok, edozelen, drsn, epel s vraznm klem (hlubokou stedn rhou) pochvy list zplotl

K: klsky klubkovit nahlouen na konci vtvek, kvete V-VII

E: minerln stedn bohat, stedn vlhk pdy, svtlomiln

Z:

bezkolenec modr Molinia caeruleaV: do 1 m, hust trsnat

S: kolnko pouze v doln tetin, v horn sti bezkolenkat

L: 6-10 mm irok, tuh, msto jazku maj vneek chloupk, epel m modrav ndech

K: lata zk, fialov modr, kvete VII-IX

E: minerln chud, podmen, patn provzdunn pdy, raelinit, svtlomilnZ:

metlika kivolak Avenella flexuosaV: do 50 cm, dce trsnatS: narovl

L: epel ttinovit, tmav zelen, na prezu 1mm kulat, snadno se rozemne mezi prsty (mkk), jazek zeteln

K: klsky hndoerven, vtvky lat zprohban, kvete VI-VIII

E: minerln chud, kysel, such a stedn vlhk pdy, humusov forma mor, (bory, kysel doubravy, chud smriny), polostn a svtloZ:

metlice trsnat Deschampsia caespitosaV: do 1,5 m, hust vysoce trsnatS:L: 3-7 mm irok, tuh, hluboce podln rhovan, epel 60 cm dlouh

K: kuelovit lata a 30 cm velk, vtvky za kvtu vodorovn odstvajc, klsky nafialovl, kvete VI-IX

E: minerln chud a stedn bohat, vlhk pdy (oglejen, podmen a raelinn), svtlomiln (ast na holinch)Z: obtn lesn bue

kostava ov Festuca ovinaV: do 30 cm, hust trsnat

S: tenk

L: 0,5 mm zk, ttinovit, edozelen, patn se mezi prsty rozemnou (tuh), bez jazku

K: lata pm do 10 cm, ervenofialov, kvete V-VI

E: minerln chud, kysel, such pdy (bory a doubravy), svtlomiln

Z:

kostava obrovsk Festuca giganteaV: do 1,5 mS:L: 8-15 mm irok, rhovan,leskl, na bzi velk piat ouka

K: lata a 40 cm dlouh, pevisl, klsky s a 2 cm dlouhmi osinami, kvete VII-VIII E: minerln bohat a nitrofiln, stedn vlhk pdy (luhy, buiny), stnomiln a polostinn

Z:

pchava vpnomiln Sesleria calcariaV: do 30 cm, hust trsnatS:L: 3 mm irok, tuh, leskl, na okraji blav lem, uprosted vrazn kl

K: hlvkovit klas, 1-3 cm dlouh, naedl a namodral, kvete III-V

E: vpnit, kamenit, such pdy, svtlomiln, vskyt Moravsk kras, Plava, Znojemsko, esk kras, esk Stedoho

Z:

smilka tuh Nardus strictaV: do 30 cm, hust trsnatS:L: ttinovit, tuh, edozelen, pzemn listov pochvy lut

K: jednostrann klas, hebenovit odstvajc, naedl, kvete V-VII

E: minerln chud, kysel pdy, such a raelinit, asto horsk hole, svtlomiln

Z:

vleka lesn Brachypodium sylvaticumV: do 1,2 m, trsnat

S: kolnka chlupat

L: 8 mm irok, temn zelen, mkk, listov pochvy chlupat

K: klsky vlcovit a dlouze osinat, kvtenstv pevisl, kvete VII-VIII

E: minerln stedn bohat, stedn vlhk pdy, polostinn

Z:

ttina kovitn Calamagrostis epigeiosV: do 1 m

S: stblo pod latou drsn

L: 5-12 mm irok, edozelen, drsn, tvrd

K: lata hust, chloupky v kvtu dlouh a pesahujc pluchy, kvete VI-VIII

E: minerln chud a bohat, such a mokr pdy, svtlomiln

Z: ztuje obnovu lesa, stn, zalh a odebr vlhu sazenicm

ttina chloupkat Calamagrostis villosaV: do 1,5 m

S: stblo pod latou hladk

L: 3-6 mm irok, listov pochvy maj na obou stranch svazeky chloupk

K: lata dk, chloupky stejn dlouh jako plucha, kvete VII-VIII

E: minerln chud, kysel a vlhk pdy v horch (od 6. vls), svtlomiln a polostinn

Z: ztuje obnovu lesa

ttina rkosovit Calamagrostis arundinaceaV: do 1,5 m, trsnat

S: stblo pod latou drsn

L: 4-10 mm irok, lc neleskl, rub siln leskl

K: svtlezelen zk lata, chloupky krat ne pluchy (asto nezeteln), kvete VI-VIII, typick je vrazn dlouh osina

E: minerln stedn bohat, vlhk pdy, polostinn

Z:

koly na pt

1. Odkud pochz kukuice a cukrovnk lkask?2. Kter subtropick a tropick trva dorst a 30 m?3. Kter trva rostouc kolem vod se pouv k vrob roho?4. Prostudujte si uebnici str. 100 a 109 .