39
Matura. Repetytorium z testami: rozkład materiału – propozycja Przedstawiony poniżej rozkład materiału jest przeznaczony do przygotowania do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Stanowi on propozycję do wykorzystania w klasie trzeciej lub pod koniec klasy drugiej i w klasie trzeciej w liczbie 90 godzin zajęć, choć bogaty materiał gramatyczny i 5 testów egzaminacyjnych dają możliwość pracy z nim także przez większą liczbę zajęć. Większość zadań z Vocabulary Builder nadaje się także do samodzielnej pracy domowej. Uczniowie mogą także samodzielnie ćwiczyć pisanie większości form egzaminacyjnych, korzystając z pomocy Writing practice. Niemniej jednak, wskazane jest, aby starali się zachować limit czasowy wymagany na egzaminie. Z pewnością dużą pomocą będzie przećwiczenie z uczniami na lekcji wybranych części Practice Tests, jak przewidziano to w rozkładzie. W proponowanej wersji rozkładu istotne miejsce zajmuje rozwijanie sprawności mówienia, oraz słuchania, z którym uczniowie często mają problemy na egzaminie. Dbałość o ćwiczenie tych umiejętności w klasie, w warunkach zbliżonych do egzaminacyjnych, z pewnością pomoże im oswoić się zarówno ze stresem jak i potencjalnym hałasem, co wpłynie pozytywnie na poziom koncentracji w czasie egzaminu. Matura. Repetytorium z testami, rozkład materiału © Macmillan Polska 2009

Macmillan Polska - Matura Repetytorium z testami: rozkład ... · Web viewMatura Repetytorium z testami: rozkład materiału - propozycja Author Tyliba Last modified by Dominika Krętkowska

  • Upload
    others

  • View
    39

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Matura Repetytorium z testami: rozkład materiału - propozycja

Matura. Repetytorium z testami: rozkład materiału – propozycja

Przedstawiony poniżej rozkład materiału jest przeznaczony do przygotowania do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Stanowi on propozycję do wykorzystania w klasie trzeciej lub pod koniec klasy drugiej i w klasie trzeciej w liczbie 90 godzin zajęć, choć bogaty materiał gramatyczny i 5 testów egzaminacyjnych dają możliwość pracy z nim także przez większą liczbę zajęć. Większość zadań z Vocabulary Builder nadaje się także do samodzielnej pracy domowej. Uczniowie mogą także samodzielnie ćwiczyć pisanie większości form egzaminacyjnych, korzystając z pomocy Writing practice. Niemniej jednak, wskazane jest, aby starali się zachować limit czasowy wymagany na egzaminie. Z pewnością dużą pomocą będzie przećwiczenie z uczniami na lekcji wybranych części Practice Tests, jak przewidziano to w rozkładzie.

W proponowanej wersji rozkładu istotne miejsce zajmuje rozwijanie sprawności mówienia, oraz słuchania, z którym uczniowie często mają problemy na egzaminie. Dbałość o ćwiczenie tych umiejętności w klasie, w warunkach zbliżonych do egzaminacyjnych, z pewnością pomoże im oswoić się zarówno ze stresem jak i potencjalnym hałasem, co wpłynie pozytywnie na poziom koncentracji w czasie egzaminu.

Przedstawiona propozycja pozwala na wprowadzenie pewnych zmian i modyfikacji, aby jak najlepiej wykorzystać Repetytorium, dostosowując zarówno tempo pracy jak i zakres wprowadzanej i utrwalanej leksyki wraz ze strukturami gramatycznymi do potrzeb i możliwości konkretnych uczniów.

Temat

Miesiąc

Data

Temat lekcji/liczba lekcji

Praca na lekcji

(Repetytorium)

Praca domowa

(Repetytorium)

Słownictwo

Umiejętności

egzaminacyjne

Funkcje

Gramatyka

(powtórzenie)

1. Człowiek

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 1

Zapoznanie z podręcznikiem (Getting familiar with the coursebook)

· Zapoznanie z Repetytorium i jego komponentami

· Prezentacja sposobu organizacji pracy

· Powtórzenie gramatyki p. 8-9

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Present Simple

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 2

Dane personalne i wygląd zewnętrzny

(Personal data and appearance)

· Ex.1-7/p. 86-87

· Powtórzenie gramatyki p.63-65

· Ex.8-12/p.88-89

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Dane personalne

· Wygląd zewnętrzny

· Mówienie – opis postaci

· Identyfikowanie osoby

· Opisywanie wyglądu zewnętrznego

· Udzielanie informacji na swój temat

· Verb patterns

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 3

Uczucia i emocje (Feelings and emotions)

· Ex. 13-14/p.89

· Ex. 1-2/p.90-91

· Ex. 1-4 /p.92

· Ex. 3/91

· Ex.5/p.92

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Cechy charakteru

· Uczucia i emocje

· Czytanie – dobieranie nagłówków do akapitów

· Słuchanie – streszczanie lub podsumowywanie wypowiedzi

· Opisywanie cech charakteru

· Wyrażanie uczuć i emocji

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 4

Pisanie ankiety

(A questionnaire)

· Powtórzenie gramatyki p.53

· Ex. 1-5/p.93-94

· Writing practice: Pamiętaj! – p.282, Ankieta/kwes-tionariusz p.286

· Ex. 6/p.94

· Writing practice: Pamiętaj! – p.282, Ankieta/kwes-tionariusz p.286

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Pisanie – krótki tekst użytkowy: ankieta/ kwestionariusz

· Wyrażanie częstotliwości

· Podawanie przyczyn

· Opisywanie cech charakteru i umiejętności

· Indirect questions

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 5

Relacjonowanie zdarzeń przeszłych

(Reporting past events)

· Ex. 1-8/p.95-96

· Powtórzenie gramatyki p.10-11

· Ex. 1-2/p.97

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – rozmowa sterowana: relacjonowanie

· Informowanie o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości

· Present Continuous

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 6

Ćwiczenia w mówieniu (Speaking practice)

· Ex. 3/p.97

· Speaking practice, p.294, ex.1- 2

· Wybrane zagadnienia gramatyczne

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – opisywanie ilustracji i odpowiadanie na pytania z nią związane

· Mówienie – rozmowy sterowane: uzyskiwanie, udzielanie informacji; relacjonowanie; negocjowanie;

· Opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia

· Wyrażanie opinii i uzasadnianie jej

· Udzielanie informacji (opis osób i ich umiejętności)

· Uzyskiwanie informacji

· Informowanie o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości – opis spotkania ze sławną osobą

· Wyrażanie swojej opinii /argumentów i osiąganie kompromisu – wybór Osobowości Roku

2. Dom

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 7

Miejsce zamieszkania

(The place I live in)

· Ex. 1-7/p.98-100

· Powtórzenie gramatyki p.12-14

· Ex. 8-10/p.100

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Miejsce zamieszkania

i opis domu

· Present Continuous vs. Present Simple

3.

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 8

Opis pokoju/mieszkania

(Description of a room/flat)

· Ex. 11-12/p.101

· Ex. 1-4/p.102-103

· Ex. 1-2/p.104

· Ex. 13-14/p.101

· Ex. 5/p.103

· Ex. 3-5/p.104

· Opis pomieszczeń i wyposażenia domu

· Wynajmowanie mieszkania

· Mówienie – opis wystroju pomieszczenia

· Czytanie – zadanie typu prawda/fałsz

· Słuchanie – zadanie typu prawda/fałsz

· Identyfikowanie i lokalizowanie przedmiotów

· Opisywanie miejsc

4.

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 9

Pisanie krótkiej formy użytkowej (wiadomość/e-mail)

(An e-mail)

· Ex. 6/p.105

· Ex. 1-4/p.105-106

· Writing practice: wiadomość/e-mail p. 282

· Powtórzenie gramatyki p.74-76

· Ex.7/p.105

· Ex. 5/p.107

· Writing practice: wiadomość/e-mail p. 282

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Słuchanie – zadanie typu prawda/fałsz

· Pisanie – krótki tekst użytkowy: wiadomość/e-mail

· Wyrażanie przywitania i pożegnania

· Wyrażanie uczuć i wrażeń

· Zapraszanie

· Pytanie o zdrowie

· Adjectives, adverbs, clauses of comparison

5.

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 10

Prowadzenie rozmów – uzyskiwanie, udzielanie informacji

(Asking for and giving information)

· Ex. 1-6/p.107-108

· Ex. 7/ p.108

· Ex. 1-2/p.108-109

· Mówienie – rozmowa sterowana: uzyskiwanie, udzielanie informacji

· Uzyskiwanie i udzielanie informacji

· Wyrażenie zainteresowania

· Pytanie o uczucia

· Udzielanie rady

· Oferowanie pomocy

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 11

Ćwiczenia w mówieniu (Speaking practice)

· Ex.3/p.109

· Speaking practice, p. 295, ex. 1-2

· Wybrane zagadnienia gramatyczne

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – opisywanie ilustracji i odpowiadanie na pytania z nią związane

· Mówienie – rozmowy sterowane: uzyskiwanie, udzielanie informacji;

relacjonowanie; negocjowanie

· Opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia

· Wyrażanie opinii i uzasadnianie jej

· Identyfikowanie i lokalizowanie miejsca

· Opis miejsca

· Udzielanie informacji – kupno mieszkania

· Informowanie o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości – wizyta w nietypowym budynku

· Wyrażanie uczuć związanych z tym wydarzeniem

· Przedstawianie/odrzucanie propozycji/kompromisowej sugestii – zmiany w pokoju

6. Szkoła

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 12

Szkoły i ich wymagania

(Schools and their requirements)

· Ex. 1-7/p.110-111

· Powtórzenie gramatyki p. 20-22

· Ex. 8-12/p.111-112

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Rodzaje szkół, przedmioty, oceny i wymagania

· Past Simple

· Used to

7.

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 13

Życie szkoły

(School life)

· Ex. 13-14/p.113

· Ex. 1-2/p.114-115

· Ex. 1-3/p.116

· Powtórzenie gramatyki p. 60-62

· Ex. 3/p.115

· Ex. 4-8 /p. 116

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Życie szkoły

· Kształcenie pozaszkolne

· Czytanie – dobieranie brakujących zdań

· Słuchanie – układanie w kolejności

· Modal verbs

8.

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 14

Pisanie krótkiej formy użytkowej – ogłoszenie

(A notice/an announcement)

· Ex. 9/p.117

· Ex. 1-3/p.117-118

· Ex. 1/p.119-120

· Writing practice: ogłoszenie p.283

· Ex. 10/p.117

· Ex. 4/p.119

· Writing practice: ogłoszenie p.283

· Ex. 2-3/p.120

· Słuchanie – układanie w kolejności

· Pisanie – krótki tekst użytkowy: ogłoszenie

· Opisywanie przedmiotów

· Udzielanie informacji

9.

Miesiąc:

……..….

Data:

………

LEKCJA 15

Prowadzenie rozmowy – negocjowanie (Negotiating)

· Ex. 4-5/p.120

· Ex.1-4/p.121

· Powtórzenie gramatyki p. 32-33

· Ex. 5-6/p.122

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – rozmowa sterowana: negocjowanie

· Uzyskiwanie informacji

· Odrzucanie propozycji i wyrażanie własnej opinii

· Przekonywanie

· Przedstawianie propozycji

· Przedstawianie argumentów

· Future Simple

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 16

Ćwiczenia w mówieniu (Speaking practice)

· Ex. 7/p.122

· Speaking practice, p. 296, ex.1-2

· Wybrane zagadnienia gramatyczne

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – opisywanie ilustracji i odpowiadanie na pytania z nią związane

· Mówienie – rozmowy sterowane: uzyskiwanie, udzielanie informacji; relacjonowanie; negocjowanie

· Opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia

· Wyrażanie opinii i uzasadnianie jej

· Uzyskiwanie informacji – pytanie o godziny i ceny kursów

· Wyrażenie chęci

· Informowanie o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości – opis zdarzenia na lekcji

· Wyrażanie uczuć

· Odrzucanie propozycji i przedstawianie argumentów

· Przedstawianie kompromisowego rozwiązania

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 17

Powtórzenie wybranych zagadnień leksykalnych

(Review 1-3)

· Powtórzenie i utrwalenie poznanego słownictwa

· Powtórzenie słownictwa: Review 1-3 p.123

· Powtórzenie zagadnień leksykalnych z rozdziałów 1-3

· Powtórzenie omówionych zagadnień leksykalnych

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 18

Przygotowanie do matury

(Matura practice test)

· Practice Test 1:

· Rozumienie tekstu słuchanego

· Rozmowy sterowane

· Opis ilustracji i odpowiadanie na pytania

· Practice Test 1:

· Rozumienie tekstu czytanego

· Wypowiedź pisemna – ankieta

· Wypowiedź pisemna – list nieformalny (opcjonalnie)

· Praktyczne wykorzystanie poznanego słownictwa w zadaniach egzaminacyjnych

· Praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności w zadaniach egzaminacyjnych

· Praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności w zadaniach egzaminacyjnych

· Praktyczne wykorzystanie struktur gramatycznych w zadaniach egzaminacyjnych

10. Praca

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 19

Popularne zawody

(Popular jobs)

· Ex. 1-7/p.124-125

· Powtórzenie gramatyki p.15-16

· Ex. 8-11/p.126

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Popularne zawody i związane z nimi czynności

· Present Perfect

11.

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 20

Zatrudnienie i warunki pracy

(Employment and working conditions)

· Ex. 12-14/p.127

· Ex. 1-3/p.128-129

· Powtórzenie gramatyki p.17-18

· Ex. 4/p.130

· Ex. 1-4/p.131

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Warunki pracy

· Zatrudnienie i praca dorywcza

· Czytanie – dobieranie informacji do akapitów

· Present Perfect Continuous

12.

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 21

Pisanie listu formalnego

(A formal letter)

· Ex. 5/p.131

· Ex. 1-2/p.132

Writing practice: list motywacyjny p.287-9

· Ex. 1-3/p.133-134

· Ex. 6/p.131

· Ex. 3-4/p.133

· Writing practice: list motywacyjny p.287-9

· Ex. 4/p.134

· Słuchanie – dobieranie

· Pisanie – dłuższy tekst użytkowy: list motywacyjny

· Rozpoczynanie i kończenie listu formalnego

· Podawanie przyczyny

· Podawanie informacji o sobie

· Uzasadnianie opinii

13.

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 22

Prowadzenie rozmów telefonicznych

(Making telephone calls)

· Ex. 5-6/p.134

· Ex. 1-4/p.134-135

· Powtórzenie gramatyki p.23-24

· Ex. 7/p.134

· Ex. 5-6/p.136

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – rozmowa sterowana: uzyskiwanie i udzielanie informacji

· Rozpoczynanie i przeprowadzenie rozmowy telefonicznej

· Informowanie o celu rozmowy, uzyskiwanie informacji o stażu/pracy oraz o wymaganiach

· Past Simple vs. Present Perfect

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 23

Ćwiczenia w mówieniu (Speaking practice)

· Ex. 7/p. 136

· Speaking practice, p. 297, ex.1-2

· Powtórzenie gramatyki: Review 1-5 p.19

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – opisywanie ilustracji i odpowiadanie na pytania z nią związane

· Mówienie – rozmowy sterowane: uzyskiwanie, udzielanie informacji; relacjonowanie; negocjowanie

· Opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia

· Wyrażanie uczuć i emocji innych osób

· Wyrażanie opinii i uzasadnainie jej

· Przeprowadzenie rozmowy telefonicznej – przedstawienie charakteru poszukiwanej pracy

· Pytanie o wynagrodzenie

· Wyrażenie prośby o pomoc

· Informowanie o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości – opis rozmowy kwalifikacyjnej

· Przedstawienie problemu

· Odrzucanie wyjaśnień i przedstawianie argumentów

· Wyrażenie prośby

· Powtórzenie omówionych zagadnień gramatycznych

14. Życie rodzinne i towarzyskie

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 24

Główne okresy życia

(Main stages of life)

· Ex. 1-8/p.137-138

· Powtórzenie gramatyki p.77-78

· Ex. 9-12/p.139

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Okresy życia i związane z nimi wydarzenia

· Członkowie rodziny

· Czynności codzienne i formy spędzania czasu wolnego

· Adverbial clauses

15.

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 25

Czynności codzienne i uroczystości rodzinne

(Daily routines and family celebrations)

· Ex. 13-14/p.140

· Ex. 1-2.p.141-142

· Ex. 1-5/p.143-144

· Ex. 3/p.142-143

· Ex. 6/p.144

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Styl życia, święta i uroczystości

· Czytanie – test wielokrotnego wyboru

· Słuchanie – test wielokrotnego wyboru

16.

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 26

Pisanie listu prywatnego

(An informal letter)

· Ex. 1-6/p.145-146

· Writing practice: list prywatny p. 287, 290-291

· Ex. 7/p.147

· Writing practice: list prywatny p.287, 290-291

· Ex. 1-2/p. 147

· Pisanie – dłuższy tekst użytkowy: list prywatny

· Rozpoczynanie i kończenie listu prywatnego

· Dziękowanie za list

· Przepraszanie i tłumaczenie się

· Mówienie/pytanie co słychać

· Wyrażanie uczuć

· Zapraszanie

17.

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 27

Rozmowy sterowane – negocjowanie (Negotiating)

· Ex. 3-5/p. 148

· Ex. 1-3/p. 148-149

· Ex. 4-5/p. 149

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – rozmowa sterowana: negocjowanie

· Rozpoczynanie rozmowy i przedstawienie problemu

· Wyrażenie niezadowolenia/braku zgody

· Proponowanie rozwiązania

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 28

Ćwiczenia w mówieniu (Speaking practice)

· Ex. 6/p.150

· Speaking practice, p. 298, ex. 1-2

· Wybrane zagadnienia gramatyczne

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – opisywanie ilustracji i odpowiadanie na pytania z nią związane

· Mówienie – rozmowy sterowane: uzyskiwanie, udzielanie informacji;

relacjonowanie; negocjowanie

· Opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia

· Wyrażanie opinii i uzasadnianie jej

· Przedstawianie swoich zainteresowań i opis ulubionej strony internetowej

· Pytanie o zainteresowania

· Informowanie o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości – opis przygotowań do balu, stroju balowego i przebiegu balu

· Przedstawienie problemu i wyrażanie braku zgody

· Proponowanie kompromisowego rozwiązania

18. Żywienie

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 29

Artykuły spożywcze i posiłki

(Food and meals)

· Ex. 1-8/p.151-152

· Powtórzenie gramatyki p.66-67

· Ex. 9-12/p.153

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Artykuły spożywcze i posiłki

· Countable /uncountable nouns, articles, quantifiers

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 30

Przygotowanie potraw

(Making dishes)

· Ex. 13-14/p.154

· Ex. 1-2/p.155-156

· Ex. 1-4/p.157

· Ex. 3/p.156

· Ex. 5/p.158

· Przygotowanie potraw

· Lokale gastronomiczne

· Czytanie – zadanie typu prawda/fałsz/brak informacji

· Słuchanie – zadanie typu prawda/fałsz/brak informacji

19.

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 31

Pisanie zaproszenia

(An invitation)

· Ex. 1-3/p.158-9

· Writing practice: zaproszenie p.282

· Powtórzenie gramatyki p.25-26

· Ex. 4-5/p.159-160

· Writing practice: zaproszenie p.282

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Pisanie – krótszy tekst użytkowy: zaproszenie

· Zapraszanie

· Szczegółowe opisywanie wydarzenia

· Zachęcanie

· Wyrażanie zadowolenia ze spotkania

· Proszenie o potwierdzenie przybycia

· Past Continuous

20.

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 32

Opisywanie zdarzeń przeszłych

(Past events)

· Ex. 1-5/p.160-161

· Wybrane zgadnienia gramatyczne

· Ex. 1-3/p.161

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – rozmowa sterowana: relacjonowanie

· Informowanie o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości – opisywanie przygody w trakcie gotowania oraz posiłku w restauracji

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 33

Ćwiczenia w mówieniu (Speaking practice)

· Ex. 4/p.162

· Speaking practice, p.299, ex. 1-2

· Wybrane zagadnienia gramatyczne

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – opisywanie ilustracji i odpowiadanie na pytania z nią związane

· Mówienie – rozmowy sterowane: uzyskiwanie, udzielanie informacji; relacjonowanie; negocjowanie

· Opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia

· Wyrażanie opinii i uzasadnianie jej

· Przekazywanie potrzebnych informacji

· Oferowanie pomocy

· Informowanie o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości – opis okoliczności zatrucia w restauracji i jego konsekwencji

· Wyrażanie propozycji

· Odrzucenie propozycji i przedstawienie wątpliwości

· Wyrażanie akceptacji kompromisowego rozwiązania

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 34

Powtórzenie wybranych zagadnień leksykalnych

(Review 4-6)

· Powtórzenie i utrwalenie poznanego słownictwa

· Powtórzenie słownictwa: Review 4-6/p.165

· Powtórzenie zagadnień leksykalnych z rozdziałów 4-6

Powtórzenie omówionych zagadnień leksykalnych

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 35

Przygotowanie do matury

(Matura practice test)

· Practice Test 2: Rozumienie tekstu słuchanego

· Rozumienie tekstu czytanego

· Practice Test 2:

· Wypowiedź pisemna – list motywacyjny

· Praktyczne wykorzystanie poznanego słownictwa w zadaniach egzaminacyjnych

· Praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności w zadaniach egzaminacyjnych

· Praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności w zadaniach egzaminacyjnych

· Praktyczne wykorzystanie struktur gramatycznych w zadaniach egzaminacyjnych

21. Zakupy i usługi

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 36

Sklepy i towary

(Shops and goods)

· Ex. 1- 8/p. 164-165

· Powtórzenie gramatyki p.45

· Ex. 9-12/p.166-167

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Rodzaje sklepów

· Towary, sprzedawanie i kupowanie

· Causative have

22.

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 37

Korzystanie z usług

(Having something done)

· Ex. 13-14/p.167

· Ex. 1-2/p.168-169

· Ex. 1-3/p.170

· Ex. 3/p.169

· Ex. 4/p.171

· Ex. 1-2/p.171

· Korzystanie z usług

· Reklama

· Reklamacja

· Czytanie – układanie w kolejności

· Słuchanie – określanie, czy informacja pojawia się w tekście

23.

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 38

Pisanie listu formalnego

(A letter of complaint)

· Ex. 3-5/p.172

· Writing practice: list formalny p.288-9

· Ex. 1-2/p.173

· Powtórzenie gramatyki p.27-28

· Ex. 6/p.173

· Writing practice: list formalny p.288-9

· Ex. 3-4/p.174

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Pisanie – dłuższy tekst użytkowy: list reklamacyjny

· Rozpoczynanie i kończenie listu formalnego

· Reklamowanie wadliwego towaru

· Podawanie przyczyn swojego niezadowolenia

· Domaganie się rekompensaty

· Past Simple vs. Past Continuous

24.

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 39

Prowadzenie rozmów – negocjowanie

(Negotiating)

· Ex. 5-6/p.174

· Ex. 1-3/p.175

· Powtórzenie gramatyki p.29-30

· Ex. 4-5/p.176

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – uzyskiwanie, udzielanie informacji

· Udzielanie rady

· Oferowanie pomocy

· Pytanie o radę

· Wyrażanie preferencji

· Pytanie o informację

· Past Perfect

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 40

Ćwiczenia w mówieniu (Speaking practice)

· Ex. 6/p.176

· Speaking practice, p.300, ex.1-2

· Powtórzenie gramatyki: Review 6-10/p.31-32

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – opisywanie ilustracji i odpowiadanie na pytania z nią związane

· Mówienie – rozmowy sterowane: uzyskiwanie, udzielanie informacji; relacjonowanie; negocjowanie

· Opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia

· Wyrażanie opinii i uzasadnianie jej

· Pytanie i proszenie o informację

· Wyrażenie pragnień

· Informowanie o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości – opisywanie incydentu w sklepie i jego konsekwencji

· Wyrażenie propozycji

· Odrzucanie propozycji i przedstawienie wyjaśnienia

· Wyrażenie akceptacji

· Potwórzenie omówionych zagadnień gramatycznych

8. Podróżowanie i turystyka

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 41

Środki transportu

(Means of transport)

· Ex. 1-7/p.177-178

· Powtórzenie gramatyki p.34

· Ex. 8-12/p.179-180

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Środki transportu

· Baza noclegowa

· Future continuous

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 42

Zwiedzanie i informacja turystyczna

(Sightseeing and tourist information)

· Ex. 13-14/p.180

· Ex. 1-3/p.181-182

· Powtórzenie gramatyki p.35-6

· Ex.4/p.182

· Ex. 1-3/p.183

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Wycieczki i zwiedzanie

· Informacja turystyczna

· Awarie i wypadki

· Czytanie – dobieranie brakujących zdań

· Słuchanie – dobieranie

· Future forms

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 43

Pisanie pocztówki

(A postcard)

· Ex. 4/p.184

· Ex. 1-3/p.184-185

· Writing practice: pocztówka p. 283

· Ex. 1-2/p.186

· Ex. 5/p.184

· Ex. 4/p.185

· Writing practice: pocztówka p.283

· Ex. 3/p.186

· Słuchanie – dobieranie

· Pisanie – krótszy tekst użytkowy: pocztówka

· Rozpoczynanie i kończenie pocztówki

· Opisywanie: miejsca pobytu, pogody, sposobu spędzania czasu wolnego, ulubionych atrakcji

· Wyrażanie pozdrowienia

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 44

Rozmowy sterowane – relacjonowanie

(Past events)

· Ex. 4-6/p.187

· Ex.1-2/p. 187-188

· Powtórzenie gramatyki p.37-38

· Ex. 3-4/p.188

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – rozmowa sterowana: relacjonowanie

· Informowanie o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości – opisywanie problemów w podróży

· Opisywanie ciekawego miejsca i sposobów spędzania czasu wolnego

· Future time clauses

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 45

Ćwiczenia w mówieniu (Speaking practice)

· Ex. 5/p.188

· Speaking practice, p.301, ex.1-2

· Wybrane zagadnienia gramatyczne

·

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – opisywanie ilustracji i odpowiadanie na pytania z nią związane

· Mówienie – rozmowy sterowane: uzyskiwanie, udzielanie informacji; relacjonowanie; negocjowanie

· Opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia

· Wyrażanie opinii i uzasadnianie jej

· Pytanie o plany wakacyjne

· Przedstawienie własnych planów

· Wyrażenie prośby

· Informowanie o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości – opisywanie sytuacji w czasie lotu

· Przedstawienie swoich uczuć

· Wyrażenie obaw łaczących się z przedstawioną propozycją

· Sugerowanie

· Wyrażenie prośby o czas na przemyślenie

25. Kultura

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 46

Powtórzenie wybranych aspektów gramatycznych

(Grammar review)

· Powtórzenie gramatyki: Review 11-14/p.39

· Tense Review p.40-41

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Powtórzenie omówionych zagadnień gramatycznych

· Powtórzenie czasów gramatycznych

26.

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 47

Sztuki piękne

(The arts)

· Ex. 1-7/p.189-190

· Powtórzenie gramatyki

p.72-3

· Ex. 8-12/p.191-192

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Podstawowe dziedziny kultury; twórcy i ich dzieła

· Relative clauses

27.

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 48

Wydarzenia kulturalne

(Cultural events)

· Ex. 13-14/p.192

· Ex. 1-2/p.193-194

· Ex. 1-4/p.195

· Ex. 3/p.194

· Ex. 5/p.195

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Uczestnictwo w kulturze

· Czytanie – dobieranie informacji do akapitów

· Słuchanie – dobieranie

28.

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 49

Pisanie listu

(A formal letter)

· Ex.1-3/p.196-197

· Writing practice: list formalny p.287-289

· Ex. 1-2/p.198

· Ex. 4-5/p. 197

Writing practice: list formalny p.287-289

· Ex. 3/p.198

· Pisanie – dłuższy tekst użytkowy: list czytelnika

· Rozpoczynanie i kończenie listu formalnego

· Wyrażanie uczuć, opinii, braku zgody z czyjąś opinią, częściowej zgody z czyjąś opinią

· Przedstawanie swoich agrumentów w kolejności

· Podsumowywanie wypowiedzi

29.

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 50

Prowadzenie rozmów – negocjowanie

(Negotiating)

· Ex. 4-5/p.199

· Ex. 1-4//p.199-200

· Powtórzenie gramatyki p.46-7

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – rozmowy sterowane: negocjowanie

· Składanie propozycji wspólnego wyjścia

· Wyrażenie zainteresowania ofertą rozmówcy

· Pytanie o cenę biletów

· Przedstawienie listy atrakcji festiwalu

· Wyrażenie zachęty

· Wyrażenie zgody na przedstawioną propozycję

· Conditional clauses (types 0 &1)

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 51

Ćwiczenia w mówieniu (Speaking practice)

· Ex. 5/p.201

· Speaking practice, p.302, ex.1-2

· Wybrane zagadnienia gramatyczne

· Ex. 6/p.201

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – opisywanie ilustracji i odpowiadanie na pytania z nią związane

· Mówienie – rozmowy sterowane: uzyskiwanie, udzielanie informacji; relacjonowanie; negocjowanie

· Opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia

· Wyrażanie opinii i uzasadnianie jej

· Przeprowadzenie rozmowy telefonicznej: zapytanie o repertuar, godziny projekcji filmu i dokonanie rezerwacji

· Informowanie o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości – opisywanie nieudanego wyjścia na koncert, przedstawienie reakcji zaproszonej osoby i sposobu rozwiązania problemu

· Wyrażenie propozycji kupna książki i jej uzasadnienie

· Wyrażenie zdziwienia inną propozycją

· Proponowanie kompromisowego rozwiązania

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 52

Powtórzenie wybranych zagadnień leksykalnych

(Review 7-9)

· Powtórzenie i utrwalenie poznanego słownictwa

· Powtórzenie słownictwa: Review 7-9/p.202

· Powtórzenie materiału leksykalnego z rozdziałów 7-9

· Powtórzenie omówionych zagadnień leksykalnych

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 53

Przygotowanie do matury

(Matura practice test)

· Practice Test 3:

· Rozumienie tekstu słuchanego

· Rozmowy sterowane

· Opis ilustracji i odpowiadanie na pytania

· Practice Test 3:

· Rozumienie tekstu czytanego

· Wypowiedź pisemna – pocztówka i list czytelnika

· Praktyczne wykorzystanie poznanego słownictwa w zadaniach egzaminacyjnych

· Praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności w zadaniach egzaminacyjnych

· Praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności w zadaniach egzaminacyjnych

· Praktyczne wykorzystanie struktur gramatycznych w zadaniach egzaminacyjnych

10. Sport

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 54

Popularne dyscypliny sportowe

(Popular sports)

· Ex. 1-6/p.203-204

· Powtórzenie gramatyki p.48-9

· Ex. 7-11/p.205-206

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Popularne dyscypliny sportu

· Podstawowy sprzęt sportowy

· Conditional clause Type 2

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 55

Sprzęt sportowy i wydarzenia sportowe

(Sport equipment and sport events)

· Ex. 12-14/p.206

· Ex. 1-3/p.207-208

· Ex. 1-4/p.210

· Ex. 4/p.209

· Ex. 5/p.211

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Imprezy sportowe

· Czytanie – test wielokrotnego wyboru

· Słuchanie – test wielokrotnego wyboru

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 56

Pisanie notatki

(A note)

· Ex. 1-3/p.211-212

· Writing practice: notatka p.285

· Ex. 1-3/p.213

· Ex. 4-5/p.212

· Writing practice: notatka p. 285

· Ex. 4-5/p.213

· Pisanie – krótszy tekst użytkowy: notatka

· Rozpoczynanie i kończenie notatki

· Informowanie o zaistaniałej sytuacji, przepraszanie i podawnie powodu

LEKCJA 57

Prowadzenie rozmów sterowanych – uzyskiwanie, udzielanie informacji

(Asking for and giving information)

· Ex. 6-7/p.214

· Ex. 1-4/ p.214-215

· Ćwiczenia w pisaniu wybranej rozmowy sterowanej

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – rozmowy sterowane: uzyskiwanie, udzielanie informacji

· Udzielanie informacji na temat treningów

· Zapraszanie

· Wskazywanie drogi

· Rozpoczynanie i kończenie rozmowy telefonicznej: przedstawienie oferty klubu i podawanie ceny karnetu oraz zapytanie o dane personalne rozmówcy

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 58

Ćwiczenia w mówieniu (Speaking practice)

· Ex. 5-6/p.215

· Speaking practice, p. 303, ex. 1-2

· Wybrane zagadnienia gramatyczne

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – opisywanie ilustracji i odpowiadanie na pytania z nią związane

· Mówienie – rozmowy sterowane: uzyskiwanie, udzielanie informacji; relacjonowanie; negocjowanie

· Opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia

· Wyrażanie opinii i uzasadnianie jej

· Pytanie o osiągnięcia i marzenia sportowe

· Informowanie o swoich zainteresowaniach sportowych

· Informowanie o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości – opis meczu i jego atmosfery oraz swoich wrażeń

· Zachęcanie do pójścia na mecz

· Wyrażenie sprzeciwu wobec przedstawionej opinii

· Proponowanie odwiedzenia miejsca preferowanego przez rozmówcę

11. Zdrowie

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 59

Schorzenia i ich objawy

(Illnesses and their symptoms)

· Ex. 1-8/p.216-218

· Powtórzenie gramatyki p.55-56

· Ex.9-14/p.218-219

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Podstawowe schorzenia, ich objawy i leczenie

· Reported speech - statements

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 60

Higieniczny tryb życia

(Hygienic style of life)

· Ex. 1-3 /p.220-221

· Ex. 1-5/ p.223-224

· Ex. 4/p.222

· Ex. 6/p.224

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Higieniczny tryb życia

· Uzależnienia

· Czytanie – prawda/fałsz/brak informacji

· Słuchanie – prawda/fałsz/brak informacji

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 61

Pisanie wiadomości/e-maila

(An e-mail)

· Ex. 1-3/p.224-225

· Ex. 1-3/p.226

· Writing practice: wiadomość/e-mail p.284

· Ex. 4/p.225

· Writing practice: mail p.284

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Pisanie – krótszy tekst użytkowy: e-mail

· Rozpoczynanie i kończenie wiadomości

· Wyrażanie przeprosin

· Przekazywanie informacji

· Pozdrawianie

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 62

Prowadzenie rozmów sterowanych - relacjonowanie

(Past events)

· Ex. 4-6/p.226-227

· Ex. 1/p.227

· Powtórzenie gramatyki p.57-58

· Ex. 2-3/p.227-228

· Wybrane ćwiczenia. gramatyczne

· Mówienie – rozmowa sterowana: relacjonowanie

· Informowanie o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości – opisywanie problemów w podróży, oraz wypadku w czasie ferii i związanych z tym przeżyć

· Reported speech – questions, commands and requests

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 63

Ćwiczenia w mówieniu (Speaking practice)

· Ex. 4/p.228

· Speaking practice, p. 304, ex.1-2

· Wybrane zagadnienia gramatyczne

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – opisywanie ilustracji i odpowiadanie na pytania z nią związane

· Mówienie – rozmowy sterowane: uzyskiwanie, udzielanie informacji; relacjonowanie; negocjowanie

· Opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia

· Wyrażanie opinii i uzasadnianie jej

· Przeprowadzenie rozmowy telefonicznej: pytanie rozmówcy o samopoczucie

· Informowanie o skutecznych sposobach powrotu do zdrowia

· Wyrażenie życzenia szybkiego powrotu do zdrowia

· Informowanie o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości – opisywanie udziału w akcji charytatywnej i spotkania z niepełnosprawnymi; wyrażanie opinii na temat największej satysfakcji

· Wyrażanie braku zgody na zaistniałą sytuację, uzasadnianie opinii

· Wyrażenie propozycji

· Wyrażanie obietnicy pomocy

12. Nauka i technika

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 64

Dziedziny nauki

(Fields of science)

· Ex. 1-6/p.229-230

· Powtórzenie gramatyki p.43-44

· Ex.7-10/p.230-231

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Dziedziny nauki, naukowcy, odkrycia naukowe, wynalazki

· Passive voice

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 65

Obsługiwanie urządzeń

(Using different appliances)

· Ex. 11-14/p.231-232

· Ex. 1-2/p.233-234

· Ex. 3-4/p234-235

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Obsługa podstawowych urządzeń technicznych

· Czytanie – dobieranie nagłówków do akapitów

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 66

Pisanie instrukcji

(Giving instructions)

· Ex. 1-4/p.235-236

· Ex. 1-3/p.236-237

· Writing practice: instrukcja p.285

· Ex. 5/p.236

· Ex. 4-5/p.237-238

· Writing practice: instrukcja p.285

· Ex. 1-2/p.238

· Słuchanie – układanie w kolejności

· Pisanie – krótszy tekst użytkowy: instrukcja

· Udzielanie instrukcji

· Udzielanie rady

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 67

Prowadzenie rozmów sterowanych – uzyskiwanie i udzielanie informacji

(Asking for and giving information)

· Ex. 3-4/p.238

· Ex. 5-6/p.239

· Ex. 1-2/p.239

· Ex. 3-4/p.240

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – rozmowa sterowana: uzyskiwanie, udzielanie informacji

· Pytanie i proszenie o informację

· Udzielanie żądanej informacji

· Oferowanie pomocy

· Przedstawienie swoich zainteresowań i pragnień

· Pytanie o największe osiągnięcie rozmówcy

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 68

Ćwiczenia w mówieniu (Speaking practice)

· Ex. 5/p.240

· Speaking practice, p.305, ex. 1-2

· Powtórzenie gramatyki: Review 15-18/p.50

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – opisywanie ilustracji i odpowiadanie na pytania z nią związane

· Mówienie – rozmowy sterowane: uzyskiwanie, udzielanie informacji; relacjonowanie; negocjowanie

· Opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia

· Wyrażanie opinii i uzasadnianie jej

· Opisanie swoich zainteresowań

· Pytanie o pasje naukowe rozmówcy

· Udzielanie informacji o swoim blogu

· Informowanie o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości – opisywanie wizyty na wystawie, informowanie rozmówcy o sposobie dowiedzenia się o wystawie oraz wyrażanie swoich fascynacji

· Wyrażenie sprzeciwu wobec postępowania rozmówcy, odrzucanie jego argumentów

· Wyrażenie kategorycznego braku zgody

· Powtórzenie omówionych zagadnień gramatycznych

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 69

Powtórzenie wybranych zagadnień leksykalnych

(Review 10-12)

· Powtórzenie i utrwalenie poznanego słownictwa

· Powtórzenie słownictwa: Review 10-12/p.241

· Powtórzenie zagadnień leksykalnych z rozdziałów 10-12

· Powtórzenie omówionych zagadnień leksykalnych

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 70

Przygotowanie do matury

(Matura practice test)

· Practice Test 4 :

· Wypowiedź pisemna – list z reklamacją

· Practice Test 4 :

· Rozumienie tekstu czytanego

· Rozumienie tekstu słuchanego

· Praktyczne wykorzystanie poznanego słownictwa w zadaniach egzaminacyjnych

· Praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności w zadaniach egzaminacyjnych

· Praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności w zadaniach egzaminacyjnych

· Praktyczne wykorzystanie struktur gramatycznych w zadaniach egzaminacyjnych

13. Świat przyrody

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 71

Świat wokół nas

(The world around us)

· Ex. 1-7/p. 242-243

· Powtórzenie gramatyki, p. 51-52

· Ex. 8-12/p.243-244

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Krajobraz

· Klimat

· Mówienie – identyfikacja i lokalizacja miejsc

· Opisywanie elementów krajobrazu

· Question tags

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 72

Środowisko naturalne w niebezpieczeństwie

(The environment in danger)

· Ex. 13-14/p.245

· Ex. 1-2/p.246-247

· Ex. 1-3/p.248

· Ex. 3/p.247

· Ex. 4/p.248

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Świat roślin i zwierząt

· Zagrożenia środowiska naturalnego

· Klęski żywiołowe

· Czytanie – dobieranie informacji do akapitów

· Słuchanie – streszczanie lub podsumowywanie wypowiedzi

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 73

Pisanie ogłoszenia

(A notice)

· Ex. 1-4/p.249

· Writing practice: ogłoszenie p.283

· Ex. 1-2/p.250-251

· Ex. 5-6/p.250

· Writing practice: ogłoszenie p.283

· Pisanie – krótszy tekst użytkowy: ogłoszenie

· Zachęcanie do uczestnictwa

· Informowanie o szczegółach dotyczących wydarzenia

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 74

Prowadzenie rozmów – negocjowanie

(Negotiating)

· Ex.3-5/p.251

· Ex. 1-3/p.252

· Ex. 4.p.252

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – rozmowa sterowana: negocjowanie

· Wyrażenie prośby

· Odrzucanie argumentów rozmówcy

· Przedstawianie kompromisowej propozycji

· Przedstawianie swojej opinii

· Przedstawianie swojej propozycji

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 75

Ćwiczenia w mówieniu (Speaking practice)

· Ex. 5/p. 253

· Speaking practice, p. 306, ex. 1-2

· Powtórzenie gramatyki: Review 19-22/p.59

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – opisywanie ilustracji i odpowiadanie na pytania z nią związane

· Mówienie – rozmowy sterowane: uzyskiwanie, udzielanie informacji; relacjonowanie; negocjowanie

· Opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia

· Wyrażenie swojej opinii i uzasadnienie jej

· Udzielenie informacji o działalności organizacji charytatywnej – opisanie swojej roli w niej oraz korzyści z przystąpienia do niej

· Informowanie o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości – opis pracy w zoo, opieki nad zwierzętami oraz przygody w pracy; opisanie w jaki sposób ta praca wpłynęła na zmianę opinii o zoo

· Wyrażanie sprzeciwu wobec propozycji rozmówcy i przedstawienie własnego punktu widzenia

· Informowanie o nielegalności przedstawionych działań

· Oferowanie pomocy

· Powtórzenie omówionych zagadnień gramtycznych

14. Państwo i społeczeństwo

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 76

Państwo i jego instytucje

(The state and its institutions)

· Ex. 1-4/p.254

· Powtórzenie gramatyki p.68-70

· Ex. 5-8/p.255

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Struktura państwa, urzędy, organizacje międzynarodowe

· Pronouns

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 77

Konflikty wewnętrzne i międzynarodowe

(National and international conflicts)

· Ex. 9-14/p.256-257

· Ex. 1-2/p.258-259

· Ex.3/p.259

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Konflikty wewnętrzne i międzynarodowe

· Przestępczość

· Czytanie – układanie w kolejności

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 78

Pisanie listu formalnego

(A formal letter)

· Ex. 1-3/p. 260

· Ex. 1-2/p.261

· Writing practice: list czytelnika p.288-289

· Wybrane zagadnienia

· gramatyczne

· Ex. 4/p.260

· Ex. 3-4/262

· Writing practice:

List czytelnika p.288-289

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Słuchanie – określanie czy informacja pojawia się w tekście

· Pisanie – dłuższy tekst użytkowy: list czytelnika

· Rozpoczynanie i kończenie listu formalnego

· Wyrażanie zadowolenia

· Wyrażanie i uzasadnianie opinii

· Zachęcanie innych do wyrażania opinii

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 79

Prowadzenie rozmów – relacjonowanie

(Past events)

· Ex. 1-6/p.262-263

· Ex. 1-3/p.263-264

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – rozmowa sterowana: relacjonowanie

· Informowanie o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości oraz przedstawienie swojej opinii na temat doświadczeń z nimi związanych

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 80

Ćwiczenia w mówieniu (Speaking practice)

· Ex. 4/p.264

· Speaking practice, p.307, ex.1-2

· Powtórzenie gramatyki: Review 23-26/p.71

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – opisywanie ilustracji i odpowiadanie na pytania z nią związane

· Mówienie – rozmowy sterowane: uzyskiwanie, udzielanie informacji; relacjonowanie; negocjowanie

· Opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia

· Wyrażanie opinii i uzasadnianie jej

· Udzielenie informacji o problemie narkomanii

· Pytanie i proszenie o informację na temat tego problemu w USA oraz o opinię rozmówcy na temat legalizacji narkotyków

· Informowanie o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości – opisywanie swojego udziału w wyborach prezydenckich

· Informowanie o powodzie swojej decyzji oraz spotkaniu jakiejś osoby w trakcie głosowania

· Opisywanie swoich wrażeń

· Dzielenie się z rozmówcą swoimi przypuszczeniami

· Przekonanie rozmówcy do zamiaru powiadomienia policji

· Odrzucanie argumentu rozmówcy i przedstawienie kompromisowej propozycji

· Powtórzenie omówionych zagadnień gramatycznych

15. Elementy wiedzy o krajach angielskiego

obszaru językowego

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 81

Kraje angielskiego obszaru językowego

(English speaking countries)

· Ex.1-7/p.265-267

· Wybrane zagadnienia gramatyczne

· Ex. 8-12/p.268-269

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 82

Podstawowe informacje kulturowe

(Basic cultural information)

· Ex. 13-14/p.269-270

· Ex. 1-2/p.271-272

· Ex. 1-4/p.273-274

· Ex. 3/p. 272-273

· Ex. 5/p.274-275

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Czytanie – tekst wielokrotnego wyboru

· Słuchanie – test wielokrotnego wyboru

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 83

Pisanie listu prywatnego

(An informal letter)

· Ex. 1-4/p.275-276

· Writing practice:

list nieformalny p. 290-291

· Ex. 1-2/p.277

· Wybrane zagadnienia gramatyczne

· Ex. 5/p.276

Writing practice:

list nieformalny p.290-291

· Ex.3/p.277

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Pisanie – dłuższy tekst użytkowy: list prywatny

· Rozpoczynanie i kończnie listu prywatnego

· Pytanie o samopoczucie

· Opisywanie sposobu spędzania ferii

· Pytanie o informację i pozdrawianie

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 84

Prowadzenie

rozmów sterowanych- uzyskiwanie i udzielanie informacji

(Asking for and giving information)

· Ex. 4-5/p.277

· Ex. 6-7/p.278

· Ex. 1/p.278-279

· Wybrane zagadnienia gramatyczne

· Ex. 2/p.279

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – rozmowa sterowana: uzyskiwanie, udzielanie informacji

· Przeprowadzenie rozmowy telefonicznej

· Wyrażanie podziękowań i składanie życzeń

· Zasięganie informacji

· Wyrażenie radości ze zbliżającego się spotkania

· Udzielanie informacji i uzasadnianie wyboru

· Wyrażanie zapytania

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 85

Ćwiczenia w mówieniu (Speaking practice)

· Ex. 3/p.279

· Speaking practice, p.308, ex. 1-2

· Wybrane zagadnienia gramatyczne

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Mówienie – opisywanie ilustracji i odpowiadanie na pytania z nią związane

· Mówienie – rozmowy sterowane: uzyskiwanie, udzielanie informacji; relacjonowanie; negocjowanie

· Opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia

· Wyrażanie opinii i uzasadnianie jej

· Przedstawienie swojej opinii nt. krajów anglosaskich

· Opisywanie przedmiotu – opis kolekcji

· Pytanie o opinię

· Informowanie o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości – opisywanie okoliczności spotkania i zabawnego wydarzenia

· Przedstawienie rozwiązania problemu

· Wyrażanie braku zainteresowania

· Wyrażanie propozycji

· Wyrażanie akceptacji kompromisowego rozwiązania

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 86

Powtórzenie wybranych zagadnień leksykalnych

(Review 13-15)

· Powtórzenie i utrwalenie poznanego słownictwa

· Powtórzenie słownictwa:Review 13-15, p.280

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Powtórzenie zagadnień leksykalnych z rozdziałów 13-15

· Powtórzenie omówionych struktur leksykalnych

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 87

Powtórzenie wybranych aspektów gramatycznych

(Grammar review)

· Powtórzenie gramatyki:Review 27-29, p.79

· General grammmar review, p.80-81

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Powtórzenie omówionych zagadnień gramatycznych

· Powtórzenie czasów gramatycznych

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 88-89 Przygotowanie do matury

(Matura practice test)

· Practice Test 5:

· Rozumienie tekstu słuchanego

· Rozumienie tekstu czytanego

· Wypowiedź pisemna – dłuższa forma użytkowa: list nieformalny

· Wybrane ćwiczenia gramatyczne

· Praktyczne wykorzystanie poznanego słownictwa w zadaniach egzaminacyjnych

· Praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności w zadaniach egzaminacyjnych

· Praktyczne wykorzystanie struktur gramatycznych w zadaniach egzaminacyjnych

Miesiąc:

……..….

Data:

………...

LEKCJA 90

Podsumowanie i końcowe wskazówki maturalne

(Ready for matura)

· Podsumowanie zajęć

· Matura writing practice – quiz, p. 292

· Końcowe wskazówki maturalne

Opracowanie: Halina Tyliba

Matura. Repetytorium z testami, rozkład materiału

© Macmillan Polska 2009