Manual Pengguna MyAttendance Sistem Kehadiran K 5.2 Kehadiran Bulanan Laporan kehadiran bulanan ini

 • View
  18

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Manual Pengguna MyAttendance Sistem Kehadiran K 5.2 Kehadiran Bulanan Laporan kehadiran bulanan ini

 • Manual Pengguna myAttendance 1.0 1 | P a g e

  Manual Pengguna

  MyAttendance – Sistem Kehadiran Kakitangan

 • Manual Pengguna myAttendance 1.0 2 | P a g e

  Isi Kandungan

  Log Masuk ............................................................................................................................................. 3

  MENU ...................................................................................................................................................... 4

  1.0 Kehadiran .................................................................................................................................. 5

  2.0 Pengurusan Cuti ...................................................................................................................... 6

  2.1 Memasukkan Rekod Cuti ................................................................................................... 6

  2.2 Kemaskini Rekod Cuti ........................................................................................................ 7

  2.3 Hapus Rekod Cuti ................................................................................................................ 7

  3.0 Pengurusan Outstation .......................................................................................................... 8

  3.1 Memasukkan Rekod Outstation ....................................................................................... 8

  3.2 Kemaskini Rekod Outstation ............................................................................................ 9

  3.3 Hapus Rekod Outstation .................................................................................................... 9

  4.0 Waktu Bekerja ....................................................................................................................... 10

  5.0 Laporan ................................................................................................................................... 11

  5.1 Analisa Kehadiran .................................................................................................................. 11

  5.2 Kehadiran Bulanan ................................................................................................................ 12

  LAMPIRAN 1 ........................................................................................................................................ 14

 • Manual Pengguna myAttendance 1.0 3 | P a g e

  Log Masuk

  1. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan

  2. Tekan Butang Masuk

  ID Pengguna : No Pekerja

  Kata Laluan : “pass

  Contoh :

  ID Penggunan : 1000

  Kata Laluan : pass1000

 • Manual Pengguna myAttendance 1.0 4 | P a g e

  MENU

  MENU KIRI

  MENU ATAS

  Paparan Kehadiran

  Pengurusan Cuti

  Pengurusan Outstation

  Paparan Waktu Bekerja

  Laporan Analisa

  Kehadiran

  Laporan Kehadiran

  Bulanan

  Nama Pengguna

  Login Terakhir

  Tukar Kata Laluan

  Keluar Sistem

 • Manual Pengguna myAttendance 1.0 5 | P a g e

  1.0 Kehadiran

  Paparan kehadiran kakitangan akan memparkan :-

  1. Nama Pengguna

  2. Jawatan Pengguna

  3. Jabatan Pengguna

  4. Waktu Bekerja Pengguna (WP1, WP2, Wp3, WP4)

  5. Waktu Kehadiran Pengguna

  6. Urusan ( Clock In, Clock Out, Ot In, OT out)

  7. Keterangan / Alasan sekiranya datang lambat

  a. Klik icon pensel untuk mengisi Keterangan/Alasan

  b. Pilih Keterangan

  c. Tekan butang simpan.

 • Manual Pengguna myAttendance 1.0 6 | P a g e

  2.0 Pengurusan Cuti

  Pengurusan cuti adalah antaramuka yang membolehkan pengguna memasukkan, mengemaskini dan

  menghapuskan rekod cuti.

  2.1 Memasukkan Rekod Cuti

  1. Tekan Butang Mohon Cuti

  a. Tekan Jenis Cuti

  b. Masukkan Tarikh Mula Cuti

  c. Masukkan Tarik Tamat Cuti

  d. Isi keterangan cuti

  e. Tekan butang Hantar

 • Manual Pengguna myAttendance 1.0 7 | P a g e

  2.2 Kemaskini Rekod Cuti

  1. Tekan butang icon pensil

  2. Kemaskini maklumat yang hendak dikemaskini

  3. Tekan butang hantar

  2.3 Hapus Rekod Cuti

  1. Klik butang icon tong sampah di bahagian cuti yang hendak dihapuskan.

  2. Mesej Adakah anda pasti untuk hapus rekod ini akan dipaparkan. Tekan butang OK

 • Manual Pengguna myAttendance 1.0 8 | P a g e

  3.0 Pengurusan Outstation

  Pengurusan Outstation adalah antaramuka yang membolehkan pengguna memasukkan,

  mengemaskini dan menghapuskan rekod outstation.

  3.1 Memasukkan Rekod Outstation

  1. Tekan Butang Rekod Outstation

  a. Masukkan Tarikh Mula Outstation

  b. Masukkan Tarik Tamat Outstation

  c. Masukkan Tempat Outstation

  d. Isi keterangan Oustation

  e. Tekan butang Hantar

 • Manual Pengguna myAttendance 1.0 9 | P a g e

  3.2 Kemaskini Rekod Outstation

  1. Tekan butang icon pensil

  2. Kemaskini maklumat yang hendak dikemaskini

  3. Tekan butang hantar

  3.3 Hapus Rekod Outstation

  3. Klik butang icon tong sampah di bahagian cuti yang hendak dihapuskan.

  4. Mesej Adakah anda pasti untuk hapus rekod ini akan dipaparkan. Tekan butang OK

 • Manual Pengguna myAttendance 1.0 10 | P a g e

  4.0 Waktu Bekerja

  Menu waktu bekerja adalah untuk memaparkan waktu bekerja yang telah dipilih/disi semasa awal

  tahun. Sekiranya pertukaran waktu bekerja hendak dilakukan, staf perlu mengisi Borang Pertukaran

  Waktu Bekerja (LAMPIRAN 1) dan di sahkan oleh ketua jabatan. Pegawai yang diberi kuasa akan

  mengemaskini pertukaran waktu bekerja di dalam sistem myAttendance. Sistem myAttendance akan

  mengemaskini waktu berkerja tuan/puan pada 1hb bulan berikutnya.

 • Manual Pengguna myAttendance 1.0 11 | P a g e

  5.0 Laporan

  5.1 Analisa Kehadiran

  Laporan Analisa kehadiran adalah laporan yang memaparkan semua rekod yang telah dilakukan oleh

  pengguna di mesin fingerprint samada Clock in, Clock out, OT in, OT out walaupun pengguna

  melakukannya secara berulang-ulang.

  1. Pilih Bulan

  2. Tekan butang hantar

  Tekan butang Analisa Kehadiran untuk menghasilkan

  laporan dalam bentuk PDF

 • Manual Pengguna myAttendance 1.0 12 | P a g e

  5.2 Kehadiran Bulanan

  Laporan kehadiran bulanan ini adalah laporan yang dicetak secara bulanan. Laporan ini adalah

  paparan semua aktiviti kehadiran yang telah direkodkan iaitu :-

  a. Kehadiran (Clock in, Clock out, Ot in, Ot out)

  b. Cuti

  c. Outstation

  d. Hari Minggu

  e. Cuti Umum

  Pengguna boleh mengemaskini keterangan/alasan sekiranya datang lambat (Rekod kehadiran

  merah). Klik butang pensil untuk kemaskini.

  1. Pilih Bulan

  2. Tekan butang hantar

  Tekan butang Laporan Kehadiran untuk menghasilkan

  laporan dalam bentuk PDF.

  Rekod Outstation

  Rekod Cuti

  Rekod Hari Minggu

 • Manual Pengguna myAttendance 1.0 13 | P a g e

  Paparan Laporan Kehadiran dalam

  bentuk PDF

 • Manual Pengguna myAttendance 1.0 14 | P a g e

  LAMPIRAN 1

  BORANG PEMILIHAN WAKTU PERINGKAT (WP) BAGI TAHUN ______

  NAMA PEGAWAI : _____________________________________ NO.KAD PENGENALAN : _____________________________________ GRED : _____________________________________ BAHAGIAN/CAWANGAN/UNIT : _____________________________________ ARAHAN : Tuan/puan adalah dikehendaki membuat pilihan Waktu Peringkat (WP) bagi bulan Januari hingga Disember Tahun ______ dengan mengisi salah satu pilihan di dalam Petak ‘A’ yang dised