Malutima 20150304

 • View
  241

 • Download
  14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Malutima 20150304

Text of Malutima 20150304

 • TEL: 058 303 5411 WOENSDAG 4 MAART 2015 WWW.MALUTINEWS.CO.ZA FREE

  Koerant met hart The paper with heartI

  Lynda Greyling

  INDIEN n nuwe snelweg by Harri

  smith gebou word, sal dit verkeers

  opeenhopings aansienlik verlig.

  Vusi Mona, woordvoerder van die

  SuidAfrikaanse Nasionale Padagent

  skap (Sanral), s die opeenhopings

  by die Van Reenenspas sal veral

  deur die beplande De Beerssnel

  wegprojek verlig word en hor vlakke

  van veiligheid, gemak en produktiwi

  teit vir alle padgebruikers teweeg

  bring.

  Die pad is steeds in die beplan

  ningsfase en n omgewingimpakstu

  die moet nog gedoen word.

  Die beplande snelweg van oor die

  99 km, wat die Drakensbergeskarp

  sowat 30 km noord van die bestaan

  de snelweg sal oorsteek, sal 15 km

  korter wees. Dit sal Keeversfontein

  (Tugelatolhek) in KwaZuluNatal met

  Warden verbind.

  Die nuwe pad se gradint sal

  platter en die balansering gladder,

  sonder die baie skerp draaie op die

  bestaande N3 wees.

  Mona s baie tyd sal bespaar

  word, terwyl beter dienslewerings

  vlakke verhoogde veiligheid sal

  beteken. Die nuwe snelweg sal tot

  die vermindering in ongelukke bydra.

  Volgens Mona kan verkeer nie

  meer doeltreffend deur die Van

  Reenenspas, wat in 1961 gebou is,

  hanteer word nie.

  Hy s die ekonomiese impak van

  padsluitings kom op miljoene rande

  neer.

  Die projek sal nie bykomende

  tolhekke langs die N3 tot gevolg h

  nie. Met Durban, wat meer as 40%

  van die land se in en uitvoer

  hanteer, en Gauteng wat met 33%

  van die bruto binnelandse produk

  (BBP) as die land se ekonomiese

  hartland beskou word, is die Durban

  Vrystaatkorridor verreweg die

  belangrikste ekonomiese korridor in

  die land. Mona s di roete sal

  sowat R4,4 miljard tot SuidAfrika se

  BBP bydra.

  ) Sprake oor die De Beerspasver

  bypad het reeds in die laat 1960s

  begin.

  Sanral het in die laat 1990s die

  nodige grond bekom. Mona s

  gedurende die konstruksie van die

  pad, sal besigheid in Harrismith meer

  wees en na verwagting sal sowat n

  derde van die motoriste na voltooiing

  van die nuwe snelweg steeds van

  die bestaande een gebruik maak.

  Snelweg bring

  verligting

  Lynda Greyling

  VIR Heinrich Kleinschmidt van Pretoria is

  daar niks lekkerder as om te vlieg nie.

  Kleinschmidt, wat sowat twee jaar gelede

  vir hom een van die SuidAfrikaansvervaar

  digde Slingvliegtuie aangeskaf het, was

  een van sowat 30 vlieniers van hoofsaaklik

  Pretoria en Johannesburg wat die afgelope

  naweek op uitnodiging van die Bethlehem

  Aeroklub en Mike Blyth, direkteur van Sling,

  Bethlehem toe gevlieg het. Bykans al die

  vliegtuie was of n twee of viersitplekSling.

  Kleinschmidt s hy kan nogal baie ver

  met n tenk brandstof vlieg. Wat dit vir my

  ekonomies maak, is dat n mens gewone

  brandstof of vliegtuigbrandstof kan gebruik.

  Kleinschmidt se suster, Lucia Oberholzer

  van Bethlehem, het van di geleentheid

  gebruik gemaak om te kuier.

  Vlieniers het deur die loop van Saterdag

  op die Bethlehemlughawe aangekom, waar

  lede van die Bethlehemaeroklub en hul

  vroue met eetgoed reggestaan het.

  Die weer was die middag ongunstig en

  diegene wat nog wou terugvlieg, moes toe

  noodgedwonge oornag. Plaaslike vlieniers

  wat vliegtuigloodse op die lughawe het, het

  plek gemaak vir die besoekers se vliegtuie

  sodat dit nie in die storm verniel nie.

  Daar is laatmiddag n spitbraai gehou,

  heerlik gekuier en natuurlik was die onder

  werp vlieg en vliegtuie.

  Nadat die weer Sondagoggend verbeter

  het, het die een n die ander besoeker

  huiswaarts vertrek.

  ) Mike Blyth s hy het in 2005 sketse van

  n vliegtuig gemaak en na n ingenieur en

  tekenaar aangestuur en die Sling is ont

  werp. Die eerste een is in 2008 gevlieg. In

  2009 het Blyth met die tweede een wat

  gebou is om die wreld gevlieg. Dit was n

  eerste vir SuidAfrika. Sedertdien is daar

  weer om die wreld gevlieg en ook deelge

  neem aan die Oshkoshvliegbyeenkoms in

  Amerika, waarheen sowat 10 000 vliegtuie

  jaarliks opruk. Daar is 150 Slingvliegtuie in

  gebruik. Waar dit klein begin het, het ons

  nou n fabriek in Johannesburg waar ons

  werk aan 150 mense verskaf. Meer as die

  helfte van die vliegtuie word uitgevoer. Die

  meeste gaan na Australi en NieuSeeland,

  maar daar word ook na Taiwan, Belgi en

  Afrika uitgevoer.

  Lugruim bedrywig

  Sowat 30 Slingvliegtuie doen Bethlehem aan

  HEINRICH KLEINSCHMIDT (regs) van Pretoria was een van die 30 vlieniers wat Bethlehem die naweek besoek het. Hy het sommer

  ook die geleentheid gehad om saam met sy familie van Bethlehem te kuier. Van links is Geo, Franci en Lucia Oberholzer. Lucia en

  Heinrich is broer en suster. Foto: Lynda Greyling

  Cor. Malan and Murray Streets, BETHLEHEM

  Tel. 058 303 2687/058 303 3048

  BUY PER BOX

  and SAVE !!

  BULK BUYS =

  BARGAIN PRICES

  BUY PER BOX

  and SAVE !!

  BULK BUYS =

  BARGAIN PRICES

  Wholesale

  prices direct

  to the public!

  SPECIALS

  5 KG CHICKEN THIGHS

  CHICKEN DEBONED BREASTS (FILLETS)

  2L T COOKING OIL

  5 DOZEN EGGS (LARGE)

  R114,95 EA

  R39,95 /KG

  R24,95 EA

  R59,95 EA

  X1PTXTR1-MA040315

  SOLOMONS

  HOME WAREHOUSE

  We at Solomons Mica care for your safety. Please ask one of the staff members to assist with safety protocol.

  Prices include VAT - Cash & Carry

  No Dealers - Limited Quantities -

  Errors and/or Omissions Excluded

  C/o Malan and Riemland Street,

  Bethlehem Tel. 058 303 4930

  Jou Vriendelik alles winkel

  SOLOMONS

  HOME WAREHOUSE

  "Friend Solomons Mica now on

  Time: 17:15 - 19:00

  Place: Solomons Mica

  Entrance: FREE All Welcome

  TONIGHT

  Free wine and

  deli tasting

  Lots of in-store demo's

  X1PTXTY9-MA040315

  www.panarottis.co.za

  X1PTXTV5-MA040315

 • 2 MALUTI, WOENSDAG 4 MAART 2015

  MORENA MOKOENA is

  een van 100 werklose jong

  mense in Bethlehem wat

  reeds gematrikuleer het en

  nou die geleentheid gegee

  word om n rybewys te

  bekom.

  Hierdie projek is deel van

  die departement van

  polisie, paaie en vervoer in

  die Vrystaat se leerlingbe

  stuurderopleidingprogram.

  Casual Mthombeni, die

  projekbestuurder vir die

  padveiligheidbestuurspro

  gram, s altesaam 900

  werklose jong mense in die

  Vrystaat sal opleiding

  ontvang. Die proses het

  reeds in Augustus verlede

  jaar begin toe n adverten

  sie in die koerant geplaas

  is en talle jong mense in

  Bohlokong se saal na hulle

  kom luister en vorms

  ontvang het om aansoek te

  doen vir die opleiding.

  Dieselfde is in Parys,

  Phuthaditjhaba, Harrismith,

  Tshiame, Deneysville,

  Zamdela, Thaba Nchu en

  Botshabelo gedoen.

  Nadat die keuring

  gedoen is, het die sukses

  volle kandidate Dinsdagog

  gend by die Horskool

  Tiisetsang se saal byme

  kaargekom. Collins Mkansi

  het verseker dat elkeen

  hom of haarself registreer,

  waarna n inligtingsessie

  gehou is. Volgens Mthom

  beni is dit n kursus van

  drie maande. In die eerste

  maand word teorie gedoen,

  waarna daar vir n maand

  lank met n nabootser

  geoefen word. Die naboot

  sers word deur die departe

  ment aan die bestuurskole

  wat die opleiding verskaf,

  geleen. Hierna word

  praktiese opleiding met

  voertuie verskaf en n

  afspraak gemaak word om

  n kode 8rybewys te

  bekom. Die Tswelopele en

  Tswellangbestuurskool is

  deur die departement

  aangestel om die opleiding

  te doen. Mense wat n

  rybewys het, staan n beter

  kans om werk te kry.

  Talle s gehelp

  MORENA MOFOKENG en Abel Nkuna registreer hulle.

  DIE Maluti Antique Auto &

  Machine Club bied op 14

  Maart sy agtste motorskou in

  samewerking met Kansa se

  jaarlikse Relay for Life op die

  Bethlehemskouterrein aan.

  Tertius du Preez, voorsit

  ter, s die skou het sedert sy

  ontstaan aansienlik vergroot,

  in so n mate dat dit verlede

  jaar deur sowat 3 000 mense

  besoek is.

  Met die tema vanjaar,

  Legends of Yesteryear, sal

  daar veteraan, klassieke,

  eksotiese en nuwe motors en

  selfs veteraantrekkers ten

  toon gestel word.

  Verskeie projekte in

  wording sal ook vertoon

  word.

  Mense wat die skou

  bywoon, sal ook die geleent

  heid h om met hul voertuie

  aan n toeskouerrit deel te

  neem.

  Mense sal ook die geleent

  heid h om met die uitstal

  lers te gesels.

  Die hek open om 07:00.

  Kansa Relay for Life:

  Vanjaar begin Kansa se

  Relay for Life die eerste keer

  om 12:00 en eindig om

  24:00.

  Met die Maluti Antique

  Auto & Machine Club se

  skou, sal dit reeds van vroeg

  af bedrywig wees. Spanne

  wat hulle ingeskryf het, kan

  dus al van vroeg af hul

  stalletjies regkry.

  Soos vorige jare bied die

  Relay for Life n vol program,

  waar daar onder meer hulde

  gebring word aan diegene

  wat kanker het en di wat in

  remissie is.

  Eetgoed sal verkoop word

  en al is jy nie deel van n

  span nie, is jy welkom om te

  kom kyk wat daar aangaan.