Mamar Benign

Embed Size (px)

Text of Mamar Benign

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  1/52

  PATOLOGIA MAMARĂBENIGNĂ

  Universitatea “Ovidius” ConstanţaFacultatea de Medicină

  Anul III MG

  - Curs -

  Ş.L. Dr. Răzvan Popescu

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  2/52

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  3/52

  ANOMALIILE SÂNULUI

  • Congenitale

  • Dobndite

  • Ano!alii de nu!ăr" volu! sau#or!ă

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  4/52

  Anomalii de număr

  • Amastia  $ absenţa congenitală a snilor"uni- sau bilaterală

  • Atelia $ absenţa e%clusivă a !a!elonului &n

  conte%tul unei glande !a!are nor!ale

  • Polimastia  $ !a!ele su'ranu!erare" &nnu!ăr de (-)" locali*ate 'e #aţa anterioară

  a toracelui" de-a lungul ”liniei lactee” +liniecu'rinsă &ntre a%ilă ,i organele genitalee%terne

  • Politelia 

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  5/52

   AmastiePolimastie 

  Politelie 

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  6/52

  Anomalii de volum

  • Atroa s!nilor  $ de regulă bilaterală" deetio'atogenie endocrină

  • "i#ertroa  $ !ai #recventă" etio'atogenieendocrină +ovariană" tiroidiană sau .i'o/*ară

  • 0to*ă !a!ară• Dureri &n 'erioada !enstrelor• 1e corectea*ă 'rin intervenţii c.irurgicale 'lastice

  • Gine$omastia  $ .i'ertro/a glandei !a!are labărbat

  • Mai #recvent la 'ubertate ,i 234 ani• 5tiologie co!'le%ă $ endocrină" !etabolică +obe*itate"

  a#ecţiuni genitale +tu!ori• 1teroi*i anaboli*anţi• Diagnostic 6 cu cancerul !a!ar

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  7/52

  Ginecomastie

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  8/52

  Anomalii de %ormă

  • Masto#to&a  $ 'rola'sul snului $a#ecţiune bilaterală consecutivă unei

  insu/cienţe a ţesutului /brocon7unctiv desusţinere +lig8 sus'ensor• 9n orice eta'ă a vieţii

  • Anomalii de %ormă ale mamelonului• Ma!elon scurt• Ma!elon o!bilicat sau invaginat• 9!'iedică o ală'tare nor!ală

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  9/52

  Mamelon ombilicat 

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  10/52

   a#are %re$vent 'n $ursulla$ta(iei

   %avori&ată de mi$role&iunia#ărute 'n urma ală#tării

   %re$ven(a a#ro)imativ *+

  MASTITA A,UTĂ

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  11/52

   durere

   tume%a$(ie -i#eremie

   %e.ră /i %rison

  ,LINI,

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  12/52

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  13/52

   zonă de fluctuenţă

   febră, frisoane

  puncţia evacuează puroi

  AB,ESUL MAMAR

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  14/52

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  15/52

  0n %a&a de 1ala$to%orită

  • anti.iotera#ie• a#li$a(ii lo$ale re$i

  • eva$uarea 1landei $u #om#ă de vid

  • 'ntreru#erea ală#tatului la s!nul.olnav

  TRATAMENT

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  16/52

  0n %a&a de a.$es$onstituit2

   in$i&ie /i eva$uare

   anti.iotera#ie sistemi$ă a.la$tare

  TRATAMENT

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  17/52

  • unic" bine deli!itat

  • *onă de in/ltraţie dură"

  scleroasă

  • sensibilitate la 'al'are

  • adeno'atie a%ilarăin:a!atorie

  • trata!ent c.irurgical

  AB,ESUL

  ,RONI,

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  18/52

  • abces cronic &n care se desc.idcanale galacto#ore

  • clinic; tu!oră unică" rotundă"!obilă

  • !a!ogra/e; o'acitate rotundăcu nivel lic.idian

  • trata!ent c.irurgical

  GALA,TO,ELUL

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  19/52

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  20/52

   TB,

   silis

   mi$o&e

   $-ist -idati$

  IN3E,4II ,RONI,ESPE,I3I,E

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  21/52

   trom.o5e.ită la nivelul

  unei vene su#er$iale as!nului

   tratament medi$al

  BOALA MON6OR

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  22/52

  MASTOPATIA

  3IBRO,"ISTI,Ă RE,LUS• 5ste o dis.or!ono*ă•

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  23/52

  Mor#o'atologie

  • Ma$ros$o#i$2  c.iste !ulti'le dedi!ensiuni di#erite cu 'erete 'ro'riu

  sclero/bros" ce conţin lic.id galben-ver*uisau brun vscos care este colostru

  • Mi$ros$o#i$2

  • For!ă 're'onderent e'itelială• For!ă 're'onderent c.istică• For!ă 're'onderent /broscleroasă

  MASTOPATIA FIBROCHISTICĂ RECLUS 

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  24/52

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  25/52

  ,lini$ 

  • Dureri la nivelul snilor +'seudo!astodinie e%acerbate de!enstre

  • 1curgeri s'ontane sau 'rovocate serolactescente  mamela secretantă

  • 0re*enţa uneia sau !ai !ultor #or!aţiuni tu!orale &ntr-unul sau a!bii sni" cu caractere sc.i!bătoare +cadi!ensiuni ,i consistenţă desco'erite 'rin auto'al'are

  •  =u!orete rotunde" bine deli!itate" !obile" &n tensiune"dureroase s'ontan ,i la 'al'are

  >aden'atie a%ilară satelită in:a!atorie ???

  MASTOPATIA FIBROCHISTICĂ RECLUS 

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  26/52

  Para$lini$ 

  • E$-o1rae mamară

  • Mamo1rae  - i!agini rotunde" binedeli!itate" trans'arente sau o'ace" cu sau#ără calci/cări

  • Pun$(ie .io#sie $u a$ n  $ celularitate cucaracter benign

  • 0oate coe%ista cu carcinoa!e noninva*ive

  MASTOPATIA FIBROCHISTICĂ RECLUS 

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  27/52

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  28/52

  Evolu(ie 

  • Ondulantă" ciclică

  • 5%acerbată de 'usee .or!onale

  • Frnată de !eno'au*ă

  • Urmărire $lini$ă /i mamo1ra$ă !!!

  MASTOPATIA FIBROCHISTICĂ RECLUS 

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  29/52

  Tratament 

  • =rata!ent c.irurgical de 'ri!ă intenţie;$ =u!orecto!ie @ sectorecto!ie

  'ro'orţională cu &ntinderea 'lacardului de!asto*ă @ !astecto!ie si!'lă subcutanată

  e%a!en .isto'atologic 'entru 'reci*areadiagnosticului +boală 're*u!tiv'recanceroasă

  • Bor!onotera'ie corectoare

  MASTOPATIA FIBROCHISTICĂ RECLUS 

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  30/52

  TUMORILE BENIGNE ALEGLAN6EI MAMARE

  • Tumori $on7un$tive• i'o!• Fibro!

  • Tumori e#itelio$on7un$tive• Fibroadeno!

  • Tumori e#iteliale• 0a'ilo! intraductal

  • Tumori vas$ulare• Angio!• 5ndotelio!

  • Tumori $u (esuturi mi)te

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  31/52

  3i.roadenomul mamar

  • Cea !ai #recventă tu!oră benignă a glandei !a!are

  • 5le!ente stro!ale +con7unctive ele!ente e'iteliale

  • A'are la tinere ,i la #e!ei active din 'unct de vederegenital +etiologie .or!onală

  • u sunt considerate a avea 'otenţial !align

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  32/52

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  33/52

  ,lini$ 

  • Auto#al#are2  #or!aţiune tu!oralăsolidă" (- c!" #er!ă" !obilă"nedureroasă

  • De*voltare lentă• +- adeno'atie

  • 5c.ogra/e !a!ară" !a!ogra/e+o'acitate rotundă" ovalară" binedeli!itată

  Fibroadenomul mamar 

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  34/52

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  35/52

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  36/52

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  37/52

  Tratament 

  • C.irurgical;• =u!orecto!ie e%a!en .isto'atologic

  e%te!'oraneu

  • 0entru a evita o eroare diagnostică ,i

  tera'eutică

  • Ulterior e%a!en .-' /nal

  Fibroadenomul mamar 

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  38/52

  Tumora P-8llodes

  •  =u!oră rară

  • gr8 “phyllo”  H #run*ă +as'ect #oliat 'e secţiune

  • ariantă 'articulară de /broadeno! intracanalicular• 1tructură bitisulară +e'itelială ,i con7unctivă

  • Caractere de benignitate

  • 0otenţial de !aligni*are &n (3-4J din ca*uri

  •  =endinţă la recidive

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  39/52

  Mor%o#atolo1ie 

  • =u!oră unilaterală" volu!inoasă+3@4 c!" 'olilobată" cu *one deconsistenţă variabilă

  • Microsco'ic;  /broadeno!

  intracanalicular"  ele!ente stro!ale ,ie'iteliale" ati'ii nucleare" !ito*e#recvente

  Tumora Phyllodes

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  40/52

  ,lini$

  • Di!ensiunile !ari ale tu!orii @ gigantă

  • Kine deli!itată" 'olilobată" cu consistenţă

  neuni#or!ă" !obilă" neaderentă la 'lanurilevecine

  • Din cau*a di!ensiunilor" tegu!entele

  su'raiacente 'ot a'ărea ro,ii" lucioase" &ntensiune" a'arent invadate

  > adeno'atie a%ilară satelită in:a!atorie ???

  Tumora Phyllodes

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  41/52

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  42/52

  Para$lini$ 

  • E$-o1rae mamară

  • Mamo1rae 

  • Pun$(ie .io#sie $u a$ n  $

  celularitate cu caracter benign

  • Bio#sie $-irur1i$ală 9 e)amen -:#

  Tumora Phyllodes

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  43/52

  T Ph ll d

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  44/52

  Tratament 

  • Chirurgical

  • Dictat de dimensiunile tumorii:• Tumorectomie

  • Sectorectomie

  • Quadrantectomie• Mastectomie totală simplă

  Tumora Phyllodes

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  45/52

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  46/52

  Tumorile ve1etante

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  47/52

  Tumorile ve1etanteintra$anali$ulare

  : Pa#ilomul intradu$tal :•

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  48/52

  ,lini$ 

  • 1curgerea de snge 'rin !a!elon $singura !ani#estare  mamela sângerândă

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  49/52

  Tumorile e!e"an"e in"ra#anali#ulare

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  50/52

  Paraclinic

  • Frotiuri e%a!en citologic dinsecreţia e%teriori*ată 'rin

  e%'ri!area !a!elonului

  • Galactogra/e $ in7ectarea 'rin

  !a!elon a unei substanţe decontrast

  Tumorile e!e"an"e in"ra#anali#ulare

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  51/52

  Tumorile e!e"an"e in"ra#anali#ulare

 • 8/16/2019 Mamar Benign

  52/52

  Tratament

  • ,-irur1i$al 9 e)amen -:#e)tem#oraneu2

  •1ectorecto!ie !a!ară centrată 'ecanalul galacto#or

  •Luadrantecto!ie

  •Mastecto!ie si!'lă•Mastecto!ie radicală +&n ca*ul

  !alignităţii

  Tumorile e!e"an"e in"ra#anali#ulare