Mang Luoi Noi Chat Va Phuc He Golgi

  • View
    517

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

NHM 2: 1.Nguyn Th Lan Anh 2.Nguyn Th Sen 3.L Cng Lc 09/05/1991 14/06/1993 25/05/1993 10001273 11000536 11002355 11010661 11000321 11000294 11000715 11000774 11000186 11000085 11000255 11000647

4.Nguyn Th Thanh Tm 12/03/1993 5.Ngyn Th Khuyn 6.Ngyn Th Lan Hng 7.Nguyn Th Hi Yn 8.Hong Th Thun 9.Nguyn Th Thu Hng 10.Cao Th Dinh 11.Nguyn Th Hu 12.Phm Qunh Trang 08/12/1993 09/02/1993 04/05/1992 08/04/1993 02/12/1993 24/10/1993 15/08/1993 02/10/1993

A.MNG LI NI CHT. --c tm thy hu ht cc t bo ng vt (tr hng cu chn), nguyn sinh thc vt (amip,tho trng ), t bo ca tt c thc vt ( tr to lam) -Ring vi khun khng c mng li sinh cht I.Cu trc, hnh thi. -Mng li ni cht c cu trc nh l mt h thng ng dn chng cht v pht trin rng khp t bo cht, c nng bi h thng khung xng ca t bo. -Bao gm h thng cc knh, cc ti, cc b cha phn ph trong t bo cht v c gii hn bi mng lipoproteit. -Cc knh ti v b cha thng vi nhau hnh thnh nn mng li ba chiu phc tp, phn b khp t bo cht ca t bo

-Ty

loi t bo m c tnh cu trc v mc pht trin ca mng li ni cht thay i .Mng li ni cht pht trin nht cc t bo ang phn ha v cc t bo ang tch cc tng hp cht. -Mng li ni cht pht trin mnh nht cc t bo c mc trao i protein cao nh cc t bo tit, t bo gan. -i vi cc loi t bo nh tinh bo, bch cu , t bo v tuyn trn thn th mng li ni cht pht trin yu . -Mng bao bc ngoi ca mng li ni cht c cu to gn nh mng c s: l mng kp gm hai mng lipoprotein bao bc xoang c cht gia. Tu vo trng chc nng v s gn vi cc riboxom m mng li ni cht c hai vng c trng: mng li ni cht trn v mng li ni cht ht Mng li c ht Mng li trn (khng c ht)

Gm mt h thng ti dt xp song song L mt h thng ng phn nhnh thnh nhm. thng thng vi mng li ni cht c - Mng bao bc ngoi l mng ht,mng nhn,ty th, peroyxom ging mng sinh cht nhng t l protein - Mng bao bc ngoi ca h thng v lipit ln hn so vi t l mng ng l mng sinh cht ni bo. sinh cht. - T l gia lipit v protein vn nh - Trong s cc lipit phc tp tham mng ca mng li c ht nhng s gia cu to th cholesteron chim t l lng cholesteron cao hn. thp; photphattidycholin chim trn - Trn mng v bn trong ng c 50%; cc enzim nh glucoz-6- nhiu enzim tng hp cc lipit phc tp photphataza, nucleotit-photphataza, nn ni no c tng hp lipit mnh m glucosytransferaza, cc thnh vin enzim th h thng mng li ni cht tham gia qu trnh thu phn. khng ht pht trin. - Trn mng ca h thng ti dt bm dnh nhiu riboxom. cc loi t bo c tng hp protein mnh th s lng riboxom cng nhiu.

Li ni cht trn thng vi li ni cht ht.

1.Nhn , 2.L nhn, 3.Mng li ni cht ht, 4.Mng li ni cht trn, 5.Riboxom 6.Cc phn t protein c vn chuyn, 7.Ti tit vn chuyn protein, 8.Th gogli 9.u cis ca th golgi, 10.u trans ca th golgi, 11.Phn thn ca th golgi II.Thnh phn ha hc ca mng li ni cht. -Mng ca mng li ni cht c cha cc protein cu trc v cc lipit (3050%), cc enzym cn thit cho s tng hp protein, s trao i cc lipit v kh c. -Mng theo m hnh khm ng

-Mng ca mng li ni cht c tnh bt i xng. Phn ca gluxit ca cc glicolipit v glicoproteit u hng vo lng ti. *S sai lch ga 2 mng li. Thnh phn Photpholipit T l photpholipit/cholesteron Enzym gluco-6-photphatase Mng li ni cht ht Cha t 1.5 c Mng li ni cht trn Cha nhiu 4.0 khng c

III.Chc nng. *Vai tr giao thng ni bo: -m bo vn chuyn cc cht t mi trng vo t bo cht , v cng l ng giao thng gia cc cu trc ni bo -Mng li chuyn ng tch cc ui hoc thu ht cc cht khc nhau vo xoang, b cha v thu nhn khng phi th ng m c chn lc -Vai tr tp trung cht: cc cht khc nhau t t bo cht hoc t cc bo quan c tp trung vo cc xoang, ti, b cha ca mng li ni cht ri t chuyn i n cc phn khc nhau ca t bo hoc thi ra ngoi. *Vai tr tng hp cht: -Tham gia vo qu trnh tng hp cc cht -Mng li ni cht ht: tham gia qu trnh tng hp protein khc nhau c bit l cht tit protein, zymogen =>pht trin mnh trong cc t bo chu trch nhim sn xut cc ch phm protein -Mng li ni cht trn: tham gia vo qu trnh vn chuyn cc cht khc c bit l lipit phc tp, photpholipit , lipoteit pht trin mnh cc t bo tng hp lipit -Mng li ni cht trn kh c, chng tp trung v chuyn ha cc c t xm nhp vo t bo. IV.Ngun gc v pht trin. -Ngun gc c th l mng sinh cht -Mng li ni cht c th c ngun gc t mng nhn. B.PHC H GOLGI. I.Hnh thi -Dng mng li phc tp xp xung quanh t bo -Dng cu, dng lim, dng que ng ring l -Dng phn tn (thng gp t bo ng vt c xng sng)

-Hnh dng ca phc h golgi khc nhau cc loi t bo v thay i ty theo hot tnh chc nng ca t bo. -Phc h golgi c cu trc rt a dng v c tnh d thy i (dng li c th thnh dng phn tn v ngc li II.Cu trc siu hin vi. -C cu to mng lipoproteit, chiu dy 75, nhn, khng c ribosome bm mt ngoi. -Gm 3 thnh phn: +H thng b cha dp gii hn bi cc mng trn, xp thnh b 5- 8 b st nhau. S lng b cha dp v khong cch gia chng thay i ty loi t bo v chc nng ca phc h golgi +Nhng khng bo b nm cui cc b. +Khng bo ln c mng bao bc nh b cha thng nm cnh cc b b cha hoc xen gia cc b trong b.Cc cu thnh ca phc h c lin h vi nhau, c ngun gc lin quan ti nhau -Mc pht trin ca cc cu thnh cc loi t bo khc nhau l khc nhau. Cc cu thnh ca phc h golgi u lin h vi nhau c ngun gc lin kt nhau Khng bo b