Click here to load reader

Malleus Latin

  • View
    120

  • Download
    16

Embed Size (px)

Text of Malleus Latin

MALLEVS MALEFICARVM Mallevs Maleficarvm in Tres Divisvs Partes, In quibus Concurrentia ad maleficia, Maleficiorum effectus, Remedia aduersus maleficia, Et modus deniq; procedendi, ac puniendi Maleficos abund continentur, prcipu autem omnibus Inquisitoribus, et diuini verbi Concionatoribus vtilis, ac necessarius. Auctore Iacobo Sprengero Ordinis Prdicatorum, olim Inquisitore. His nunc primm adiecimus, M. Bernhardi Basin opusculum de artibus magicis, ac Magorum, maleficijs. Item. D. Vlrici Molitoris Constantiensis, de Lamijs et Pythonicis mulieribus Dialogum. Item. D. Ioannis de Gerson. Olim Cancellarij Parisi?????, de probatione Spirituum, libellum. Item. D. Thom Murner ordinis Minorum, libellum, de Pythonico contractu. Omnia MALLEVS MALEFICARVM IN TRES DIVISVS PARTES, Concurrentia ad maleficia, In quibus Maleficiorum effectus, Remedia aduersus maleficia, Et modus deniq; procedendi, ac puniendi Maleficos abund continetur, pracipu autem omnibus Inquisitoribus, et diuini verbi Concionatoribus vtilis, ac necessarius. Auctore IACOBO SPRENGERO Ordinis Prdicatorum, olim Inquisitore. His nunc primm adiecimus, M. Bernhardi Basin opusculum de artibus magicis, ac Magorum, maleficijs. ITEM. D. Vlrici Molitoris Constantiensis, de Lamijs et Pythonicis mulieribus Dialogum. ITEM. D. Ioannis de Gerson. olim Cancellarij Parisi?????, de probatione Spirituum, libellum. ITEM. D. Thom Murner ordinis Minorum, libellum, de Pythonico contractu. Omnia summo studio illustrata, et multis mendis recens vindicata. Cum Indice Qustionum et Rerum memorabilium copioso. FRANCOFVRTI AD MOENVM, apud Nicolaum Bassum. M. D. LXXX. REVERENDO, PIETATE, ERVDITIONE ET MORVM INTEGRITAte conspicuo Patri, Ioanni Mintzenbergio, insignis Monasterij Fratrum Carmelitarum Francofurti ad M num Priori vigilantiimo, Domino et amico suo colendo. Ingentes ac immortales habendas esse gratias ijs, qui opus antiquioribus elaboratum temporibus restituunt, et certam rationem, qu neminem vnquam frustrari fallerve solet reuocant: Sic et ijs qui autores longo tempore probatos restituere satagunt, nemo est qui absque (17) ; minus sani iudicij nota ambigere possit. Quod san hominum genus, vt vnic semper sum exosculatus, ita abominor eos, qui superiorum tatum classicos scriptores (quos vt pot homines, qudam latere, qudam data quoque (17) ; opera ipsi pre (11) terire potuerunt) editis voluminibus temer et spenumero absque (17) ; iusta causa crimintur et impetunt. Siquidem ipsi hoc vnum studere (mihi quidem) videntur, vt alijs, ijsque (17) ; bonis et bonorum autoribus neglectis, ipsi soli magnifiant, legantur et sapere credantur. Perspicaces scilicet et oculati homines, qui nunquam non vigilent, cunctaque (17) ; soli diligenter explore (02) t, vt nihil eos fugiat, et nusquam oculi caligent, cm interim quandoque (17) ; bonus dormitet Homerus. Eos san magno cum supercilio legislatorum more, pronunciare audias, Mallei Maleficarum autorem nihili faciendum, qud pauca qudam, qu nullo satis tuto ac stabili fundamento nitantur, doceat, et propterea studiosoru (05) manibus excutiendum. Quos tamen, quamuis non per omnia reprehendam, (nec enim quicqu mihi arrogare soleo) statuo tamen nihil ominus, omnes tot tatum homines haudquaquam ccutijsse, adeve insulsos fuisse, vt nullius frugi autores magnifacie (02) dos, ac plerique (17) ; recentiores, et ipsi prop melioris not, eos magno nec illaudabili conatu, sibi insequendos esse ducerent: Im potius cum Plinio Iuniore, nullum librum esse tm malum, quin aliqua ex parte prodesse possit, nec vllum censeo esse tm triuialem aut gregarium scriptorem, qui interdum ben non doceat, cm olitor sp (quod vulg dicitur) sit verba opportuna locutus. Verm omissis cteris de Mallei Maleficaru (05) autore Iacobo Sprengero, cui te, vir Reuerende, patronum eligimus, id nos sentiendum arbitramur, quod ante multi prclari viri senserunt, talem esse qui manibus studiosorum versari mereatur. Sed ecquid, quso, habet Tractatus de Maleficis, quod non insignem autorem sapiat? Quid pars de maleficiorum remedijs et cura continet, vt reliqua taceam, libellus cert ade doctus, atque (17) ; ex intimo Philosophie (11) penu depromptus, experientia ipsa suffragante, vt nihil fer desiderari videatur. Idipsum, nifallor, de hoc autore quem nu (05) c repurgatum edimus, quiuis n mal sanus iudicabit, mod nostram operam, quam in edendo insumpsimus, non improbauerit. Cterm, dum operam amicis, plusculum nobis tribuentibus, dedi: qum ben quod postulabant, prstiterim nescio: id cert citra arrogtiam dicere possum, me pro viribus elaborasse, quatenus per exemplar quod vnicum habere potui, atque (17) ; id vald mendosum, licuit, autorem deprauatu (05) pristino nitori restituere (02) . Si effeci quod optaui, gaudeo: sin minus, vt meum conatum in magnis occupationibus, vitque (17) ; statu haud satis tranquillo, saltem boni consulant probiviri, qui labores ob Reipub. literari commodum susceptos laudare solent, peroptarim. Verm enimuer, quicquid sit quod prstitimus, id omne tibi, vir Reuerende, nuncupamus, atque (17) ; ad tuos postes appendimus. Quod vt facerem amicoru (05) quorundam flagitationes, id vltr cogitantem incitarunt, et currenti quasi calcar addiderunt. Et quare hsitandum mihi etat he (11) c tibi dedicare, quem vnic quoda (01) mod nostr arti, (vtpot liberalium artium prceptis mirum in modum imbutum) fauere et fouere omnes norunt? Malleus

etiam Maleficarum vel nemine, nedum vllo commendante, amic sit excipiendus. Namque (17) ; vt vino vendibili suspensa hedera nihil opus esse passim Prouerbio iactatur: ita nec autor ille sua laude ac gratia ornatissimus, apud virum humanissimum, et studia obnix colentem et liberaliter habentem, aliena prdicatione egerevidetur: vt eam quoque (17) ; ob rem, si, quem tibiiam offero atque (17) ; consecro, nullis prco (04) ijs nostris, de more multoru (05) , locuples atq; onustus accedat, minus sim reprehe (02) dendus. Deind hic noster Malleus Maleficarum aliund qum abste, patrocinium sibi implorare minim potuit. Na (01) si is, qui primus opus hoc conscripsit, Monastic vit Pre (11) positus fuerit: an n per Deum immortalem inconsult facerem, si, dum hoc ipsum tenebris, in quibus iamdudum delituit, in lucem eruo, et autoris consilium semper spectare debeo, Prioremvigilan tissimum alijs posthaberem? cm e sit tm celebri Mec nate cteris charius et commendatius futurum, quo tu alios omnes eruditione, Pietate, dignitate, Prudentia et gratia, si non antecellere, tamen quarevideris. Denique (17) ; exhocipso, qud tibi vir Reuerende, hunclibellum nuncupo, intelligant studiosi velim: eum peritioribus et iudicio valentibus duntaxat profuturum: imperitis ver(quod autoripse testatur) neque (17) ; conscriptu (05) esse, neque (17) ; nunc in eorum gratiam diuulgari. Malleum igitur Maleficarum cm typis euulgare aggrediebar, te vnum ceu fidam Cynosuram intuebar, quo duce tutum felicemque (17) ; portum mihi promittebam. Quam cogitationem meam, cm homines tibi coniunctissimi co (04) probassent, iteru (05) atque (17) ; iterum gaudebam, qud neque (17) ; temerario iudicio falsus fuissem, neque (17) ; restaret quippiam, quod ob naufragij metum ab incepto cursu reuocare me valeret. Iam igitur nihil superest, cm me et optatum portum inuenisse intellig: et studiosos aliqua ex parte iuuisse, nec oleum operamque (17) ; plan lusisse cognosc. d. n. si fiet, et nos maiora atque (17) ; exoptatiora deinceps parabimus, et Malleus Maleficarum pristino nitori restitutus, suam sibi felicitatem gratulabitur: neque (17) ; eum, vt iampridem, sub tuo anspicio sibi est pollicitus, commutat aut patrie (11) autvestis p nitebit. Vale vir Reuerende. Francofurti ad M num Pridie Idus Martij. Anno M. D. LXXX. T. R. D. Addictus Nicolaus Bassus Typographus. SEQVITVR IN PR AE CEDENTEM TRACTATVM APPROBAtio, et subscriptio Doctorum alm Vniuersitatis Coloniens. IVXTA FORMAM PVblici Instrumenti. In nemine Domini nostri Iesu Christi Amen. Nouerint vniuersi, prasens publicum Instrumentum lecturi, visuri et audituri, qud anne natiuitate eiusdem Domini nostri, Millesimo, quadringentesimo, octuagesimo septimo, in dictione quinta, die vero subbati, decima nona mensis Maij, bora quin tapost meridiem vel quasi, Pontificatus sanctiimi in Christo patris et domini nostri, domini Innoceniij, Diuina prouidentia Papa oclaui, Anno tertio, In mei Notarij publici et testium infrascriptorum adboc specialiter vocatorum et rogatorum prasintiapersonaliter constitutus, Venerabilis et religioso frater Henricus Institoris, sacra Theologia professor, ordinu Pradicatoru (05) , Haretica prauitatis Inquisitor, sancta side Apostelica, vn cum Vener abili et religiosofratre lacobo Sprenger, etia (01) sacra Theologia Professere, acco (04) uentus Pradicatorum Coloni. Priore, collegasuospecialiter deputatus, pro se et dicte collega sue proposuit atqu dixit, qud modernus summus Pontifex, s. demin. Innocentius Papa prafatus, per vnam patentem bullam commisit ipsis inquisitoribus Henrice et Iacobo, erdinis Pradicatorum et sacra Theologia Professeribus pradictis, facultatem inquirendi Apostolica auctoritate super quascunque (17) ; Hareses, pracipu autem super Haresim Maleficarum, modernu temperibus vigentem, et hoc per quinqu Ecclesias Metropolitanas, videlicet, Maguntiuem. Colonien. Treueren. Saltzburgen. et Bremen. cum omnifacultate contratales procedends, vsqu ad vltimum exterminium, iuxtatenorem bulla Apostolica, quam suis habebant in manibus, sanam, integram, illasam, et non vitiatam, sed omni prorsus suspitione carenti. Cuius quidem tenor bulla sie incipit: Innocentius Episcopus seruus seruorum Dei. Adfuturam rei memoriam summis desiderantes affectibus prous pastoralis solicitudinis cura requirit, vtfides Catholica nostris potiim temporibus vbiq; augeatur et floreat et c. Finit autem sic. Datum Roma apud sanctum Petrum, Annoincarnatiis dominica Millesimo, quadringe (02) tesimo, ectuagesime quarto, Nonas Decembru, Pontificatus nostri Annoprime. Et quia nonnulli animarum rectores, et verbi Dei pradicatores, public in eorum sermonibus ad pop

Search related