20
4.4.7 Atur Cara Kes Sivil di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah 4.4.8 Atur Cara Kes Jenayah di Mahkamah tinggi dan Mahkamah Rendah 4.4.9 Mahkamah Syariah *Farah Dinah & Iffah Nabilah*

Mahkamah Syariah, Aturcara kes sivil dan kes jenayah

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aturcara kes sivil dan kes jenayah, mahkamah syariah :)

Citation preview

4.4.7 Atur Cara Kes Sivil di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah

4.4.8 Atur Cara Kes Jenayah di Mahkamah tinggi dan Mahkamah

Rendah

4.4.9 Mahkamah Syariah

*Farah Dinah & Iffah Nabilah*

4.4.7 – Atur Cara Kes Sivil di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah

Kes sivil merangkumi tindakan undang-undang yang diambil oleh seseorang individu (plaintif) untuk mendakwa orang lain (defendan) yang telah melanggar hak-haknya.Contoh-contoh kes sivil ialah pencerobohan, kegagalan membayar balik hutang atau menepati janji, fitnah, kecuaian dan tuntutan pampasan.

4.4.7 – Atur Cara Kes Sivil di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah

Lazimnya, perbicaraan di Mahkamah Tinggi dimulakan apabila pihak plaintif berjaya mendapat writ.Dalam writ, dinyatakan siapakah pihak plaintif dan pihak defendan..Sekiranya pihak defendan gagal menghadirkan diri, keputusan mungkin dibuat tanpa kehadirannya.Pengesahan tuntutan oleh pihak plaintif terdapat dalam writ.

4.4.7 – Atur Cara Kes Sivil di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah

Seterusnya, writ diserahkan kepada pihak defendan secara langsung atau kepada peguamnya.Sekiranya kedua-dua cara tersebut tidak dapat dilaksanakan, writ boleh ditampalkan di bangunan kediaman pihak defendan atau diiklankan dalam akhbar tempatan yang difikirkan sesuai oleh mahkamah.

Pihak defendan boleh melawan writ tersebut dengan menghadirkan diri ke mahkamah dalam tempoh masa yang ditetapkan. Dia boleh memilih sama ada untuk menuntut perbicaraan atau tidak menuntut perbicaraan.Sekiranya pihak defendan menuntut perbicaraan, dia perlu menyakinkan mahkamah bahawa terdapat alasan belaan terdiri terhadap sesuatu tuntutan. Pihak defendan boleh juga membuat tuntutan balasan.

4.4.7 – Atur Cara Kes Sivil di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah

4.4.7 – Atur Cara Kes Sivil di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah

Sekiranya pihak defendan tidak menuntut perbicaraan, pihak plaintif boleh menuntut keputusan segera daripada mahkamah.Setiap keputusan yang dibuat oleh hakim mestilah dipatuhi oleh pihak defendan. Jika didapati bersalah, hakim lazimnya juga memerintahkan pihak defendan membayar kos perbicaraan.

4.4.8 Atur Cara Kes Jenayah di Mahkamah Tinggi dan

Mahkamah Rendah* Seseorang boleh dihadapkan ke

Mahkamah atau boleh ditahan oleh polis dengan beberapa cara iaitu : waran tangkap, perintah saman mahkamah, tangkapan tanpa waran dan laporan seseorang dalam buku polis dan didapati bersalah.

* Biasanya perbicaraan akan bermula di Mahkamah Majistreet dengan membuat pemeriksaan terhadap pengaduan.

- Jika tertuduh mengaku bersalah maka pihak pendakwa akan mengemukakan fakta-fakta kes dan hukuman akan dijatuhkan oleh mahkamah menurut undang-undang.

4.4.8 Atur Cara Kes Jenayah di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah

Rendah

- Jika tertuduh tidak mengaku bersalah atau menuntut diadakan perbicaraan, maka perbicaraan akan dijalankan. Jika mahkamah berpendapat ada alasan-alasan yang mencukupi untuk mensabitkan tertuduh maka tertuduh hendaklah membela diri. Tertuduh boleh memberi keterangan dengan cara :

- Memberi keterangan di kandang orang salah.

- Memberi keterangan bersumpah. - Berdiam diri di mahkamah.

4.4.8 Atur Cara Kes Jenayah di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah

Rendah

4.4.9 Mahkamah Syariah^Mahkamah Syariah ditubuhkan mengikut

Enakmen Undang-undang Pentadbiran Islam negeri masing-masing.

^Mahkamah Syariah adalah di bawah kuasa Kerajaan Negeri kecuali Mahkamah Syariah di Wilayah Persekutuan tertakluk

kepada Kerajaan Persekutuan.

^Mahkamah Syariah membicarakan kes sivil dan kes jenayah bagi orang Islam

sahaja.

Prosiding Mahkamah Syariah

• Bahasa Melayu ialah bahasa mahkamah.

• Terbuka kepada orang ramai.• Bilangan saksi bergantung kepada

kes.• Status saksi penting.

Kakitangan Mahkamah Syariah

Peringkat Mahkamah Syariah HakimDan kakitangan Mahkamah

Mahkamah Rayuan Syariah Hakim,Mufti,Kadi,dan tujuh orang Islam yang lain.

Mahkamah Tinggi Syariah Hakim,Pegawai Pemeriksa Hal Ehwal Agama,Pendakwah Agama.

Mahkamah Syariah Hakim,Pegawai Pemeriksa Hal Ehwal Agama,Pendakwah Agama.

Bidang Kuasa Mahkamah Syariah

• Mahkamah Syariah membicarakan kes-kes sivil yang berikut :– pertunagan.– hak terhadap anak.–Wakaf dan warisan harta.– kes-kes matrimoni.(perkahwinan,

penceraian, nafkah, fasakh, nusyuz,etc)

• Mahkamah syariah membicarakan kes jenayah seperti :-– Tidak berpuasa dalam bulan

Ramadhan.–Menyebarkan ajaran sesat.– Berkhalwat.– Berzina.–Menjual atau mengambil minuman

keras.

Bidang Kuasa Mahkamah Syariah

• Mahkamah Tinggi Syariah boleh mengenakan hukuman:-– Kes Jenayah• Penjara tidak melebihi 3 tahun.• Denda tidak melebihi RM 5000.• Merotan tidak melebihi 6 sebatan.• Kombinasi mana-mana hukuman di atas.

– Kes Sivil• Pertikaian melebihi RM 50 000.

Bidang Kuasa Mahkamah Syariah

• Mahkamah Rendah Syariah boleh mengenakan hukuman :-– Kes Jenayah • Penjara tidak melebihi 6 bulan.• Denda tidak melebihi RM1000.

– Kes Sivil• Pertikaian tidak melebihi RM50 000.

Bidang Kuasa Mahkamah Syariah

Mahkamah Rayuan Syariah

• Mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap sebarang keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya.

• Mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Tinggi Syariah.

Mahkamah Tinggi Syariah

• Mempunyai bidang kuasa jenayah dan sivil.

• Membicarakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam dan boleh dihukum di bawah Enakmen Pentadbiran Agama Islam, serta boleh mengenakan apa-apa hukuman yang diperuntukkan baginya.

• Mempunyai bidang kuasa rayuan terhadap kes-kes dari Mahkamah Rendah Syariah.

Mahkamah Rendah Syariah

• Membicarakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam di bawah Enakmen Pentadbiran Agama Islam atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam.

Sekian, Terima Kasih...Farah Dinah & Iffah Nabilah