MANAGEMENTUL RESURSELOR

  • View
    11

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mr

Text of MANAGEMENTUL RESURSELOR

Sediu social: Str. Pantelimon Halipa nr.13, bl.G1, sc.B, parter, ap.2, IaiAdresa corespondenta: B-dul Poitiers nr. 10

Cladirea Nucleus, et. 1 (Tehnopolis), Iasi

MANAGEMENTUL RESURSELOR IMPLICATE IN REALIZAREA PROIECTELOR DE CONSTRUCTII

RezumatAcest capitol prezinta continutul managementului resurselor (materiale, umane, utilaje si subcontractanti) implicate in realizarea proiectelor de constructii. Sunt descrise modul de calcul al necesarului de resurse, programarea utilizarii acestora si modul de alocare si nivelare a folosirii resurselor. Totodata sunt precizate particularitati si recomandari pentru managementul echipamentelor si al subcontractantilor. In final este prezentata succint metoda leasing-ului pe care o consideram o alternativa performanta in vederea obtinerii echipamentelor de constructii necesare pentru realizarea proiectului.CuprinsObiectiveDeterminarea necesarului de resurseProgramarea resurselorImbunatatirea programarii: alocarea si nivelarea folosirii resurselorManagementul echipamentelorManagementul subcontractantilorMetoda leasing in constructiiObiectiveRealizarea cu succes a unui proiect de constructii, cu maximum de eficienta, necesita planificarea, asigurarea, alocarea si urmarirea consumului resurselor disponibile. Resursele utilizate in cadrul unui proiect de constructii cuprind resursele umane, materiale, utilajele si subantreprenorii. Disponibilitatea acestor resurse poate fi rareori considerata ca fiind sigura datorita constrangerilor sezoniere, a conflictelor de munca, a defectiunilor utilajelor, a cererilor concurente de resurse in cadrul firmei si al proiectului, a intarzierii livrarilor si a altor incertitudini conjuncturale. Cu toate acestea, daca termenul de executie si bugetele de cheltuieli trebuie sa fie respectate, lucrarii trebuie sa i se asigure forta de munca, utilajele si materialele la timpul potrivit si in cantitatea necesara.Obiectivul de baza al managementului resurselor este de a aproviziona si a sustine activitatea de pe santier astfel incat obiectivele privind programul de executie sa poata fi atinse iar costurile sa se poata incadra in bugetul prevazut. Administratorii santierului pot obtine productivitatea prevazuta si un maximum de performanta din partea muncitorilor si a utilajelor numai atunci cand resursele necesare sunt disponibile in mod optim. Este responsabilitatea managerului de proiect sa identifice si sa stabileasca necesarul de resurse pentru proiect, atat pe termen lung, in cadrul planificarii generale, cat si pe termen scurt, pentru planificarea detaliata. El trebuie sa stabileasca ce resurse vor fi necesare, cand trebuie sa fie disponibile si in ce cantitate. Contractele trebuie perfectate astfel incat resursele sa soseasca la timp si sa cuprinda masurile ce vor fi luate in conditiile nerespectarii datelor de livrare. Atunci cand intervin intreruperi, conflicte de munca sau intarzieri, managerul de proiect trebuie sa gaseasca masurile de remediere adecvate. Sunt cazuri in care anumite restrictii legate de intervalele de aprovizionare cu anumite resurse vor conduce la modificarea planului general de executie a proiectului si echipa de proiect trebuie sa sesizeze din timp astfel de situatii.De asemenea, se va urmari optimizarea consumului de resurse prin procedee de analiza a resurselor. Analiza resurselor cuprinde doua etape: programarea si imbunatatirea programarii resurselor. Programarea resurselor consta in stabilirea si esalonarea necesarului de resurse conform programului rezultat din analiza drumului critic pe baza criteriului timp. Imbunatatirea programarii resurselor se face prin alocarea si nivelarea folosirii resurselor.Determinarea necesarului de resurseIn vederea asigurarii necesarului de resurse pentru realizarea unui proiect, trebuie sa se determine resursele necesare realizarii activitatilor din cadrul acestuia. Daca notam cu 'n' numarul resurselor analizate si cu 'Rip' cantitatea de resursa de tip 'p' necesara activitatii 'i', cu 'p' de la 1 la n, atunci:

Unde:Qi= cantitatea de lucrare corespunzatoare activitatii 'i';Nip= norma de consum pentru activitatea 'i' si resursa 'p', putandu-se folosi norme proprii ale firmei sau norme orientative elaborate de INCERC (Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor).Intensitatea resursei de tip 'p', sau cantitatea de resursa de tip 'p' care se consuma in unitatea de timp este data de relatia:

Unde:Iip= intensitatea resursei 'p' corespunzatoare activitatii 'i'Ti= durata de realizare a activitatii 'i'ip= randamentul de utilizare al resursei 'p' pentru activitatea 'i'.Pentru materialele folosite in cantitati foarte mici (acestea nu permit stabilirea de norme) se foloseste denumirea de 'material marunt' si se calculeaza in procente fata de valoarea materialelor explicitate.Pentru fiecare proiect se intocmesc, inca din momentul elaborarii documentatiei de deviz, extrase de resurse.a. Extrasul de materiale-furnituri.Se intocmeste pe baza consumurilor de materiale pe unitatea de volum de lucrare (din normele orientative sau normele proprii) si a volumelor de lucrari din antemasuratoare si cuprinde:- codul si denumirea materialului;- consumul normat pe unitatea de volum a articolului de deviz;- pretul negociat (din factura) pe unitatea de masura a materialului;- volumul de lucrari din antemasuratoare;- cantitatea totala de materiale;- cheltuielile totale cu materialele directe (suma cantitatilor totale de materiale ponderate cu pretul unitar).b. Extrasul de forta de munca.Cuprinde urmatoarele informatii:- codul si denumirea meseriei;-consumul normat de manopera pe o unitate de volum a articolului de deviz;- salariul tarifar orar negociat;- volumul total de munca (in ore-om) pe meserii;-cheltuielile totale cu manopera directa (suma volumelor de munca ponderate cu salariul tarifar orar).c. Extrasul de ore-functionare utilaj.Preia informatii din antemasuratoare si din normele de consumuri specifice si cuprinde:- codul, denumirea si tipul utilajului;- capacitatea de productie a utilajului;- tipul si marimea tarifului negociat;- volumul de lucrari de executat;- norma de consum de ore-functionare pe unitatea de masura a articoluluide deviz;- volumul total de ore de functionare;-cheltuielile totale cu orele de functionare (volumul total de ore de functionare ponderat cu tariful orar negociat).d. Extrasul de mijloace de transport auto.Preia informatii din antemasuratoare si din extrasul de materiale (cantitatile de materiale de transportat - pe tipuri). Cuprinde date referitoare la:- codul, denumirea si tipul mijlocului de transport;- capacitatea mijlocului de transport;- cantitatea de material transportata;- distanta la care se face transportul;- tariful de transport negociat;- cheltuielile totale pentru transportul materialelor.Programarea resurselorResursele necesare pentru realizarea unei anumite lucrari se reprezinta, de regula, sub forma unor histograme de resurse. Pentru fiecare resursa in parte se folosesc: profilul resurselor disponibile normale, profilul resurselor disponibile exceptionale si profilul resurselor necesare, care corespund programului de lucru adoptat si care se obtin pe baza graficului de esalonare calendaristica.Scopul elaborarii histogramelor de resurse consta in punerea de acord intre profilul resurselor necesare cu profilul resurselor disponibile. Pentru exemplificare prezentam situatia de mai jos:Denumirea activitatiiNecesar zilnicEsalonarea calendaristica - ZILE

12345678910111213

A3

B2

C4

D3

E2

F2

Imbunatatirea programarii resurselor: alocarea si nivelarea folosirii resurselorPractica demonstreaza ca programarea lucrarilor de constructii, utilizand drept criteriu de baza timpul, conduce la obtinerea unor histograme de resurse care pot prezenta variatii destul de mari (vezi si situatia prezentata anterior). Faptul ca resursele sunt limitate in timp impune realizarea programelor de executie astfel incat sa se optimizeze consumul de resurse. Deoarece nu toate resursele intervin cu aceeasi pondere in desfasurarea lucrarilor apare necesitatea stabilirii unor prioritati in functie de efectul economic asupra proiectului, in actiunea de optimizare.Imbunatatirea programarii resurselor se face prin alocarea si nivelarea folosirii resurselor.Alocarea resurselorurmareste obtinerea unor programe avand durata de executie minima, tinand seama de cantitatile de resurse existente (disponibile).Aceasta presupune repartizarea resurselor existente astfel incat profilul resurselor necesare sa nu depaseasca profilul resurselor disponibile, proiectul men 959d35j tinandu-se ca durata in limita drumului critic. Pentru aceasta se modifica duratele de executie ale activitatilor ce detin rezerve libere de timp avand ca efect modificarea intensitatii resursei.Pentru alocarea resurselor se pot folosi metode analitice (programare liniara bivalenta) sau euristice. Metodele euristice presupun repartizarea resurselor fiecarei zile a calendarului lucrarii si a fiecarei activitati a acesteia, tinand seama de urmatoarele conditii: respectarea disponibilului de resurse si a necesarului fiecarei activitati; satisfacerea relatiilor de succesiune intre activitati; urgentarea maxima a lucrarilor.Cand nu este posibila alocarea resursei intr-o anumita zi, pentru o anumita activitate, activitatea respectiva se amana cu o zi.Acest mod de lucru permite o alocare a resurselor pentru toate activitatile, indiferent de importanta lor in graficul retea. Pentru a aloca resursele in functie de importanta activitatii (critica sau necritica) se stabilesc urmatoarele criterii de preferinta:- rezerva totala; se acorda prioritate activitatii cu rezerva totala cea mai mica. Deci, activitatile critice au prioritate maxima si, ca atare, intervin in primul rand in procesul de alocare, in defavoarea celor necritice;- durata; se acorda prioritate activitatilor cu cele mai mici durate, avandus