Mang Luoi Hoat Dong

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mang Luoi Hoat Dong

Text of Mang Luoi Hoat Dong

 • Bo co thng nin 2013 | Mng li hot ng

  PGD An Hup 4, X An Hu, Huyn Ci B, Tnh Tin Giang T: (84 73) 376 7979/984 Fax: (84 73) 376 7984

  Chi nhnh Bn Tre14C1 i l ng Khi, P. Ph Khng, TP. Bn Tre, Tnh Bn Tre T: (84 75) 383 9115 Fax: (84 75) 383 9116

  PGD M Cy256 KP 2, TT. M Cy, Huyn M Cy Nam, Tnh Bn Tre T: (84 75) 366 2662 Fax: (84 75) 366 2663

  PGD Bnh i159/C KP 3, TT. Bnh i, Huyn Bnh i, Tnh Bn Tre T: (84 75) 374 2743 Fax: (84 75) 374 2744

  PGD Ging Trm600 KP 2, TT. Ging Trm, Huyn Ging Trm, Tnh Bn Tre T: (84 75) 351 1113 Fax: (84 75) 351 1115

  PGD Ch Lch137/14B KP 2, TT. Ch Lch, Huyn Ch Lch, Tnh Bn Tre T: (84 75) 387 1109/107/108 Fax: (84 75) 387 1106

  Chi nhnh Tr Vinh 555 Nguyn ng, Khm 3, P. 6, TP. Tr Vinh T: (84 74) 385 8711/15 Fax: (84 74) 385 8710

  PGD Cng Long02 - 03 Quc l 53 (Khu nh G), TT. Cng Long, Huyn Cng Long, TP. Tr Vinh T: (84 74) 388 4411 Fax: (84 74) 388 4409

  PGD Tiu Cn17 ng 30/4, Khm 1, TT. Tiu Cn, Huyn Tiu Cn, TP. Tr Vinh T: (84 74) 363 0996/997/998 Fax: (84 74) 363 0994

  PGD Cu NgangKhm Minh Thun A, TT. Cu Ngang, Huyn Cu Ngang, TP. Tr Vinh T: (84 74) 376 3113 Fax: (84 74) 376 3112

  II. KHU VC TP. H NI

  Chi nhnh Th 88 L Thng Kit, P. Ca Nam, Qun Hon Kim, H Ni T: (84 4) 3942 8095 Fax: (84 4) 3942 8085

  PGD Hng Bc87 Hng Bc, P. Hng Bc, Qun Hon Kim, H Ni T: (84 4) 3926 3467/4574 Fax: (84 4) 3926 1392

  PGD ng Xun37 Ph Hng Chiu, P. ng Xun, Qun Hon Kim, H Ni T: (84 4) 3929 0135 Fax: (84 4) 3928 3725

  PGD Hon Kim61A Ph ng Thnh, P. Ca ng, Qun Hon Kim, H Ni T: (84 4) 3923 2140/0823 Fax: (84 4) 3923 0822

  PGD Thy Khu153A Thy Khu, P. Thy Khu, Qun Ty H, H Ni T: (84 4) 3728 1466 Fax: (84 4) 3728 1467

  PGD L Nam 10A3 L Nam , P. Hng M, Qun Hon Kim, H Ni T: (84 4) 3747 8418 Fax: (84 4) 3747 8419

  PGD Phan nh Phng25A Phan nh Phng, Qun Ba nh, H Ni T: (84 4) 3848 9971/72 Fax: (84 4) 3848 9970

  Chi nhnh 8 thng 3 H Ni193 B Triu, P. L i Hnh, Qun Hai B Trng, H Ni T: (84 4) 3974 3833 Fax: (84 4) 3974 3823

  PGD o Tn60 o Tn, P. Cng V, Qun Ba nh, H Ni T: (84 4) 3211 5599 Fax: (84 4) 3211 5690

  Chi nhnh H Ni65 Ng Th Nhm, Qun Hai B Trng, H Ni T: (84 4) 3943 7372 Fax: (84 4) 3943 2988

  PGD Ch M442 Bch Mai, P. Trng nh, Qun Hai B Trng, H Ni T: (84 4) 6278 1707 Fax: (84 4) 6278 1700

  PGD nh Cng12D18 Khu th mi nh Cng, P. nh Cng, Qun Hong Mai, H Ni T: (84 4) 3640 4061 Fax: (84 4) 3640 4062

  PGD Bch Khoa10 T Quang Bu, P. Bch Khoa, Qun Hai B Trng, H Ni T: (84 4) 6278 1536 Fax: (84 4) 6278 1545

  PGD Lnh Nam183 Lnh Nam, P. Vnh Hng, Qun Hong Mai, H Ni T: (84 4) 3646 2335/36 Fax: (84 4) 3646 2337

  PGD H Thnh25-27 Ca Bc, Qun Ba nh, H Ni T: (84 4) 3927 5415 Fax: (84 4) 3927 5416

  PGD Kim Ngu286 Kim Ngu, Qun Hai B Trng, H Ni T: (84 4) 3632 0491/492 Fax: (84 4) 3632 0490

  Chi nhnh ng a360 Ty Sn, Qun ng a, H Ni T: (84 4) 3564 0455 Fax: (84 4) 3564 0456

  PGD H Ty220 Quang Trung, P. Quang Trung, Qun H ng, H Ni T: (84 4) 3382 4047 Fax: (84 4) 3311 7072

  PGD Kim Lin222 X n, P. Phng Lin, Qun ng a, H Ni T: (84 4) 3572 0569 Fax: (84 4) 3572 0570

  PGD Khng Mai112 Nguyn Ngc Ni, P. Khng Mai, Qun Thanh Xun, H Ni T: (84 4) 3566 6920 Fax: (84 4) 3566 6921

  PGD Ho Nam100 Ho Nam, P. Ch Da, Qun ng a, H Ni, T: (84 4) 6275 6866/6565 Fax: (84 4) 6275 2753

  PGD Vn Qun139A Chin Thng, X Tn Triu, Huyn Thanh Tr, H Ni T: (84 4) 3552 7688 Fax: (84 4) 3552 7528

  Chi nhnh Long Bin484 Nguyn Vn C, P. Gia Thy, Qun Long Bin, H Ni T: (84 4) 3652 2055 Fax: (84 4) 3652 2066

  PGD Yn Vin455 H Tuy Tp, P. Yn Vin, Qun Gia Lm, H Ni T: (84 4) 3698 2936 Fax: (84 4) 3698 2936

  Hi s 266-268 Nam K Khi Ngha, Phng 8, Qun 3, TP.HCM Hotline: 1900 5555 88 Fax: (84 8) 3932 0424

  PGD Ph Nhun197 Phan ng Lu, P. 1, Qun Ph Nhun, TP.HCM T: (84 8) 3855 3007 Fax: (84 8) 3855 3013

  Chi nhnh Hoa Vit382 A-B Trn Hng o, P. 11, Qun 5, TP.HCM T: (84 8) 3855 3131 Fax: (84 8) 3855 3003

  PGD Ng Quyn271 Ng Quyn, P. 6, Qun 10, TP.HCM T: (84 8) 3957 4338 Fax: (84 8) 3957 4335

  PGD Hn Hi Nguyn278 - 280 Hn Hi Nguyn, P. 9, Qun 11, TP.HCM T: (84 8) 3969 9903/04/05Fax: (84 8) 3969 9906

  Chi nhnh Long An165-167 Hng Vng, P. 2, TP. Tn An, Tnh Long An T: (84 72) 383 1590 Fax: (84 72) 383 1594

  PGD Bn Lc18A Nguyn Hu Th, KP3, TT. Bn Lc, Tnh Long An T: (84 72) 363 3443 Fax: (84 72) 363 3442

  PGD Tn An25 Nguyn nh Chiu, P. 1, TP. Tn An, Tnh Long An T: (84 72) 355 3799/899 Fax: (84 72) 355 3699

  PGD c Ha531C KP3, TT. c Ha, Huyn c Ha, Tnh Long An T: (84 72) 376 3976 Fax: (84 72) 376 3978

  PGD Cn GiucL 7-8 KDC TM, KP 2, Quc l 50, TT. Cn Giuc, Huyn Cn Giuc, Tnh Long An T: (84 72) 374 1717/8 Fax: (84 72) 374 1719

  PGD Th Tha2/30B Phan Vn Tnh, TT. Th Tha, Huyn Th Tha, Tnh Long An T: (84 72) 361 3660/61/63 Fax: (84 72) 361 3664

  I. KHU VC C TH

  S giao dch266-268 Nam K Khi Ngha, P. 8, Qun 3, TP.HCM T: (84 8) 3932 2670 Fax: (84 8) 3932 0425

  PGD Hunh Vn Bnh224B Hunh Vn Bnh, P. 11, Qun Ph Nhun, TP.HCM T: (84 8 ) 3931 8816 Fax: (84 8) 3931 8817

  PGD Nam K Khi Ngha278 Nam K Khi Ngha, P. 8, Qun 3, TP.HCM T: (84 8) 3932 2585 Fax: (84 8) 3932 2584

  PGD Bch ngTng trt 121-123 Bch ng, P. 2, Qun Tn Bnh, TP.HCM T: (84 8) 3932 5861/63 Fax: (84 8) 3932 5862

  PGD Phan Xch Long159 Phan Xch Long, P. 7, Qun Ph Nhun, TP.HCM T: (84 8) 3517 8887/83/84/85 Fax: (84 8) 3517 8886

  PGD Cch Mng Thng 8236-238 Cch Mng Thng Tm, P. 10, Qun 3, TP.HCM T: (84 8) 3526 4361/62/64/65 Fax: (84 8) 3526 4363

  PGD Ph Quang3G Ph Quang, P. 2, Qun Tn Bnh, TP.HCM T: (84 8) 3997 9887/891/892 Fax: (84 8) 3997 9883

  Chi nhnh 8 Thng 3 TP.HCM41-43 Trn Cao Vn, P. 6, Qun 3, TP.HCM (Tng trt & lng Khu A - Lu 1 ta nh Master Building) T: (84 8) 3521 8318 Fax: (84 8) 3521 8319

  PGD 8 Thng 3 - Nguyn Tri224-226/216 Nguyn Tri, P. 3, Qun 5, TP.HCM T: (84 8) 3838 0719 Fax: (84 8) 3838 0706

  PGD Phong Lan192-194 L Thng Kit, P. 8, Qun Tn Bnh, TP.HCM T: (84 8) 3971 7153 Fax: (84 8) 3971 2040

  PGD Cn c22A Quc l 50, KP 3, TT. Cn c, Huyn Cn c, Tnh Long An T: (84 72) 371 3555/888 Fax: (84 72) 371 3444

  PGD Mc Ha42A Hng Vng, KP1, P. 1, TX. Kin Tng, Huyn Mc Ha, Tnh Long An T: (84 72) 395 8330/333 Fax: (84 72) 395 8334

  PGD G en31 Quc l 1A, p Long Bnh, X Long Hip, Huyn Bn Lc, Tnh Long An T: (84 72) 363 7551/52/53/54/55 Fax: (84 72) 363 7556

  Chi nhnh Tin Giang6 inh B Lnh, P. 2, TP. M Tho, Tnh Tin Giang T: (84 73) 397 3345/33 Fax: (84 73) 397 3342/44

  PGD Ci B875 p 05, X Ph An, TT. Cai Ly, Huyn Cai Ly, Tnh Tin Giang T: (84 73) 392 5777 Fax: (84 73) 392 5776

  PGD G Cng318 V Duy Ninh, P. 1, TX. G Cng, Tnh Tin Giang T: (84 73) 351 3133 Fax: (84 73)351 3143

  PGD Cai LyKhu 5, TT. Cai Ly, Huyn Cai Ly, Tnh Tin Giang T: (84 73) 391 9883 Fax: (84 73) 391 9886

  PGD Vnh Kimp Vnh Thnh, X Vnh Kim, Huyn Chu Thnh, Tnh Tin Giang T: (84 73) 361 9123/124 Fax: (84 73) 361 9122

  PGD Ch Go130 - 1, Khu 2, TT. Ch Go, Huyn Ch Go, Tnh Tin Giang T: (84 73) 365 4801/05 Fax: (84 73) 365 4806

  PGD M Tho A194 p Bc, P. 5, TP. M Tho, Tnh Tin Giang T: (84 73) 397 7901/905 Fax: (84 73) 397 7906

  N V TRONG NC (Cp nht n ngy 31/12/2012)

  Mng Li Hot ng

  1 | 2

 • Mng Li Hot ng (tip theo)

  PGD Tnh Gia232 Tiu khu 3, TT. Tnh Gia, Huyn Tnh Gia, Tnh Thanh Ha T: (84 37) 872 7899 Fax: (84 37) 872 7897

  PGD ng Thnh344 B+C L Lai, P. ng Sn, TP. Thanh Ha, Tnh Thanh Ha T: (84 37) 888 8366 Fax: (84 37) 888 8363

  Chi nhnh Lng Sn8 Ng Quyn, P. Vnh Tri, TP. Lng Sn, Tnh Lng Sn T:(84 25) 371 6324 Fax: (84 25) 371 6325

  PGD ng ng183 Khu Dy Thp, TT. ng ng, Huyn Cao Lc, Tnh Lng Sn T: (84 25) 388 8579 Fax: (84 25)388 8581

  Chi nhnh Hi Dng30 Trn Hng o, P. Trn Hng o, TP. Hi Dng, Tnh Hi Dng T: (84 320) 383 3208 Fax: (84 320) 383 3209

  PGD Sao 119 Nguyn Tri 1, P. Sao , TX. Ch Linh, Tnh Hi Dng T: (84 320) 358 9347 Fax: (84 320) 358 9348

  PGD Ph ThiPh Ga, TT. Ph Thi, Huyn Kim Thnh, Tnh Hi Dng T: (84 320) 372 6388 Fax: (84 320) 372 6389

  PGD K St158 Khu ng 5, X Trng Lit, Huyn Bnh Giang, Tnh Hi Dng T: (84 320) 377 3371 Fax: (84 320) 377 3372

  PGD Thng Nht31 Thng Nht, P. L Thanh Ngh, TP. Hi Dng, Tnh Hi Dng T: (84 320) 384 8318 Fax: (84 320) 384 8319

  PGD Nguyn Lng BngKm1 Nguyn Lng Bng, P. Phm Ng Lo, TP. Hi Dng, Tnh Hi Dng T: (84 320) 389 8857 Fax: (84 320) 389 8858

  PGD Hong ThchKhu dn c DVTM VHTT Minh Tn, TT. Minh Tn, Huyn Kinh Mn, Tnh Hi Dng T: (84 320) 352 2969 Fax: (84 320) 352 2970

  Chi nhnh Hi Phng 62-64 Tn c Thng, P. Trn Nguyn Hn, Qun L Chn, TP. Hi Phng T: (84 31) 371 9999 Fax: (84 31) 371 9991

  PGD Tam Bc102A Quang Trung, P. Phan Bi Chu, Qun Hng Bng, TP. Hi Phng T: (84 31) 352 1058 Fax: (84 31) 352 1059

  PGD Vn Cao197 Vn Cao, P. ng Giang, Qun Ng Quyn, TP. Hi Phng T: (84 31) 373 4016 Fax: (84 31) 373 4017

  PGD Lc Vin176 Nng, P. Lc Vin, Qun Ng Quyn, TP. Hi Phng T: (84 31) 371 9956/955 Fax: (84 31) 371 9957

  PGD Hoa Phng119 - 121 inh Tin Hong, P. Hong Vn Th, Qun Hng Bng, TP. Hi Phng T: (84 31) 356 9113/345 Fax: (84 31) 356 9115

  PGD Thy Nguyn151 Bch ng, TT. Ni o, Huyn Thy Nguyn, TP. Hi Phng T: (84 31) 391 6755/756/766/786 Fax: (84 31) 391 6775

  Chi nhnh Qung Ninh607 L Thnh Tng, TP. H Long, Tnh Qung Ninh T: (84 33) 369 6789 Fax: (84 33) 369 6966

  PGD Mng Ci01 Trn Ph, TTTM Mng Ci, TP. Mng Ci, Tnh Qung Ninh T: (84 33) 625 8688 Fax: (84 33)625 8226

  PGD Cm Ph566 Trn Ph, P. Cm Thy, TX. Cm Ph, Tnh Qung Ninh T: (84 33) 386 8682 Fax: (84 33) 386 8648

  Chi nhnh Thi Nguyn66 Hong Vn Th, P. Hong Vn Th, TP. Thi Nguyn, Tnh Thi Nguyn T: (84 280) 385 3155 Fax: (84 280)385 3266

  Chi nhnh Ph Th1482 Hng Vng, P. Gia Cm, TP. Vit Tr, Tnh Ph Th T: (84 210) 366 6555/366 6868 Fax: (84 210)386 8333/366 6686

  Chi nhnh H NamT 1 L Hon, P. Minh Khai, TP. Ph L, Tnh H Nam T: (84 351) 356 6666/382 8878 Fax: (84 351) 36