of 50 /50
VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01 MALLAR OCH EXEMPEL FÖR PLANERING AV EGENKONTROLL 1A-1 Projektplan (Kvalitets- och miljöplan) 1A-2 Kontrollprogram, mall (se 2A-2, 2A-3, 2B-2, 2C-2 för ifyllda exempel) 1A-3 Signaturlista 1A-4 Kvalitetspärm (2 sid) Exempel på projektplan och kontrollprogram 1A-1 Projektplan 2A-2 Kontrollprogram, exempel för nybyggnad kontor 2A-3 Kontrollprogram, exempel för stambytesprojekt

MALLAR OCH EXEMPEL FÖR PLANERING AV EGENKONTROLL · YTC/2 Tryck- och täthetskontroll YTC/3 Injustering och kontroll av cirkulationsflöden YTC/12 Kontroll av funktion och prestanda

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MALLAR OCH EXEMPEL FÖR PLANERING AV EGENKONTROLL · YTC/2 Tryck- och täthetskontroll YTC/3...

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  MALLAR OCH EXEMPEL FÖR

  PLANERING AV EGENKONTROLL

  1A-1 Projektplan (Kvalitets- och miljöplan) 1A-2 Kontrollprogram, mall (se 2A-2, 2A-3, 2B-2, 2C-2 för ifyllda exempel) 1A-3 Signaturlista 1A-4 Kvalitetspärm (2 sid) Exempel på projektplan och kontrollprogram 1A-1 Projektplan 2A-2 Kontrollprogram, exempel för nybyggnad kontor 2A-3 Kontrollprogram, exempel för stambytesprojekt

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  PROJEKTPLAN (Kvalitets- och miljöplan)

  1A-1

  Projekt: Åtagande: Upprättad/reviderad:

  Gemensamma uppgifter Projektansvarig: Telefon: E-postadress:

  Kvalitetsansvarig: Telefon: E-postadress:

  Miljöansvarig: Telefon: E-postadress:

  Arbetsmiljöansvarig: Telefon: E-postadress:

  Vårt kvalitetsarbete Inledande åtgärder:

  Generellt i projekt:

  Speciellt i projekt:

  Avslutande åtgärder:

  Vårt miljöarbete Inledande åtgärder:

  Generellt i projekt:

  Speciellt i projekt:

  Avslutande åtgärder:

  Vårt arbetsmiljöarbete Inledande åtgärder:

  Generellt i projekt:

  Speciellt i projekt:

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  KONTROLLPROGRAM

  Program för dokumenterad egenkontroll, provning m m enligt

  föreskrift i avtal och i AB 04 och ABT 06, kap 2 § 2.

  1A-2

  Sida: 1 av 1

  Projekt: Åtagande.: Upprättad/reviderad:

  Pos Kontrollobjekt

  Vad?

  Egen/

  Avtalad

  Verifieras

  Hjälpmedel

  Hur?

  Mot vad?

  Kontroll-

  tidpunkt

  När?

  Omfattning

  Var?

  Alla objekt?

  Kontroll

  slutförd.

  Sign

  Datum/

  Avvikelse

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  SIGNATURLISTA

  Förteckning över personer som utför och dokumenterar

  egenkontroll, deras befogenheter och signaturer

  1A-3

  Projekt: Åtagande.: Upprättad/reviderad:

  Behöriga att signera

  löpande egenkontroll

  Signatur Roll Datum

  Behöriga att signera

  verifierande egenkontroll

  Signatur Roll Datum

  Behörigheter enligt ovan bekräftas:

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  KVALITETSPÄRM RÖRINSTALLATION

  HUS 13

  Plats för entreprenörens logotyp

  Adress, ort

  Pärm nr:

  Datum:

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  1A-4 PROJEKTPLAN Projektanpassad plan enligt AB 2:2

  0

  Företagets namn och adress, logotyp

  MILJÖPLAN

  ARBETSMILJÖPLAN

  1

  KVALITETSPÄRM KONTROLLPROGRAM

  2

  Rörentreprenad SIGNATURLISTA

  3

  PROJEKT: EGENKONTROLL Checklistor och kontrollrapporter, huvudåtagandet

  4

  EGENKONTROLL Checklistor och kontrollrapporter, åtagande 2

  5

  Åtagande i projektet: EGENKONTROLL Checklistor och kontrollrapporter, åtagande 3

  6

  RISKBEDÖMNING, ARBETSBEREDNING

  7

  FÖRESKRIVNA KONTROLLER Dokument över avtalade kontroller 8

  BESIKTNINGAR Dokument över egna och externa besiktningar m m

  9

  Upprättad/reviderad:

  20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  ÖVRIGT Typgodkännanden

  Montageanvisningar 10

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  PROJEKTPLAN (Kvalitets- och miljöplan)

  2A-0

  Projekt: Åtagande: Upprättad/reviderad:

  EXEMPEL RÖRENTREPRENAD 20xx-xx-xx

  Gemensamma uppgifter

  Projektansvarig: Telefon: E-postadress:

  Kvalitetsansvarig: Telefon: E-postadress:

  Projektansvarig Miljöansvarig: Telefon: E-postadress:

  Projektansvarig Arbetsmiljöansvarig: Telefon: E-postadress:

  Projektansvarig

  Vårt kvalitetsarbete

  Inledande åtgärder:

  Vårt kvalitetsarbete följer det av branschorganisationen framtagna systemet Installationsbranschens Egenkontroll. Innan arbetena påbörjas utförs en allmän riskbedömning och arbetsberedning (interna dokument) Kontrollprogram och aktuella checklistor tas fram. En kvalitetspärm upprättas om inte annat avtalats. Generellt i projekt:

  Åtgärder enligt vår kvalitetspolicy vidtas. Avcheckning av utfört arbete utförs av den som utfört arbetet (interna dokument). Speciellt i projekt:

  Verifierande egenkontroll samt övriga kvalitets- och miljöåtgärder i projektet, se upprättat kontrollprogram Avslutande åtgärder:

  Kontrollprogrammet redovisas i fullföljt skick, med utförda kontroller samt avvikelser. Kvalitetsdokument Säker Vatteninstallation redovisas där så är tillämpligt. Beträffande isolerarbeten verifieras att arbetet utförts enligt avtalade krav, besiktning ej nödvändig.

  Vårt miljöarbete

  Inledande åtgärder:

  Avtalade krav på miljöåtgärder inarbetas i kontrollprogrammet. Där så är motiverat utförs riskbedömning och arbetsberedning (interna dokument) Generellt i projekt:

  Åtgärder enligt vår miljöpolicy vidtas. Speciellt i projekt:

  Se upprättat kontrollprogram Avslutande åtgärder:

  Kontrollprogrammet redovisas i fullföljt skick, med utförd kontroll samt avvikelser.

  Vårt arbetsmiljöarbete

  Inledande åtgärder:

  En riskbedömning utförs och dokumenteras. Generellt i projekt:

  För de i vår bransch vanligaste arbetsmiljöriskerna, såsom fallrisk, risker med tryck och kemiska ämnen, följs företagets generella arbetsmiljöplan, som all personal har utbildning i. Speciellt i projekt:

  Om så krävs enligt riskbedömningen, utöver ovanstående, upprättas en projektspecifik arbetsmiljöplan. I andra fall redovisas resultatet av vår riskbedömning till vår beställare eller utsedd byggarbetsmiljösamordnare, som ansvarar för att en projektgemensam arbetsmiljöplan upprättas.

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  KONTROLLPROGRAM

  Program för dokumenterad egenkontroll, provning m m enligt

  föreskrift i avtal och i AB 04 och ABT 06, kap 2 § 2.

  1A-2

  Sida: 1 av 1

  Projekt: Åtagande.: Upprättad/reviderad:

  EXEMPEL, RÖRENTREPRENAD KONTOR 20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  Pos Kontrollobjekt

  Vad?

  Egen/

  Avtalad

  Verifieras

  Hjälpmedel

  Hur?

  Mot vad?

  Kontroll-

  tidpunkt

  När?

  Omfattning

  Var?

  Alla objekt?

  Kontroll

  slutförd.

  Sign

  Datum/

  Avvikelse

  1 Planering av egenkontroll E Checklista Efter best

  2 Arbetsberedning

  utförande

  E Checklista Innan start

  3 Riskbedömning E Checklista Innan start

  4 Stammar före isolering E Checklista Före

  isolering

  5 Tryckkontroll ståk V Beskr , AMA

  6 Tryckkontroll stammar V Beskr , AMA

  7 Mottagningskontroll E Checklista Vid

  mottagning

  8 Källarstråk E Checklista

  9 Undercentral A Checklista

  10 Kylcentral A Checklista

  11 Stråk plan 2-8 E Checklista Före

  isolering

  12 Kylbafflar m

  kopplingsledningar

  E Checklista Efter

  montage

  13 Våtgrupper E Checklista Efter kompl

  14 Rumsstyrning VS-KB V Checklista Före

  samordnad

  kontroll

  15 Injustering VS, KB, VVC V Checklista Före

  samordnad

  kontroll

  16 Funktion UC, kyla V Checklista Före

  samordnad

  kontroll

  17 Tryckkontroll

  kompletteringar

  V Beskrivning,

  AMA

  18 Dokumentation E Checklista 2 v före

  slutbes

  19 Slutkontroll A Checklista Före slutbes

  22

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  KONTROLLPROGRAM

  Program för dokumenterad egenkontroll, provning m m enligt

  föreskrift i avtal och i AB 04 och ABT 06, kap 2 § 2.

  1A-2

  Sida: 1 av 1

  Projekt: Åtagande.: Upprättad/reviderad:

  EXEMPEL RÖRENTREPRENAD STAMBYTE 20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  Pos Kontrollobjekt

  Vad?

  Egen/

  Avtalad

  Verifieras

  Hjälpmedel

  Hur?

  Mot vad?

  Kontroll-

  tidpunkt

  När?

  Omfattning

  Var?

  Alla objekt?

  Kontroll

  slutförd.

  Sign

  Datum/

  Avvikelse

  1 Planering av egenkontroll E Checklista Efter best

  2 Arbetsberedning

  utförande

  E Checklista Innan start

  3 Riskbedömning E Checklista Innan start

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  MALLAR OCH EXEMPEL FÖR

  UTFÖRANDE AV EGENKONTROLL

  2A-X Checklista 3.2 Kontrollrapport 3.3 Kontrollprotokoll, allmänt 3.4 Kontrollprotokoll, temperaturmätning 3-5 Slutrapport Exempel på checklistor rör 2A-1 Avloppsledningar i mark 2A-2 Apparater, VVX m m 2A-3 Pumpar m m 2A-4 Avloppsledningar i hus 2A-5 Tappvattenledningar 2A-6 Värmeledningar 2A-7 Kylledningar 2A-8 Komplettering våtrum 2A-9 Komplettering kök 2A-10 Radiatorer 2A-11 Kylbafflar 2A-12 Fläktkonvektorer 2A-13 Isolering och rörmärkning 2A-20 Dokumentation Exempel på slutrapport och avvikelserapport 3-6 Slutrapport generalentreprenad 3-7 Avvikelserapport Mallar från AMA VVS 09 YTC/2 Tryck- och täthetskontroll YTC/3 Injustering och kontroll av cirkulationsflöden YTC/12 Kontroll av funktion och prestanda – kylinstallation YTC/13 Funktionskontroll – VVS- och styrinstallation

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  CHECKLISTA

  ……..

  2A-x

  Sida: 1 av 1

  Projekt: Upprättad/reviderad:

  Pos Kontrollpunkt

  Krav, referens Noteringar, övriga

  krav, hänvisningar

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  KONTROLLRAPPORT

  Avser checklista:

  3A-2

  Sida: 1 av 1

  Projekt: Åtagande: Upprättad/reviderad:

  Kontrollobjekt Underlag för

  kontroll

  Kontroll

  utförd.

  Datum/ sign

  Avvikelse, åtgärd

  (ua=utan anmärkning)

  Korrigerat.

  Datum/ sign

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  vvshssÖverstruket

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  KONTROLLPROTOKOLL

  3A-3

  Sida: 1 av 1

  Projekt: Åtagande: Upprättad/reviderad:

  Gemensamma uppgifter:

  Objekt: Del: Kontrollens omfattning:

  Tid för kontroll: Kontrollen utförd av: Ansvarigt företag:

  Metod för kontroll: Åberopad standard.: Åberopade riktlinjer:

  Underlag för kontroll: Krav på kontrollen anges i: Krav på objektet anges i:

  Tidigare kontroll av objektet: Mätinstrument: Uppgift om kalibrering av instrument:

  Yttre förutsättningar: Urvalskriterium vid stickprov: Övriga uppgifter:

  Resultat:

  Pos Objekt/del Krav Uppmätt/provat Delresultat Anmärkningar

  /Avvikelser

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Sammanfattning: Härmed intygas att utförd kontroll enligt detta protokoll med eventuella bilagor - är utförd i avtalad omfattning och på avtalat sätt, och - visar att objekten uppfyller avtalade krav, frånsett nedan redovisade avvikelser. Objekt med avvikelser ska utsättas för ny kontroll efter att dessa avhjälpts. Avvikelser:

  Objekt Avvikelse Orsak, Åtgärd Anmärkningar

  Namnteckning av behörig undertecknare

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  KONTROLLPROTOKOLL FÖR

  TEMPERATURMÄTNINGAR 3A-4

  Sida: 1 av 1

  Projekt: Åtagande: Kontroll utförd:

  Mätmetod, instrument: Temperatur tappvarmvatten

  Skållningsrisk max 60 °C

  Legionellarisk min 50 °C

  Kontrollobjekt Krav Uppmätt Avvikelse, åtgärd

  (ua=utan anmärkning)

  Korrigerat.

  Datum/ sign

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  SLUTRAPPORT/STATUSRAPPORT/

  3A-5

  Sida: 1 av 1

  Projekt: Åtagande: Upprättad/reviderad:

  Härmed intygas, inför slutsammanträdet för entreprenaden, att kvalitetsplanen för angiven

  entreprenad är fullföljd.

  Avvikelser anges här nedan, eller i bifogad avvikelserapport.

  Egenkontroll, provning och verifiering är dokumenterad enligt följande, i separat kvalitetspärm:

  Dokument Antal blad Datum (senast rev)

  Avvikelser: Här nedan/i bifogad avvikelserapport/ anges en sammanfattning av resultat som avviker från avtalat eller förväntat, eller kontrollmoment som inte är utförda.

  Pos Objekt Avvikelse Orsak, Åtgärd Anmärkningar

  1

  2

  3

  4

  Övriga noteringar:

  Namnteckning av behörig undertecknare

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  CHECKLISTA RÖRENTREPRENAD

  Avloppsledningar i mark

  2A-1

  Sida: 1 av 1

  Projekt: Upprättad/reviderad:

  20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  Pos Kontrollpunkt

  Krav, referens Noteringar, övriga

  krav, hänvisningar

  1 Dokumentation Beskrivning, ritningar, monteringsanvisningar Finns på arbetsplatsen

  2 Rörmaterial Beskrivning (typ, dimension, variant)

  3

  Fogmetod Beskrivning, monteringsanvisning Förankringsbojor

  4 Montering Beskrivning, monteringsanvisning Klamringsavstånd,

  fixering

  Krav vid pålad grund!

  5 Brunnar, beteckningar Beskrivning (typ, dimension, variant) Låsbara, körbara

  6 Täthetskontroll Beskrivning, AMA, Säker Vatten Separat kontrollrapport

  7 Genomföringar Beskrivning, monteringsanvisning Radon, vattentätning

  8 Golvbrunnar Beskrivning, monteringsanvisning, Säker Vatten ,

  Läge, höjd, i våg

  dokumenteras med foto

  9 Inmätning AMA Anläggning För relationshandling

  10 Märkning Beskrivning

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  CHECKLISTA RÖRENTREPRENAD

  Apparater, VVX m m

  2A-2

  Sida: 1 av 1

  Projekt:

  Upprättad/reviderad:

  Pos Kontrollpunkt

  Krav, referens Noteringar, övriga

  krav, hänvisningar

  1 Rätt produkt Beskrivning (typ, dimension, variant)

  2 Rätt monteringsanvisning För aktuell apparat

  3 Rätt placering i systemet Förväxlingsrisk

  4 Rätt inkopplad i systemet Flödesschema, monteringsanvisning

  5 Rätt uppställd Ritning, monteringsanvisning

  6 Ev tillbehör finns Beskrivning, monteringsanvisning

  7 Oskadad

  8 Tillverkningsskylt Lätt avläsbar

  9 Märkning Beskrivning, flödesschema

  10 Prestanda Flöde, tryck etc, enligt injusteringsprotokoll Rotationsriktning

  11 Manöverdon Krav för maskiner

  12 Elsäkerhet Beskrivning Säkerhetsbrytare

  Jordfelsbrytare

  13 Serviceutrymme Monteringsanvisning

  14 Funktion Funktionsprovning, driftkort

  15 Rotationsriktning Se märkning på pumpen

  16 Eldata Mätning av driftström

  17 Motorskydd Kontroll mot märkström

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  CHECKLISTA RÖRENTREPRENAD

  Pumpar m m

  2A-3

  Sida: 1 av 1

  Projekt: Upprättad/reviderad:

  20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  Pos Kontrollpunkt

  Krav, referens Noteringar, övriga

  krav, hänvisningar

  1 Rätt produkt Beskrivning (typ, dimension, variant)

  2 Rätt monteringsanvisning För aktuell pump

  3 Rätt placering i systemet Förväxlingsrisk

  4 Rätt inkopplad i systemet Flödesschema, monteringsanvisning

  5 Rätt uppställd Ritning, monteringsanvisning

  6 Ev tillbehör finns Beskrivning, monteringsanvisning

  7 Oskadad

  8 Tillverkningsskylt Lätt avläsbar

  9 Märkning Beskrivning, flödesschema

  10 Prestanda Flöde, tryck etc, enligt injusteringsprotokoll

  11 Manöverdon Krav för maskiner

  12 Säkerhetsbrytare

  13 Serviceutrymme Monteringsanvisning

  14 Funktion Funktionsprovning, driftkort

  15 Rotationsriktning Se märkning på pumpen

  16 Eldata Mätning av driftström

  17 Motorskydd Kontroll mot märkström

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  CHECKLISTA RÖRENTREPRENAD

  Avloppsledningar i hus

  2A-4

  Sida: 1 av 1

  Projekt: Upprättad/reviderad:

  20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  Pos Kontrollpunkt

  Krav, referens Noteringar, övriga

  krav, hänvisningar

  1 Dokumentation Beskrivning, ritningar, monteringsanvisningar Finns på arbetsplatsen

  2 Rörmaterial Beskrivning (typ, dimension, variant)

  3 Montering Beskrivning, monteringsanvisning, Säker Vatten Klamringsavstånd,

  fixering, expansion, plats

  för ev isolering

  4

  Fogmetod Beskrivning, monteringsanvisning Förankringsbojor

  5 Genomföringar,

  brandskydd

  Beskrivning, monteringsanvisning

  6 Genomföringar, ljud Beskrivning, monteringsanvisning

  7 Golvbrunnar Beskrivning, monteringsanvisning, Säker Vatten

  Läge, höjd, i våg

  dokumenteras med foto

  8 Väggnära golvbrunnar Beskrivning, monteringsanvisning, Säker Vatten

  Godkänd systemlösning

  med tätskikt.

  Läge, höjd, i våg

  dokumenteras med foto

  9 Täthetskontroll Beskrivning, AMA, Säker Vatten Separat kontrollrapport

  10 Märkning Beskrivning

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  CHECKLISTA RÖRENTREPRENAD

  Tappvattenledningar

  2A-5

  Sida: 1 av 1

  Projekt:

  Upprättad/reviderad:

  20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  Pos Kontrollpunkt

  Krav, referens Noteringar, övriga

  krav, hänvisningar

  1 Dokumentation Beskrivning, ritningar, monteringsanvisningar Finns på arbetsplatsen

  2 Rörmaterial Beskrivning Typ, dimension

  3 Montering Beskrivning, monteringsanvisning Klamringsavstånd,

  fixering, expansion.

  Frysskadesäker

  förläggning

  Utrymme för isolering

  4 Fogmetod Beskrivning, monteringsanvisning, Säker Vatten Fogplacering,

  slitsbottnar,

  kopplingsskåp,

  dränering.

  Stödhylsor

  5 Genomföringar, täthet Beskrivning, monteringsanvisning, Säker Vatten Väggar, bjälklag,

  tätskikt, placering,

  fixering, hylsa, ljud

  6 Genomföringar,

  brandskydd

  Beskrivning, monteringsanvisning

  7 Isolering Beskrivning Brandskydd

  8 Täthetskontroll

  presskoppling

  Säker Vatten Separat kontrollrapport

  9 Tryck och täthetskontroll AFS, AMA, beskrivning, Säker Vatten Separat kontrollrapport

  10 Märkning Beskrivning

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  CHECKLISTA RÖRENTREPRENAD

  Värmeledningar

  2A-6

  Sida: 1 av 1

  Projekt: Upprättad/reviderad:

  20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  Pos Kontrollpunkt

  Krav, referens Noteringar, övriga

  krav, hänvisningar

  1 Dokumentation Beskrivning, ritningar, monteringsanvisningar Finns på arbetsplatsen

  2 Rörmaterial Beskrivning Typ, dimension

  3 Ventiler Beskrivning Typ, dimension

  4

  Montering Beskrivning, monteringsanvisning Klamringsavstånd,

  fixering, expansion.

  Frysskadesäker

  förläggning

  Utrymme för isolering

  5 Fogmetod Beskrivning, monteringsanvisning, Säker Vatten Fogplacering, slitsbotten,

  kopplingsskåp,

  dränering.

  Stödhylsor

  6 Genomföringar, täthet Beskrivning, monteringsanvisning, Säker Vatten Väggar, bjälklag,

  tätskikt, placering,

  fixering, hylsa, ljud

  7 Genomföringar,

  brandskydd

  Beskrivning, monteringsanvisning

  8 Isolering Beskrivning Brandskydd, ventiler

  9 Värmebärare Beskrivning, säkerhetsdatablad, AFS

  10 Täthetskontroll

  presskoppling

  Säker Vatten Separat kontrollrapport

  11 Tryck och täthetskontroll AFS, AMA, beskrivning, Säker Vatten Separat kontrollrapport

  12 Märkning Beskrivning

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  CHECKLISTA RÖRENTREPRENAD

  Kylledningar

  2A-7

  Sida: 1 av 1

  Projekt:

  Upprättad/reviderad:

  20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  Pos Kontrollpunkt

  Krav, referens Noteringar, övriga

  krav, hänvisningar

  1 Dokumentation Beskrivning, ritningar, monteringsanvisningar Finns på arbetsplatsen

  2 Rörmaterial Beskrivning Typ, dimension

  3 Ventiler Beskrivning Typ, dimension

  4 Montering Beskrivning, monteringsanvisning Klamringsavstånd,

  fixering, expansion,

  utrymme för isolering

  5 Fogmetod Beskrivning, monteringsanvisning Fogplacering, slitsbotten,

  kopplingsskåp,

  dränering.

  Stödhylsor

  6 Genomföringar, täthet Beskrivning, monteringsanvisning Väggar, bjälklag,

  tätskikt, placering,

  fixering, hylsa, ljud

  7 Genomföringar,

  brandskydd

  Beskrivning, monteringsanvisning

  8 Isolering Beskrivning Brandskydd, ventiler

  9 Köldbärare Beskrivning, säkerhetsdatablad, AFS

  10 Täthetskontroll

  presskoppling

  Separat kontrollrapport

  11 Tryck och täthetskontroll AFS, AMA, beskrivning Separat kontrollrapport

  12 Märkning Beskrivning

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  CHECKLISTA RÖRENTREPRENAD

  Komplettering våtrum

  2A-8

  Sida: 1 av 1

  Projekt:

  Upprättad/reviderad:

  20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  Pos Kontrollpunkt

  Krav, referens Noteringar, övriga

  krav, hänvisningar

  1 Dokumentation Beskrivning, ritningar, monteringsanvisningar Finns på arbetsplatsen

  2 Tvättställ Beskrivning, monteringsanvisning

  3 Tvättställsblandare Monteringsanvisning, Säker Vatten

  4 Duschväggar e d Monteringsanvisning, Säker Vatten

  5 Badkar Monteringsanvisning

  6 Dusch- badkarsblandare Monteringsanvisning

  7 Blandarfästen

  väggbrickor

  Monteringsanvisning

  8 Inbyggnadsarmatur Beskrivning, Monteringsanvisning, Säker Vatten Vattentätt utrymme

  Läckageindikering

  9 WC med inbyggd

  spolcistern

  Beskrivning, Monteringsanvisning, Säker Vatten Vattentätt, ventilerat

  utrymme

  Läckageindikering

  Åtkomlig

  avstängningsventil

  10 Skruvinfästning Säker Vatten Våtzon 1:

  väggkonstruktion,

  borrmetod

  11 Tätning av infästning Monteringsanvisning för tätningsmaterial, Säker Vatten Våtzon 1 och 2

  12 Tapp-, spill- och

  värmeledningar

  Beskrivning Klamring, stödhylsor

  13 Avstängningar Beskrivning, ritning

  14 Ljud Beskrivning, BBR

  15 Täthetskontroll Säker Vatten Särskild kontrollrapport

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  CHECKLISTA RÖRENTREPRENAD

  Komplettering kök

  2A-9

  Sida: 1 av 1

  Projekt:

  Upprättad/reviderad:

  20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  Pos Kontrollpunkt

  Krav, referens Noteringar, övriga

  krav, hänvisningar

  1 Dokumentation Beskrivning, ritningar, monteringsanvisningar Finns på arbetsplatsen

  2 Vattenlås Beskrivning, monteringsanvisning

  3 Disklådsblandare Monteringsanvisning, Säker Vatten Klamring

  kopplingsledning och

  anslutningsrör.

  Avstängning diskmaskin

  ovan bänk.

  (Golv med vattentätt

  ytskikt under diskbänk)

  4 Diskmaskin Monteringsanvisning, Säker Vatten Vattenavstängning

  diskmaskin ovan bänk.

  Vattenanslutning

  anpassad för plan

  packning.

  Avloppslangen fäst mot

  köksbänkens undersida.

  Håltagning för rör i skåp.

  (Golv med vattentätt

  ytskikt)

  5 Vattenanslutna apparater Monteringsanvisning, Säker Vatten Lättåtkomlig

  vattenavstängning.

  Vattenanslutning

  anpassad för plan

  packning.

  (Vattentätt ytskikt under

  apparaten)

  6 Tappvattenledningar Beskrivning, Säker Vatten Heldragen ledning

  Klamring

  Stödhylsor

  7 Avstängningar Beskrivning, ritning

  8 Täthetskontroll Säker Vatten Särskild kontrollrapport

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  CHECKLISTA RÖRENTREPRENAD

  Radiatorer

  2A-10

  Sida: 1 av 1

  Projekt:

  Upprättad/reviderad:

  20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  Pos Kontrollpunkt

  Krav, referens Noteringar, övriga

  krav, hänvisningar

  1 Dokumentation Beskrivning, ritningar, monteringsanvisningar Finns på arbetsplatsen

  2 Montering Beskrivning, ritningar Typ o storlek

  Infästning

  Vågrät

  Luftintag, filter

  3 Ventiler och termostater Beskrivning Typ o storlek

  Förinställning,

  maxbegränsning.

  Lös givare

  Ljud

  4 Kopplingsledningar i rum Beskrivning, ritningar Klamring, fogning

  Funktion, tillopp och

  retur.

  5 Avemballering Eventuell UE Avsyning skador

  6 Täthetskontroll Separat kontrollrapport

  7 Rumstemperatur Stickprov vid behov

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  CHECKLISTA RÖRENTREPRENAD

  Kylbafflar

  2A-11

  Sida: 1 av 1

  Projekt:

  Upprättad/reviderad:

  20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  Pos Kontrollpunkt

  Krav, referens Noteringar, övriga

  krav, hänvisningar

  1 Dokumentation Beskrivning, ritningar, monteringsanvisningar Finns på arbetsplatsen

  2 Montering Beskrivning, ritningar Typ o storlek

  Infästning

  Vågrät

  Luftning

  Luftriktning

  3 Ventiler och givare Beskrivning Typ o storlek

  Givarplacering

  Förinställning,

  maxbegränsning.

  Ljud

  4 Kopplingsledningar i rum Beskrivning, ritningar Klamring, fogning

  Funktion, tillopp och

  retur.

  Isolering

  5 Avemballering Eventuell UE Avsyning skador

  6 Täthetskontroll Separat kontrollrapport

  7 Rumstemperatur Stickprov vid behov

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  CHECKLISTA RÖRENTREPRENAD

  FLÄKTKONVEKTORER

  2A-12

  Sida: 1 av 1

  Projekt:

  Upprättad/reviderad:

  20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  Pos Kontrollpunkt

  Krav, referens Noteringar, övriga

  krav, hänvisningar

  1 Dokumentation Beskrivning, ritningar, monteringsanvisningar Finns på arbetsplatsen

  2 Montering Beskrivning, ritningar Typ o storlek

  Infästning

  Vågrät

  Luftning

  Funktion fläkt

  Luftriktning

  Kondensskydd

  3 Ventiler och givare Beskrivning Typ o storlek

  Givarplacering

  Förinställning,

  maxbegränsning.

  Ljud

  4 Kopplingsledningar i rum Beskrivning, ritningar Klamring, fogning

  Funktion värme och

  kyla.

  Funktion tillopp och

  retur.

  Isolering

  5 Avemballering Eventuell UE Avsyning skador

  6 Täthetskontroll Separat kontrollrapport

  7 Rumstemperatur Stickprov vid behov

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  CHECKLISTA RÖRENTREPRENAD

  Rörisolering, rörmärkning

  2A-13

  Sida: 1 av 1

  Projekt:

  Upprättad/reviderad:

  20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  Pos Kontrollpunkt

  Krav, referens Noteringar, övriga

  krav, hänvisningar

  1 Dokumentation Beskrivning, ritningar, monteringsanvisningar Finns på arbetsplatsen

  2 Isolermaterial Beskrivning Typ, dimension

  3 Montering Beskrivning, monteringsanvisning Diffusionstätning, avslut,

  ventiler, flänsar, svep,

  pendelstång

  4 Fogmetod Beskrivning, monteringsanvisning, AFS

  5 Genomföringar Beskrivning, monteringsanvisning Brandskydd, täthet, ljud,

  hylsa

  6 Märkning Beskrivning Ledningar, ventiler,

  apparat, komponenter

  Den här checklistan kan användas för rörisolering när arbetet utförs och/eller kontrolleras av

  rörentreprenören. För isolerentreprenad, se särskilda checklistor.

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  CHECKLISTA RÖRENTREPRENAD

  DOKUMENTATION

  2A-20

  Sida: 1 av 1

  Projekt:

  Upprättad/reviderad:

  20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  Pos Kontrollpunkt

  Krav, referens Noteringar, övriga

  krav, hänvisningar

  1 Relation planritningar Beskrivning, AF-del

  2 Relation scheman,

  driftkort

  Beskrivning

  3 Scheman, driftkort i skåp

  eller anslagna

  Beskrivning

  4 Relation beskrivning Beskrivning

  5 Relation i digitalt format Beskrivning

  6 Underlag för DoU-

  instruktion

  Beskrivning

  7 DoU-instruktion Beskrivning

  8 Byggvarudeklarationer Leverantören Kretsloppsrådet mall

  9 Underlag för CE-

  märkning

  AFS, AF-del

  10 Muntlig information Beskrivning Till driftpersonal

  11 Tidplan garantiservice Beskrivning

  12 Förteckning över delar

  som injusteras vid senare

  driftfall

  AB 04

  Den här checklistan är avsedd som kom-ihåg-lista (alternativt som egenkontroll) inför slutbesiktning när det gäller dokument.

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  PROTOKOLL

  Tryck- och täthetskontroll

  Rörinstallation

  Allmänna uppgifter:

  Fastighet: Byggnad/del: Upprättat/reviderat datum:

  Kontrollobjekt (system): Del: Kontrollens omfattning, om ej helt system:

  Tid för kontroll: Kontrollen utförd av: Ansvarigt företag (om annat än ovan):

  Krav på kontrollen anges i: Krav enligt leverantörens anvisn. anges i: Krav på objektet anges i:

  Tidigare kontroll av objektet: Kontrollutrustning: Beräkningstryck, kPa:

  Tryckmedium: (vatten, luft, gas) Kontrolltryck, kPa: Kontrolltid:

  Riskbedömning före kontroll utförd, signatur Noteringar från riskbedömning:

  Resultat:

  Pos Objekt/del av systemet Trycksänkning

  under kontrolltiden

  Läckagekontroll

  utfört, signatur

  Anmärkningar/ Avvikelser

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Avvikelser:

  Pos Objekt Avvikelse Orsak, Åtgärd Anmärkningar

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Pos Objekt Avvikelse Orsak, Åtgärd Anmärkningar

  Noteringar (t ex faktorer som kan ha påverkat mätresultatet)

  Sammanfattning:

  Härmed intygas att utförd kontroll enligt detta protokoll med eventuella bilagor

  - är utförd i avtalad omfattning och på avtalat sätt, och

  - visar att objekten uppfyller avtalade krav,

  frånsett ovan redovisade avvikelser.

  Objekt med avvikelser ska utsättas för ny kontroll efter att dessa avhjälpts.

  Behörig undertecknare: ……………………………………………………………

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  PROTOKOLL

  Injustering och kontroll

  av cirkulationsflöden

  Rörinstallation

  Allmänna uppgifter:

  Fastighet: Byggnad/del: Upprättat/reviderat datum:

  Kontrollobjekt: (system) Del: Kontrollens omfattning:

  Tid för kontroll: Kontrollen utförd av: Ansvarigt företag (om annat än ovan):

  Metod för injustering: Metod för kontroll: Krav anges i:

  Tidigare kontroll av objektet: Mätinstrument: Uppgift om kalibrering av instrument:

  Yttre förutsättningar: Urvalskriterium vid stickprov: Flödesenhet: (l/s eller l/h)

  Resultat:

  Ventil nr/

  mätuttag

  nr

  System Projekterat

  flöde

  Uppmätt

  flöde

  Uppmätt

  differens-

  tryck kPa

  Inställt värde Anmärkningar/ Avvikelser

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Avvikelser:

  Pos Objekt Avvikelse Orsak, Åtgärd Anmärkningar

  Noteringar (t ex faktorer som kan ha påverkat mätresultatet)

  Sammanfattning:

  Härmed intygas att utförd kontroll enligt detta protokoll med eventuella bilagor

  - är utförd i avtalad omfattning och på avtalat sätt, och

  - visar att objekten uppfyller avtalade krav,

  frånsett ovan redovisade avvikelser.

  Objekt med avvikelser ska utsättas för ny kontroll efter att dessa avhjälpts.

  Behörig undertecknare: ……………………………………………………………

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  PROTOKOLL

  Kontroll av funktion och

  prestanda

  Kylinstallation

  Allmänna uppgifter:

  Fastighet: Byggnad/del: Upprättat/reviderat datum:

  Aggregatsystem: System typ: Aggregat typ:

  Tid för kontroll: Kontroll utförd av: Ansvarigt företag (om annat än ovan):

  Resultat:

  Egenskap Mätenhet Projekterat/

  krävt värde

  Mätvärden (3 mätningar med

  1-2 minuters intervall)

  Resultat

  (medelvärde)

  Anmärkningar, avvikelser

  Kyleffekt kW

  Värmeeffekt kW

  Tillförd eleffekt kW

  COP kyla

  COP värme

  Cirk.flöde värmekrets l/s

  Frostskyddsmedel volym-% Typ:

  Cirk.flöde kylkrets l/s

  Frostskyddsmedel volym-% Typ:

  Temp. in kalla sidan C

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Temp. ut kalla sidan C

  Temp. in varma sidan C

  Temp. ut varma sidan C

  Köldmedium

  Tryckrörstemperatur C

  Sugledningstemperatur C

  Vätsketemp före exp.ventil C

  Kondensering tryck/temperatur Bar, C

  Underkylning K

  Förångning tryck/temperatur Bar, C

  Överhettning K

  Avvikelser:

  Objekt Avvikelse Orsak, Åtgärd Anmärkningar

  Noteringar (t ex faktorer som kan ha påverkat mätresultatet)

  Sammanfattning:

  Härmed intygas att utförd kontroll enligt detta protokoll är utförd i avtalad omfattning och på avtalat sätt,

  och

  visar att objektet uppfyller avtalade krav, frånsett ovan redovisade avvikelser.

  Behörig undertecknare: ……………………………………………………………

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Företagets namn och adress, logotyp

  PROTOKOLL

  Funktionskontroll

  VVS- och styrinstallation

  Allmänna uppgifter:

  Fastighet: Byggnad/del: Upprättat/reviderat datum:

  Kontrollobjekt (system): Del: Kontrollens omfattning, om ej helt system:

  Tid för kontroll: Kontrollen utförd av: Ansvarigt företag (om annat än ovan):

  Krav på kontrollen anges i: Krav enligt leverantörens anvisn. anges i:

  Krav på objektet anges i:

  Omfattning:

  Objekt/del Hänvisning till bilaga Resultat, mätvärden Börvärden,

  parametrar

  Anmärkningar/

  Avvikelser

  X Luftflöden

  X Cirkulationsflöden

  X Temperaturreglering

  X Tryckreglering

  X Styrfunktioner

  X Övervakningsfunktion

  er

  X Säkerhetsfunktioner

  X Annan funktion:

  X Slutkontroll

  Avvikelser:

  Pos Objekt Avvikelse Orsak, Åtgärd Anmärkningar

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Pos Objekt Avvikelse Orsak, Åtgärd Anmärkningar

  Noteringar (t ex faktorer som kan ha påverkat mätresultatet)

  Avlästa värden (T ex energi, drifttid):

  Sammanfattning:

  Härmed intygas att utförd kontroll enligt detta protokoll med eventuella

  bilagor

  - är utförd i avtalad omfattning och på avtalat sätt, och

  - visar att objekten uppfyller avtalade krav,

  frånsett ovan redovisade avvikelser.

  Objekt med avvikelser ska utsättas för ny kontroll efter avhjälpande.

  X

  X

  X

  Bilagor:

  Protokoll luftflöden

  Protokoll cirkulationsflöden

  Driftkort/checklista funktioner

  Behörig undertecknare: ……………………………………………………………

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Bilaga 1

  Krav på egenkontroll

  Det finns krav på dokumenterad kontroll i många av de regler som gäller i entreprenader,

  såsom

  Plan- och bygglagen

  Boverkets byggregler

  Allmänna Bestämmelser AB 04 och ABT 06

  AMA-publikationerna

  Administrativa föreskrifter och tekniska beskrivningar

  Krav i AB 04 och ABT 06

  I en entreprenad som följer Allmänna Bestämmelser AB 04 eller ABT 06 finns krav att

  entreprenören upprättar en kvalitetsplan och en miljöplan, (här kallas de projektplan), innan

  arbetena påbörjas. Entreprenören ska sedan följa och slutredovisa det han åtagit sig enligt

  planen. Projektplanen ska uppfylla krav i lagar och föreskrifter, bl. a PBL, Arbetsmiljölagen,

  Miljöbalken, Boverkets byggregler, och i entreprenadavtalet, bl. a AB/ABT, Administrativa

  föreskrifter (A F) och AMA.

  Krav enligt AMA

  I administrativa föreskrifter och tekniska beskrivningar som är upprättade enligt AMA anges

  de krav som ställs i det enskilda projektet. Krav på kontroll som föreskrivs i en teknisk

  beskrivning ska alltid resultera i dokument som verifierar att det kontrollerade uppfyller

  ställda krav.

  Föreskrifter i beskrivningar hänvisar ofta med kod och rubrik till AMA-publikationerna. Det

  innebär att de föreskrifter som finns under de angivna koderna i AMA, och även de koder

  som finns över de åberopade, ska gälla. Om t ex koden YTC.156 i AMA VVS är åberopad

  gäller även föreskrifter som finns under kod YTC.15, YTC.1, YTC, YT och Y.

  Åtaganden där AB 04 eller ABT 06 inte är åberopat

  I en entreprenad eller annat åtagande där AB 04 eller ABT 06 inte är åberopat finns inga

  lagkrav och normalt inga avtalskrav att projektplan och kontrollprogram ska upprättas och

  följas. Där AMA-kod YTC.1 åberopats i ett avtal ska dock ett kontrollprogram alltid upprättas.

  Entreprenader och övriga arbeten till konsument

  I en konsumententreprenad, t ex en ny- eller tillbyggnad av ett småhus eller ett servicearbete

  finns inga föreskrifter om egenkontroll. Enligt konsumenttjänstlagen ska dock arbetena alltid

  utföras fackmässigt. Av detta följer att t ex tryck- och täthetskontroll ska utföras och att intyg

  enligt Säker Vatteninstallation ska lämnas. Om AMA är åberopat gäller förstås de föreskrifter

  om egenkontroll som åberopas där eller i andra entreprenadhandlingar.

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Underentreprenader

  Där en VVS-entreprenad utgör underentreprenad gäller de generella föreskrifter om kontroll

  m m som gäller för huvudentreprenaden, även för de arbeten som utförs som

  underentreprenader. Det är därför viktigt att ta reda på vilka krav som gäller innan avtal

  träffas, t ex om AB är åberopad.

  Företagets interna krav

  Egenkontroll är ett viktigt led i företagets strävan att utföra sina åtaganden med avsett

  resultat på utförande och ekonomiskt resultat. Syftet är att avvikelser ska komma till

  ledningens kännedom för att korrigerande åtgärder ska möjliggöras. Hur en sådan

  egenkontroll ska utföras och rapporteras avgörs av företagsledningen internt.

  Interna krav på egenkontroll som företaget åtagit sig generellt, genom utfästelser i kvalitets-

  och miljöpolicy, i marknadsföring och på hemsida, ska däremot utföras och rapporteras på

  samma sätt som föreskrivna kontrollåtgärder. Ett exempel är Säker Vatteninstallation.

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Bilaga 2

  BEGREPP

  KVALITETSSÄKRING eller KVALITETSSTYRNING är samlingsbegrepp för åtgärder som

  syftar till att optimera kundnyttan i en verksamhet.

  KVALITETSLEDNINGSSYSTEM är hjälp- och styrmedel för att införa och upprätthålla

  kvalitetsstyrning i ett företag eller organisation. En internationell standard för ett sådant

  system är SS-EN ISO 9001. Inom byggsektorn finns tillämpningar av denna standard

  tillgängliga, som t ex Sveriges Byggindustriers Povel, Företagarnas Riksförbunds FR 2000

  och Byggmästarföreningens BF9K. Genom att ett företag certifierar sig enligt något av dessa

  system förbinder sig företaget att uppfylla de krav som man åtagit sig i systemet, och att

  utsättas för regelbunden övervakning (kvalitetsrevision) för att för omvärlden styrka att

  kraven uppfylls. Kvalitets- och miljöåtgärder i byggprojekt är en given del av ett

  ledningssystem. Dock handlar det i ett sådant system i stor utsträckning om organisatoriska

  åtaganden.

  När det gäller miljöfrågor finns en motsvarande standard SS-EN ISO 14001, även denna

  med möjlighet till certifiering. I de branschanpassade ledningssystemen är miljöfrågorna ofta

  integrerade.

  INSTEG är ett system för egenkontroll i projekt, och är inte samma sak som ett

  ledningssystem för kvalitet och miljö. Här är det helt och hållet fråga om åtgärder som krävs i

  det specifika åtagandet, t ex entreprenaden. Kraven återfinns i entreprenadhandlingarna,

  Allmänna Bestämmelser, AMA o d, men även i lagar och allmänna föreskrifter. Att tillämpa

  INSTEG förutsätter inte att ett ledningssystem införs. Om företaget har eller avser att införa

  ett ledningssystem och avser att tillämpa INSTEG kan dock INSTEG inordnas i

  ledningssystemet.

  Kvalitetsplan och miljöplan krävs i entreprenader som följer AB 04 eller ABT 06, genom

  bestämmelser i kap 2 § 2. Det är en plan som ska upprättas innan arbetena påbörjas,

  omfatta alla avtalade åtgärder med egenkontroll och annat, samt följas under projektets gång

  och avslutas i fullföljt skick. Enligt rekommendation i AB 04 kan planerna sammanföras. Den

  kallas då projektplan.

  Kvalitets- och miljöpolicy är frivilliga åtaganden som framförs till företagets kunder, t ex i

  ett ledningssystem, i reklammaterial, på hemsida o d. Det som företaget åtar sig att utföra i

  fråga om kvalitet och miljö, som generella förpliktelser, är det bundet av i det enskilda

  åtagandet/entreprenaden.

  Kontrollprogram är en benämning på den del av en projektplan som avser åtgärder med

  egenkontroll och andra kvalitetssäkrande åtgärder, som riskbedömningar och

  arbetsberedningar. Ett annat ord för detta är egenkontrollplan.

  Kontrollplan – PBL krävs enligt Plan- och bygglagen (2010-599) i byggprojekt där bygglov

  eller bygganmälan krävs. Det är en plan över vilka kontroller som kommunen beslutat, och

  när, hur o.s.v. de ska utföras. Syftet är att säkerställa att lagens krav på tekniska egenskaper

  hos det byggda uppfylls av byggherren.

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Egenkontroll är en föreskriven eller frivillig kontroll som utförs i den egna verksamheten, för

  att utvärdera överensstämmelse med givna krav. Den utförs på eget ansvar, utan krav på

  ojävighet, och tillsammans med mätning, provning eller kalibrering där så behövs.

  Verifiering definieras som ”åtgärd som innebär bekräftelse av att ett objekt har uppfyllt

  ställda krav. Verifieringen kan göras genom beräkning eller provning”. Som synonymer kan

  nämnas ”bestyrkande”, ”att intyga”, ”att säkerställa” och ”ge belägg för”. Validering är en

  form av verifiering som ger belägg för kravuppfyllelse genom utvärdering av det enskilda

  objektet.

  Avvikelserapport är en rapport över vid kontroll iakttagna avvikelser. Rapporten är helt

  nödvändig för att ge trovärdighet åt en kontroll. Hur sannolikt är det att allt kontrollerat arbete

  är felfritt från början? En avvikelse är i första hand något som avviker från det avtalade, dvs.

  ett fel. Men även sådant som visserligen är avtalsenligt men som ändå inte uppfyller

  förväntade krav är en avvikelse. Det kan vara ett ritningsfel eller ett fel i en sidoentreprenörs

  arbete. Egna fel ska förstås avhjälpas, och rapporten kompletteras med bestyrkande att

  detta skett.

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Bilaga 3

  Företagets namn och adress, logotyp

  CHECKLISTA/ARBETSBEREDNING PLANERING AV

  EGENKONTROLL

  1A-5

  Sida: 1 av 1

  Projekt: Åtagande: Upprättad/reviderad:

  20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  Gemensamma uppgifter:

  Aktivitet: Utförd av: Övriga deltagare:

  Arbetsberedning kvalitet Tid för genomgång:

  20xx-xx-xx Slag av dokument

  Internt

  Arbetsberedning:

  Pos Objekt Åtgärd Genomförs av Anmärkningar

  1 Projektplan Ta fram mall Projektplan

  2 Projektplan För in gemensamma uppgifter

  3 Projektplan Kolla om kvalitetsplan behöver projektanpassas

  4 Projektplan Kolla om miljöplan behöver projektanpassas

  5 Projektplan Utför riskbedömning av arbetsmiljö

  Underlag checklista

  6 Projektplan Ta ställning till om arbetsmiljöplan ska upprättas

  7 Arbetsmiljöplan Upprätta om så behövs Använd checklista 5 som underlag

  8 Checklistor Välj vilka checklistor som behövs

  Använd Förteckning över checklistor som underlag

  9 Checklistor Gör iordning aktuella checklistor från mallar, anpassa

  Ta bort onödigt, lägg till projektspecifikt. Ta bara med meningsfulla åtgärder!

  10 Kontrollprogram Upprätta kontrollprogram från mall. Undvik onödiga kontroller!

  Föreskriven egenkontroll Kontroll enligt förordning Kontroll enligt kvalitetspolicy Åtgärder enligt miljöpolicy

  11 Signaturlista Upprätta signaturlista från mall

  Besluta om mandat att signera

  12 Kontrollrapporter Anpassa från mall

  13 Kvalitetspärm Gör iordning en pärm eller mapp med register

  14 Kvalitetspärm Sätt in det upprättade materialet

  15 Kvalitetspärm Se till att pärmen hamnar på platskontoret

  Om Du är UE kanske materialet kan sättas in i kundens kvalitetspärm?

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Bilaga 4

  Företagets namn och adress, logotyp

  CHECKLISTA/ARBETSBEREDNING MILJÖ

  1A-5

  Sida: 1 av 1

  Projekt: Åtagande: Upprättad/reviderad:

  20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  Gemensamma uppgifter: Aktivitet: Utförd av: Övriga deltagare:

  Arbetsberedning miljö Tid för genomgång:

  20xx-xx-xx Dokumentstyp:

  Internt

  Arbetsberedning miljö: Pos Objekt Åtgärd Genomförs av Anmärkningar 1 Egen miljöpolicy Vilka åtgärder enligt

  miljöpolicyn behövs i detta uppdrag?

  För in dessa till kontrollprogrammet

  2 Kundens miljöplan Vilka av kundens krav behöver vi göra i detta uppdrag?

  För in dessa till kontrollprogrammet

  3 Kundens kund Finns övergripande miljökrav i projektet?

  För in dessa till kontrollprogrammet

  4 Kretsloppsrådet Vad medför råden från Kretsloppsrådet i detta projekt?

  Läs igenom råden. För in det aktuella till kontrollprogrammet

  5 Svåra miljökrav Finns miljökrav som vi inte bedömer som realistiska?

  Ta upp dessa med kravställaren för diskussion. Rapportera förekommande avvikelser.

  6 Miljöstörande material

  Vidta lämplig åtgärd för att undvika dessa.

  Ta en diskussion med den som föreskrivit materialet.

  7 Miljöstörande metoder

  Vidta lämplig åtgärd för att undvika dessa.

  Ta en diskussion med den som föreskrivit materialet.

  8 Transporter Hur kan transportbehovet minimeras?

  Samordnade leveranser, samåkning av personal

  9 Restprodukter Hur hanteras våra restprodukter? Följ Kretsloppsrådets krav

  Huvudentreprenörenseller egen sortering? Möjlighet till återvinning, retur till leverantören m.m.

  10 Byggvaru-deklarationer

  Vad behöver deklareras? Läs igenom råden från Kretsloppsrådet.

  Övriga noteringar:

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Bilaga 5

  Företagets namn och adress, logotyp

  CHECKLISTA

  RISKBEDÖMNING ALLMÄNT

  1A-7

  Sida: 1 av 1

  Projekt: Åtagande: Upprättad/reviderad:

  20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  Gemensamma uppgifter: Aktivitet: Utförd av: Övriga deltagare:

  Tid för genomgång:

  20xx-xx-xx Slag av dokument:

  Internt

  Riskbedömning:

  Pos Riskområde Hänvisning Identifierad risk Riskvärdering

  1 – 5

  Åtgärd

  1 Resursbrist, yrkesarbetare

  2 Resursbrist, övrig personal

  3 Resursbrist, material

  4 Resursbrist, underentreprenad

  5 Kompetens, yrkesarbetare

  6 Kompetens, övrig personal

  7 Kompetens, underentreprenad

  8 Transport, lagring

  9 Intransportöppningar

  10 Leveranstid

  11 Utförandetid

  12 Projekteringstid

  13 Tid för kontroll m m

  14 Nya material

  15 Nya metoder

  16 Pågående annan verksamhet

  17 Säregna föreskrifter

  18 Kundrelaterad risk

  19 Risk med likviditet/resultat

  20 Arbetsmiljörisk, utförande

  21 Arbetsmiljörisk i det byggda

  22 Brand/rök/heta arbeten

  23 Vatten, fukt

  24 Föroreningar

  25 Miljörisker

  26 Livsmedelsrisker

  27 Skada på tredje man

  28 Hot och våld, brott

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Bilaga 6

  Företagets namn och adress, logotyp

  RISKBEDÖMNING/ ARBETSBEREDNING /ange slag / /avseende/

  1A-8 Sida:1 av 1

  Projekt: Åtagande: Upprättad/reviderad:

  Gemensamma uppgifter:

  Aktivitet: Utförd av: Övriga deltagare:

  Tid för genomgång:

  Slag av dokument:

  Riskbedömning:

  Pos

  Riskområde Hänvisning Identifierad risk

  Riskvärdering 1 - 5

  Åtgärd

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  Riskhantering:

  Pos Objekt Riskidentifiering Riskeliminering Anmärkningar

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Bilaga 7

  Företagets namn och adress, logotyp

  CHECKLISTA/ARBETSBEREDNING ARBETSMILJÖ

  1B-1

  Sida:1 av 1

  Projekt: Åtagande: Upprättad/reviderad:

  20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  Gemensamma uppgifter:

  Aktivitet: Utförd av: Övriga deltagare:

  Arbetsberedning arbetsmiljö Tid för genomgång:

  20xx-xx-xx Slag av dokument:

  Internt

  Arbetsberedning arbetsmiljö:

  Pos Objekt Åtgärd Genomförs av Anmärkningar

  1 Egen arbetsmiljöpolicy

  Vilka åtgärder enligt policyn behövs i detta uppdrag?

  För in i detta program

  2 Utför riskbedömning

  Gå igenom checklistan, dokumentera

  3 Arbetsmiljöplan Upprättas endast om vi har samordningsansvar och risker föreligger

  Se exempel i AMP-Guiden

  4 Punktlista till AMP Checklistan delges den som är ansvarig för AMP

  5 Uppföljning av arbetsmiljöplan

  AMP ska anslås på arbetsplatsen och följas upp regelbundet

  6

  7

  8

  9

  10

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Bilaga 8

  Företagets namn och adress, logotyp

  CHECKLISTA

  RISKBEDÖMNING

  ARBETSMILJÖ

  1B-2

  Sida:1 av 1

  Projekt: Åtagande.: Upprättad/reviderad:

  20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  Gemensamma uppgifter:

  Aktivitet:: Utförd av.: Arbetsmiljösamordnare (Bas-P):

  Riskbedömning arbetsmiljö Tid för genomgång: Övriga deltagare:

  20xx-xx-xx Slag av dokument

  Externt

  Riskbedömning :

  Pos Riskområde Hänvisning Identifierad risk Åtgärd

  1 Arbete med risk för fall till

  lägre nivå där nivåskillnaden är

  två meter eller mer

  AFS 1999:3 Arbetsmiljöplan krävs.

  (Se om standardplan är

  tillämplig)

  2 Arbete med sådana kemiska

  ämnen som medför särskild

  fara för hälsa och säkerhet

  AFS 1999:3

  AFS 2005:17

  Arbetsmiljöplan krävs.

  (Se om standardplan är

  tillämplig)

  3 Risker pga tryck o tryckkontroll AFS 2002:1

  AFS 2006:8

  Utbildning och

  riskbedömning krävs

  4 Bristande samordning mellan

  yrkesgrupper

  AFS 1999:3

  5 Risk för brand eller explosion AFS 1999:3

  6 Elektrisk risk AFS 1999:3

  7 Risk av buller AFS 1999:3 Max85 dB(A)

  8 Risk av låg eller hög

  temperatur

  AFS 1999:3

  9 Risk vid användning av

  maskiner

  AFS 1999:3 Utbildning

  10 Användning av ställningar AFS 1999:3 Utbildning

  11 Bristande skyddsutrustning AFS 1999:3 Utbildning

  12 Bristande montageutrymme AFS 1999:3

  13 Bristande åtkomlighet AFS 1999:3

  14 Bristfällig belysning AFS 1999:3

  15 Risker vid transport och lagring AFS 1999:3

  Risker pga tidsbrist AFS 1999:3 Anpassa tidplanen

  Riskhantering:

  Objekt Riskidentifiering Riskeliminering Anmärkningar

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Bilaga 9

  Företagets namn och adress, logotyp

  AVVIKELSERAPPORT

  ARBETSMILJÖ Bilaga till:

  1B-3 Sida: 1 av 1

  Projekt: Åtagande: Upprättad/reviderad:

  20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  Rapporten ställs till byggarbetsmiljösamordnaren i projektet. Vi har utfört riskbedömning av arbetsmiljöfrågor i vårt åtagande i projektet. Bedömningen medför inte krav att vi ska upprätta egen arbetsmiljöplan. Riskmoment som anges nedan ligger utanför vårt åtagande men kan beröra arbetsmoment för vår personal. Riskmomenten bör hanteras i den övergripande arbetsmiljöplan som ska upprättas för projektet.

  Pos Objekt Riskidentifiering Riskeliminering Anmärkningar

  1 Arbete från tillhandahållen skylift

  Manöverfel Vår personal behöver tillgång till instruktion för användande

  2 Gasledningar Explosionsrisk Vid tryckkontroll, utförd av ackrediterat organ, måste arbetsplatsen utrymmas i 2 timmar.

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Bilaga 10

  Företagets namn och adress, logotyp

  AVHJÄLPANDE AV

  BESIKTNINGSANMÄRKNINGAR

  3A-8 Sida: 1 av 1

  Projekt: Besiktningsdokument: Upprättad

  20xx-xx-xx

  Härmed färdiganmäls anmärkningar som vi ansetts ansvariga för i bifogat/bifogade besiktningsdokument. Vi hemställer att beställaren föranstaltar om efterbesiktning. Alternativ text: Vi verifierar med detta dokument att fackmässigt avhjälpande utförts, med ansvar såsom för dolt fel. Därmed anser vi det onödigt med efterbesiktning. Anmärkningar som avhjälpts och därmed ska betraktas som utagerade är markerade i högermarginalen med ”ua” (utan anmärkning) och en signatur. Detta innebär att egenkontroll av avhjälpandet utförts och att det därvid konstaterats att det som avsågs med anmärkningen nu är avtalsenligt och utan följdfel. För generella anmärkningar av betydelse redovisas kontrollrapporter som styrker avhjälpandet i varje enskilt fall. Egenkontrollen har inte omfattat anmärkningar märkta B, ES, S, U och A. Kvarvarande anmärkningar tas upp i det följande, övriga är avhjälpta:

  Anmärkning Avser Förslag till överenskommelse om ärendets hantering

  E1.122 Ojämnt golv Värdeminskning 2000 kr föreslås

  E2.16 Knarrande trappa Bevakas under garantitiden, förväntas upphöra

  E2.25 Märke på dörr Vi anser att det är en inflyttningsskada som vi inte ansvarar för. Kan åtgärdas mot tillägg.

  E2.41 Missljud från kylskåp Leveranstid, åtgärdas i vecka 12.

  Följande signaturer förekommer i dokumentet/dokumenten:

  Signatur Namn Företag

  Namnteckning av behörig undertecknare

 • VVS Företagen och Säker Vatteninstallation Version 2013-01

  Bilaga 11

  Företagets namn och adress, logotyp

  CHECKLISTA

  Projektering Mindre delar i rörentreprenad

  2A-30

  Sida: 1 av 1

  Projekt: Åtagande: Upprättad/reviderad:

  Rörentreprenad 20xx-xx-xx

  20xx-xx-xx

  Pos Kontrollpunkt

  för varje objekt

  Krav, referens Noteringar, övriga

  krav, hänvisningar

  1 Avtalade funktionskrav Rambeskrivning (prickas av punkt för punkt)

  2 Avtalade krav i redovisn Rambeskrivning (prickas av punkt för punkt)

  3 Avtalade krav Ändringar och tillägg, PM och BM-protokoll

  4 Kap 2 Verifiering Krav enligt BBR

  5 Kap 2 Ändring Krav enligt BBR

  6 Kap 3:4 Driftutrymmen Krav enligt BBR

  7 Kap 5 Brandskydd Krav enligt BBR

  8 Kap 6:4 Termiskt klimat Krav enligt BBR

  9 Kap 6.5 Fuktsäkerhet Krav enligt BBR, Säker Vatten

  10 Kap 6:6 Vatten och

  avlopp

  Krav enligt BBR, Säker Vatten

  11 Kap 7 Bullerskydd Krav enligt BBR

  12 Kap 9 Energihushållning Krav enligt BBR

  13 Arbetsmiljökrav, bygget AFS Byggnads- och anläggningsarbete

  14 Arbetsmiljökrav, övriga Ange tillämpliga AFS-föreskrifter

  15 Maskinsäkerhet Riskbedömning enligt AFS 2008:3

  16 Trycksäkerhet Riskbedömning enligt AFS 2002:1 och 1999:4

  17 Samordning med Bygg Säker Vatten Redovisa

  samordningsdokument

  18 Samordning med El o

  styr

  Rambeskrivning, driftkort

  19 Ritningar, beskrivning Beställarens granskning

  20 Ritningar, beskrivning Slutkontroll innan bygghandling

  21

  22

  23

  24

  Projekt: Åtagande: Projektansvarig: Telefon: Epostadress: Kvalitetsansvarig: Telefon_2: Epostadress_2: Miljöansvarig: Telefon_3: Epostadress_3: Arbetsmiljöansvarig: Telefon_4: Epostadress_4: Inledande åtgärder: Generellt i projekt: Speciellt i projekt: Avslutande åtgärder: Inledande åtgärder_2: Generellt i projekt_2: Speciellt i projekt_2: Avslutande åtgärder_2: Inledande åtgärder_3: Generellt i projekt_3: Speciellt i projekt_3: Projekt_2: Åtagande_2: Kontrollobjekt Vad1: Egen Avtalad Verifieras1: Hjälpmedel Hur Mot vad1: Kontroll tidpunkt När1: Omfattning Var Alla objekt1: Kontroll slutförd Sign1: Datum Avvikelse1: Kontrollobjekt Vad2: Egen Avtalad Verifieras2: Hjälpmedel Hur Mot vad2: Kontroll tidpunkt När2: Omfattning Var Alla objekt2: Kontroll slutförd Sign2: Datum Avvikelse2: Kontrollobjekt Vad3: Egen Avtalad Verifieras3: Hjälpmedel Hur Mot vad3: Kontroll tidpunkt När3: Omfattning Var Alla objekt3: Kontroll slutförd Sign3: Datum Avvikelse3: Kontrollobjekt Vad4: Egen Avtalad Verifieras4: Hjälpmedel Hur Mot vad4: Kontroll tidpunkt När4: Omfattning Var Alla objekt4: Kontroll slutförd Sign4: Datum Avvikelse4: Kontrollobjekt Vad5: Egen Avtalad Verifieras5: Hjälpmedel Hur Mot vad5: Kontroll tidpunkt När5: Omfattning Var Alla objekt5: Kontroll slutförd Sign5: Datum Avvikelse5: Kontrollobjekt Vad6: Egen Avtalad Verifieras6: Hjälpmedel Hur Mot vad6: Kontroll tidpunkt När6: Omfattning Var Alla objekt6: Kontroll slutförd Sign6: Datum Avvikelse6: Kontrollobjekt Vad7: Egen Avtalad Verifieras7: Hjälpmedel Hur Mot vad7: Kontroll tidpunkt När7: Omfattning Var Alla objekt7: Kontroll slutförd Sign7: Datum Avvikelse7: Kontrollobjekt Vad8: Egen Avtalad Verifieras8: Hjälpmedel Hur Mot vad8: Kontroll tidpunkt När8: Omfattning Var Alla objekt8: Kontroll slutförd Sign8: Datum Avvikelse8: Kontrollobjekt Vad9: Egen Avtalad Verifieras9: Hjälpmedel Hur Mot vad9: Kontroll tidpunkt När9: Omfattning Var Alla objekt9: Kontroll slutförd Sign9: Datum Avvikelse9: Kontrollobjekt Vad10: Egen Avtalad Verifieras10: Hjälpmedel Hur Mot vad10: Kontroll tidpunkt När10: Omfattning Var Alla objekt10: Kontroll slutförd Sign10: Datum Avvikelse10: Kontrollobjekt Vad11: Egen Avtalad Verifieras11: Hjälpmedel Hur Mot vad11: Kontroll tidpunkt När11: Omfattning Var Alla objekt11: Kontroll slutförd Sign11: Datum Avvikelse11: Kontrollobjekt Vad12: Egen Avtalad Verifieras12: Hjälpmedel Hur Mot vad12: Kontroll tidpunkt När12: Omfattning Var Alla objekt12: Kontroll slutförd Sign12: Datum Avvikelse12: Kontrollobjekt Vad13: Egen Avtalad Verifieras13: Hjälpmedel Hur Mot vad13: Kontroll tidpunkt När13: Omfattning Var Alla objekt13: Kontroll slutförd Sign13: Datum Avvikelse13: Kontrollobjekt Vad14: Egen Avtalad Verifieras14: Hjälpmedel Hur Mot vad14: Kontroll tidpunkt När14: Omfattning Var Alla objekt14: Kontroll slutförd Sign14: Datum Avvikelse14: Kontrollobjekt Vad15: Egen Avtalad Verifieras15: Hjälpmedel Hur Mot vad15: Kontroll tidpunkt När15: Omfattning Var Alla objekt15: Kontroll slutförd Sign15: Datum Avvikelse15: Kontrollobjekt Vad16: Egen Avtalad Verifieras16: Hjälpmedel Hur Mot vad16: Kontroll tidpunkt När16: Omfattning Var Alla objekt16: Kontroll slutförd Sign16: Datum Avvikelse16: Kontrollobjekt Vad17: Egen Avtalad Verifieras17: Hjälpmedel Hur Mot vad17: Kontroll tidpunkt När17: Omfattning Var Alla objekt17: Kontroll slutförd Sign17: Datum Avvikelse17: Kontrollobjekt Vad18: Egen Avtalad Verifieras18: Hjälpmedel Hur Mot vad18: Kontroll tidpunkt När18: Omfattning Var Alla objekt18: Kontroll slutförd Sign18: Datum Avvikelse18: Kontrollobjekt Vad19: Egen Avtalad Verifieras19: Hjälpmedel Hur Mot vad19: Kontroll tidpunkt När19: Omfattning Var Alla objekt19: Kontroll slutförd Sign19: Datum Avvikelse19: Kontrollobjekt Vad20: Egen Avtalad Verifieras20: Hjälpmedel Hur Mot vad20: Kontroll tidpunkt När20: Omfattning Var Alla objekt20: Kontroll slutförd Sign20: Datum Avvikelse20: Kontrollobjekt Vad21: Egen Avtalad Verifieras21: Hjälpmedel Hur Mot vad21: Kontroll tidpunkt När21: Omfattning Var Alla objekt21: Kontroll slutförd Sign21: Datum Avvikelse21: Kontrollobjekt Vad22: Egen Avtalad Verifieras22: Hjälpmedel Hur Mot vad22: Kontroll tidpunkt När22: Omfattning Var Alla objekt22: Kontroll slutförd Sign22: Datum Avvikelse22: Kontrollobjekt Vad23: Egen Avtalad Verifieras23: Hjälpmedel Hur Mot vad23: Kontroll tidpunkt När23: Omfattning Var Alla objekt23: Kontroll slutförd Sign23: Datum Avvikelse23: Kontrollobjekt Vad24: Egen Avtalad Verifieras24: Hjälpmedel Hur Mot vad24: Kontroll tidpunkt När24: Omfattning Var Alla objekt24: Kontroll slutförd Sign24: Datum Avvikelse24: Kontrollobjekt Vad25: Egen Avtalad Verifieras25: Hjälpmedel Hur Mot vad25: Kontroll tidpunkt När25: Omfattning Var Alla objekt25: Kontroll slutförd Sign25: Datum Avvikelse25: Projekt_3: Åtagande_3: Behöriga att signera löpande egenkontroll Signatur Roll DatumRow2: Behöriga att signera löpande egenkontroll Signatur Roll DatumRow2_2: Behöriga att signera löpande egenkontroll Signatur Roll DatumRow3: Behöriga att signera löpande egenkontroll Signatur Roll DatumRow3_2: Behöriga att signera löpande egenkontroll Signatur Roll DatumRow4: Behöriga att signera löpande egenkontroll Signatur Roll DatumRow4_2: Behöriga att signera löpande egenkontroll Signatur Roll DatumRow5: Behöriga att signera löpande egenkontroll Signatur Roll DatumRow5_2: Behöriga att signera löpande egenkontroll Signatur Roll DatumRow6: Behöriga att signera löpande egenkontroll Signatur Roll DatumRow6_2: Behöriga att signera löpande egenkontroll Signatur Roll DatumRow7: Behöriga att signera löpande egenkontroll Signatur Roll DatumRow7_2: Behöriga att signera verifierande egenkontroll Signatur Roll DatumRow1: Behöriga att signera verifierande egenkontroll Signatur Roll DatumRow1_2: Behöriga att signera verifierande egenkontroll Signatur Roll DatumRow2: Behöriga att signera verifierande egenkontroll Signatur Roll DatumRow2_2: Behöriga att signera verifierande egenkontroll Signatur Roll DatumRow3: Behöriga att signera verifierande egenkontroll Signatur Roll DatumRow3_2: Behöriga att signera verifierande egenkontroll Signatur Roll DatumRow4: Behöriga att signera verifierande egenkontroll Signatur Roll DatumRow4_2: Behöriga att signera verifierande egenkontroll Signatur Roll DatumRow5: Behöriga att signera verifierande egenkontroll Signatur Roll DatumRow5_2: Behöriga att signera verifierande egenkontroll Signatur Roll DatumRow6: Behöriga att signera verifierande egenkontroll Signatur Roll DatumRow6_2: Behöriga att signera verifierande egenkontroll Signatur Roll DatumRow7: Behöriga att signera verifierande egenkontroll Signatur Roll DatumRow7_2: Pärm nr: Kontrollpunkt1: Krav referens1: Noteringar övriga krav hänvisningar1: Kontrollpunkt2: Krav referens2: Noteringar övriga krav hänvisningar2: Kontrollpunkt3: Krav referens3: Noteringar övriga krav hänvisningar3: Kontrollpunkt4: Krav referens4: Noteringar övriga krav hänvisningar4: Kontrollpunkt5: Krav referens5: Noteringar övriga krav hänvisningar5: Kontrollpunkt6: Krav referens6: Noteringar övriga krav hänvisningar6: Kontrollpunkt7: Krav referens7: Noteringar övriga krav hänvisningar7: Kontrollpunkt8: Krav referens8: Noteringar övriga krav hänvisningar8: Kontrollpunkt9: Krav referens9: Noteringar övriga krav hänvisningar9: Kontrollpunkt10: Krav referens10: Noteringar övriga krav hänvisningar10: Kontrollpunkt11: Krav referens11: Noteringar övriga krav hänvisningar11: Kontrollpunkt12: Krav referens12: Noteringar övriga krav hänvisningar12: Kontrollpunkt13: Krav referens13: Noteringar övriga krav hänvisningar13: Kontrollpunkt14: Krav referens14: Noteringar övriga krav hänvisningar14: Kontrollpunkt15: Krav referens15: Noteringar övriga krav hänvisningar15: Kontrollpunkt16: Krav referens16: Noteringar övriga krav hänvisningar16: Kontrollpunkt17: Krav referens17: Noteringar övriga krav hänvisningar17: Kontrollpunkt18: Krav referens18: Noteringar övriga krav hänvisningar18: Kontrollpunkt19: Krav referens19: Noteringar övriga krav hänvisningar19: Kontrollpunkt20: Krav referens20: Noteringar övriga krav hänvisningar20: Kontrollpunkt21: Krav referens21: Noteringar övriga krav hänvisningar21: Kontrollpunkt22: Krav referens22: Noteringar övriga krav hänvisningar22: Kontrollpunkt23: Krav referens23: Noteringar övriga krav hänvisningar23: Kontrollpunkt24: Krav referens24: Noteringar övriga krav hänvisningar24: Kontrollpunkt25: Krav referens25: Noteringar övriga krav hänvisningar25: Kontrollpunkt26: Krav referens26: Noteringar övriga krav hänvisningar26: Kontrollpunkt27: Krav referens27: Noteringar övriga krav hänvisningar27: Kontrollpunkt28: Krav referens28: Noteringar övriga krav hänvisningar28: Kontrollpunkt29: Krav referens29: Noteringar övriga krav hänvisningar29: Kontrollpunkt30: Krav referens30: Noteringar övriga krav hänvisningar30: Kontrollpunkt31: Krav referens31: Noteringar övriga krav hänvisningar31: Kontrollpunkt32: Krav referens32: Noteringar övriga krav hänvisningar32: Kontrollpunkt33: Krav referens33: Noteringar övriga krav hänvisningar33: Kontrollobjekt1: Underlag för kontroll1: Kontroll utförd Datum sign1: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning1: Korrigerat Datum sign1: Kontrollobjekt2: Underlag för kontroll2: Kontroll utförd Datum sign2: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning2: Korrigerat Datum sign2: Kontrollobjekt3: Underlag för kontroll3: Kontroll utförd Datum sign3: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning3: Korrigerat Datum sign3: Kontrollobjekt4: Underlag för kontroll4: Kontroll utförd Datum sign4: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning4: Korrigerat Datum sign4: Kontrollobjekt5: Underlag för kontroll5: Kontroll utförd Datum sign5: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning5: Korrigerat Datum sign5: Kontrollobjekt6: Underlag för kontroll6: Kontroll utförd Datum sign6: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning6: Korrigerat Datum sign6: Kontrollobjekt7: Underlag för kontroll7: Kontroll utförd Datum sign7: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning7: Korrigerat Datum sign7: Kontrollobjekt8: Underlag för kontroll8: Kontroll utförd Datum sign8: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning8: Korrigerat Datum sign8: Kontrollobjekt9: Underlag för kontroll9: Kontroll utförd Datum sign9: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning9: Korrigerat Datum sign9: Kontrollobjekt10: Underlag för kontroll10: Kontroll utförd Datum sign10: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning10: Korrigerat Datum sign10: Kontrollobjekt11: Underlag för kontroll11: Kontroll utförd Datum sign11: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning11: Korrigerat Datum sign11: Kontrollobjekt12: Underlag för kontroll12: Kontroll utförd Datum sign12: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning12: Korrigerat Datum sign12: Kontrollobjekt13: Underlag för kontroll13: Kontroll utförd Datum sign13: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning13: Korrigerat Datum sign13: Kontrollobjekt14: Underlag för kontroll14: Kontroll utförd Datum sign14: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning14: Korrigerat Datum sign14: Kontrollobjekt15: Underlag för kontroll15: Kontroll utförd Datum sign15: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning15: Korrigerat Datum sign15: Kontrollobjekt16: Underlag för kontroll16: Kontroll utförd Datum sign16: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning16: Korrigerat Datum sign16: Kontrollobjekt17: Underlag för kontroll17: Kontroll utförd Datum sign17: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning17: Korrigerat Datum sign17: Kontrollobjekt18: Underlag för kontroll18: Kontroll utförd Datum sign18: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning18: Korrigerat Datum sign18: Kontrollobjekt19: Underlag för kontroll19: Kontroll utförd Datum sign19: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning19: Korrigerat Datum sign19: Kontrollobjekt20: Underlag för kontroll20: Kontroll utförd Datum sign20: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning20: Korrigerat Datum sign20: Kontrollobjekt21: Underlag för kontroll21: Kontroll utförd Datum sign21: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning21: Korrigerat Datum sign21: Kontrollobjekt22: Underlag för kontroll22: Kontroll utförd Datum sign22: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning22: Korrigerat Datum sign22: Kontrollobjekt23: Underlag för kontroll23: Kontroll utförd Datum sign23: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning23: Korrigerat Datum sign23: Kontrollobjekt24: Underlag för kontroll24: Kontroll utförd Datum sign24: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning24: Korrigerat Datum sign24: Kontrollobjekt25: Underlag för kontroll25: Kontroll utförd Datum sign25: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning25: Korrigerat Datum sign25: Kontrollobjekt26: Underlag för kontroll26: Kontroll utförd Datum sign26: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning26: Korrigerat Datum sign26: Kontrollobjekt27: Underlag för kontroll27: Kontroll utförd Datum sign27: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning27: Korrigerat Datum sign27: Kontrollobjekt28: Underlag för kontroll28: Kontroll utförd Datum sign28: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning28: Korrigerat Datum sign28: Kontrollobjekt29: Underlag för kontroll29: Kontroll utförd Datum sign29: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning29: Korrigerat Datum sign29: Kontrollobjekt30: Underlag för kontroll30: Kontroll utförd Datum sign30: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning30: Korrigerat Datum sign30: Kontrollobjekt31: Underlag för kontroll31: Kontroll utförd Datum sign31: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning31: Korrigerat Datum sign31: Kontrollobjekt32: Underlag för kontroll32: Kontroll utförd Datum sign32: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning32: Korrigerat Datum sign32: Åtagande_4: Objekt: Del: Kontrollens omfattning: Tid för kontroll 20xxxxxx: Kontrollen utförd av: Ansvarigt företag: Metod för kontroll: Åberopad standard: Åberopade riktlinjer: Underlag för kontroll: Krav på kontrollen anges i: Krav på objektet anges i: Tidigare kontroll av objektet: Mätinstrument: Uppgift om kalibrering av instrument: Yttre förutsättningar: Urvalskriterium vid stickprov: Övriga uppgifter: Objektdel1: Krav1: Uppmättprovat1: Delresultat1: Anmärkningar Avvikelser1: Objektdel2: Krav2: Uppmättprovat2: Delresultat2: Anmärkningar Avvikelser2: Objektdel3: Krav3: Uppmättprovat3: Delresultat3: Anmärkningar Avvikelser3: Objektdel4: Krav4: Uppmättprovat4: Delresultat4: Anmärkningar Avvikelser4: Objektdel5: Krav5: Uppmättprovat5: Delresultat5: Anmärkningar Avvikelser5: Objektdel6: Krav6: Uppmättprovat6: Delresultat6: Anmärkningar Avvikelser6: Objektdel7: Krav7: Uppmättprovat7: Delresultat7: Anmärkningar Avvikelser7: ObjektRow1: AvvikelseRow1: Orsak ÅtgärdRow1: AnmärkningarRow1: ObjektRow2: AvvikelseRow2: Orsak ÅtgärdRow2: AnmärkningarRow2: ObjektRow3: AvvikelseRow3: Orsak ÅtgärdRow3: AnmärkningarRow3: ObjektRow4: AvvikelseRow4: Orsak ÅtgärdRow4: AnmärkningarRow4: ObjektRow5: AvvikelseRow5: Orsak ÅtgärdRow5: AnmärkningarRow5: Kontroll utförd: Kontrollobjekt1_2: Krav1_2: Uppmätt1: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning1_2: Korrigerat Datum sign1_2: Kontrollobjekt2_2: Krav2_2: Uppmätt2: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning2_2: Korrigerat Datum sign2_2: Kontrollobjekt3_2: Krav3_2: Uppmätt3: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning3_2: Korrigerat Datum sign3_2: Kontrollobjekt4_2: Krav4_2: Uppmätt4: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning4_2: Korrigerat Datum sign4_2: Kontrollobjekt5_2: Krav5_2: Uppmätt5: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning5_2: Korrigerat Datum sign5_2: Kontrollobjekt6_2: Krav6_2: Uppmätt6: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning6_2: Korrigerat Datum sign6_2: Kontrollobjekt7_2: Krav7_2: Uppmätt7: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning7_2: Korrigerat Datum sign7_2: Kontrollobjekt8_2: Krav8: Uppmätt8: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning8_2: Korrigerat Datum sign8_2: Kontrollobjekt9_2: Krav9: Uppmätt9: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning9_2: Korrigerat Datum sign9_2: Kontrollobjekt10_2: Krav10: Uppmätt10: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning10_2: Korrigerat Datum sign10_2: Kontrollobjekt11_2: Krav11: Uppmätt11: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning11_2: Korrigerat Datum sign11_2: Kontrollobjekt12_2: Krav12: Uppmätt12: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning12_2: Korrigerat Datum sign12_2: Kontrollobjekt13_2: Krav13: Uppmätt13: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning13_2: Korrigerat Datum sign13_2: Kontrollobjekt14_2: Krav14: Uppmätt14: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning14_2: Korrigerat Datum sign14_2: Kontrollobjekt15_2: Krav15: Uppmätt15: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning15_2: Korrigerat Datum sign15_2: Kontrollobjekt16_2: Krav16: Uppmätt16: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning16_2: Korrigerat Datum sign16_2: Kontrollobjekt17_2: Krav17: Uppmätt17: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning17_2: Korrigerat Datum sign17_2: Kontrollobjekt18_2: Krav18: Uppmätt18: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning18_2: Korrigerat Datum sign18_2: Kontrollobjekt19_2: Krav19: Uppmätt19: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning19_2: Korrigerat Datum sign19_2: Kontrollobjekt20_2: Krav20: Uppmätt20: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning20_2: Korrigerat Datum sign20_2: Kontrollobjekt21_2: Krav21: Uppmätt21: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning21_2: Korrigerat Datum sign21_2: Kontrollobjekt22_2: Krav22: Uppmätt22: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning22_2: Korrigerat Datum sign22_2: Kontrollobjekt23_2: Krav23: Uppmätt23: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning23_2: Korrigerat Datum sign23_2: Kontrollobjekt24_2: Krav24: Uppmätt24: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning24_2: Korrigerat Datum sign24_2: Kontrollobjekt25_2: Krav25: Uppmätt25: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning25_2: Korrigerat Datum sign25_2: Kontrollobjekt26_2: Krav26: Uppmätt26: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning26_2: Korrigerat Datum sign26_2: Kontrollobjekt27_2: Krav27: Uppmätt27: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning27_2: Korrigerat Datum sign27_2: Kontrollobjekt28_2: Krav28: Uppmätt28: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning28_2: Korrigerat Datum sign28_2: Kontrollobjekt29_2: Krav29: Uppmätt29: Avvikelse åtgärd uautan anmärkning29_2: Korrigerat Datum sign29_2: Projekt_10: Åtagande_5: DokumentRow1: Antal bladRow1: Datum senast revRow1: DokumentRow2: Antal bladRow2: Datum senast revRow2: DokumentRow3: Antal bladRow3: Datum senast revRow3: DokumentRow4: Antal bladRow4: Datum senast revRow4: DokumentRow5: Antal bladRow5: Datum senast revRow5: DokumentRow6: Antal bladRow6: Datum senast revRow6: DokumentRow7: Antal bladRow7: Datum senast revRow7: Objekt1: Avvikelse1: Orsak Åtgärd1: Anmärkningar1: Objekt2: Avvikelse2: Orsak Åtgärd2: Anmärkningar2: Objekt3: Avvikelse3: Orsak Åtgärd3: Anmärkningar3: Objekt4: Avvikelse4: Orsak Åtgärd4: Anmärkningar4: Fastighet: Byggnaddel: Upprättatreviderat datum: Kontrollobjekt system: Del_2: Kontrollens omfattning om ej helt system: Tid för kontroll: Kontrollen utförd av_2: Ansvarigt företag om annat än ovan: Krav på kontrollen anges i_2: Krav enligt leverantörens anvisn anges i: Krav på objektet anges i_2: Tidigare kontroll av objektet_2: Kontrollutrustning: Beräkningstryck kPa: Tryckmedium vatten luft gas: Kontrolltryck kPa: Kontrolltid: Riskbedömning före kontroll utförd signatur: Noteringar från riskbedömning: 1_17: 2_17: 3_17: 4_16: 5_16: 6_15: PosRow1: ObjektRow1_2: Orsak ÅtgärdRow1_2: AnmärkningarRow1_2: PosRow2: ObjektRow2_2: AvvikelseRow2_2: Orsak ÅtgärdRow2_2: AnmärkningarRow2_2: PosRow3: ObjektRow3_2: AvvikelseRow3_2: Orsak ÅtgärdRow3_2: AnmärkningarRow3_2: Behörig undertecknare: Fastighet_2: Byggnaddel_2: Upprättatreviderat datum_2: Kontrollobjekt system_2: Del_3: Kontrollens omfattning_2: Tid för kontroll_2: Kontrollen utförd av_3: Ansvarigt företag om annat än ovan_2: Metod för injustering: Metod för kontroll_2: Krav anges i: Tidigare kontroll av objektet_3: Mätinstrument_2: Uppgift om kalibrering av instrument_2: Yttre förutsättningar_2: Urvalskriterium vid stickprov_2: Flödesenhet ls eller lh: Ventil nr mätuttag nrRow1: SystemRow1: Projekterat flödeRow1: Uppmätt flödeRow1: Uppmätt differens tryck kPaRow1: Inställt värdeRow1: Anmärkningar AvvikelserRow1: Ventil nr mätuttag nrRow2: SystemRow2: Projekterat flödeRow2: Uppmätt flödeRow2: Uppmätt differens tryck kPaRow2: Inställt värdeRow2: Anmärkningar AvvikelserRow2: Ventil nr mätuttag nrRow3: SystemRow3: Projekterat flödeRow3: Uppmätt flödeRow3: Uppmätt differens tryck kPaRow3: Inställt värdeRow3: Anmärkningar AvvikelserRow3: Ventil nr mätuttag nrRow4: SystemRow4: Projekterat flödeRow4: Uppmätt flödeRow4: Uppmätt differens tryck kPaRow4: Inställt värdeRow4: Anmärkningar AvvikelserRow4: Ventil nr mätuttag nrRow5: SystemRow5: Projekterat flödeRow5: Uppmätt flödeRow5: Uppmätt differens tryck kPaRow5: Inställt värdeRow5: Anmärkningar AvvikelserRow5: Ventil nr mätuttag nrRow6: SystemRow6: Projekterat flödeRow6: Uppmätt flödeRow6: Uppmätt differens tryck kPaRow6: Inställt värdeRow6: Anmärkningar AvvikelserRow6: Ventil nr mätuttag nrRow7: SystemRow7: Projekterat flödeRow7: Uppmätt flödeRow7: Uppmätt differens tryck kPaRow7: Inställt värdeRow7: Anmärkningar AvvikelserRow7: Ventil nr mätuttag nrRow8: SystemRow8: Projekterat flödeRow8: Uppmätt flödeRow8: Uppmätt differens tryck kPaRow8: Inställt värdeRow8: Anmärkningar AvvikelserRow8: Ventil nr mätuttag nrRow9: SystemRow9: Projekterat flödeRow9: Uppmätt flödeRow9: Uppmätt differens tryck kPaRow9: Inställt värdeRow9: Anmärkningar AvvikelserRow9: Ventil nr mätuttag nrRow10: SystemRow10: Projekterat flödeRow10: Uppmätt flödeRow10: Uppmätt differens tryck kPaRow10: Inställt värdeRow10: Anmärkningar AvvikelserRow10: PosRow1_2: ObjektRow1_3: AvvikelseRow1_3: Orsak ÅtgärdRow1_3: AnmärkningarRow1_3: PosRow2_2: ObjektRow2_3: AvvikelseRow2_3: Orsak ÅtgärdRow2_3: AnmärkningarRow2_3: PosRow3_2: ObjektRow3_3: AvvikelseRow3_3: Orsak ÅtgärdRow3_3: AnmärkningarRow3_3: Behörig undertecknare_2: Fastighet_3: Byggnaddel_3: Upprättatreviderat datum_3: Aggregatsystem: System typ: Aggregat typ: Tid för kontroll_3: Kontroll utförd av: Ansvarigt företag om annat än ovan_3: Temp ut kalla sidan: C: Temp in varma sidan: C_2: Temp ut varma sidan: C_3: CKöldmedium: Tryckrörstemperatur: Sugledningstemperatur: Vätsketemp före expventil: Kondensering trycktemperatur: Bar C: Underkylning: K: Förångning trycktemperatur: Bar C_2: Överhettning: K_2: ObjektRow1_4: AvvikelseRow1_4: Orsak ÅtgärdRow1_4: AnmärkningarRow1_4: ObjektRow2_4: AvvikelseRow2_4: Orsak ÅtgärdRow2_4: AnmärkningarRow2_4: Behörig undertecknare_3: Fastighet_4: Byggnaddel_4: Upprättatreviderat datum_4: Kontrollobjekt system_3: Del_4: Tid för kontroll_4: Kontrollen utförd av_4: Ansvarigt företag om annat än ovan_4: Krav på kontrollen anges i_3: Krav enligt leverantörens anvisn anges i_2: Krav på objektet anges i_3: Hänvisning till bilaga: Cirkulationsflöden: Temperaturreglering: Tryckreglering: Styrfunktioner: Övervakningsfunktion er: Säkerhetsfunktioner: Annan funktion: Slutkontroll: Avvikelse_2: Orsak Åtgärd_2: PosRow1_3: ObjektRow1_5: AvvikelseRow1_5: Orsak ÅtgärdRow1_5: AnmärkningarRow1_5: PosRow2_3: ObjektRow2_5: AvvikelseRow2_5: Orsak ÅtgärdRow2_5: AnmärkningarRow2_5: PosRow3_3: ObjektRow3_4: AvvikelseRow3_4: Orsak ÅtgärdRow3_4: AnmärkningarRow3_4: Avlästa värden T ex energi drifttid: Behörig undertecknare_4: Projekt_28: Utförd avTid för genomgång 20xxxxxx_4: Övriga deltagareTid för genomgång 20xxxxxx_4: Utförd avSlag av dokument InterntExternt: Övriga deltagareSlag av dokument InterntExternt: Riskområde1: Hänvisning1: Identifierad risk1: Riskvärdering 1 51: Åtgärd1: Riskområde2: Hänvisning2: Identifierad risk2: Riskvärdering 1 52: Åtgärd2: Riskområde3: Hänvisning3: Identifierad risk3: Riskvärdering 1 53: Åtgärd3: Riskområde4: Hänvisning4: Identifierad risk4: Riskvärdering 1 54: Åtgärd4: Riskområde5: Hänvisning5: Identifierad risk5: Riskvärdering 1 55: Åtgärd5: Riskområde6: Hänvisning6: Identifierad risk6: Riskvärdering 1 56: Åtgärd6: Riskområde7: Hänvisning7: Identifierad risk7: Riskvärdering 1 57: Åtgärd7: Riskområde8: Hänvisning8: Identifierad risk8: Riskvärdering 1 58: Åtgärd8: Riskområde9: Hänvisning9: Identifierad risk9: Riskvärdering 1 59: Åtgärd9: Riskområde10: Hänvisning10: Identifierad risk10: Riskvärdering 1 510: Åtgärd10: Riskområde11: Hänvisning11: Identifierad risk11: Riskvärdering 1 511: Åtgärd11: Riskområde12: Hänvisning12: Identifierad risk12: Riskvärdering 1 512: Åtgärd12: Riskområde13: Hänvisning13: Identifierad risk13: Riskvärdering 1 513: Åtgärd13: Riskområde14: Hänvisning14: Identifierad risk14: Riskvärdering 1 514: Åtgärd14: Riskområde15: Hänvisning15: Identifierad risk15: Riskvärdering 1 515: Åtgärd15: PosRow1_4: ObjektRow1_6: RiskidentifieringRow1: RiskelimineringRow1: AnmärkningarRow1_6: PosRow2_4: ObjektRow2_6: RiskidentifieringRow2: RiskelimineringRow2: AnmärkningarRow2_6: PosRow3_4: ObjektRow3_5: RiskidentifieringRow3: RiskelimineringRow3: AnmärkningarRow3_5: PosRow4: ObjektRow4_2: RiskidentifieringRow4: RiskelimineringRow4: AnmärkningarRow4_2: PosRow5: ObjektRow5_2