Mang may tinh le hoang truong son

Embed Size (px)

Text of Mang may tinh le hoang truong son

  • 1. K HOCH BI DYChng 1 MT S KHI NIM C BN CA TIN HCChng 2 H IU HNH SON THO VN BNChng 3Chng 4 MNG MY TNH V INTERNET 1

2. K HOCH BI DYChng IV 2 3. K HOCH BI DYMc tiuKin thc K nngBit nhu cuPhn bit c quani mng my hnh vtinh Cc mng LAN WANBit khi Cc mng khng dynim mng myv c dytnh, phn loiMt s thit b kt nimng, cc m M hnh ngang hnghnh mngv m hnh khch ch3 4. K HOCH BI DYNi dung im kh im trng tmPhn bit s khc Mng my tnh l nhnhau giath no?Hub, Switch, RouterCc thit b vt l cnthit kt ni cc myCc kiu b tr tnh thnh mng my tnhcc my tnh trong Giao thc l g?mng B giao thc c dngGiao thc ph bin l b giao thcGiao thc TCP/IPno?4 5. K HOCH BI DYNi dung Kin thcPhn gi nh bitHc sinh thy trcLp hc gm 40 hcc cc thit b dng sinhkt ni( nh hoc Phng hc c my chiutrng) nh: 2/3 s hc sinh trong lpRouter, Hub, Switch, cp c my tnh trong gia nhmng, card mngv c ni mngHc sinh tng lmInternet, S cn li cngvic trn mng my tnhc iu kin lm vic vinh trong phngmy tnh Qun Internet.my, trong qunGio vin c trang WebInternetphc v vic hc .5 6. K HOCH BI DYChn Tit 1Tit 2 1. Mang my tnh l g? 3. Phn loi mng my tnh 2. Phng tin v giao thc 4. Cc m hnh mngtruyn thng ca mngmy tnh Phng tin truyn thng Giao thc6 7. K HOCH BI DY Hot ng 1Dn nhp voni dung biHot ng 4 dy (5) Hot ng 2 Gii thiu v Gii thiu Mng Giao thc v my tnh l g?Giao thcV ch li ca n TCP/IP(10) Hot ng 3 (10) Gii thiu ccphng tintruyn thng v cc kiu b tr trong mng(20) 7 8. K HOCH BI DYHot ng 1V d 1:Bn Nam c 1 ti liu ebookrt hay, bn mun chia s chott c cc bn trong lpmnh, vy bn lm g? Bi 20: V d 2: Mng my tnhBn Nam c 1 ti liu ebookrt hay, bn mun chia s chott c cc bn trong lpmnh, vy bn lm g?8 9. K HOCH BI DY Hot ng 1Dn nhp voni dung biHot ng 4 dy (5) Hot ng 2 Gii thiu v Gii thiu Mng Giao thc v my tnh l g?Giao thcV ch li ca n TCP/IP(10) Hot ng 3 (10) Gii thiu ccphng tintruyn thng v cc kiu b tr trong mng(20) 9 10. K HOCH BI DYHot ng 2 Em hiu nh th no v Mng my tnhCu 1 Ti sao phi cn Mng my tnh. Hy cho v d Cu 2 Gio vin tng ktCu 3Mng my tnh gm nhng thnh phn no? 10 11. K HOCH BI DY Hot ng 1Dn nhp voni dung biHot ng 4 dy (5) Hot ng 2 Gii thiu v Gii thiu Mng Giao thc v my tnh l g?Giao thcV ch li ca n TCP/IP(10) Hot ng 3 (10) Gii thiu ccphng tintruyn thng v cc kiu b tr trong mng(20) 11 12. K HOCH BI DYHot ng 3Trnh by Slide, gii thiu cc phng tin truyn thng c dy Ni Trnh by Slide, gii thiu cc phng tintruyn thng khng dydungThc hin tr chi nh m Gio vin hng dn trn Website( Tr chi v cc kiu b tr cc my tnh trong mng) Ging gii v tng kiu b tr,cho bit u nhc im ca tng kiu, nhn xt v cho im12 13. K HOCH BI DY Hot ng 1Dn nhp voni dung biHot ng 4 dy (5) Hot ng 2 Gii thiu v Gii thiu Mng Giao thc v my tnh l g?Giao thcV ch li ca n TCP/IP(10) Hot ng 3 (10) Gii thiu ccphng tintruyn thng v cc kiu b tr trong mng(20) 13 14. K HOCH BI DYHot ng 4Con ngi My tnhNgn ng Giao thc Gii thiuchungchung Giaothc English TCP/IP Quy tc s dng Giao Quy tcngn ng: ng tthctruyn, nhn , diTobe, Tnh t,TCP/IPchuyn gi tin,Danh t 14 15. K HOCH BI DY