Malutima 20141022

 • View
  288

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Malutima 20141022

Text of Malutima 20141022

 • DIE Laerskool Jordania se saal het Saterdagoggend gelyk asof daar piekniek gehou word. Ouers, grootouers en kinders het hulle op die vloer tuisgemaak om na Lollos

  en Lettie te kyk. Die oggend is deur die gr. O-onderwysers aangebied. Van links is, voor: Disco en Minki Burger; middel: Lettie en Lollos; agter: Sanet de Jager, Marietjie

  Pieters en Nadia de Bruin. Laasgenoemde drie is gr. O-onderwysers. Nog fotos van die geleentheid op www.malutinews.co.za. Foto: Schalk Brandt

  Lollos en Lettie vermaak

  TEL: 058 303 5411 WOENSDAG 22 OKTOBER 2014 WWW.MALUTINEWS.CO.ZA FREE

  Koerant met hart The paper with heartI

 • 2 MALUTI, WOENSDAG 22 OKTOBER 2014

  FROM studying by candlelight

  to electrical engineer.

  Ramotudu Raymond Mof

  okeng received his degree in

  Electrical Engineering at the

  University of the Free State

  (UFS) recently.

  It was no easy path for

  Raymond to get his degree.

  As an orphan he stayed with

  his grandmother, Maleqosa

  Alphonsinah Mofokeng, in

  Bohlokong. They were very

  poor, but Raymond did his best

  at school. He went to Ntsu

  where he matriculated with

  distinctions in al his subjects

  and received a bursary from the

  government to go to university.

  He went to the University of

  the Witwatersrand (Wits). On

  one of his holidays in Bethle

  hem he applied for a holiday job

  at the Engen Prime Stop. Soon

  it was evident that he was a

  clever young man and he was

  promoted to work as cashier.

  One day he handed in his CV

  to Stephanie van Dyk, the

  human resource manager,

  applying for a permanent job.

  When asked why he did not

  finish his studies, he told her of

  his financial problems. Appa

  rently he did not receive his

  bursary money frequently. As he

  had a lot of assignments to do

  and with little to eat and with no

  money, he had to give up his

  studies.

  Anton van Wyks wife, Len,

  who is the owner of the Engen

  Prime Stop, told him about

  Raymond.

  He decided to help him. They

  got him a flat in Bloemfontein

  and he enrolled at the Universi

  ty of the Free State (UFS) on

  condition that he did not get

  involved in campus politics,

  pass each year and one day,

  when he was settled, help

  someone else.

  He also asked Raymond to

  have contact with people that

  could uplift and motivate him.

  Van Wyk also saw to it that

  he could do practical work at

  engineering firms. He asked a

  local councillor if he could help

  Raymond to do practical work

  at the municipality, but to no

  avail.

  Raymond had to write Van

  Wyk a letter each month to gain

  experience to better his English.

  During holidays he was given

  articles and books to read and

  he had to visit Van Wyk and

  chat with him to better his

  language skills.

  Peet Pelser gave Raymond a

  laptop to make his studies

  easier.

  Raymond recently received

  his degree. Van Wyk fetched

  Raymonds grandmother, and

  they both attended the gradua

  ton ceremony.

  Raymond is busy with his

  honours degree and would like

  to obtain his PhD.

  And where do Van Wyk see

  Raymond in a few years time?

  As a second Jonathan Jansen

  or rather a lecturer or professor.

  Proud moment

  ANTON VAN WYK (left, sponsor) from Bethlehem with Ramotudu

  Raymond Mofokeng.

  DIE Charlotte Theronkinderen

  jeugsorgsentrum (CTK) het

  deesdae n televisiestel met

  DStv dit danksy VKB.

  Eers is geredeneer dit is n

  luukse, maar toe is besef die

  klomp klein kindertjies ken glad

  nie die karakters van die

  kinderprogramme nie, omdat

  hulle nie daaraan blootgestel

  word nie.

  Nou kan die verskillende

  huise se kinders saam op

  sekere tye na die kinderpro

  gramme kyk. Die groter kinders

  kan Saterdae na die sportpro

  gramme kyk en soms ook na

  flieks.

  In die kinderhuis is daar maar

  min vermaak vir die kinders en

  dit is moeilik om so n klomp

  kinders besig te hou, veral

  vakansies.

  ) VKB het ook vir CTK meel

  gegee wat afgehaal kan word

  soos nodig. Dit is n groot hulp,

  omdat kosbegroting maar skraps

  is.

  TV verander hul lewe

  HY klap sy hande: dankie, dankie.

  Joseph Ntombela het Maluti spesiaal

  besoek om met sy splinternuwe wiele te

  spog.

  Maluti het n paar maande gelede berig

  oor Ntombela wat dringend n nuwe rolstoel

  nodig gehad het omdat syne al so stukkend

  was dat hy amper nie meer daarmee oor

  die weg kon kom nie.

  Al was die ou rolstoel hoe wankelrig,

  Ntombela was elke dag op sy pos as

  karwag voor die biblioteek.

  Colin Strachan het n geldinsamelingspro

  jek begin en mense het skenkings by

  Priscillas gedoen. Daarby het Strachan se

  seun, Elazar, en skoondogter, Riski, van

  Johannesburg gekom en ten bate van

  Ntombela se rolstoelfonds musiek gemaak.

  Genoeg geld is ingesamel en nou spog

  Ntombela met n nuwe Shonaquip 3rolstoel.

  Daarby het hy n spaarvoorwiel gekry, want

  dit is gewoonlik moeilik om in die hande te

  kry.

  Ek het nooit gedink die mense sal so

  goed vir my wees nie. Baie, baie dankie, ek

  waardeer dit baie, s Ntombela.

  Ntombela is al bykans 14 jaar aan n

  rolstoel gekluister. Hy het al aan n paar

  Sowetomarathons deelgeneem en s hy

  gaan beslis weer aan sulke wedlope

  deelneem.

  Dankbaarheid

  oor hulp groot

  JOSEPH NTOMBELA

  JANNIE MAREE (regs) het al meer as 64 jaar noue bande met die

  Horskool Voortrekker. Hy en sy vrou, wyle Ria, het aan di skool

  gematrikuleer, hul kinders en kleinkinders het daar skoolgegaan,

  asook sy broer se kinders. Vanjaar was sy broerskind se laaste

  kleinkind in Voortrekker. By Maree is Gys Coetzee, skoolhoof.

  WILLIE KRUGER (links) het namens die Horskool Voortrek-

  ker se alumni n spesiale eerbewys aan Japie vanWyk oorhan-

  dig vir sy volgehoue betrokkenheid by die skool. Di eerbewys,

  wat die eerste keer toegeken is, is op die skool se prysuitdeling

  aan Van Wyk oorhandig. Foto: Lynda Greyling

  Vereer vir toewyding

 • MALUTI, WOENSDAG 22 OKTOBER 2014 3

  Lynda Greyling

  PUNT DRIE van n sekonde. Dt

  is hoe lank dit 15 ton plofstof in

  160 gate van 90 m diep geneem

  het om te ontlont.

  Om dit egter te laat gebeur

  het geruime tyd geneem, want n

  omgewingsimpakstudie, lisensie

  en permitte is benodig om te

  begin myn. Daar moes ook aan

  al die standaarde voldoen word,

  onder meer die rehabilitering van

  die gebied.

  Woensdag om 15:00 is die

  eerste plofslag van Hardware

  Mecca Crush and Plant by sy

  steengroef naby Danilsrus

  gehoor n trotse oomblik vir die

  gesinsonderneming.

  Duard Valks s die steengroef

  is n uitbreiding van die onderne

  mings se bestaande sake wat

  onder meer n hardewaresaak,

  baksteenfabriek en dakkapon

  derneming insluit.

  Josua Grobler, bestuurder van

  Hardware Mecca Crush and

  Plant, en Ruan van Niekerk, wat

  tydelik daar werk, was reeds op

  10 Junie op die terrein. Josua, n

  boubestuurder, het oral gaan

  kers opsteek om soveel moontlik

  kennis oor di nuwe vertakking

  van die onderneming te bekom.

  Hy het ook n ure mynverwante

  kursusse gevolg en die nodige

  eksamen geskryf om aan al die

  vereistes te voldoen.

  Dit het die twee manne en hul

  span werkers sowat drie maande

  geneem om 60 tot 80 kubieke

  meter grond, gelykstaande aan

  sowat 4 000 vragte, te skuif om

  die terrein gereed te h vir die

  maatskappy Sureblasters van

  Theunissen wat die plofwerk

  behartig het.

  Hierna het dit Sureblasters

  sowat een en n halwe week

  geneem om die plofstof gereed

  te kry.

  Groot opgewondenheid het

  Woensdag onder n groep

  sakelui en belangstellendes

  geheers wat sowat 1,3 km ver

  van die ontploffing gestaan het.

  Sowat 36 000 tot 38 000 ton

  klip is losgeskiet. Dit is sowat

  15 000 tot 17 000 vragte klip.

  Valks s dit sal sowat twee

  maande neem om al die klip te

  verwerk.

  Anton Valks (senior) s die

  materiaal wat gebruik word, is n

  konstante produk (deurgaans

  dieselfde) en n topgehalte kan

  dus verskaf word. Van dit sal

  gebruik word by die steenfabriek,

  maar daar sal beslis ook klip

  aan die gemeenskap teen n

  mededingende prys verskaf

  word.

  Vier nuwe vragmotors is

  gekoop en die steenfabriek gaan

  binnekort vergroot word sodat

  die produksie vermeerder kan

  word om die onderneming

  doeltreffender te bedryf. Twee of

  drie nuwe reekse in die boube

  dryfprodukte word beplan.

  Gegote produkte soos lintels wat

  van Gauteng verkry moet word,

  sal dan plaaslik vervaardig word

  en teen n laer prys aan die

  gemeenskap verskaf kan word.

  Duard Valks s hy is trots dat

  20 nuwe werkgeleenthede

  geskep is en dat 20 huishou

  dings beter lewensomstandighe

  de kan ervaar.

  Met die verwikkelinge wat

  beplan word, sal nog werkge

  leenthede geskep word. Die

  gemeenskap het ons nog altyd

  ondersteun en dit is ons manier

  om iets terug te gee.

  Die uitbreiding sal beslis n

  invloed op die ekonomie in

  Bethlehem h. Benewens die

  produkte wat hier vervaardig

  gaan wor