Mapy z Atlasu rómskych komunít 2013

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  1/26

  http://europeandcis.undp.org/ourwork/roma/

  ATLAS RMSKYCH KOMUNTNA SLOVENSKU 2013

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  2/26

  ATLAS rmskych komunt na Slovensku 2013

  Vetky prva vyhraden.

  Reprodukovanie materilu na al predaj alebo na in komern ely je bez psomnho povolenia dritea autorskch prv zakzan.

  Citan vzor:

  Muinka A., kobla D., Hurrle J., Matloviov K., Kling J. (2014): Atlas rmskych komunt na Slovensku 2013.Bratislava, UNDP, 2014. ISBN 978-80-89263-18-9, 120 s.

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  3/26

  ATLAS rmskych komunt na Slovensku 2013

  Vydalo:

  Regionlne centrum

  Rozvojovho programu OSNPre Eurpu a Spoloenstvo nezvislch ttov

  v Bratislave

  Rozvojov program OSN (UNDP) v yjadruje poakovanie Ministerstvu prce, socilnych vec a rodiny Slovenskej

  republiky za finann podporu a spoluprcu pri implementcii tohto projektu.

  UNDP 2014

  ISBN: 978-80-89263-18-9

  Vetky prva vyhraden. Reprodukovanie materilu na al predaj alebo na in komern ely je bez

  psomnho povolenia dritea autorskch prv zakzan.

  Technick prava, grafick prava a produkcia:

  Valeur, s. r. o., Slovensk republika

  Obsah tejto publikcie sa nemus bezpodmienene zhodova s oficilnym stanoviskom Rozvojovho programu

  OSN, Eurpskej nie alebo Ministerstva prce socilnych vec a rodiny Slovenskej republiky.

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  4/26

  Autori: Alexander Muinka, Preovsk univerzita v Preove, stav rmskych tdii; Daniel kobla, UNDP; JakobHurrle, Univerzita Karlova v Praze, Prodovdeck fakulta, katedra sociln geografie a regionlnho rozvoje,Centrum pro vzkum mst a region; Kvetoslava Matloviov, Preovsk univerzita, Katedra geografie a apliko-vanej geoinformatiky; Jaroslav Kling, UNDP

  Poakovanie patr tmu spolupracovnkov a spolupracovnok, ktor tvorili: Zuzana Balov, Gerhard Ballasch,Monika Benkov, Duan Bevilaqua, Stanislav Cna, Kristin Cseh, Roman Csiks, Marin Feo, Vladimr Fricky,Barbora Gindlov, Martina Heczkov, Ladislav Chynoradsk, Anna Itokov, Pavol Kalmr, Maro Klika, MichalKozubk, Erika Kuick, Jana uptkov, Ren Matlovi, Zuzana Meliov, Peter Mihly, Frantiek Rac, DanielaObasnkov, Vladimr Olah, Tnde Peczeov, Rastislav Rosinsk, Jlius Rusnak, Milan Samko, Lucia Segov,Michal Smetanka, Lenka Smetnkov, Vladimr Tirpk, Linda Ulick, Katarna Vankov, Miroslava ilkov.

  Spracovateom vskumnej lohy poskytli cenn rady Andrey Ivanov, European Union Agency for FundamentalRights. Na zverenom spracovan sprvy sa podieala Jarmila Filadelfiov, Intitt pre vskum prce a rodiny.

  ZMOS v rmci Atlasu zabezpeil informan a vecn podporu zberu dt a v zverenej fze prieskumu komu-nikciu s niektormi obcami.

  Recenzenti: Iveta Radiov, Univerzita Komenskho, Fakulta socilnych a ekonomickch vied a Robert Itok,Preovsk univerzita v Preove, Fakulta humanitnch a pr rodnch vied.

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  5/26

  OBSAH

  1. vod a metodolgia vskumu . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .6

  2. Zber dt o ivotnch podmienkach rmskych komunt v eurpskom a nrodnom rmci . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .8

  3. Rmske komunity poda krajov . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..11

  3.1. Geografick rozmiestnenie obc s rmskou komunitou . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .11

  3.2. Priestorov umiestnenie, typy osdlen a po etnos obyvateov . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .13

  3.3. Infratruktrne vybavenie sledovanch obc . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..17

  3.4. Infratruktrne vybavenie osdlen . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .20

  3.5. Osdlenia a typy obydl . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .43

  3.6. Majetkovo-prvny vzah k pozemkom . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .53

  3.7. Dostupnos sluieb v osdleniach . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .55

  3.8. Politick a obianska participcia . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .62

  3.9. Komunitn, hygienick a pastoran centr; kultrne a portov aktivity . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .64

  3.10. Sie kl . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .64

  3.11. Porovnanie vybranch dajov s Atlasom rmskych komunt 2004 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .67

  4. Aplikan monosti dajov z Atlasu rmskych ko munt 2013 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .69

  4.1. Index segregcie a podrozvinutosti . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .69

  4.2. Prnosy a obmedzenia pouitia indiktorov pri programovan . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . 73

  5. Zhrnutie . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .78

  6. Mapov as . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..81

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  6/26

  ZOZNAM MP

  1 Odhadovan podiel Rmov v sledovanch obciach

  2 Odhadovan poet rmskych osdlen v sledovanch obciach

  3 Odhadovan podiel Rmov bvajcich v osdleniach vo vntri obce

  4 Odhadovan podiel Rmov bvajcich v osdleniach na okraji obce

  5 Odhadovan podiel Rmov bvajcich v segregovanch osdleniach

  6 Odhadovan podiel obydl v obciach s rmskou populciou,ktor vyuvaj na krenie tuh palivo

  7 Odhadovan podiel obydl v obciach s rmskou populciou,ktor vyuvaj elektrick vykurovanie

  8 Odhadovan podiel obydl v obciach s rmskou populciou,ktor vyuvaj na krenie in (alternatvne) zdroje tepla

  9 Dostupnos ambulancie veobecnho lekra v sledovanch obciach

  10 Dostupnos pediatrickej ambulancie v sledovanch obciach

  11 Dostupnos gynekologickej ambulancie v sledovanch obciach

  12 Dostupnos lekrne v sledovanch obciach

  13 Matersk koly

  14 Matersk koly odhadovan poet rmskych det

  15 Zkladn koly

  16 Asistenti uitea

  17 Rmski poslanci obecnch a mestskch zastupitestiev v sasnosti

  18 Rmski poslanci obecnch a mestskch zastupitestiev v minulosti

  19 Komisie na rieenie rmskej problematiky a rmske samosprvy

  20 Rmski podnikatelia

  21 Rmski ivnostnci

  22 Obecn hliadky a radovne policajnho zboru

  23 Obecn hliadky poet Rmov

  24 Potov rad

  25 Poet bankomatov v sledovanch obciach

  26 Predajne potravn

  27 Pohostinsk a retauran zariadenia

  28 Kultrne domy

  29 Domy smtku

  30 Cirkevn/pastoran centr

  31 Angaovanie sa miestnych farrov v prci s rmskou komunitou

  32 Komunitn a nzkoprahov centr

  33 Ternna socilna prca

  34 Hygienick centr

  35 Komunlny odpad vekokapacitn kontajnery

  36 Obianske zdruenia a mimovldne organizcie

  37 portov kluby

  38 Rmske folklrne sbory

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  7/26

  81

  6. MAPOV AS

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  8/26

  82

  AT L AS R MS KYC H KOMUN T N A S L OV E N S KU 2013

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  9/26

  83

  AT L AS R MS KYC H KOMUN T N A S L OV E N S KU 2013

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  10/26

  AT L AS R MS KYC H KOMUN T N A S L OV E N S KU 2013

  84

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  11/26

  AT L AS R MS KYC H KOMUN T N A S L OV E N S KU 2013

  85

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  12/26

  AT L AS R MS KYC H KOMUN T N A S L OV E N S KU 2013

  86

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  13/26

  AT L AS R MS KYC H KOMUN T N A S L OV E N S KU 2013

  87

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  14/26

  AT L AS R MS KYC H KOMUN T N A S L OV E N S KU 2013

  88

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  15/26

  AT L AS R MS KYC H KOMUN T N A S L OV E N S KU 2013

  89

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  16/26

  AT L AS R MS KYC H KOMUN T N A S L OV E N S KU 2013

  90

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  17/26

  AT L AS R MS KYC H KOMUN T N A S L OV E N S KU 2013

  91

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  18/26

  AT L AS R MS KYC H KOMUN T N A S L OV E N S KU 2013

  92

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  19/26

  AT L AS R MS KYC H KOMUN T N A S L OV E N S KU 2013

  93

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  20/26

  AT L AS R MS KYC H KOMUN T N A S L OV E N S KU 2013

  94

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  21/26

  AT L AS R MS KYC H KOMUN T N A S L OV E N S KU 2013

  95

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  22/26

  AT L AS R MS KYC H KOMUN T N A S L OV E N S KU 2013

  96

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  23/26

  AT L AS R MS KYC H KOMUN T N A S L OV E N S KU 2013

  97

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  24/26

  AT L AS R MS KYC H KOMUN T N A S L OV E N S KU 2013

  98

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  25/26

  AT L AS R MS KYC H KOMUN T N A S L OV E N S KU 2013

  99

 • 8/12/2019 Mapy z Atlasu rmskych komunt 2013

  26/26

  UNDP Europe and the CIS

  Bratislava Regional CentreGrosslingova 35811 09 Bratislava

  Slovak Republic

  Tel.: +421 2 5933 7111

  Fax: +421 2 5933 7450

  http://europeandcis.undp.org