Malutima 20140226

 • View
  269

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Malutima 20140226

Text of Malutima 20140226

 • Koerant met hart The paper with heartI

  TEL: 058 303 5411 WOENSDAG 26 FEBRUARIE 2014 WWW.MALUTINEWS.CO.ZA WWW.MALUTI.MOBI FREE

  DIE Kransfonteinterrein naby Bethlehem, een van meer as n halfdosyn hoofsilogroepe wat oor die destydse OranjeVrystaat heen deur M&R met sygepatenteerde glytegnieke gebou is. Fotos: Volksbladargief

  Die eeufeesgedenkteken op Bethlehem wat in 1964 deur die destydse administrateur, mnr. J.W. du Plessis, onthul is,is hier in aanbou. Die gedenkteken is op die sirkel naby die Provinsiale Hospitaal opgerig.

  DIE NG Moederkerk is n bekende baken in Bethlehem. Die hoeksteen is in 1910/11 deur MT Steyn, voormalige presidentvan die Republiek van die OranjeVrystaat, gel. Hierdie foto is in 1982 geneem.

 • 2 MALUTI, WOENSDAG 26 FEBRUARIE 2014

  MULLER JANSE VAN RENSBURG (links) is Vrydagaand as die voorsitter

  van die BethlehemTafelronde 60 ingehuldig. Die geselligheid is by Lavender

  Hill gehou. Van links is Janse van Rensburg, sy vrou, Sally, Liezl Janse van

  Rensburg en Gerhard Janse van Rensburg, Muller se ouer broer. Gerhard,

  n oudTafelaar en deesdae een van die 41s, het namens laasgenoemde

  n heildronk op die Tafelaars ingestel.

  MULLER JANSE VAN RENSBURG (middel, voor), die nuwe voorsitter van

  Tafelronde 60 op Bethlehem, se bestuurslede is van links, voor: Rudi van

  Vuuren, Janse van Rensburg en Werner Engelbrecht (ondervoorsitter); ag

  ter: Alwyn Shields, Dougy Auld, Adriaan Cilliers en Sarel Venter.

  BETHLEHEMTAFELRONDE 60 word as een van die aktiefste Tafelrondes

  in SuidAfrika beskou. Derik Pretorius, die gebiedsvoorsitter van Tafelronde,

  het Muller Janse van Rensburg Vrydagaand as die nuwe voorsitter van die

  BethlehemTafelronde ingehuldig. Van links is Rizelda Pretorius, Derik Preto

  rius, Muller Janse van Rensburg en sy vrou, Sally. Foto: Lynda Greyling

  OP die amptelike Well Done-prys-

  uitdeling van die Vrystaatse

  onderwysdepartement is die

  Horskool Voortrekker in Bethle-

  hem en die meeste van di

  skool se gr. 12-onderwysers

  van 2013 vir hul topprestasies

  beloon.

  Die geleentheid is op Vrydag

  14 Februarie op die QwaQwa-

  kampus van die Universiteit

  van die Vrystaat (UV) aange-

  bied.

  Op dieselfde geleentheid is

  erkenning gegee aan die laersko-

  le van Bethlehem en ander

  Oos-Vrystaatse dorpe wat

  uitstekende prestasies in die

  jaarlikse nasionale assessering

  (ANA) behaal het.

  Voortrekker het skoonskip

  gemaak onder die direkteurseer-

  bewyse en trofe as topskool in

  die Thabo Mofutsanyana-distrik,

  en is ook as topwiskunde-,

  topwetenskap- en toprekeningkun-

  deskool aangewys.

  Benewens die trofee, het die

  wiskunde-departement ook n tjek

  van R100 000 ontvang.

  Die Voortrekker-onderwysers

  verantwoordelik vir die kernvakke

  is me. Ria van der Walt en Elna

  de Waal (wiskunde), Almarie

  Broekman (wiskunde en fisiese

  wetenskap), mnre. Gys Coetzee

  (fisiese wetenskap) en

  Gerhard Watkins (rekening-

  kunde).

  Verskeie ander Voortrekker-on-

  derwysers is beloon vir hul harde

  werk wat tot die 100%-slaagsyfer

  in hul onderskeie vakke, en in die

  meeste gevalle ook die hoogste

  gemiddeld in die Thabo Mofutsa-

  nyana-distrik, gelei het.

  Dit sluit in Dawie Mathee,

  Natius Labuschagn en Lisa van

  Wyk (Afrikaans (huistaal)),

  Thersia Craven en Jo-Helene du

  Plessis (Afrikaans eerste addisio-

  nele taal), Hennie Pelster (geo-

  grafie), Maritha van den Berg

  (besigheidstudies), Emma Germis-

  huizen (ekonomie) en Sarina van

  Dyk (gasvryheidstudies).

  Nog onderwysers het erkenning

  vir hul bogemiddelde prestasies

  in die volgende vakke ontvang:

  lewenswetenskappe, Engels

  eerste addisionele taal en

  huistaal, lewensorintering,

  rekenaartoepassingstegnologie,

  wiskundige geletterdheid, siviele

  tegnologie en ingenieursgrafika-

  en-ontwerp.

  Die direkteur, me. Busi Tshaba-

  lala, het in haar toespraak alle

  skole en onderwysers wat tot

  Thabo Mofutsanya se eerste plek

  in die Vrystaat en tweede plek

  nasionaal bygedra het vir hul

  toewyding en ywer geloof.

  Sy het daarop gewys enige

  oorblywende onderprestasie kan

  uitgeskakel word deur gereelde

  daaglikse aktiwiteite van gehalte,

  gereelde nasiening en verbete-

  rings, asook gereelde kontrolering

  deur vak- en departementshoofde.

  Die LUR vir onderwys, Tate

  Makgoe, het haar ondersteun in

  haar lof en sy persoonlike dank

  aan onderwysers oorgedra.

  Leerkragte vereer

  DIE Horskool Voortrekker het skoon

  skip gemaak onder die direkteurseer

  bewyse en trofe as topskool in Tha

  bo Mofutsanyana, en is ook as topwis

  kunde, topwetenskap en top

  rekeningkundeskool aangewys. Die

  personeellede wat eerbewyse ont

  vang het, is van links, voor: Elna de

  Waal (wiskunde), Almarie Broekman

  (wiskunde en fisiese wetenskap), Gys

  Coetzee (fisiese wetenskap), Gerhard

  Watkins (rekeningkunde) en Ria van

  der Walt (wiskunde).

  PERSONEELLEDE van die Horskool Voortrekker wat die afgelope gr. 12eksamen gepresteer het. Hulle is deur

  die Vrystaatse onderwysdepartement met eerbewyse beloon.

 • MALUTI, WOENSDAG 26 FEBRUARIE 2014 3

  WINDMAKERIG.

  Die Volkswagen Amarok waarmee

  Johan Badenhorst van Voetspore-faam

  Afrika al n paar keer deur getoer het,

  het ewe windmakerig voor die Horskool

  Voortrekker se kantoor gestaan

  silwerskoon met die onderstel wat ef-

  fens geroes is as bewys van sy Afrika-

  wedervaringe.

  Di voertuig en die manier waarop dit vir

  n Afrika-toer ingerig is, het groot belang-

  stelling gelok.

  Dit was egter op die geselligheid in die

  skoolsaal ten bate van die plaaslike

  atletiekklub dat Badenhorst die mense

  se belangstelling nog verder geprikkel het

  met sy vertelling oor die groep se nuutste

  toer, di keer na die ewenaar.

  Die televisieprogram sal later vanjaar op

  die kassie te sien wees.

  Laat voetspore in Bhm

  JOHAN BADENHORST van Voetspore het op n geselligheid by die Horskool Voortrekker ge

  praat oor die nuutste Voetsporeekspedisie wat langs die ewenaar plaasgevind het. Die gesellig

  heid is deur die atletiekklub aangebied om geld vir n nuwe mat vir paalspring in te samel. Van

  links is Badenhorst, Diane Allison, dr. Mark Allison en ds. Dougy Bubb Fotos: Lynda Greyling

  DIRK JANSE VAN RENSBURG (links) en Johan Badenhorst van Voetspore in gesprek op die

  geselligheid by die Horskool Voortrekker.

  DIE lede van die Bethlehemtuinbouklub het DancorRose naby Reitz vir hul maandelikse

  byeenkoms besoek. Hier is Joekie Meyer (links) en Ileana Brandt in een van die kweekhui

  se.

  LENIEDEKLERCKvan die Bethlehemtuinbouklub in een van die kweekhuise vanDancor

  Rose.

  Besoek kweekhuise by Reitz

 • 4 MALUTI, WOENSDAG 26 FEBRUARIE 2014

  Jesus wil jou h nes jy is

  (Lukas 18:914)

  MAAR die tollenaar het be-

  droef op sy bors geslaan en ge-

  s: O God, wees my, sondaar,

  genadig.

  nSkilderwouvandie verlore

  seun n skildery maak. Hy het

  oral na n geskikte model gesoek. Die regte ka-

  rakter, soos hy dit vir hom ingedink het, kon hy

  net nie kry nie.Op n dag kry hy symanop straat.

  Hy s vir die boemelaar hy wil hom skilder en

  hy sal hom goed betaal. Hy moet die komende

  Vrydagoggend na sy ateljee toe kom om geskil-

  der te word.

  Die bedelaar is gretig en te vinde daarvoor.

  Op die bestemde dag daag die boemelaar nie

  op nie, maar n netjies geklede man lui die deur-

  klokkie. U het met my n afspraak, s die man.

  Die skilder weet nie daarvan nie. Ek het jou

  nog nooit voorheen gesien nie, s hy.

  U het duidelik ges vandag 10:00, hou die

  man vol.

  Die skilder skud sy kop. Jy verwar my met

  n ander kunstenaar. Ek het met n boemelaar

  n afspraak vir 10:00.

  Maar dis juis ek, roep die man verlig uit.

  Jy?

  Ja, ek!

  Wat het jy dan nou met jou-

  self aangevang?

  Ek het gedink as ek geskilder

  gaan word, moet ekmy n bietjie

  netjies maak.

  Dan kan ek jou nie meer gebruik nie. Ek wou

  jou h net soos jy was, s die skilder.

  Dit is hoe die Here ons by Hom wil ontvang.

  Net soos ons is: met al ons mislukkings, struike-

  linge, sondige begeertes, verkeerde gedagtes,

  slegte gewoontes net soos ons regtig is.

  Dit is die mens wat die Here kan red. Iemand

  wat hom by geleentheid darem n bietjie kan op-

  knap, kan nie deur die Here gered word nie. Hy

  red sondaars. Hymaak vuil lewens binne en bui-

  te skoon. Dit is die tollenaar wat hom soos hy

  is, uitgelewer het, wat gered kon word, nie die

  Fariserwat hombydieHere aangeprys het nie.

  Kom tog, laat ons die saak met mekaar uit-

  maak, s die Here: Al was julle skarlakenrooi

  van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was

  julle purperrooi, julle sal wit word soos wol

  (Jes.1:18). www.kragvirvandag.co.za. ds.

  Manie Colyn.

  Bhm vier mre 150 j.

  Lynda Greyling

  OP 27 Februarie 1864 is

  Bethlehem as n dorp gepro-

  klameer. Die dorp vier mre

  sy 150ste bestaansjaar.

  Die dorp is op die plaas

  Pretoriuskloof gevestig. Die drie dorpstigters

  was F.P. Naud, J.C. Muller en D.J.J. Malan.

  Die plaas is in die gebied wat die Voortrekker-

  leier Andries Hendrik Potgieter van die Ba-

  taungleier Makwa