of 43 /43
MALARSTWO W DOBIE ROMANTYZMU XVIII- XIX wiek podobieństwa i różnice

Malarstwo w dobie romantyzmu

Embed Size (px)

Text of Malarstwo w dobie romantyzmu

  • 1. MALARSTWO W DOBIE ROMANTYZMU XVIII- XIX wiekpodobiestwa i rnice

2. TAJEMNICZO, GROZA: Ruin Cmentarzy Roztrzaskanych statkw witw i zmierzchw Zamczyska 3. Kontrastowy wiatocie, kompozycja dynamiczna, ekspresja William Turner 4. Kompozycja dynamiczna wyraa:- ruch- pd- spadanie- wzlot- chwilowo sytuacjiUkazana jest poprzez ukady- skone- spiralne 5. dynamizowanie kompozycji, wiatocieWilliam Turner 6. PEJZAE, NATURA: Jest najwikszym natchnieniem Tajemnicza Grona ywioowa Wpywa na ludzki los 7. bogaty koloryt, dynamizowanie kompozycji, ekspresja John Constable 8. KOMPOZYCJA: ukad elementw, ktre tworz harmonijn cao jej celem jest osignicie zamierzonego efektu plastycznego dziki: kolorom proporcjom ksztatom pooeniu elementw daje efekt rnych nastrojw, uczu, przey, ktrych moe dowiadczy odbiorca 9. Kontrastowy wiatocie, bogaty koloryt Caspar David Friedrich 10. KONTRASTOWY WIATOCIE rozplanowanie owietlenia punkt najsilniej owietlony oraz obszar zupenie ciemny 11. ekspresja, dynamizowanie kompozycji, kontrastowy wiatocie William Turner 12. PATRIOTYZM Sceny batalistyczne Wydarzenia historyczne Patriotyzm 13. bogaty koloryt, dynamizowanie kompozycjiAleksander Orowski 14. KOLORYSTYKA kolory stonowane/ nasycone tonacja ciepa/ zimna dominujce barwy/ gwne kolory ograniczenia gamy barwnej do wybranych kolorw rnice kolorystyczne, np. zrnicowanie kolorystyki cia/ brak takiego zrnicowania/ zaakcentowanie janiejsz karnacj postaci najwaniejszejWpyw kolorystyki na odbir dziea. 15. bogaty koloryt, dynamizowanie kompozycji, ekspresjaAleksander Orowski 16. bogaty koloryt, dynamizowanie kompozycji Aleksander Orowski 17. CZOWIEK Portrety Uczucia i emocje ycie Folklor 18. Walery Wakowicz Bogaty koloryt Kontrastowy wiatocie Ukazanie wntrza osoby 19. Henryk Rodakowski Kontrastowywiatocie Ukazanie wntrzaosoby 20. Wojciech Korneli Stattler Kontrastowywiatocie Ukazanie wntrzaosoby 21. EKSPRESJA: gestykulacja i mimika- powcigliwa, gwatowna, znaczca nastrj idealizacja cia ludzkich, akty o charakterze antycznym/ naturalizm wyraenie harmonii/ konfliktu i napicia 22. Johann Heinrih Fussli Bogaty koloryt Kontrastowywiatocie Ukazanie wntrzaosoby 23. Francisco Goya Bogaty koloryt Kontrastowy wiatocie Ukazanie uczu 24. Kompozycja obrazu:I planII planIII planto 25. Francisco Goya Bogaty koloryt Kontrastowy wiatocie Ukazanie uczu 26. bogaty koloryt, kontrastowy wiatocie, ukazanie uczuFrancisco Goya 27. bogaty koloryt, kontrastowy wiatocie, ukazanie uczuFrancisco Goya 28. Francisco Goya Bogaty koloryt Kontrastowy wiatocie Ukazanie uczu 29. bogaty koloryt, folklorJan Feliks Piwowarski 30. bogaty koloryt, folklorJan Feliks Piwowarski 31. ZJAWISKA FANTASTYCZNE Metafizyka: upiory, widma, zjawy, strzygi,wampierze, demony wiat ywych i umarych Zaczerpnite z poda ludowych Pogaskie, sowiaskie 32. dynamika, ekspresjaFrancisco Goya 33. DOMINANTA KOMPOZYCYJNA szczeg posta barwna plama wiato ukad elementw, liniiJakie ma znaczenie dla caoci obrazu? 34. Francisco Goya Dynamizowanie kompozycji Ekspresja Bogaty koloryt Kontrastowy wiatocie Uczucia 35. Johann Heinrih Fussli 36. Johann Heinrih Fussli Dynamizowaniekompozycji Ekspresja Kontrastowywiatocie 37. Johann Heinrih Fussli Dynamizowaniekompozycji Ekspresja Bogaty koloryt Kontrastowywiatocie Uczucia 38. Johann Heinrih Fussli 39. Johann Heinrih Fussli Dynamizowaniekompozycji Ekspresja Bogaty koloryt Kontrastowywiatocie Uczucia 40. Wzajemne relacje postaci?W jaki sposb s pokazane? 41. Johann Heinrih Fussli 42. SYMBOLIZM Rola wyobrani Poznajemy pozarozumowo Tre metafizyczna Podwiadomo Szukaj go w kadym z tych dzie 43. Francisco Goya Dynamika Ekspresja