41
Manual de utilizare eSOP eSOP Portal web pentru preluarea on line a datelor statistice MANUAL PENTRU UTILIZATORI INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 2013 Versiunea I Institutul Național de Statistică

Manual Pentru Utilizatorii Externi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

eSOP  - Portal web pentru preluarea on‐line a datelor statistice - manual de utilizare

Citation preview

Page 1: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

 

 

 

 

 

eSOP   Portal web pentru preluarea on‐line a 

datelor statistice  

MANUAL  

PENTRU UTILIZATORI  

  

 

 

 

 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 

‐ 2013 ‐ Versiunea I 

 

 

 

 

Institutul Național de Statistică 

Page 2: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   Institutul Național de Statistică  (INS) utilizează un  sistem  care permite  colectarea on‐line a datelor solicitate prin cercetările statistice infra‐anuale şi anuale. Accesarea se realizează prin Portalul web de preluare online a datelor statistice (e‐Survey online portal).(https://esop.insse.ro/esop‐web/) 

 

În  acest  sens,  pe  adresa  de  e‐mail  a  unității/instituției  dumneavoastră  (transmisă  Direcției Regionale/Județene de Statistică de pe raza județului unde îşi are locația unitatea/instituția dvs.) veți primi o notificare prin care veți fi anunțați cu privire la perioada în care se va putea efectua încărcarea on‐line  a  datelor  pentru  cercetările  statistice  realizate  prin  această  aplicație    informatică. (http://www.insse.ro/cms/files/Site_eSOP_v2/anchete.html) 

 

Notificarea  va  cuprinde  şi  instrucțiunile  cu  privire  la  modul  în  care  se  realizează  conectarea (autentificarea  în sistem), regulile de stabilire a parolei şi ale numelui de utilizator astfel  încât să fie asigurată confidențialitatea datelor.  

 Protecția datelor  Soluția  propusă  pentru  portalul  web  pentru  preluarea  on‐line  a  datelor  statistice  are  la  bază  o arhitectură scalabilă şi robustă care asigură prevenirea întreruperilor în funcționare şi un timp minim de  recuperare  în  caz  de  erori  hardware,  software,  umane  sau  dezastre  naturale.  Arhitectura  de securitate  implementată  are  la  bază  norme  şi  concepte  de  bune  practici  în  domeniu,  care  permit adaptarea  la  cerințele  de  securitate,  dar  în  acelaşi  timp  asigură  şi  un  nivel  ridicat  de  securizare  a sistemelor şi datelor manipulate. Informațiile stocate în baza de date sunt criptate, iar mecanismul de securitate  a  soluției  este  unul  centralizat,  care  controlează  şi  accesul  la  modulele  componente, asigurând gestiunea utilizatorilor sistemului împreună cu rolurile lor.   Programul Statistic Național Institutul Național de Statistică efectuează cercetări statistice, în conformitate cu Programul Statistic Național Anual (PSNA), aprobat prin Hotărâre de Guvern. Obiectivele cercetărilor statistice, precum şi indicatorii urmăriți sunt descrişi în fişele PSNA.  

Aceste  cercetări  statistice  se  realizează  pe  baza  informațiilor  colectate  de  la  un  număr  de  unități economice  şi  sociale  alese după  criterii  ştiințifice din  întreaga  țară. Conform  acestor  criterii  a  fost selectată şi întreprinderea/instituția Dumneavoastră.  

Solicitată atât de beneficiarii interni (ministere şi alte instituții guvernamentale, sindicate, patronate, institute  de  cercetări, mass media  etc),  cât  şi  de  cei  externi  (Instituțiile  Uniunii  Europene  şi  alte organisme internaționale), cercetările statistice sunt proiectate cu respectarea prevederilor legislației naționale în vigoare, a regulamentelor, recomandărilor şi standardelor Uniunii Europene.  

Completarea şi transmiterea chestionarelor  

Chestionarele şi precizările metodologice ale cercetărilor statistice sunt disponibile şi pe site‐ul oficial al  Institutului Național  de  Statistică  (http://www.insse.ro),  la  secțiunea  "Infrastructura  Statistică"  ‐ sub‐secțiunea "Chestionare Statistice".  

Versiunea electronică a clasificării activităților din economia națională ‐ CAEN Rev.2, este disponibilă de asemenea pe site‐ul INS, la rubrica Baze de date statistice ‐ Nomenclatoare statistice ‐ CAEN, CPSA, SIRUTA (http://colectaredate.insse.ro/senin).  

Cunoscut fiind faptul că obținerea unor rezultate complete şi corecte depinde în cea mai mare măsură de  înțelegerea  şi  bunăvoința  Dumneavoastră,  vă  rugăm  să  facilitați  activitățile  de  completare  a datelor în chestionar.  

Confidențialitatea  

Vă  asigurăm  că  informațiile  înregistrate  au  un  caracter  confidențial,  vor  fi  anonimizate  şi  vor  fi utilizate exclusiv în scopuri statistice.  

 

 

Institutul Național de Statistică 

Page 3: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   Statistica oficială din România şi Institutul Național de Statistică (INS)  

Statistica oficială din România este organizată şi coordonată de Institutul Național de Statistică (INS), organ  de  specialitate  al  administrației  publice  centrale.  În  concordanță  cu  prevederile  Legii  nr. 226/2009,  privind  organizarea  şi  funcționarea  statisticii  oficiale  în  România  cu  modificările  şi completările ulterioare, Institutul Național de Statistică este autorizat să:  

♦ stabilească  tehnicile de  înregistrare  şi prelucrare a  informațiilor statistice, sistemele de  indicatori, nomenclatoarele, clasificările, metodologiile necesare colectării şi prelucrării datelor statistice;  

♦ solicite şi obțină gratuit datele şi informațiile statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se află, dețin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României;  

♦  publice  şi  disemineze  rezultatele,  astfel  încât  să  se  asigure  deplina  obiectivitate  şi  realitate  a cercetărilor şi datelor statistice.  

 Institutul Național de Statistică vă garantează confidențialitatea !  

Informațiile  furnizate  de  Dumneavoastră  sunt  agregate  şi  prelucrate  pierzându‐şi  în  final  orice element de identificare. Nici o informație despre unitatea/instituția Dumneavoastră nu va fi transmisă autorităților locale, factorilor decizionali la nivel central, presei sau publicului.   Asigurându‐vă  de  importanța  cooperării  la  obținerea  unor  informații  esențiale  asupra  evoluției indicatorilor economici şi sociali, Institutul Național de Statistică vă mulțumeşte pentru participarea la realizarea acestor cercetări statistice.  

Pentru  problemele  pe  care  le  întâmpinați  în  utilizarea  eSOP  vă  puteți  adresa  Direcțiilor Regionale/Județene de Statistică (adresă e‐mail:  tele@<nume_judet>.insse.ro)  

Pentru erorile de sistem apărute  în utilizarea aplicației eSOP (de ex. Mesajul “O eroare a aparut. Va rugam  contactați  administratorul”),  va  rugăm  să  contactați  departamentul  Suport  al  INS  la  adresa [email protected]. Este foarte util să furnizați codul fiscal şi denumirea unității şi cât mai multe detalii despre modul  în  care  a  apărut  eroarea  (ex.  ce  acțiuni  ați  facut  înainte  de  apariția  erorii,  ora  ‐  cu aproximație ‐ a producerii erorii, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

© INS 2011  

Reproducerea conținutului acestei publicații, integrală sau parțială, în forma originală sau modificată, precum şi stocarea într‐un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice formă şi prin orice mijloace sunt interzise fără autorizarea scrisă a Institutului Național de Statistică.  

Utilizarea conținutului acestei publicații, cu titlu explicativ sau justificativ, în articole, studii, cărți este autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a sursei.  

 

 

 

Institutul Național de Statistică 

Page 4: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

 

CUPRINS 

1  Accesul la Aplicație ..................................................................................................6 

1.1 Introducere .......................................................................................................6   

1.2 Browsere recomandate pentru utilizarea aplicației .........................................6   

1.3 Activarea ferestrelor pop‐up ............................................................................6   

1.4 Activarea ferestrelor pop‐up în Internet Explorer............................................6   

1.5 Activarea ferestrelor pop‐up în Mozilla Firefox................................................9   

1.6  Activarea ferestrelor pop‐up în Google Chrome ............................................11 

2  Crearea unui cont ..................................................................................................13 

2.1 Descrierea modului de desfășurare a unei anchete statistice .......................13   

2.2 Primirea notificării de participare la o anchetă INS........................................14   

2.3 Crearea unui cont de Administrator de organizație .......................................15   

2.4 Confirmarea furnizării online a datelor la o anchetă INS ...............................17   

2.5  Resetarea parolei de acces la contul eSOP.....................................................17 

3  Funcționalitățile aplicației – Administrator de Organizație...................................19 

3.1 Administrarea propriului profil .......................................................................19   

3.2 Administrarea casuței de mesaje ...................................................................20   

3.3  Administrarea conturilor utilizatorilor cu rol de Respondent ........................21 

3.3.1 Crearea unui cont de Respondent ...........................................................22   

3.3.2 Modificarea unui cont de Respondent ....................................................23   

3.3.3  Dezactivarea unui utilizator cu rol de respondent ..................................24 

3.4  Administrarea contului organizației ...............................................................25 

3.4.1 Administrarea informațiilor unității.........................................................25   

3.4.2  Delegarea completării unui chestionar ...................................................26 

3.5 Completarea chestionarelor ...........................................................................27   

3.6  Vizualizarea Rapoartelor.................................................................................32 

4  Funcționalitățile aplicației – Respondent ..............................................................34 

4.1 Administrarea propriului profil .......................................................................34   

4.2 Administrarea casuței de mesaje ...................................................................35   

4.3 Completarea chestionarelor ...........................................................................36   

4.4  Vizualizarea Rapoartelor.................................................................................40 

Institutul Național de Statistică 

Page 5: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

Institutul Național de Statistică 

 

Page 6: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

1 Accesul la Aplicație În acest capitol este prezentată modalitatea de acces la aplicație și configurările necesare. 

În Acest Capitol 

1. Browserele recomandate pentru accesarea aplicației 2. Activarea ferestrelor pop‐up 3. Accesarea aplicației 

1.1 Introducere 

Prezentul  manual  se  adresează  reprezentanților  unităților  de observare  selectate  pentru  a  participa  la  anchetele  statistice efectuate de INS explicând funcționalitățile aplicației. 

În acest capitol sunt prezentate setările necesare pentru accesarea aplicației. 

1.2 Browsere  recomandate  pentru  utilizarea aplicației 

Browserele recomandate pentru accesarea aplicației sunt: 

Internet Explorer 9 sau mai nou 

Mozilla Firefox 3.0 sau mai nou 

Google Chrome 22 sau mai nou 

IMPORTANT! Internet Explorer 9 sau mai nou nu este compatibil cu Windows XP. Pentru acest sistem de operare folosiți Mozila Firefox sau Google Chrome 

1.3 Activarea ferestrelor pop‐up 

Aplicația eSOP necesită activarea ferestrelor pop‐up. În majoritatea cazurilor, browserele au implicit dezactivată opțiunea de a deschide ferestre  pop‐up.  Din  acest  motiv  în  paginile  de  mai  jos  vor  fi prezentate  modalitățile  de  activare  a  ferestrelor  pop‐up  în browserele recomandate pentru accesarea aplicației.� 

Atenție!:  în  prezentul  manual  sunt  prezentate  setările necesare  acceptării  deschiderii  ferestrelor  pop‐up  doar  de  către situl http://esop.insse.ro 

1.4 Activarea  ferestrelor  pop‐up  în  Internet Explorer 

Deschideți browserul Internet Explorer. După deschiderea acestuia desfășurați meniul Tools prin click pe iconița indicată de săgeată în figura 1.1. 

 Figura 1.1: Accesarea meniului Tools 

Din meniul desfășurat selectați opțiunea Internet Options,  indicată de săgeată în figura 1.2. 

Institutul Național de Statistică 

Page 7: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

 Figura 1.2: Selectarea opțiunii Internet Options 

Browserul va deschide fereastra Internet Options, în care va trebui să alegeți tabul Privacy, indicat de săgeată în figura 1.3. 

 Figura 1.3: Fereastra Internet Options 

Tabul Privacy conține setările pentru ferestrele pop‐up în secțiunea Pop‐up Blocker. Pentru a modifica comportamentul browserului în 

privința  ferestrelor  pop‐up,  apăsați  butonul  Settings  indicat  de săgeată în figura 1.4. 

 Figura 1.4: Setările ferestrelor pop‐up 

 

 

Institutul Național de Statistică 

Page 8: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

În fereastra deschisă trebuie să faceți următoarele acțiuni: 

• în  bara  de  adrese  completați  următoarea  adresă: https://esop.insse.ro, indicată de săgeata 1 din figura 1.5. 

• apăsați  butonul  Add,  indicat  de  săgeata  2  din  figura  1.5. Adresa introdusă va fi mutată în lista Allowed sites. 

• apăsați butonul Close, indicat de săgeata 3 din figura 1.5. 

 Figura 1.5: Setările necesare pentru acceptarea ferestrelor pop‐up 

Browserul dumneavoastră este acum setat să accepte deschiderea ferestrelor pop‐up de către aplicația eSOP. 

Institutul Național de Statistică 

Page 9: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

1.5 Activarea ferestrelor pop‐up în Mozilla Firefox 

Deschideți  browserul Mozilla  Firefox.  După  deschiderea  acestuia desfășurați  meniul  browserului  prin  click  pe  iconița  indicată  de săgeată în figura 1.6. 

 Figura 1.6: Accesarea meniului browserului Mozilla Firefox 

Din meniul desfășurat selectați butonul Options, indicat de săgeată în figura 1.7. 

 

 Figura 1.7: Selectarea butonului Options 

Browserul  va  deschide  fereastra  Options,  în  care  va  trebui  să alegeți tabul Content, indicat de săgeată în figura 1.8. 

 Figura 1.8: Fereastra Options 

Tabul Content  conține  setările pentru  ferestrele pop‐up. Pentru a modifica  comportamentul browserului  în privința  ferestrelor pop‐up, apăsați butonul Exceptions indicat de săgeată în figura 1.9. 

 

Institutul Național de Statistică 

Page 10: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

 Figura 1.9: Accesarea setărilor pentru ferestrele pop‐up 

În fereastra deschisă trebuie să faceți următarele acțiuni: 

în  bara  de  adrese  completați  următoarea  adresă: https://esop.insse.ro, indicată de săgeata 1 din figura 1.10. 

apăsați butonul Allow,  indicat de săgeata 2 din figura 1.10. Adresa introdusă va fi mutată în listă. 

apăsați butonul Close, indicat de săgeata 3 din figura 1.10. 

 Figura 1.10: Setările necesare pentru acceptarea ferestrelor pop‐up 

Browserul dumneavoastră este acum setat să accepte deschiderea ferestrelor pop‐up de către aplicația eSOP. 

Institutul Național de Statistică 

Page 11: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

1.6 Activarea ferestrelor pop‐up în Google Chrome 

Deschideți browserul Google  Chrome. După deschiderea  acestuia desfășurați  meniul  browserului  prin  click  pe  iconița  indicată  de săgeată în figura 1.11. 

 Figura 1.11: Accesarea meniului browserului Google Chrome 

Din meniul desfășurat selectați butonul Settings, indicat de săgeată în figura 1.12. 

   Figura 1.12: Selectarea butonului Settings 

Browserul  va  deschide  fereastra  Settings,  în  care  sunt  accesibile setările browserului.  În colțul din dreapta sus al  ferestrei Settings, în  caseta  indicată de  săgeata din  figura  1.13,  introduceți  cuvintul pop. 

 Figura 1.13: Fereastra Settings 

Automat va fi afișat butonul Content settings... (indicat de săgeată în  figura  1.14)  prin  intermediul  căruia  se  accesează  setările ferestrelor pop‐up. 

 Figura 1.14: Accesarea setărilor pentru ferestrele pop‐up 

Institutul Național de Statistică 

Page 12: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

La  apăsarea  butonulul  Content  settings...,  sunt  afișate  setările pentru  ferestrele  pop‐up.  Pentru  configurarea  browserului  să accepte ferestrele pop‐up de către aplicația eSOP, apăsați butonul Manage Exceptions indicat de săgeata din figura 1.15. 

 Figura 1.15: Accesarea setărilor ferestreleo pop‐up 

În fereastra deschisă trebuie să faceți următoarele acțiuni: 

în  bara  de  adrese  ‐  Hostname  patern  ‐    completați  următoarea adresă: https://esop.insse.ro, indicată de săgeata 1 din figura 1.16. 

apăsați butonul OK, indicat de săgeata 2 din figura 1.16. 

 Figura 1.16: Setările necesare pentru aaceptarea ferestrelor pop‐up 

Browserul dumneavoastră este acum setat să accepte deschiderea ferestrelor pop‐up de către aplicația eSOP. 

Institutul Național de Statistică 

Page 13: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

2 Crearea unui cont În acest capitol este prezentată modalitatea prin care obtineți acces la  aplicația  eSOP,  modul  prin  care  confirmați  participarea  la anchetele în care unitatea dumneavoastră a fost selectată de INS, și modul de resetare a parolei în cazul în care o uitați. 

În Acest Capitol 

1. Descrierea modului de desfășurare a unei anchete statistice 2. Primirea notificării de participare la o anchetă INS 3. Crearea unui cont de Administrator de Organizație 4. Confirmarea furnizării online a datelor la o anchetă INS 5. Resetarea parolei de acces la contul eSOP 

2.1 Descrierea  modului  de  desfășurare  a  unei anchete statistice 

Anchetele statistice desfășurate de  Institutul Național de Statistică reprezintă  acele  studii  statistice  ce  aduc  informații  de  natură descriptivă sau analitică privind societatea, economia, cultura, etc. 

În funcție de metodologia fiecărei anchete, acestea se desfășoara la anumite intervale de timp, definind astfel periodicitatea anchetei. 

În funcție de periodicitatea anchetelor, acestea se clasifică în: 

• Anuale  ‐  anchete  statistice  ce  au  o  singură  perioadă  de colectare; 

• Semestriale  ‐  anchete  statistice  ce  au  două  perioade  de colectare, una pentru fiecare semestru; 

• Trimestriale  ‐  anchete  statistice  ce  au  4  perioade  de colectare, una pentru fiecare trimestru; 

• Lunare  ‐ anchete statistice ce au 12 perioade de colectare, una pentru fiecare lună. 

Pentru  îmbunătățirea  colectării  datelor  statistice  și  a  caltății acestora, Institutul Național de Statistică a realizat aplicația eSOP ‐ Portal web pentru preluarea online a datelor statistice, prin care unitățile  selectate  să  participe  la  anchetele  desfășurate  să  poată furniza datele cerute. 

La  publicarea  în  aplicația  eSOP  a  unei  anchete  unitățile  de observare selectate vor fi notificate printr‐un email ‐ în cazul în care acestea au declarată o adresă de email.  

Pentru  anchetele  cu mai multe  perioade  de  colectare  într‐un  an (anchete  semestriale,  trimestriale  sau  lunare),  aplicația  eSOP  va trimite  unităților  de  observare  selectate  pentru  a  participa  la ancheta  respectivă  un  email  de  notificare  la  începutul  fiecărei perioade de colectare. 

Fiecare perioadă de colectare are alocat un interval de timp în care unitatea de observare poate completa datele statistice  în aplicația eSOP.  În cadrul acestei perioade aplicația eSOP va transmite două notificări  de  avertizare  cu  privire  la  incheierea  perioadei  de colectare în care unitățile de observare pot furniza online datele.  

Institutul Național de Statistică 

Page 14: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

După  această  perioadă,  în  cazul  în  care  nu  ați  furnizat  datele statistice, personalul  INS va  lua  legătura cu dumneavoastră pentru a transmite datele solicitate. 

În secțiunea următoare este descris emailul de notificare transmis la  publicarea  unei  anchete,  sau  la  începutul  unei  perioade  de colectare. 

2.2 Primirea notificării de participare  la o  anchetă INS 

În  activitatea  de  culegere  a  datelor  desfășurată    de  Institutul Național  de  Statistică,  conform  metodologiilor  de  desfășurare  a anchetelor  statistice  unitatea  dumneavoastră  a  fost  selectată  să participe la una sau mai multe anchete statistice. 

La momentul  publicării  în  aplicația  eSOP  a  unei  anchete,  tuturor unităților  din  eșantionul  anchetei  respective  le  este  transmisă  o notificare  de  participare  la  anchetă  ‐  un  exemplu  este  ilustrat  în figura 2.1.  

În emailul de notificare unitatea de observare este identificată prin denumirea  ei  și  codul  CUI.  De  asemnea  este  precizată  ancheta statistică pentru care unitatea a fost selectată să participe. 

 Figura 2.1 Email de notificare pentru participarea la o ancheta INS 

În cazul în care unitatea dumneavoastră nu are un cont în aplicația eSOP,  emailul  de  notificare  conține  link‐ul  ce  trebuie  accesat pentru crearea contului și cheia de activare ‐ aceste informații sunt indicate  în  figura  2.2  ‐  săgeata  1  indică  linkul  ce  trebuie  accesat pentru  crearea    contului,  iar  săgeata  2  indică  cheia  de  activare necesară la crearea contului. 

Institutul Național de Statistică 

Page 15: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

 Figura 2.2: Email de notificare pentru participarea la o anchetă INS 

În  cazul  în  care  unitatea  dumneavoastră  are  deja  un  cont  de Administrator de organizație, sectiunea din figura 2.2 va lipsi.  

Pentru  a  confirma  participarea  și  completarea  online  a chestionarelor  anchetei  la  care  ați  fost  selectat  să  participați trebuie  să accesați  linkul  inclus  în emailul de notificare  indicat de săgeata 1 în figura 2.3. 

 Figura  2.3:  Linkul  pentru  confirmarea  completării  online  a  formularelor  anchetei  si informații cu privire la browserele folosite 

De  asemenea  sunt  specificate  data  până  la  care  puteți  confirma completarea  online  și  perioada  în  care  aveți  posibilitatea  de  a furniza datele online. 

În figura  2.3, indicat de săgeata 2 este linkul către aplicația eSOP. 

O  anchetă  statistică poate  avea mai multe perioade de  colectare (vezi  Glosarul  pentru  mai  multe  informații).  Confirmarea 

completării  la  una  din  perioadele  de  colectare  va  duce  la confirmarea automată pentru perioadele de colectare următoare. 

2.3 Crearea  unui  cont  de  Administrator  de organizație 

Pentru crearea unui cont de Administrator de organizație accesați linkul  indicat de săgeata 1 din figura 2.2 sau  introduceți  în bara de adresă  a  browserului  adresa:  https://esop.insse.ro/esop‐web/register.do 

Aplicația  va  afișa  formularul  de  înregistrare  a  unui  cont  de Administrator  de  organizație,  ilustrat  în  figura  2.4,  și  conține următoarele câmpuri pe care trebuie să le completați: 

• Nume: numele dumneavoastră; • Prenumele: prenumele dumneavoastră; • Cheia de activare: este cheia transmisă prin email (indicată 

de  săgeata  2  din  figura  2.2)  prin  care  unitatea dumneavoastră este identificată în eSOP; 

• E‐mail:  casuța  de  email,  necesară  în  cazul  în  care  doriți resetarea parolei; 

• Telefon: numărul dumneavoastră de telefon; • Numele  de  utilizator:  numele  de  utilizator  folosit  la 

autentificarea în aplicația eSOP (ex. poate fi numele unitatii, codul CUI al unității dumeavoastră, sau adresa de email ) 

Institutul Național de Statistică 

Page 16: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

• Parola:  parola  folosită  pentru  autentificare  în  aplicația eSOP. Aceasta  trebuie  să  conțină minim 8  caractere  și  cel puțin o cifră. 

• Confirmare parola: verificarea parolei pentru a evita cazul în care aceasta a fost tastată greșit; 

• Cod  de  verificare:  folosit  pentru  a  certifica  faptul  că înregistrarea este realizată de o persoană (si nu un program robot). 

 Figura 2.4: Formularul pentru crearea contului de Administrator de organizație 

Institutul Național de Statistică 

Page 17: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

După  completarea  tuturor  câmpurilor,  pentru  a  valida corectitudinea  acestora  va  trebui  să  apăsați  butonul  CREARE UTILIZATOR.  

În cazul în care sunt câmpuri necompletate sau acestea conțin date incorecte  (ex:  în  aplicație  există  deja  un  cont  cu  numele  de utilizator  introdus,  adresa  de  email  nu  respectă  formatul  corect, cheia de activare nu este corectă etc.) aplicația va semnala aceste probleme.  

Dacă  toate câmpurile conțin  informații valide, contul va  fi creat  și aplicația va afișa mesajul de succes.  

Din  acest moment,  folosind numele de utilizator  și parola  aleasă, puteți  să  vă  autentificați  în  aplicația  eSOP  și  sa  aveți  acces  la chestionarele  anchetelor  în  care  unitatea  reprezentată  de dumneavoastră a fost selectată să participe. 

2.4 Confirmarea  furnizării  online  a  datelor  la  o anchetă INS 

Pentru a confirma  furnizarea online a datelor  la o anchetă  în care unitatea  reprezentată  de  dumneavoastră  a  fost  selectată  să participe,  trebuie  să accesați  link‐ului  indicat de  săgeata 1 din  fig. 2.3. (în mailul primit de la [email protected]). 

In  cazul  în  care  nu  confirmați  completarea  on‐line,  în  ecranul  de introducere  date  este  specificat  mesajul  “Completarea chestionarului s‐a dorit a se face off‐line”. 

Puteți să confirmați furnizarea online a datelor chiar dacă nu aveți un  cont,  urmând  ca  după  crearea  contului  să  aveți  acces  la completarea  online  a  chestionarelor  pentru  care  ați  confirmat furnizarea online a datelor. 

2.5 Resetarea parolei de acces la contul eSOP 

Pentru  recuperarea  parolei  de  acces,  din  pagina  de  autentificare accesați link‐ul Resetare parolă. 

Aplicația va afisa pagina de resetare a parolei ‐ ilustrată în figura 2.5 ‐  în care trebuie să introduceți adresa de email declarată la crearea contului. 

 Figura 2.5: Pagina de resetare a parolei 

Aplicația  va  verifica  adresa  de  email  introdusă,  și  dacă  aceasta există, parola  contului  asociat  acesteia  va  fi  resetată  și  transmisă prin email. 

Institutul Național de Statistică 

Page 18: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

În  cazul  în  care  parola  introdusă  nu  este  asociată  niciunui  cont, aplicația vă va informa ca nu există adresa de email introdusă și nu este asociată niciunui cont. 

În  cazul  în  care  există  mai  multe  conturi  asociate  unei  singure adrese de email, aplicația vă va anunța acest  lucru  ‐ așa cum este ilustrat  în  figura  2.6.  În  acest  caz  vă  rugăm  să  contactați departamentul Suport, la adresa de email [email protected] pentru a vă reseta parola. 

 Figura 2.6: Pagina de resetare a parolei ‐ mai multe conturi sunt atașat aceleiași adresă de email 

Institutul Național de Statistică 

Page 19: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

3 Funcționalitățile  aplicației  –  Administrator de Organizație 

În  acest  capitol  sunt  prezentate  funcționalitățile  aplicației  eSOP destinate Administratorului de organizație. 

În Acest Capitol 

1. Administrarea propriului profil 2. Administrarea casuței de mesaje 3. Administrarea conturilor utilizatorilor cu rol de Respondent 4. Administrarea  datelor  de  identificare  ale  unității 

dumneavoastră 5. Completarea chestionarelor 6. Vizualizarea rapoartelor 

3.1 Administrarea propriului profil 

După autentificarea cu succes  în aplicație, aceasta afișează pagina principală,  pagină  ce  este  punctul  de  plecare  pentru  accesarea funcționalităților disponibile Administratorului de Organizație. 

IMPORTANT!  Poate  fi  definit  un  singur  utilizator  cu  rol  de Administrator  de  organizație  pentru  o  unitate  ce  participă  la anchetele INS (vezi Capitolul 2, secțiunea 3) 

Din  pagina  principală  prin  accesarea  link‐ului  cu  numele dumneavoastră  ‐  indicat  în  figura  3.1  ‐  este  afișată  pagina  de administrare a profilului dumneavoastră. 

 Figura 3.1: Administrarea propriului profil 

În această pagină ‐ ilustrată in figura 3.2 ‐ puteți edita următoarele informații 

• Nume • Prenume • Email • Telefon • Localitate • Parola 

După  realizarea  modificărilor  dorite,  pentru  salvarea  acestora trebuie  să  completați  parola  existentă  și  să  apăsați  butonul Modifică Profil. 

Institutul Național de Statistică 

Page 20: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

 Figura 3.2: Pagina de editare a profilului 

Pentru a părăsi aplicația accesați  link‐ul Log out  indicat de săgeata din figura 3.3. 

 Figura 3.3: Părăsirea aplicației 

3.2 Administrarea casuței de mesaje 

Aplicația eSOP pune la dispoziția utilizatorilor o casuță de mesaje în care  se  transmit  informații  cu  privire  la  fazele  anchetelor  în  care unitatea dumneavoastră a fost selectată să participe. 

În  pagina  principală,  sub  numele  dumneavoastră,  asa  cum  este indicat  de  săgeata  din  figura  3.4  ‐  este  linkul  către  casuța  de mesaje. De  asemenea  este  indicat  și  numărul  de mesaje  necitite conținute de aceasta. 

   Figura 3.4: Căsuța de mesaje 

La  accesarea  link‐ului,  va  fi  deschisă  pagina  de  administrare  a căsuței de mesaje ‐ ilustrată în figura 3.5. Funcționalitățile acesteia sunt: 

• Citire mesaj • Ștergere mesaj/mesaje 

Institutul Național de Statistică 

Page 21: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

 Figura 3.5: Lista mesajelor din căsuța de mesaje 

În această pagina sunt  listate mesajele primite  ‐  ilustrate  în  figura 3.5. 

IMPORTANT! Întotdeauna cel mai recent mesaj fiind listat primul. 

Mesajele  al  căror  titlu  este  scris  cu  caractere  aldine  (bold)  sunt mesajele  necitite,  cele  cu  titlul  scris  cu  caratere  normale  fiind mesajele citite. 

Din  lista de mesaje puteți accesa mesajul  ‐ prin click pe acesta, fie puteți  să  ștergeți  unul  sau  mai  multe  mesaje  ‐  prin  selectarea acestora si apăsarea butonului Șterge Mesaje. 

Pentru  a  șterge  toate mesajele  apăsați  butonul  Selectează  Tot  și apoi apăsați butonul Șterge Mesaje. 

Pentru  a  citi  un  mesaj,  este  suficient  să  faceți  click  pe  titlul mesajului.  

Aplicația va afișa  într‐o pagină nouă  textul mesajului  ‐  ilustrată  în figura 3.6. Din acestă pagina puteți  șterge mesajul  ‐ prin apăsarea butonului Șterge Mesaj  ‐  fie puteți reveni  la  lista de mesaje  ‐ prin apăsarea butonului Revenire. 

 Figura 3.6: Afișarea mesajului 

3.3 Administrarea conturilor utilizatorilor cu rol de Respondent 

Administrarea  conturilor  utilizatorilor  cu  rol  de  Respondent  este accesibilă  în  meniul  Administrare  >  Administrare  Utilizatori, ilustrat în figura 3.7 

 Figura 3.7: Meniu Administrare Utilizatori 

 

Funcționalitățile accesibile din acest meniu sunt: 

Institutul Național de Statistică 

Page 22: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

• Dezactivare Utilizatori; • Creare Respondent; • Modifică Subordonați. 

3.3.1 Crearea unui cont de Respondent 

Daca  doriți  ca  pentru  anumite  anchete,  în  care  unitatea dumneavoastră  a  fost  selectată  să  participe,  o  altă  persoana  să completeze  chestionarele,  primul  pas  este  ca  dumneavoastră,  în calitate de Administrator de organizație,  să  creați un  cont pentru persoana respectivă, cu rol de respondent.  

IMPORTANT!  O  unitate  poate  avea  oricâte  conturi  cu  rol  de respondent. 

Pentru a crea un cont de respondent, accesați meniul Administrare > Administrare Utilizatori > Creare Respondent. 

Aplicația va afișa pagina de  creare a unui  respondent,  ilustrată  în figura 3.8. 

 Figura 3.8: Crearea unui cont de respondent 

În  pagina  de  creare  a  unui  cont  de  respondent  trebuie  să completați următoarele informații: 

• Nume  și  prenume  ‐  numele  și  prenumele  personei  ce  va avea rol de respondent în unitatea dumneavoastră; 

• Email ‐ adresa de email a persoanei respective; • Telefon ‐ numărul de telefon al persoanei respective; • Utilizator  ‐  numele  de  utilizator  folosit  pentru  accesarea 

aplicației eSOP (ex. adresa de email a persoanei respective); 

• Parola ‐ parola de acces la aplicația eSOP. • Confirmarea parolei ‐ câmpul de verificare al parolei pentru 

evitarea greselilor. 

Institutul Național de Statistică 

Page 23: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

În  cazul  în  care  una  sau  mai  multe  informații  completate  în câmpurile  pentru  crearea  unui  nou  cont  de  respondent  sunt greșite, aplicația va semnala acest lucru pentru a‐l corecta. 

Pentru  ca  utilizatorul  din  cadrul  unității  dumneavoastră  să  poată accesa  aplicația  va  trebui  să  primească  de  la  dumneavoastră numele de utilizator și parola stabilită de dumneavoastră. 

3.3.2 Modificarea unui cont de Respondent 

Dacă  doriți  să  modificați  informațiile  unui  cont  de  respondent asociat  unității  dumneavoastră  accesați  meniul  Administrare  > Administrare Utilizatori > Modifică Subordonați. 

Aplicația  va  afișa  pagina  de  căutare  a  utilizatorilor  cu  rol  de respondent din  cadrul unității dumneavoastră  ‐  ilustrată  în  figura 3.9.  Restrângerea  rezultatelor  căutării  se  face  prin  completarea câmpurilor Prenume și Nume. În cazul în care nu completați aceste câmpuri,  rezultatele  căutării  vor  conține  toate  conturile utilizatorilor cu rol de respondent din unitatea dumneavoastră. 

 Figura 3.9: Căutare cont respondent 

Pentru modificarea  contului  unui  utilizator,  din  lista  utilizatorilor rezultată  în  urma  căutării  selectați  contul  dorit  prin  apăsarea  pe iconița  creion  din  coloana  Acțiuni  a  contului  dorit  indicată  de săgeată în figura 3.10 

 Figura 3.10: Lista utilizatorilor cu cont de respondent 

Aplicația va deschide pagina de editare a informațiilor utilizatorului selectat. Acestea sunt: 

• Nume și prenume ‐ numele și prenumele utilizatorului; • Email ‐ adresa de email a utilizatorului; • Telefon ‐ numărul de telefon al utilizatorului. 

Pagina  de  modificare  a  informațiilor  unui  utilizator  cu  rol  de respondent este ilustrată în figura 3.11. 

Institutul Național de Statistică 

Page 24: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

 Figura 3.11: Modificarea informațiilor unui utilizator u rol de respondent 

Salvarea  informațiilor se va  face prin apăsarea butonului Modifica Profil. 

Dacă  doriți  să    renunțați  la  modificările  facute,  apăsați  butonul Revenire. 

3.3.3 Dezactivarea unui utilizator cu rol de respondent 

Atunci  când  o  persoană  din  cadrul  unității  dumneavoastră părăsește  unitatea  este  recomandat  să  îi  revocați  dreptul  de  a accesa  aplicația  eSOP  cu  contul  asociat  unității  dumneavoastră. Pentru acest  lucru este suficient să dezactivați contul utilizatorului respectiv. Același  lucru puteti să‐l faceți și  în cazul  în care doriți să revocați dreptul de  a  accesa  aplicația  eSOP pentru  alte persoane din cadrul unitații dumneavoastră. 

Pentru  acest  lucru  accesați meniul  Administrare  >  Administrare Utilizatori > Dezactivează Utilizatori. 

Aplicația  va  afișa  pagina  de  căutare  a  utilizatorilor  cu  rol  de respondent din  cadrul unității dumneavoastră  ‐  ilustrată  în  figura 3.12.  Restrângerea  rezultatelor  căutării  se  face  prin  completarea câmpurilor Prenume și Nume. În cazul în care nu completați aceste câmpuri,  rezultatele  căutării  vor  conține  toate  conturile utilizatorilor cu rol de respondent din unitatea dumneavoastră. 

 Figura 3.12: Căutare utilizator 

Pentru  a  dezactiva  unul  sau mai multe  conturi,  trebuie  sa  bifați contul  sau  conturile pe  care  le doriți dezactivate    ‐  așa  cum este prezentat  în  figura  3.13  și  să  apăsați  butonul  Dezactivează Utilizatori. 

Institutul Național de Statistică 

Page 25: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

 Figura 3.13: Dezactivarea unui utilizator cu cont de respondent 

După dezactivarea  contului, utilizatorul  sau utilizatorii nu  vor mai avea acces în aplicația eSOP. 

3.4 Administrarea contului organizației 

3.4.1 Administrarea informațiilor unității 

Institutul  Național  de  Statistică  obține  datele  despre  unitățile incluse  în eșantioanele anchetelor de  la alte autorități ale statului român (ex. Registrul Comerțului, Agenția Națională de Administrare Fiscală,  etc.).  Este  posibil  ca  modificări  ale  datelor  unității dumneavoastră să nu fie transmise  în timp util către  INS, astfel că unele  informații  nu  mai  sunt  de  actualitate.  Pentru  corectarea acestor  neconcordanțe  puteți  accesa  meniul  Administrare  > Administrare Cont Organizație > Editare  Informații Companie așa cum este ilustrat în figura 3.14. 

 Figura 3.14: Meniu Administrare Cont Organizație 

Aplicația  va  deschide  pagina  de  editare  a  datelor  unității dumneavoastră  formată  din  două  parți  ‐  partea  stângă  conține datele  unității  de  la  precedenta  modificare,  iar  partea  dreaptă conține  datele  editabile  ale  unității  dumneavoastră  ‐  ilustrată  în figura 3.15. 

 Figura 3.15: Editarea datelor unității dumneavoastră 

Institutul Național de Statistică 

Page 26: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

Singurul câmp ne‐editabil este Codul Unic de Identificare. 

După modificarea  informațiilor  corespunzătoare,  salvarea  se  face prin apăsarea butonului Salvează.  

De asemenea din această pagină puteți accesa pagina de vizualizare a  istoriei  modificărilor  informațiilor  unității  dumneavoastră  ‐ ilustrată în figura 3.16 ‐ apăsând butonul Vizualizare Modificări. 

 Figura 3.16: Istoric modificări date unitate 

Tot  din  pagina  de  editare  a  datelor  unității  dumneavoastră  aveți posibilitatea să confirmați completarea online a  formularelor unei anchete, sau să revocați completarea online a datelor prin apăsarea butoanelor  Confirmare  Completare,  respectiv  Revocare Confirmare Completare. 

La  apăsarea  acestor  butoane  va  trebui  sa  confirmați  salvarea datelor din pagina de editare a datelor unității, altfel operația de confirmare/revocare nu continuă.  

După  confirmarea  salvării  datelor,  vă  este  prezentată  lista  de anchete  la  care  unitatea  dumneavoastră  participă,  se  găsesc  în perioada  de  completare  destinată  unităților  și  la  care 

dumneavoastră  nu  ați  confirmat  completarea  online  a  datelor (pentru  confirmare),  respectiv  ați  confirmat  completarea online  a datelor  (pentru  revocarea  confirmării)  ‐  în  figura  3.17  este prezentată pagina de confirmare a completării online a datelor. 

 Figura 3.17: Confirmare completare online a datelor 

Pentru  a  confirma,  respectiv  a  revoca  confirmarea  trebuie  să accesați iconița creion din coloana Acțiuni pentru ancheta dorită. 

3.4.2 Delegarea completării unui chestionar 

Atunci  când datele necesare unui  chestionar pot  fi  furnizate de o altă  persoană  din  unitatea  dumneavoastră  (ex.  contabilul  poate furniza  datele  financiare  necesare)  puteți  delega  completarea chestionarului  respectiv  către  persoana  potrivită  (aceasta  trebuie să  aibă  un  cont  cu  rol  de  respondent  în  cadrul  unității dumneavoastră). 

Pentru  acest  lucru  trebuie  să  accesați  meniul  Administrare  > Administrare Cont Organizație > Delegare Completare Chestionar. 

Institutul Național de Statistică 

Page 27: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

Aplicația va deschide pagina în care sunt listate toate chestionarele anchetelor  la  care unitatea dumneavoastră participă  ‐  ilustrată  în figura 3.18. 

 Figura 3.18: Lista chestionarelor 

Pentru  a  delega  completarea  unui  chestionar  trebuie  să  accesați link‐ul Deleagă  responsabilitate de  completare. Aplicația  va  afișa lista  utilizatorilor  cu  rol  de  respondent  din  cadrul  unității dumneavoastră ‐ ilustrată în figura 3.19 

 Figura 3.19: Lista utilizatorilor 

Din  lista  utilizatorilor,  prin  accesarea  iconiței  creion  (indicată  de săgeată  în  figura  3.19)  delegați  completarea  chestionarului  către utilizatorul selectat. 

3.5 Completarea chestionarelor 

Pentru  a  completa  chestionarele  anchetelor  la  care  unitatea dumneavoastră participă accesați meniul Gestionare Chestionare > Completare Chestionare ‐ ilustrat în figura 3.20. 

 Figura 3.20: Meniu Completare Chestionare 

Aplicația  va  afișa  lista  chestionarelor  aflate  în  perioada  de colectare,  așa  cum  este  ilustrat  în  figura  3.21,  cele  pentru  care furnizarea online a datelor a fost confirmată având active acțiunile Completează  și  Descărcare  XLS  şi  cele  la  care  nu  ați  confirmat furnizarea  online  a  datelor  acțiunea  disponibilă  Completarea  s‐a dorit a se face offline, care permite doar vizualizarea   formularului (nu se pot edita datele). 

Pentru  a  deschide  chestionarul  pentru  care  nu  ați  confirmat completarea accesați link‐ul disponibil Completarea chestionarului s‐a dorit a se face offline în coloana Acțiuni. 

Pentru  a  completa  datele  într‐un  chestionar  pentru  care  ați confirmat  completarea  online,  accesați  link‐ul  Completează  din coloana Acțiuni. 

Institutul Național de Statistică 

Page 28: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

De asemenea puteți descărca  în format MS Excel (sau similar  ‐ ex. Open Office Spreadsheet), fișier pe care nu  îl puteți modifica, fiind blocat la editare.  

 Figura 3.21: Lista chestionarelor completabile 

La accesarea link‐ului Completează aplicația va deschide formularul selectat. 

Acesta poate fi compus din mai multe pagini, fiecare pagina având una sau mai multe întrebări pe pagina. 

Navigarea  între paginile  chestionarului  se  face prin meniul pus  la dispoziție  atât  în  partea  de  sus  a  paginii  cât  și  în  partea  de  jos. Puteți  naviga  dintr‐o  pagină  în  alta  folosind  butoanele  Pagina Următoare  ‐ Pagina Precedentă    (indicate de săgeata 1 din  figura 3.22)  fie  prin  salt  direct  la  pagina  dorită  prin  click  pe  butonul reprezentând numărul paginii din formular (indicat de săgeata 2 din figura 3.22) 

 Figura 3.22: Meniul de navigare în paginile chestionarului 

Pagina  curentă  are  indexul  ei mărit  (în  exemplul  din  figura  3.22, pagina 1 este pagina curentă). 

De asemenea, în meniul de navigare mai sunt disponibile 2 butoane ‐ Salvare Intermediară și  Revenire. 

Butonul Salvare Intermediară este utilizat la salvarea datelor atunci când doriți să parăsiți chestionarul (sau aplicația) și nu ați terminat de  completat  tot  chestionarul.  Astfel,  la  deschiderea  ulterioară  a chestionarului, datele introduse în precedenta vizită sunt salvate în chestionar. 

Butonul Revenire este  folosit pentru parăsirea chestionarului  fără salvarea  datelor  introduse,  sau  în  cazul  în  care modificați  datele formularului  ,  fără  salvarea  modificărilor  făcute. Sub  meniul  de  navigare  este  prezentat  în  toate  paginile  titlul anchetei și al chestionarului pe care îl completați. 

Sub această secțiune se găsește secțiunea de  identificare a unității dumneavoastră,  secțiune  ce  prezintă  informații  despre  unitatea dumneavoastră,  si  care  poate  fi minimizată  sau maximizată  prin apăsarea butonului indicat de săgeata din figura 3.23. 

Institutul Național de Statistică 

Page 29: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

 Figura 3.23: Datele de identificare ale unității 

Sub această secțiune sunt afișate informații în legătură cu modul de completare a datelor. 

Sub această secțiune sunt afișate  întrebările din chestionar pentru care dumneavoastră trebuie să furnizați răspunsuri. 

Tipurile de intrebări, clasificate după tipul de răspuns, din anchetele INS sunt: 

• De tip text • De  tip  numeric  ‐  acest  tip  de  răspuns  acceptă  valori 

numerice  intre  anumite  limite  și  cu  un  anumit  număr  de zecimale; 

• De  tip  timp  ‐ acceptă valori de  tip  timp exprimat  în ore  și minute de forma hh:mm (ex: 3:15); 

• De  tip  interval  de  timp  ‐  acceptă  valori  de  tip  interval  de timp exprimat în ore și minute de forma hh:mm (ex. 32:28); 

• De  tip dată  ‐ acceptă valori de  tip data de  forma zz.ll.aaaa (ex. 12.05.2012); 

• De tip lista de valori ‐ acceptă valori dintr‐o listă predefinită; 

• De tip listă de valori cu raspuns multiplu ‐ acceptă mai multe variante de răspuns (puteți bifa una sau mai multe variante de răspuns); 

• De tip listă de valori cu răspuns unic ‐ acceptă doar o singură variantă de răspuns; 

• De tip tabel de valori ‐ răspunsul este sub forma de tabel (cu structura fixă, cu coloane dinamice, rinduri dinamice sau cu coloane și rânduri dinamice). Celulele tabelului pot accepta răspunsuri din tipurile definite mai sus. 

În  figura 3.24 este prezentată o  întrebare de  tip  tabel  cu  rânduri dinamice. 

 Figura 3.24: Întrebare de tip tabel cu rânduri dinamice 

Institutul Național de Statistică 

Page 30: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

Întrebarea de  tip  tabel  cu  rânduri  și/sau  coloane dinamice  are  în partea de  sus meniul de gestionare a  rândurilor  și/sau coloanelor dinamice, asa cum este indicat de săgeata 1 din figura 3.24 

Pentru  a  adăuga  un  rând  sau  o  coloană  apăsați  butonul  Adaugă Rând, respectiv Adaugă Coloană. 

Pentru a șterge unul sau mai multe rânduri selectați‐le prin bifarea căsuței corespunzătoare și apoi apăsați butonul Ștergere Rând. 

Butonul Ștergere Coloană elimină ultima coloană din listă. 

În partea de  jos a tabelului,  indicat de săgeata 2 din figura 3.24 se găsește  meniul  de  paginare  al  tabelului  și  numărul  de  întrebări cuprinse  într‐o pagina de  tabel  (în  figura 3.24  sunt 15  rânduri pe pagină). 

Pentru  validarea  corectitudinii datelor  fiecare  tip de  răspuns este validat  pentru  a  nu  permite  întroducerea  de  valori  din  afara intervalului definit sau de alt tip decât cel definit. Spre exemplu  în figura  3.25  este  prezentat mesajul  de  eroare  la  introducerea  de valori de tip text pentru un răspuns de tip numeric. 

!ATENȚIE!:  Până  la  corectarea  erorii  semnalate  nu  este  posibilă salvarea datelor sau trecerea într‐o altă pagină. 

 Figura 3.25: Răspuns incorect ‐ valoare de tip text într‐un câmp de tip numeric 

De  asemenea,  pentru  asigurarea  de  date  corecte,  sunt  definite reguli  de  validare  între  valorile  răspunsurilor  furnizate.  Aceste reguli sunt executate la navigarea între paginile chestionarului și de asemenea  la  salvarea  finală.  Încălcarea  acestor  reguli  de  validare este  anunțată  de  un mesaj  de  eroare  afișat  în  partea  de  sus  a paginii chestionarului și conține un link către pagina de vizualizare a erorilor  identificate.  În  figura 3.26 este  ilustrat mesajul de eroare, iar în figura 3.27 este prezentată lista erorilor identificate. 

 Figura  3.26:  Mesajul  de  eroare  prin  care  sunt  semnalate  identificarea  erorilor identificate 

 

Institutul Național de Statistică 

Page 31: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

 Figura 3.27: Lista erorilor identificate 

Erorile sunt clasificate în două categorii: 

• Erori  ‐  erori  ce  trebuiesc  corectate  pentru  a  valida chestionarul.  Acestea  sunt marcate  printr‐un  cerc  roșu  în lista de reguli de validare încălcate; 

• Atentionări  ‐  formulele  de  validare  au  identificat  valori  ce pot  fi  considerate  exagerate,  si  de  aceea  vă  sunt  supuse atenției. Aceste valori pot fi corecte în situații excepționale. Prezența  acestui  tip  de  erori  nu  invalidează  chestionarul. 

Acestea  sunt marcate  printr‐un  triunghi  galben  în  lista  de reguli  de  validare  încălcate  ‐  asa  cum  este  prezentat  în figura 3.28. 

 Figura 3.28: Lista erorilor identificate 

!ATENȚIE!:  Pentru  a  valida  datele  dintr‐un  chestionar  trebuie  ca acesta  să  fie  salvat  și  regulile  de  validare  executate  pentru  tot chestionarul. Acest  lucru  se  face  prin  apăsarea  butonului  Salvare aflat în ultima pagină a chestionarului. 

 

 

 

Institutul Național de Statistică 

Page 32: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

3.6 Vizualizarea Rapoartelor 

Pentru a vă ajuta să furnizați date corecte  la anchetele  INS  la care unitatea  dumneavoastră  participă,  aplicația  eSOP  vă  pune  la dispoziție 3 rapoarte, accesibile din meniul Rapoarte. 

Aceste rapoarte sunt: 

1. Raport de participare  la anchetele  INS  în care  sunt  listate anchetele în care unitatea dumneavoastră participă. Pentru fiecare anchetă aveți prezentată data de  început și data de sfârșit  a  perioadei  de  colectare  și  numele  statisticianului care coordonează ancheta respectivă ‐ asa cum este ilustrat în exemplul din figura 3.29. 

 Figura 3.29: Raport de participare la anchetele INS 

 

 

2. Glosar  de  corelații  (sau  reguli  de  validare)  în  care  este prezentată lista corelațiilor dintr‐o anchetă. După selectarea anchetei pentru care doriți să vizualizați glosarul corelațiilor ‐  în  figura  3.30  fiind  ilustrată  lista  de  anchete  la  care unitatea  dumneavoastră  participă  ‐  dumneavoastră  puteți filtra lista pe chestionar (util pentru cazul anchetelor cu mai multe  chestionare),  pe  capitol  și  pe  tip  de  corelație (atentionare  sau  eroare)  ‐  așa  cum  este  ilustrat  în  figura 3.31. 

 Figura  3.30:  Glosar  de  corelații  ‐  Lista  anchetelor  la  care  participă  unitatea dumneavoastră 

Institutul Național de Statistică 

Page 33: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

 Figura 3.31: Glosar de corelații 

3. Raport de control al chestionarelor în care sunt prezentate lista  chestionarelor  și  starea  lor  în  funcție  de  rezultatul validării  datelor  furnizate.  Din  lista  anchetelor  la  care unitatea dumneavoastra participă ‐  ilustrată  în figura 3.32 ‐ dumneavoastră  veți  alege  ancheta  pentru  care  doriți  să vizualizați  rezultatul  validării  datelor  furnizate  ‐  așa  cum este ilustrat în figura 3.33 

 Figura  3.32:  Raportul  de  control  al  chestionarelor  ‐  lista  anchetelor  la  care  unitatea dumneavoastră participă 

 Figura 3.33: Raportul de control al chestionarelor anchetei selectate 

Institutul Național de Statistică 

Page 34: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

4 Funcționalitățile aplicației – Respondent În  acest  capitol  sunt  prezentate  funcționalitățile  aplicației  eSOP destinate Respondentului. 

În Acest Capitol 

1. Administrarea propriului profil 2. Administrarea casuței de mesaje 3. Completarea chestionarelor 4. Vizualizarea rapoartelor 

4.1 Administrarea propriului profil 

După autentificarea cu succes  în aplicație, aceasta afișează pagina principală,  pagină  ce  este  punctul  de  plecare  pentru  accesarea funcționalităților disponibile Respondentului. 

Din  pagina  principală  prin  accesarea  link‐ului  cu  numele dumneavoastă  ‐  indicat  în  figura  4.1  ‐  este  accesată  pagina  de administrare a profilului dumneavoastră. 

 Figura 4.1: Administrarea propriului profil 

În această pagină ‐ ilustrată in figura 4.2 ‐ puteți edita următoarele informații: 

• Nume • Prenume • Email • Telefon • Localitate • Parola 

După  realizarea  modificărilor  dorite,  pentru  salvarea  acestora trebuie  să  completați  parola  existentă  și  să  apăsați  butonul Modifică Profil. 

 Figura 4.2: Pagina de editare a profilului 

Institutul Național de Statistică 

Page 35: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

Pentru a părăsi aplicația accesați  link‐ul Log out  indicat de săgeata din figura 4.3. 

 Figura 4.3: Părăsirea aplicației 

4.2 Administrarea casuței de mesaje 

Aplicația eSOP pune la dispoziția utilizatorilor o casuță de mesaje în care  se  transmit  informații  cu  privire  la  fazele  anchetelor  în  care unitatea dumneavoastră a fost selectată să participe. 

În  pagina  principală,  sub  numele  dumneavoastră,  asa  cum  este indicat  de  săgeata  din  figura  4.4  ‐  este  link‐ul  către  casuța  de mesaje. De  asemenea  este  indicat  și  numărul  de mesaje  necitite conținute de aceasta. 

 Figura 4.4: Căsuța de mesaje 

La  accesarea  link‐ului,  va  fi  deschisă  pagina  de  administrare  a căsuței de mesaje ‐ ilustrată în figura 4.5. Funcționalitățile acesteia sunt: 

• Citire mesaj 

• Ștergere mesaj/mesaje 

În această pagina sunt  listate mesajele primite  ‐  ilustrate  în  figura 4.5.  

IMPORTANT! Întotdeauna cel mai recent mesaj fiind listat primul. 

Mesajele  al  căror  titlu  este  scris  cu  caractere  aldine  (bold)  sunt mesajele  necitite,  cele  cu  titlul  scris  cu  caratere  normale  fiind mesajele citite. 

Din  lista de mesaje puteți accesa mesajul  ‐ prin click pe acesta, fie puteți  să  ștergeți  unul  sau  mai  multe  mesaje  ‐  prin  selectarea acestora si apăsarea butonului Șterge Mesaje. 

Pentru  a  șterge  toate mesajele  apăsați  butonul  Selectează  Tot  și apoi apăsați butonul Șterge Mesaje. 

 Figura 4.5: Lista mesajelor din căsuța de mesaje 

Pentru  a  citi  un  mesaj,  este  suficient  să  faceți  click  pe  titlul mesajului.  

Institutul Național de Statistică 

Page 36: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

Aplicația va afișa  într‐o pagină nouă  textul mesajului  ‐  ilustrată  în figura 4.6. Din acestă pagina puteți  șterge mesajul  ‐ prin apăsarea butonului Șterge Mesaj  ‐  fie puteți reveni  la  lista de mesaje  ‐ prin apăsarea butonului Revenire. 

 Figura 4.6: Afișarea mesajului 

4.3 Completarea chestionarelor 

Pentru  a  completa  chestionarele  anchetelor  la  care  unitatea dumneavoastră participă accesați meniul Gestionare Chestionare > Completare Chestionare ‐ ilustrat în figura 4.7. 

 Figura 4.7: Meniu Completare Chestionare 

Aplicația va afișa lista chestionarelor aflate în perioada de colectare pentru care dumneavoastră ați fost delegat să furnizați datele, așa cum este  ilustrat  în figura 4.8, cele pentru care furnizarea online a datelor  a  fost  confirmată  având  active  acțiunile  Completează  și 

Descărcare XLS, pentru cele la care nu a fost confirmată furnizarea online a datelor acțiunea disponibilă fiind vizualizarea  formularului (puteți vizualiza chestionarul, dar nu puteți completa datele). 

Pentru  a  deschide  chestionarul  pentru  care  nu  a  fost  confirmată completarea acesați link‐ul Completarea chestionarului s‐a dorit a se face offline disponibil în coloana Acțiuni. 

Pentru  a  completa  datele  într‐un  chestionar  pentru  care  a  fost confirmată  completarea  online,  accesați  link‐ul  Completează  din coloana Acțiuni. 

De asemenea puteți descărca  în format MS Excel (sau similar  ‐ ex. Open Office Spreadsheet), fișier pe care nu  îl puteți modifica, fiind blocat la editare. 

 Figura 4.8: Lista chestionarelor completabile 

La accesarea link‐ului Completează aplicația va deschide formularul selectat. 

Acesta poate fi compus din mai multe pagini, fiecare pagina având una sau mai multe întrebări pe pagina. 

Institutul Național de Statistică 

Page 37: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

Navigarea  între paginile  chestionarului  se  face prin meniul pus  la dispoziție  atât  în  partea  de  sus  a  paginii  cât  și  în  partea  de  jos. Puteți  naviga  dintr‐o  pagină  în  alta  folosind  butoanele  Pagina Următoare  ‐ Pagina Precedentă    (indicate de săgeata 1 din  figura 4.9)  fie  prin  salt  direct  la  pagina  dorită  prin  click  pe  butonul reprezentând numărul paginii din formular (indicat de săgeata 2 din figura 4.9) 

 Figura 4.9: Meniul de navigare în paginile chestionarului 

Pagina  curentă  are  indexul  mărit  (în  exemplul  din  figura  3.22, pagina 1 este pagina curentă). 

De asemenea, în meniul de navigare mai sunt disponibile 2 butoane ‐ Salvare Intermediară și  Revenire. 

Butonul Salvare Intermediară este utilizat la salvarea datelor atunci când doriți să parăsiți chestionarul (sau aplicația) și nu ați terminat de  completat  tot  chestionarul.  Astfel,  la  deschiderea  ulterioară  a chestionarului, datele introduse în precedenta vizită sunt salvate în chestionar. 

Butonul Revenire este folosit pentru parăsirea chestionarului fără a salva  datele,  sau  în  cazul  în  care modificați  datele  formularului  , fără a salva modificările făcute. 

Sub  meniul  de  navigare  este  prezentat  în  toate  paginile  titlul anchetei și al chestionarului pe care îl completați. 

Sub această secțiune se găsește secțiunea de  identificare a unității dumneavoastră,  secțiune  ce  prezintă  informații  despre  unitatea dumneavoastră,  si  care  poate  fi minimizată  sau maximizată  prin apăsarea butonului indicat de săgeata din figura 4.10. 

 Figura 4.10: Datele de identificare ale unității 

Sub această secțiune sunt afișate informații în legătură cu modul de completare a datelor. 

Sub această secțiune sunt afișate  întrebările din chestionar pentru care dumneavoastră trebuie să furnizați răspunsuri. 

Tipurile de intrebări, clasificate după tipul de răspuns, din anchetele INS sunt: 

• De tip text • De  tip  numeric  ‐  acest  tip  de  răspuns  acceptă  valori 

numerice  intre  anumite  limite  și  cu  un  anumit  număr  de zecimale; 

• De  tip  timp  ‐ acceptă valori de  tip  timp exprimat  în ore  și minute de forma hh:mm (ex: 3:15); 

• De  tip  interval  de  timp  ‐  acceptă  valori  de  tip  interval  de timp exprimat în ore și minute de forma hh:mm (ex. 32:28); 

Institutul Național de Statistică 

Page 38: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

• De  tip dată  ‐ acceptă valori de  tip data de  forma zz.ll.aaaa (ex. 12.05.2012); 

• De tip lista de valori ‐ acceptă valori dintr‐o listă predefinită; • De tip listă de valori cu raspuns multiplu ‐ acceptă mai multe 

variante de răspuns (puteți bifa una sau mai multe variante de răspuns); 

• De tip listă de valori cu răspuns unic ‐ acceptă doar o singură variantă de răspuns; 

• De tip tabel de valori ‐ răspunsul este sub forma de tabel (cu structura fixă, cu coloane dinamice, rinduri dinamice sau cu coloane și rânduri dinamice). Celulele tabelului pot accepta răspunsuri din tipurile definite mai sus. 

În  figura 4.11 este prezentată o  întrebare de  tip  tabel  cu  rânduri dinamice. 

 Figura 4.11: Întrebare de tip tabel cu rânduri dinamice 

Întrebarea de  tip  tabel  cu  rânduri  și/sau  coloane dinamice  are  în partea de  sus meniul de gestionare a  rândurilor  și/sau coloanelor dinamice, asa cum este indicat de săgeata 1 din figura 4.11 

Pentru  a  adăuga  un  rând  sau  coloana  apăsați  butonul  Adaugă Rând, respectiv Adaugă Coloană. 

Pentru a șterge unul sau mai multe rânduri selectați‐le prin bifarea căsuței corespunzătoare și apoi apăsați butonul Ștergere Rând. 

Butonul Ștergere Coloană elimină ultima coloana din listă. 

În partea de  jos a tabelului,  indicat de săgeata 2 din figura 4.11 se găsește  meniul  de  paginare  al  tabelului  și  numărul  de  întrebări 

Institutul Național de Statistică 

Page 39: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

cuprinse  într‐o pagina de  tabel  (în  figura 4.11  sunt 15  rânduri pe pagină). 

Pentru  validarea  corectitudinii datelor  fiecare  tip de  răspuns este validat  pentru  a  nu  permite  întroducerea  de  valori  din  afara intervalului definit sau de alt tip decât cel definit. Spre exemplu  în figura  4.12  este  prezentat mesajul  de  eroare  la  introducerea  de valori de tip text pentru un răspuns de tip numeric. 

!ATENȚIE!:  Până  la  corectarea  erorii  semnalate  nu  este  posibilă salvarea datelor sau trecerea într‐o altă pagină. 

 Figura 4.12: Răspuns incorect ‐ valoare de tip text într‐un câmp de tip numeric 

De  asemenea,  pentru  asigurarea  de  date  corecte,  sunt  definite reguli  de  validare  între  valorile  răspunsurilor  furnizate.  Aceste reguli șunt executate la navigarea între paginile chestionarului și de asemenea  la  salvarea  finală.  Încălcarea  acestor  reguli  de  validare este  anunțată  de  un mesaj  de  eroare  afișat  în  partea  de  sus  a paginii chestionarului și conține un link către pagina de vizualizare a erorilor  identificate.  În  figura 4.13 este  ilustrat mesajul de eroare, iar în figura 4.14 este prezentată lista erorilor identificate. 

 Figura  4.13:  Mesajul  de  eroare  prin  care  sunt  semnalate  identificarea  erorilor identificate 

 Figura 4.14: Lista erorilor identificate 

Erorile sunt clasificate în două categorii: 

Institutul Național de Statistică 

Page 40: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

• Erori  ‐  erori  ce  trebuiesc  corectate  pentru  a  valida chestionarul.  Acestea  sunt marcate  printr‐un  cerc  roșu  în lista de reguli de validare încălcate; 

• Atentionări  ‐  formulele  de  validare  au  identificat  valori  ce pot  fi  considerate  exagerate,  si  de  aceea  vă  sunt  supuse atenției. Aceste valori pot fi corecte în situații excepționale. Prezența  acestui  tip  de  erori  nu  invalidează  chestionarul. Acestea  sunt marcate  printr‐un  triunghi  galben  în  lista  de reguli  de  validare  încălcate  ‐  asa  cum  este  prezentat  în figura 4.15. 

 Figura 4.15: Lista erorilor identificate 

!ATENȚIE!:  Pentru  a  valida  datele  dintr‐un  chestionar  trebuie  ca acesta  să  fie  salvat  și  regulile  de  validare  executate  pentru  tot chestionarul. Acest  lucru  se  face  prin  apăsarea  butonului  Salvare aflat în ultima pagină a chestionarului. 

4.4 Vizualizarea Rapoartelor 

Pentru a vă ajuta să furnizați date corecte  la anchetele  INS  la care unitatea  dumneavoastră  participă,  aplicația  eSOP  vă  pune  la dispoziție 3 rapoarte, accesibile din meniul Rapoarte. 

Aceste rapoarte sunt: 

1. Raport de participare  la anchetele  INS  în care  sunt  listate anchetele în care unitatea dumneavoastră participă. Pentru fiecare anchetă aveți prezentată data de  început și data de sfârșit  a  perioadei  de  colectare  și  numele  statisticianului care coordonează ancheta respectivă ‐ asa cum este ilustrat în exemplul din figura 4.16. 

 Figura 4.16: Raport de participare la anchetele INS 

2. Glosar  de  corelații  (sau  reguli  de  validare)  în  care  este prezentată  lista  corelațiilor dintr‐o  anchetă. După  selectarea anchetei pentru care doriți să vizualizați glosarul corelațiilor ‐ 

Institutul Național de Statistică 

Page 41: Manual Pentru Utilizatorii Externi

Manual  de  utilizare  eSOP  

   

în  figura 4.17  fiind  ilustrată  lista de anchete  la care unitatea dumneavoastră participă ‐ dumneavoastră puteți filtra lista pe chestionar  (util  pentru  cazul  anchetelor  cu  mai  multe chestionare), pe capitol și pe tip de corelație (atentionare sau eroare) ‐ așa cum este ilustrat în figura 4.18. 

 Figura  4.17:  Glosar  de  corelații  ‐  Lista  anchetelor  la  care  participă  unitatea dumneavoastră 

 Figura 4.18: Glosar de corelații 

3. Raport de control al chestionarelor în care sunt prezentate lista chestionarelor  și  starea  lor  în  funcție  de  rezultatul  validării datelor  furnizate.  Din  lista  anchetelor  la  care  unitatea dumneavoastra participă ‐ fig. 4.19  ‐ dumneavoastră veți alege ancheta  pentru  care  doriți  să  vizualizați  rezultatul  validării datelor furnizate ‐ așa cum este ilustrat în figura 4.20 

 Figura  4.19:  Raportul  de  control  al  chestionarelor  ‐  lista  anchetelor 

 

Figura 4.20: Raportul de control al chestionarelor anchetei selectate 

 

Institutul Național de Statistică