MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

  • View
    26

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. - PowerPoint PPT Presentation

Text of MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

Slayt 1

MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERMADDENN AYIRT EDC ZELLKLERBir maddeyi dierlerinden ayrmamza ve ayrdmz maddeyi tanmamza yarayan zelliklere maddenin ayrt edici zelikleri denir. Bu ayr edici zellikler, fiziksel , kimyasal, biyolojik, nkleer, eklinde snflandrlabilir. imdi bu zellikleri tek tek inceleyelimZ KTLE Sabit scaklk ve basnta birim hacimdeki madde miktardr. Kat ve svlarda birim hacim genellikle Gram/ cm3 alnr. Gazlarda ise hacim litre alnr. z ktle "d" ile sembolize edilir.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERERME NOKTASI Sabit scaklkta ve basnta kat saf bir maddenin kat halden sv hale getii scaklktr. Genellikle birimi ( 0C ) olarak verilir.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERDONMA NOKTASI Sabit scaklkta ve basnta saf sv bir maddenin, sv halden kat hale getii scaklktr. Genellikle birimi ( 0C ) olarak verilir.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERERME - DONMA OLAYI Kat bir maddenin stldnda sv hale gemesi olayna ERME denir. Bu olayn tersine yani sv bir maddenin s kayb sonucu katlamas olayna DONMA denir. Bu hal deiim olaylar saf maddelerde sabit (belirli) scaklklarda olur.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERBUHARLAMA Bir miktar su az ak kaba konulduunda zamanla suyun azald gzlenir. Bu olayda sv moleklleri bulunduu ortamdan s alarak sv halden buhar haline gemitir. Bu olaya buharlama denir. MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERBUHARLAMA Svlar bulunduu her scaklkta buharlaabilirler.Sv molekller, buhar haline gelirken svdan ayrlanlar d ortama basn yaparlar. Yaptklar bu basnca DENGE BUHAR BASINCI denir.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERBUHARLAMA Svlarn scakl artka buharlamas hzlanr. Dolays ile denge buhar basnc da artar. Denge buhar basncnn bu art en nihayetinde ak hava basncna (Po) eik oluncaya kadar devam eder.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERKAYNAMA Svnn buhar basncnn; ak hava basncna eit olduu anda KAYNAMA olay gerekleir. Kaynama olaynn balad scakla da KAYNAMA NOKTASI (SICAKLII) denir.

MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERKAYNAMA NOKTASI Sabit scaklkta ve basnta saf sv bir maddenin, sv halden gaz hale getii scaklktr. Genellikle birimi ( 0C ) olarak verilir.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERKAYNAMA NOKTASI Saf suyun donma noktas 0 0C , kaynama noktas ise 100 0C"dir ( 1 atmosfer basnta)

Saf (ar) svlarn kaynama sresince hem scakl hem de buhar basnc sabittir.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERKAYNAMA NOKTASI Saf olmayan svlarn ise kaynama sresince scakl deitii halde buhar basnc deimez.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERKAYNAMA NOKTASI Svlarn 1 atm. basnta elde edilen kaynama scaklklarna "normal kaynama scakl" denir.

Kaynama scakl saf svlar iin ayrt edici zelliktir.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERYOUNLAMA NOKTASI Sabit scaklkta ve basnta saf gaz bir maddenin, gaz halden sv hale getii scaklktr. Genellikle birimi ( 0C ) olarak verilir.

MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERYOUNLAMA NOKTASI Saf bir kat eridii scaklkta, svs da donar; Yine ayn ekilde saf bir svnn buharlat scaklkta, buhar da younlar.

MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERKAYNAMA NOKTASINA ETK EDEN FAKTRLERSvnn cinsi: Svnn kimyasal yaps deitike kaynama noktas deiir. Ksaca sv moleklleri arasndaki ekim kuvveti arttka svnn kaynama noktas artar.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERKAYNAMA NOKTASINA ETK EDEN FAKTRLERAk hava basnc: Sv yzeyine etki eden ak hava basnc (Po) arttka svnn kaynama noktas ykselir.

MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERKAYNAMA NOKTASINA ETK EDEN FAKTRLERYkselti (Rakm): Deniz seviyesinden ykseklere kldka svnn kaynama noktas der. Bu olay dolayl yoldan ak hava basncnn azalmasna baldr.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERKAYNAMA NOKTASINA ETK EDEN FAKTRLER Svda yabanc madde znmesi: zneni uucu olamayan zeltilerde (kat - sv) znen madde miktar arttka zeltinin kaynama noktas artar.

MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERKAYNAMA NOKTASINA ETK EDEN FAKTRLERAyn rotamda kaynayan btn svlarn kaynama sresince buhar basnlar birbirine eittir.Btn svlarn scakl arttka buhar basnc artar. Ancak kaynama baladktan sonra buhar basnc sabit kalr.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERBtn svlarn scakl arttka buhar basnc artar demitik. Ancak saf svlarda kaynama noktasndan sonra hem scakl hem de buhar basnc sabitleir.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLEROysa tuzlu su gibi zeltilerde kaynamaya balama scaklna kadar hem scaklk hem de buhar basnc artar, kaynama balad andan itibaren, scakl artt halde buhar basnc deimez.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERSvlarn ayn ortamda kaynama noktalar ile buhar basnlar arasnda ters orant ilikisi vardr. Yani kaynama scakl yksek olan svnn buhar basnc daha dktr.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERYOUNLAMA Svnn s alarak gaz fazna gemesi olayna buharlama demitik. imdi bu olayn tersini dnelim. Yani buharn s kaybederek sv hale gemesi olayna younlama denir. Gnlk hayatta camlarn buulanmas, buzdolabndan kan kaplarn d yzeylerinde sv taneciklerin olumas birer younlama olaydr.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERESNEKLK Kat bir maddeye dardan bir kuvvet uygulandnda maddenin ekli deiir. Kuvvet ortadan kaldrldnda madde tekrar eski hale geliyorsa bu olaya esneklik denir.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERESNEKLK Kat maddenin biim deitirmeksizin etkisinde kalaca byk bir gerilme deeri vardr. Bu deere esneklik snr denir. Esneklik snr alnca maddenin ekli deiir, eilir krlr.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERGENLEME Her hangi bir madde dardan s aldnda eninde boyunda veya hacminde bir art oluyorsa bu olaya genleme denir. Genleme kat, sv ve gazlarda grlr. Ancak genleme kat says yalnzca kat ve svlarda ayrt edici zelliktir. Gazlarda ise ortak zelliktir.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERGenleme katsays 1 0C' scaklk artnda maddenin hacmindeki oransal arta denir.Uzama katsays 1 0C' scaklk artnda maddenin boyundaki uzama miktardr.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERLETKENLK letkenlik bir maddenin s ve elektrii iletip iletmemesi olaydr. Kat ve svlarda ayrt edici bir zelliktir. gazlarda ise deildir. MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERLETKENLK Demir, bakr, grafit. lehim gibi maddeler elektrii iyi ilettii halde; Elmas, hava, saf su,plastik gibi maddeler iyi iletmezler. Onun iin iletkenlik kat ve svlarda ayrt edicidir.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERElektrik iletkenlii Bir maddenin zerinden geen elektrik akmna karlk, o maddenin elektrik akmna gsterdii kolaylktr. Yani maddeden elektrik akm ne kadar kolay geerse (direnci ne kadar az ise) o madde o kadar iyi iletkendir.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERLETKENLK Suda molekller halinde znen maddelerin sulu zeltileri iletken deildir. Ancak buda iyonlaan bileiklerin sulu zeltileri iletkendir. ekerli su iletken deildir ama tuzlu su iletkendir.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERZNRLK Sabit scaklk ve basnta birim hacim zcde znm madde miktardr. Genellikle sulu zeltilerde birim hacim 100 cm3 alnr. znrlk kavram zeltiler konusunda detayl bir ekilde ilenecektir.MADDENN AYIRT EDC ZELLKLERKMYASAL VE NKLEER AYIRT EDC ZELLKLER Yanclk, Tutuma scakl, asit ve bazlarla etkileme, atom numaras, yarlanma sresi, aktiflik, indirgenme potansiyeli... gibi. MADDENN AYIRT EDC ZELLKLER