Mandriva. Ćwiczenia

  • View
    1.346

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Systemy operacyjne z rodziny Linux staj si coraz powaniejsz konkurencj dla komercyjnych produktw. Wspczesny Linux nie jest ju skomplikowan w obsudze zabawk dla hobbystw -- sta si w peni funkcjonalnym systemem operacyjnym, wyposaonym w graficzny interfejs uytkownika i speniajcym oczekiwania zarwno uytkownikw korporacyjnych, jak i domowych. Najbardziej wyrnia go na rynku to, i korzystanie z niego nie wymaga ponoszenia adnych opat licencyjnych. Linux jest stosowany nawet w duych koncernach, a jego znajomo daje szans zdobycia ciekawej pracy. Ksika "Mandriva. wiczenia" to wprowadzenie do pracy z dystrybucj Linuksa o nazwie Mandriva. Czytajc j, poznasz podstawowe zagadnienia niezbdne do korzystania z tego systemu operacyjnego. Wykonujc kolejne wiczenia, nauczysz si instalowa system, korzysta ze rodowiska graficznego KDE, nagrywa pyty CD, instalowa nowe aplikacje, przeglda strony WWW i komunikowa si z innymi uytkownikami za porednictwem poczty elektronicznej. * Instalacja systemu * Rozwizywanie problemw przy instalacji * Uruchamianie aplikacji z poziomu rodowiska KDE * Odtwarzanie muzyki i dwiku * Nagrywanie pyt CD * Personalizacja systemu * Korzystanie z przegldarki WWW i programu pocztowego Zdobd umiejtnoci, ktre pozwol Ci swobodnie porusza si po systemie i samodzielnie szuka rozwiza.

Transcript

  • 1.IDZ DOPRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRECIMandriva. wiczeniaAutor: Maciej GroszekKATALOG KSIEK ISBN: 83-246-0666-1Format: A5, stron: 112 KATALOG ONLINE ZAMW DRUKOWANY KATALOG TWJ KOSZYKSystemy operacyjne z rodziny Linux staj si coraz powaniejsz konkurencj dla DODAJ DO KOSZYKA komercyjnych produktw. Wspczesny Linux nie jest ju skomplikowan w obsudzezabawk dla hobbystw sta si w peni funkcjonalnym systemem operacyjnym,wyposaonym w graficzny interfejs uytkownika i speniajcym oczekiwania zarwnoCENNIK I INFORMACJE uytkownikw korporacyjnych, jak i domowych. Najbardziej wyrnia go na rynku to,i korzystanie z niego nie wymaga ponoszenia adnych opat licencyjnych. Linux jeststosowany nawet w duych koncernach, a jego znajomo daje szans zdobyciaZAMW INFORMACJEO NOWOCIACHciekawej pracy.Ksika Mandriva. wiczenia to wprowadzenie do pracy z dystrybucj LinuksaZAMW CENNIKo nazwie Mandriva. Czytajc j, poznasz podstawowe zagadnienia niezbdne dokorzystania z tego systemu operacyjnego. Wykonujc kolejne wiczenia, nauczysz siinstalowa system, korzysta ze rodowiska graficznego KDE, nagrywa pyty CD,CZYTELNIA instalowa nowe aplikacje, przeglda strony WWW i komunikowa si z innymiuytkownikami za porednictwem poczty elektronicznej. FRAGMENTY KSIEK ONLINE Instalacja systemu Rozwizywanie problemw przy instalacji Uruchamianie aplikacji z poziomu rodowiska KDE Odtwarzanie muzyki i dwiku Nagrywanie pyt CD Personalizacja systemu Korzystanie z przegldarki WWW i programu pocztowegoZdobd umiejtnoci, ktre pozwol Ci swobodnie porusza si po systemiei samodzielnie szuka rozwiza. Wydawnictwo Helion ul. Kociuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

2. Wstp5 Rozdzia 1. Instalowanie systemu 11 1.1. Instalacja domylna 11 1.2. Szybka pomoc19 1.3. Autokonfiguracja stacji roboczych 33 1.4. Naprawa systemu 34 1.5. Darmowe porady36Rozdzia 2. Pulpit 37 2.1. Ikony widoczne na pulpicie38 2.2. Ikony widoczne na pasku 41Rozdzia 3. Mandriva i rozrywka53 3.1. Muzyka w formacie mp3 53 3.2. Filmy: mpg, wmv, avi, dvd, divx 55 3.3. Gry 57Rozdzia 4. Nagrywanie pyt CD 61 Rozdzia 5. Personalizacja systemu 67 Rozdzia 6. Zapora sieciowa79 Rozdzia 7. Mozilla i wtyczki85 Rozdzia 8. Poczta elektroniczna 99 3. System Mandriva Linux instalowany jest z ustawieniami do- mylnymi. Znakomicie skraca to czas przygotowania go do pracy. Zaraz po zainstalowaniu moemy wdrowa po Inter- necie, pisa pisma itd. Po pewnym czasie zauwaamy, e jakie ustawienia systemu nie s wygodne. Chcemy wzbogaci zestaw gier. Okazuje si, e ustawienia uniwersalne nie s optymalne. Mandriva Linux ma szerokie moli- woci zmiany ustawie. Objto ksiki nie pozwala na omwienie ich wszystkich. Zajmiemy si tylko kilkoma z nich. W I C Z E N I E 5.1Skonfiguruj system Mandriva LinuxWywietl okno Konfiguracja pulpitu. Sprawd zajto pamici. Okrel reakcj na ciasteczka. Sprawd, w jakim programie bdzie otwierany plik *.mp4. 1. Rozwi menu KDE (rysunek 5.1). Wybierz kolejno polecenia:System/Konfiguracja/Konfiguracja pulpitu. 2. Wywietlone zostao okno Konfiguracja pulpitu. W polupo lewej stronie okna rozwi kategorie: Informacje, Pami(rysunek 5.2). 3. Rozwi kategorie: Przegldanie WWW, Ciasteczka (rysunek 5.3).Wywietlone zostao okno umoliwiajce zdefiniowanie reakcjisystemu na ciasteczka. 4. 68Mandriva wiczeniaRysunek 5.1. Dostosowywanie ustawie caego systemu rozpoczynamyod wybrania nieco mylcego polecenia Konfiguracja pulpituRysunek 5.2. W sekcji Informacje mona odczyta informacje o stanie:pamici, protokow itp. 4. Wprowad ustawienia zgodne z pokazanymi na rysunku 5.3. Umoliwiaj one zachowanie minimum bezpieczestwa, a jednoczenie pozwalaj na identyfikowanie systemu przez witryny internetowe.5. Rozwi kategorie: Skadniki, Skojarzenia plikw (rysunek 5.4). Wywietlone zostao okno z powizaniami pomidzy formatami plikw a programami, w ktrych mona je otwiera. 5. Rozdzia 5. Personalizacja systemu 69 Rysunek 5.3. Ustawienia dotyczce reagowania na ciasteczka Rysunek 5.4. Okno skojarze plikw i aplikacji 6. 70 Mandriva wiczenia 6. W polu Znane typy kliknij kategori mp4.7. Odczytaj nazw programu widocznego w polu Hierarchia programw. Program ten bdzie uywany do odtwarzania plikw mp4.W wiczeniach z rozdziau 1. zainstalowane zostao domylne opro- gramowanie przeznaczone dla stacji roboczej. Rozwizanie to jest wygodne dla osb, ktre nie maj duej praktyki w pracy z systemem Linux. Otrzymuj one zestaw aplikacji zaaprobowanych przez autorw pakietu. Na pytach instalacyjnych Mandriva Linux znajduje si duo wicej programw ni domylnie zainstalowane. Mona instalowa dodat- kowe programy, dublujce funkcje ju zainstalowanych. Jeeli nowa aplikacja bardziej przypadnie Ci do gustu, moesz odinstalowa wcze- niejsz. W I C Z E N I E 5.2Instalowanie dodatkowych programwZainstaluj now gr.1. Rozwi menu KDE (rysunek 5.5). Wybierz kolejno polecenia: System/Konfiguracja/Konfiguracja komputera.Rysunek 5.5. Polecenia umoliwiajce dostp do okna zarzdzaniazainstalowanymi programami 2. Zmiany w oprogramowaniu moe wprowadza tylko osoba znajca haso uytkownika root. Wpisz je w polu Haso (rysunek 5.6). 7. Rozdzia 5. Personalizacja systemu71Rysunek 5.6. Zmiany w oprogramowaniu komputera moe wprowadza tylko osoba znajca haso uytkownika root 3. Wywietlone zostao okno Centrum Sterowania (rysunek 5.7).Kliknij przycisk Zarzdzanie oprogramowaniem. Rysunek 5.7. Centrum sterowania umoliwia dodawanie i usuwanie programw4. Wybierz kategori Przegld oprogramowania, ktre monazainstalowa i instalacja pakietw. 5. Wywietlone zostao okno Instalacja pakietw oprogramowania(rysunek 5.8). Rozwi kategori Stacja robocza. 6. Rozwi kolejno kategorie: Stacja rozrywkowa (gry), Inne. 7. Zaznacz gr clanbomber (rysunek 5.9). 8. 72 Mandriva wiczeniaRysunek 5.8. Oprogramowanie bdziemy instalowa dla Stacji roboczejRysunek 5.9. Okno umoliwiajce wybranie programu do zainstalowania 8. Kliknij przycisk Zainstaluj.9. Aby zaznaczony program dziaa, konieczne jest zainstalowaniedodatkowych pakietw. Nazwy ich podane zostay w oknieWymagane s dodatkowe pakiety (rysunek 5.10). Kliknijprzycisk Ok. 9. Rozdzia 5. Personalizacja systemu 73 Rysunek 5.10.Lista pakietwwymaganychdo dziaaniainstalowanegoprogramu 10. Wywietlone zostao okno Zmie nonik (rysunek 5.11). W do napdu pyt, o ktr prosi program instalacyjny. Rysunek 5.11.Programinstalacyjny prosio woenie drugiejpyty instalacyjnej11. Kliknij przycisk Ok. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.Oprogramowanie jest pisane i testowane przez autorw. Gdy wydaje si, e jest wolne od bdw, przekazywane jest do sprawdzania teste- rom. Wykryte bdy usuwaj autorzy. Gdy wydaje si, e oprogramo- wanie jest wolne od bdw, udostpniane jest uytkownikom. Oni wykrywaj kolejne bdy, zgaszaj potrzeby usprawnie itd. Zmiany wprowadzaj autorzy. Aby poprawka zostaa zastosowana w ju zainstalowanym systemie, nie trzeba instalowa systemu od nowa. Wystarczy zainstalowa po- prawk. Niektre z poprawek usuwaj powane bdy systemu i podnoszbezpieczestwo jego uytkowania. 10. 74Mandriva wiczenia W I C Z E N I E 5.3Instalowanie aktualizacji systemuZaktualizuj system.1. Rozwi menu KDE (rysunek 5.5). Wybierz kolejno polecenia: System/Konfiguracja/Konfiguracja komputera.2. Zmiany w oprogramowaniu moe wprowadza tylko osoba znajca haso uytkownika root. Wpisz je w polu Haso (rysunek 5.6).3. Wywietlone zostao okno Centrum Sterowania (rysunek 5.7). Kliknij przycisk Zarzdzanie oprogramowaniem.4. Wybierz kategori Przegld dostpnych aktualizacji i wybr poprawek lub aktualizacji dla zainstalowanych pakietw.5. Wywietlone zostao okno powitalne (rysunek 5.12). Kliknij przycisk Tak.Rysunek 5.12. Aby aktualizowa system, kliknij przycisk Tak 6. Aktualizacje s cigane z Internetu. Przypomina o tym kolejne okno (rysunek 5.13). Zapoznaj si z komunikatem.7. Kliknij przycisk Tak. 11. Rozdzia 5. Personalizacja systemu 75 Rysunek 5.13. Do zaktualizowania systemu konieczny jest dostp do Internetu 8. Wywietlona zostaa lista Aktualizacji z dziedziny bezpieczestwa(rysunek 5.14). Po lewej stronie okna widoczna jest listaaktualizacji. Kliknij aktualizacj. Rysunek 5.14. Po prawej stronie okna widoczny jest opis aktualizacji9. Po prawej stronie okna wywietlony zosta opis aktualizacji. 12. 76 Mandriva wiczenia10. Wywietlone zostao okno z wykazem dodatkowych pakietw(rysunek 5.15). Zainstalowanie ich jest niezbdne do wgraniapoprawki. Kliknij przycisk Ok. Rysunek 5.15.Pakiety, ktretrzeba wgra,aby aktualizacjadziaaa 11. Domylnie instalowane s poprawki majce wpyw na bezpieczestwo systemu (rysunek 5.14). Pomijane s poprawki usuwajce bdy programw. Zaznacz rwnie opcje Aktualizacje poprawiajce bdy oraz Zwyke aktualizacje. 12. Zaznacz poprawki do programw, ktrych uywae lub ktre zamierzasz pozna (rysunek 5.16).Rysunek 5.16. Warto zainstalowa nie tylko poprawki podnoszcebezpieczestwo, ale rwnie usuwajce bdy 13. Kliknij przycisk Zainstaluj. 13. Rozdzia 5. Personalizacja systemu7714. Rozpocza si instalacja oprogramowania. Pakiety s cigane z Internetu (rysunek 5.17). Rysunek 5.17.ciganie pakietwz Internetuwystawia naszcierpliwona cik prb15. Po cigniciu poprawek rozpoczyna si ich instalacja (rysunek 5.18). Rysunek 5.18.Wskanik postpuinstalacji