of 9 /9
M1: LESNICKÁ BOTANIKA VIRY Autor modulu: Ing. Radim Církva

M1: LESNICKÁ BOTANIKA VIRY

Embed Size (px)

DESCRIPTION

M1: LESNICKÁ BOTANIKA VIRY. Autor modulu: Ing. Radim Církva. n ebuněčné organismy o velikosti 20 až 300 nm v iditelné pouze v elektronovém mikroskopu schopné se rozmnožovat pouze v hostitelské buňce j de o tzv. nitrobuněčné parazity t var je: kulovitý (mnohostěnný) - PowerPoint PPT Presentation

Text of M1: LESNICKÁ BOTANIKA VIRY

Page 1: M1: LESNICKÁ BOTANIKA VIRY

M1: LESNICKÁ BOTANIKAVIRY

Autor modulu: Ing. Radim Církva

Page 2: M1: LESNICKÁ BOTANIKA VIRY

Charakteristika virů

• nebuněčné organismy o velikosti 20 až 300 nm• viditelné pouze v elektronovém mikroskopu• schopné se rozmnožovat pouze v hostitelské buňce• jde o tzv. nitrobuněčné parazity • tvar je: kulovitý (mnohostěnný) tyčinkovitý složitější (u bakteriofága)

Page 3: M1: LESNICKÁ BOTANIKA VIRY

Stavba

• jednotlivé virové částice nazýváme viriony• složení virionu: a) molekula nukleové kyseliny (DNA nebo RNA) b) bílkovinný obal (kapsid) c) membránový obal (jen u složitějších virionů)

Page 4: M1: LESNICKÁ BOTANIKA VIRY

Stavba bakteriofága

Page 5: M1: LESNICKÁ BOTANIKA VIRY

Virózy• jsou infekční onemocnění způsobené viry• podle hostitele je rozdělujeme na:

a) viry živočišné: - u člověka např. opary, mononukleóza, chřipka, rýma,

klíšťová encefalitida, AIDS, některé zhoubné nádory - u zvířat např. slintavka, vzteklina, myxomatóza apod.

b) viry rostlinné: šarka švestky, virus mozaiky tabáku, chlorózy

c) viry bakterií (bakteriofágy): napadají bakterie, význam v lékařství

d) viry sinic: napadají sinice, význam při eutrofizaci vod

e) viry hub: napadají houby např. žampióny

• přenos virů např. krví, pohlavním stykem, slinami, vodou, vzduchem, potravinami, hmyzem, roubováním apod.

Page 6: M1: LESNICKÁ BOTANIKA VIRY

Příklady viróz

šarka na švestce

opar na rtu

chloróza a deformace listů na jasanu

Page 7: M1: LESNICKÁ BOTANIKA VIRY

Průběh virové infekce1. Přichycení viru na povrch buňky

2. Vniknutí viru do buňky

3. Pomnožení nových virů

4. Prasknutí buňky

5. Uvolnění nových virů a infikování dalších buněk

Page 8: M1: LESNICKÁ BOTANIKA VIRY

Prevence a léčba

• některé viry v hostitelské buňce delší dobu přežívají a buňka jimi není omezena, jde o tzv. latentní infekci

• dobrou prevencí u některých onemocnění živočichů je očkování (např. proti hepatitidě nebo dětské obrně)

• většinu virových onemocnění zatím nelze přímo léčit, podávané léky pouze tlumí obtíže, antibiotika jsou neúčinná

• průkaznost virů u živočichů je obtížná, dokazuje se přítomností protilátek

Page 9: M1: LESNICKÁ BOTANIKA VIRY

Úkoly na příště

1. Vyhledejte na internetu jakým způsobem se přenáší, jaké má příznaky, jakou prevenci a léčbu virové onemocnění klíšťová encefalitida a AIDS.

2. Prostudujte si učebnici str. 10.