Mang Truyen Thong Cong Nghiep

  • View
    40

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

OPTIMIZE TRADING AND TECHNOLOGY SERVICE COMPANY LIMITED AND RESEARCH CENTRAL AND ELECTRICAL ELECTRONIC ENGINEERING

Mng truyn thng cng nghipBin son: KS. L Thn ThS. Nguyn Kim nhCNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn1

Mng truyn thng cng nghip

Section 1: Khi nim c bn v truyn thng v mng TTCN Section 2: M hnh ISO Section 3: Kin trc mng (topology) v mi trng truyn dn Section 4: Cc thit b s dng cho cp lin mng Section 5: Cc phng php iu khin truy nhp mi trng Section 6: M hnh phn cp trong mng TTCN Section 7: ASi Section 8: CANopen

CNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn

2

Mng truyn thng cng nghip

Section 9: DiviceNet Section 10: Ethernet TCP/IP - Modbus Section 11: Profibus-DP Section 12: FIPIO Section 13: Interbus Section 14: Modbus

CNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn

3

Mng truyn thng cng nghip

Section 1 Khi nim c bn v truyn thng v mng TTCN

CNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn

4

Section 1: Khi nim c bn v truyn thng

Nhng khi nim c bn v truyn thng Truyn thng l khi nim dng ch s trao i thng tin gia cc i tc (communications partner) vi nhau.Data

Transmission

Medium Medium

Receiver

ReceiverTransmitter/Receiver

Data

TransmissionTransmitter/Receiver

Tn hiu c to ra trn c s ca cc i lng vt l (nh sng, m thanh, hnh nh, in p, dng in, tn s,). Tn hiu l mi trng chuyn ti thng tin. D hiu l phn thng tin c ch.CNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn

5

Section 1: Khi nim c bn v truyn thng

Cc phng php truyn tn hiu D liu c th c truyn theo dng analog: cc gi tr i theo mt tin trnh lin tip nhau.

D liu c th c truyn theo dng digital: cc gi tr i theo mt tin trnh lin tip nhau (ly mu).

CNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn

6

Section 1: Khi nim c bn v truyn thng

Cc kiu truyn Truyn mt chiu (simplex transmission)

Truyn hai chiu gin on (half duplex transmission)

Truyn hai chiu ton phn (full duplex transmission)

CNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn

7

Section 1: Khi nim c bn v truyn thng

Cc kiu truyn Truyn ni tip (serial transmission): Kiu lin kt ny thng yu cu 3 dy dn: send, receive and earth.10110101001 101110101001

Cc bit trong 1 byte c truyn ln lt theo th t trc sau. Truyn song song (parallel transmission): Cc bit trong 1 byte c truyn ng thi cng mt lc. S dng cho khong cch truyn ngn. Cht lng ca tn hiu t l nghch vi s knh truyn. 1 0 1 1 0 1 0 1CNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn8

Section 1: Khi nim c bn v truyn thng

Kiu truyn ng b v khng ng b trong ch ni tip Truyn ni tip ng b (synchronous serial transmission): D liu c truyn mt cch lin tc (khng c khong thi gian gin on). Mt tn hiu ng b c truyn song song vi tn hiu l d liu. Truyn ni tip khng ng b (asynchronous serial transmission): Bit ng b l bit START, STOP (nm ngoi cc bit d liu).

CNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn

9

Section 1: Khi nim c bn v truyn thng

Kt lun

Do nguyn nhn v gi thnh v tnh bn vng m trong hu ht cc mng truyn thng u s dng kiu truyn d liu dng s ni tip khng ng b hai chiu gin on.

CNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn

10

Section 1: Khi nim c bn v truyn thng

C bao nhiu mng truyn thng trong cng nghip?M od

bu s

Modbus TCP/IPPl us

Seriplex Echolon

PROFINET Profibus Interbus Fo LonW un o rk s da tio nF et n DeviceNet a iel r Ethernet Industrial db Int u s LonBus T HAR

S D S

CNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn

FIPIO

ldbus e i F n a tio Found

Un i-T

M CAN WorldFIP

elw

ay

ASi

us odb

Ethernet

???.../IP

FIPWAY

Modbus Serial

CC -Lin

k

pe No CA

n

11

Section 1: Khi nim c bn v truyn thng

Network l g? L mt nhm thit b (communication partner) c kt ni cng vi nhau theo mt cu trc no nhm mc ch trao i hoc chia s thng tin, ti nguyn cho nhau trong mt mi tng truyn dn chung.

CNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn

12

Section 1: Khi nim c bn v truyn thng

Ti sao phi kt ni mng (network connection)? iu khin mm do v nhanh chng dng chy ca thng tin phc v cho: Truy xut hin th (bc tranh qu trnh), lu tr, cnh bo, chun on my mc t xa. Trao i lng ln thng tin mt cch tc thi nng cao c cht lng ca iu khin. Nhanh chng trong vn pht hin li cng nh vic khc phc. H thng c ng b ha do tnh cht ton cc (global) ca d liu Gim chi ph v khng gian v lp t (ti thiu ha dy ni thng qua cc bus ngoi vi phn b (distributed peripherals)). D dng v nhanh chng trong vic thay i v s lng cng nh cht lng ca sn phm do iu khin tp trung ti CCR. Gim thi gian xy dng hoc nng cp cng ngh.

CNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn

13

Section 1: Khi nim c bn v truyn thng

Ti sao phi kt ni mng (network connection)?

CNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn

14

Section 1: Khi nim c bn v truyn thng

Cn c nhng g xy dng mng (network)?

1. La chn giao thc (protocol) mng. 2. La chn cc Controller ph hp cho chc nng iu khin v truyn thng theo protocol la chn. 3. Cc chng loi cp kt ni ph hp vi khong cnh v tc truyn thng. 4. My tnh, my in, card mng, tng thch vi giao thc. 5. Cc thit b kt ni lin mng. 6. Softwares, Driver, thch hp.

CNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn

15

Section 1: Khi nim c bn v truyn thng

Cc kiu mng c s

Master/Slave: Peer to Peer: Server/Client: Subnet (mng con) H thng truyn thng c d phng

CNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn

16

Cc kiu mng c s Master/Slave:

Section 1: Khi nim c bn v truyn thng

V d:

Administration v tt c mi hot ng thng qua trung tm (Master). Hot ng thng qua nguyn tc hi vng. Khi nim ny thng c s dng cho cc mng con cp trng, v d vic kt ni gia controller vi cc module ngoi vi phn b hoc contrller vi MCC hoc cotroller vi mng ASiCNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn17

Cc kiu mng c s Peer to Peer:

Section 1: Khi nim c bn v truyn thng

Administration c phn b u cho cc i tc truyn thng (cng cp). Mi trng truyn thng c chia s cho nhau. V d:

CNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn

18

Cc kiu mng c s Server/Client:

Section 1: Khi nim c bn v truyn thng

Administration c phn b ti trung tm (Server). Qun l ton b dng chy ca thng tin trong h thng. Mi trng truyn thng c chia s cho nhau. V d:

CNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn

19

Cc kiu mng c s

Section 1: Khi nim c bn v truyn thng

Subnet (mng con): Subnet l ton b cc thnh phn vt l, chun, giao thc, dch v ng nht thc hin mt kt ni thng nht phc v cho vic trao i v qun l d liu. Cc kt ni gia cc trm ni vo subnet khng i qua gateway. Mt subnet c coi l mt mi trng truyn thng. V d: c ba subnet (1 subnet MPI, 2 subnet Profibus DP), cc S7 400 lm nhim v iu khin v qun l hai subnet Profibus DP va lm nhim v ca gateway lin kt ba subnet li vi nhau.CNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn20

Section 1: Khi nim c bn v truyn thng

H thng truyn thng c d phng (Redundant Communication System) L h thng c d tr c th tng ln gp i i khi c th gp ba ln ti mt s CPU, ngun cung cp cho h thng iu khin hoc mi trng truyn thng (cc bus truyn), d phng v I/O. Cc c ch gim st v ng b ha s c m bo nu c mt thnh phn b li th s c mt thnh phn khc thay th ngay (ty theo mc d phng) m khng nht thit phi dng h thng x l. Vic d phng ny cc cp khc nhau ty thuc vo mc quan trng ca h thng, thc t ngi ta c th chia ra cc cp nh sau: D phng nng (Host Standby): thi gian chuyn mch < 10 ms. D phng m: 10 ms < thi gian chuyn mch < 100 ms. D phng lnh (ngui): d phng dng ny phi ngng h thng trong khong thi gian ngn thay th thit b.CNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn

21

Section 1: Khi nim c bn v truyn thng

H thng truyn thng c d phng (Redundant Communication System) D phng CPU v bus truyn thng trong kt ni ca CPU S7400H ca SIEMENS. D phng Server, CPU AC800M v cc bus truyn thng trong kt ni ca ABB.

CNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn

22

Section 1: Khi nim c bn v truyn thng

H thng truyn thng c d phng (Redundant Communication System)

CNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn

23

Mng truyn thng cng nghip

Section 2 M hnh ISO (Open System Interconnect Reference model )

CNG TY TNHH TM&DVKT TI U http://optimize.com.vn; email: optimize@optimize.com.vn

24

Section 2: M hnh OSI

ngha ca m hnh OSI l g?

S trao i thng tin gia cc thit b ca cc hng cng nghip thc hin theo cc chun giao thc, chun truyn dn, truy cp mi trng rt khc nhau. Chnh v l do , vo nm 1984 t chc quc t ISO (International Standardization Organization) thng nht v a