Click here to load reader

Magazine 11/2014

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UPGRADE make-up Czech Republic

Text of Magazine 11/2014

 • "Upgradujeme make-up v esk republice"

  11/2014

  NEWSUPGRADEMAKE-UP

  REPORTEXKLUZIVNBEAUTY DAYV BRNsetkn profesionl a nadenc

  II.STHISTORIE-

  Jak vznikaly nejoblbenj

  kosmetick produkty?

  NOV PRODUKTY NA

  ESK SCN

  STYLINGprokadhoodmdnnvrhky

  VNONPOUKAZY

  navizistickkurzy

 • 810

  11

  4

  9

  7

  13

  13

  10

 • "Tento msc byl pro ns - UPGRADE a hlavn pro mne - jako majitele, velmi spn. V listopadu projevilo 5 spolenost zjem o navzan spoluprce s moj osobou. Z potku jsem byla rda za jakoukoliv spoluprci, kter pinese klientm irok portflio znaek, jene asem se vkus vytbil a lovk mus velmi zvaovat, s km propoj svoje jmno, aby si nepokazil povst, ale aby pinesl opt nco novho. Dky bohu, e je z eho vybrat , a proto Vm v roce 2015 nabdnu produk-ty od vlasov kosmetiky TECNA, dle pak produkty esk kosmetiky red-X/fashionmakeup a v neposledn ad Glazel a Tana cosmetic. Toto slo je posledn s podzimn tmatikou a jeliko se bl Vnoce, rozhodla jsem se Vm pinst celou adu novinek a produkt, kter si mete pt k Jekovi." Bc. Vendula Lukesov

  1619

  7

  6

  12

  Mte zjem o propagaci Va spolenosti v tomto msnku?Chcete recenzovat produkty a jin?

  V ppad inzerce se obrate na [email protected]

  Vydn: UPGRADE MAKE-UP CZECH REPUBLICpod ztitou Modern koly fotografie

  www.foto-workshop.euNapsal: Bc. Vendula Lukesov

  Fotografie: vlastn archiv se vemi prvy k uit

  4 ON LINKY Jak je aplikovat?

  7 KVALITN PEUJTE O VLASY pracujte s kvalitnmi produkty

  8 Kouov len klasika, kter se nikdy neomrz

  11 BEAUTY DAY V BRN backstage, tte vce...

  13 Bloggerky Nov recenze na produkty. tte vce...

  14 seril "Styling pro vechny" Nelly Horinkov rad...

  17 Seril "Jak lm j" Dal pspvek od skvl vizistky Martiny Kottov 19 Rozhovor s osobnost Tentokrt s vlas. kosmetikou Tecna

  york CHEVY miluje UPGRADE

  Issue 3 - March 2013 - Pure Simplicity | 3

 • On linka je asi nejpouvanj tech-nikou zdoben oka. Kad s n vlastn zanala, a je nm 14 nebo 50 let, stle po on lince sahme. Stejn tak jako erven rtnka se stala jakmsi non-stop trendem, kter nikdy neomrz. V poslednch letech ns nemus zdobit jen klasick ern linka, ale svoje msto na vslunn si naly linky barevn, kterch je cel ada. Od matu pes perle, od klasick-ch tekutch po vododoln atd. Dle vlastnost, kter od linky poadujeme, vybrme i vhodnou texturu.

  Jak typy linek meme zakoupit? gelov, pudrov, tekut i v tuce. Jak jsou jejich vhody a jak triky na prci s nimi by vm rozhodn nemly uniknout?

  Tekut linkyKdy je pouvme: Pokud chceme rychle a syt aplikovat tenkou linku.Aplikace: Vtina linek m apliktor, a ttekov do piky nebo umlohmotn hrot. Tyto linky pouvaj ji zkuen matadorky, kter maj pevnou ruku a siln nervy. Ovem tyto linky se krsn vkresl i do vrsek a delmi tahy meme doclit krsnou basic linku nebo koi zobek.

  Doporuujeme: ernou klasiku od Sepho-ry, kter snad nikdy nevyschne a rychle zasych na vku. V barevn variant doporuujeme linky s tuhm apliktor od Peggy Sage, jsou vododoln a v nabdce maj i celou adu perlet. Ty si ZAMILU-JETE! TAK JAKO MY.

  Gelov linkyKdy je pouvme: Pokud potebujete vododolnost, silnou intenzitu a del as

  na aplikaci. Aplikace: Na aplikaci z tchto kalk potebujeme ttec, nejlpe ikm zkosen (Zoeva 317 Wings Liner) a nauit se praco-vat nejdve s nm. Vdy si dejte pozor, aby barva byla nanesen na cel ploce ttce. Kratmi tahy vykreslete poadovanou linku - pozor oprava nen mon. V ppad, e Vm linky zaschnout, zkuste na n kouzelnou tekutinu Duraline Inglot. Sta jedna kapka a mte hustotu, jakou poadujete. Doporuujeme: Red-X fashion make-up nebo barevn gelov linky Inglot, maj v nabdce i blou!

  Kvalitn linka utvo nejen dramatick pohled, ale pi zvolen vhodnho typu budete okouzlovat cel den

  Linka sem linka tam - on linky a jejich typyPESNOST P

  OVINN!

  | Pure Simplicity - Issue 3 - March 2013 4

 • Linka v tuce, ve fixeKdy je pouvme: Aplikace linky tukou je jednou z nejklasitjch zpsob. Kdy zakoupme kvalitn tuku, mkkou, pak nm linka pjde sama a meme jet lehce opravovat. Aplikace: S oste oezanou tukou doclte pesnch a tenkch lini. S mkkou tukou se dostanete i do vnitho oka. Nikdy by Vs vak nemla krbat. Doporuujeme: Nejvce se nm osvdila Kajal tuka Egypt Wonder a nebo ern linka ve fixe od Stage Line, ta skuten dr a jen tak ji neodlte. TIP: Vdy cena nerozhodne o kvalit. U ns se nejvce osvdily levn tuky v hodnotch desetikorun, kter se ne-lmaly a bosky malovaly. Pokud potebujete tuku oezat, dejte ji do mrazku a tuha se nezlom.

  Ve bylo zafixovno fixatrem Peggy Sage a ple jsem zapudrovala bannovm pu-drem, kter nezstv ve vrskch.

  Oi:Jako zklad jsem na vka nanesla matn stn v tlovm tnu, kter sjednotil je-jich barvu. Pot jsem perlet vystnovala vnitn koutky o a po hranu obo. A na cel pohybliv vka zapracovala perleov nugtov stn. Tmav hndm stnem jsem vykreslila vnj hranici oka a nanesla asenku.

  Obo:Vyesala a zvraznila voskem na obo v pirozenm stedn edm odstnu.

  Rty:Pro sjednocen vrchnho a spodnho rtu byla na horn srdko aplikovna bl tuka. Rty byly vykonturovny obyejnou tukou

  na rty znaky She, kter velmi dobe malu-je. Nsledn jsem rty vyplnila erveno-fialovm odstnem rtnky znaky Inglot.

  Tve:Lcn kosti jsem zvraznila tvenkou v matnm hndm tnu. Na vrchol lcn kosti jsem nanesla pudrov rozjasova, dle pak na sted ela, nos, nosoretn rhu a dlek pod spodnm rtem, tm zskal obliej plastinost.

  Vlasy byly sesny dozadu a byla zvolena technika krepu, kter dodala dramatinost do celho stylingu.

  Modelka: Andrea PomykalovPhoto, make-up, hair: Vendula Lukesov

  podkladov bze Glazelkorekn tyinka YSL

  make-up Inglot pudr Ben Nye

  on stny Inglot paleta na obo Inglot

  fixan gel na obo rozjasova Pupa tvenka Milano rtnka Inglot erven (freedom system)

  asenka MaxFactor 2000 calories

  Ukzka len, kter bylo vytvoena na fotografovn editorilu TWINS.Podklad:Na suchou a nim neoetenou ple jsem nanesla lskov oek podkladov bze pod make-up. Je poteba ji chvli nechat do pleti absorbovat. Nsledn nebylo potebn provst korekce onho okol. Dalm krokem byla aplikace make-upu.

  Len z tituln strany

  Linka dky ernmu stnuPokud si stle nejste jist, zda by jste linku zvldly, pak doporuuji vzt ttec, matn ern syt on stn a zkusit si jemn vykouzlit on linku. Pokud se Vm stny sypou, pak je vhodnou si udlat mastn podklad (mastn stn, tenk linka) a nsledn jej obkreslit ern stnem. Efekt bude asn a doclte tmto zpsobem i ern stnovan linky.

  TUHLE TECHNIKU BUDETE MILOVAT!

  Issue 3 - March 2013 - Pure Simplicity | 5

 • "Inspirac pro tento lnek bylo ast nutkn, resp. meme-li to tak naz-vat zlozvyk lid, a to konkrtn apliko-vat velk mnostv kosmetickho vrobku. Nemluvme te pouze o vlasov kosmetice, ale spe obecn. Vichni znme make-upov masky, slepen pavou noky tvoen z as a extrmnho nnosu asenky. V nkterch ppadech mn znamen vce"

  Nicmn vrame se ke kosmetice a jak jinak ne k t vlasov. Jedna z vc, o kter mon nevte, je skutenost, e tzv. profesionln vlasov kosmetika m nkolik es v rukv. Jednm z nich je vysok podl innch ltek ve sloen. Jednodue eeno, jedn se o vysoce koncentrovan vrobky. Co je na jednu stranu dobr zprva, ale co to vlastn znamen pro uivatele? Vce, ne by se mohlo na prvn pohled zdt.

  eten prodnho prosted Milovnkm prody srdce zaples, ns ostatn pot, e se tak meme podlet na zchran detnch prales a ohroench zvat. Dlait je, e tyto produkty et prodn prosted minimln dky ni produkci obal

  Del vdr produktu Sta pr kapek a vsledek je stejn jako pi uit dvojnsobnho mnostv. Ano, skuten sta nkolik mlo kapek nap. amponu i dokonce dvka velikosti hrku, abychom doclili kenho efektu. Ve vtin ppad pouvme vce, ne jeteba. Bezdvodn. Protoe mme nutkn.

  spora S del vdr produktu je pak neodmysliteln spojena i spora financ. Rovnice je jasn m mn spotebuji, tm mn zaplatm. Kouzlo ale spov v nem jinm. Na prvn pohled dra kosmetika (produkt) pi pepotu vdr / cena me ve vsledku vyjt levnji, ne obyejn kos-metika, kter stoj mn, avak spoteba je neporovnateln vy. A to nemluvme o kvalit.

  POZNEJTE A VYZKOUEJTE novou vlasovou znaku na eskm trhu - TECNA - technologie a proda v jedn dvce

  EXKLUZIVN

  vlasov kosm

  etika

  z Itlie

  Testovali jsme pro vs:SPA SetRenewal shampoo, 250 mlVdr: cca 32 myt 11 tdn uvno pravidelnMineral base, 200 mlVdr: cca 27 myt 11 tdn uvno nepravidelnRenewal treatment, 150 mlVdr: cca 29 myt 10 tdn uvno pravidelnElisir of life, 100 ml

  | Pure Simplicity - Issue 3 - March 2013 6

 • Dlouh vlasy, myt 2x 3x do tdne, testovno na podzim.Jak tedy minimalizovat potebn mnostv a maximalizovat inek? Zde je nkolik rad:

  ampony Vlasy co nejvce namote! Nsledn aplikujte mnostv amponu pimen k zneitn vlas. Pokud ampon dostaten nepn, ne-vad. Dkladn jej oplchnte a postup zopakujte. POZOR! Nyn ji sta skuten mal mnostv produktu.

  Balzmy, masky, kondicionry Dkladn oplchl vlasy jemn vysute (na mokr vlasy jemn pilote runk a vysajte z nich pebytek vody). Vlasy zbyten nemakejte, mohlo by dojt k jejich pokozen. Nyn aplikujte produkt. Uvedenm postupem doclte maximlnho inku produkt se need s pebytenou vodou.

  Olejky, styling Zde plat zsada mn je vce dvojnsob. Kvalitnho stylingu sta skuten velice mal mnostv (nebude-li stait prvn dvka, kdyko-liv lze pidat naopak to, bohuel, nejde). Mjte na pamti, e pokud zbyten pouijete vt mnostv, efekt lep nebude, ba naopak, me bt hor, ale zejmna me dojt k zaten vlas (co pak me vst k rychlmu mastn vlas atp.).

  VNON NAB

  DKA

  "Zkrtka veho s rozumem. Vme, e uveden rady vm

  pomohou k eten a prody i financ. Pt, a si

  budete umvat vlasy, z