Mria-kieg©sz­t©s 2010. szept

 • View
  129

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mria-kieg©sz­t©s 2010. szept

 • 5/9/2018 Mria-kiegszts 2010. szept.

  1/12

  Skapulare enek1.Mariahoz, draga Szuzanyankhoz tisztelettel jarulunk,

  "Ot dicserje hangos enekevel bizodalmas sz6zatunk.Skapulare szende kiralyneja, Karmelitak kegyes partfogoja,Jora tero banatos kebellel labaidhoz borulunk.

  2. Mariaban kelt fel a vilagnak tiszta fenyu esillagaBenne tamadt lelki udvossegunk Ieggyonyortibb hajnala.Udvozolt legy Kannel ekessege, szetsugarzo kegyelmek edenye;Telt edeny es benne sebeinknek gy6gyerejii balzsama.

  3. Marianal, egipartfogonknal, van segitseg, oltalom;Mint a harmat szall szivebol rank is csendesito bizalom.Het orornmel aldva Istenunktol, szent orom kozt valt meg eletetol;Elvitetven mennyek orszagaba, orok elte vigalom.

  4. Marianak vallruhaja rajtunk, gyermekenek ismeri.Ki beirva egylete soraba, e kozos jelt viseli.,Ekesitve szent ruhazataval, mint eros szent vedo paizsaval;Lelktmket e szornyu karhozatnak langja mar nem egeti,

  5. Mariaert lelki fegyverekkel, szent orommel harcolunk," "Mert hazanknak 0 dicso vezere, 0 kiralyne asszonyunk.

  Boles vezere minden hareainknak, kisertesek, hogyha megrohannak,Sztizanyank, vegy karjaidba minket, amidon majd meghalunk.

 • 5/9/2018 Mria-kiegszts 2010. szept.

  2/12

  , ! ! a r ; i J O r s 1 t 1 q a I i d r j ' m e q e s k e 6 ' bada , s l o / q d & a d / s t d J e c k l !Imrtf l i izas/!qe( ) 1 a r q i f " r t ' 2 e k l e ! t k q y e n a p d l d a k e p e d t, : l d s t lO ' v i l e z s t q t I 5 2 s d b e f 5 z e n f s e q e ! c q q e n e k Orokteq~/

  f q e k e k e s s e q e r fddn~k c f ; c s o s e q e , # a q t p . ' f o k )/a qt( tls SZ O n qll (/ t f e l J n f { t i P ! J r O o d n ~ ( / ! x J ; h q o t s i o n q l !/ ') '{ d . o I t , - U : t lf ~ in k S J s z O k ? J t t ,, Ifq i , t J e s M l /a d : , r i . s e f t p r x l o f r~ank I e Q Q a mi - t J J b ) m u n k r a!r ; f{ % t .h e ~ / k t J / ( ; ; s ~ t i I , , / I ; d e ! m e ? / J l ( o v a r - : ) / n s z i u s 1 5 1 m , d t c s ~ T ; ; " k!,} {~ql ( t lemnd J l u l j o . ( J q c t l ~ k IJlja : id q t t iU r fln k ijm~riink!

  - - 1 J a ;;m k d r le s d d h n k( e l o d k f d " * p J c ; n k t_ } J ; ; l 7 t i d d r i k d r l e h n k !' " ) { o n q o r q ; ; n l < " , n ep i ) d t t r t , ' m/~ l e s t v ; r l J n k e r l , e q e s l ilJ~sdqunked.5 U n ~ q f( h J z a d h il i f , p r iP J iL ; d htidqif, aS 2 fa / o J / to w r il l ( fif .

  IfOt/Ldm~ e l ' s d q b e n t 'e ,o si/rd _ _t f / ! e q h e n ( k o r m c i n t p z d J . ; J e s t ~.' I- - { , d r t - p b t i n 1 < l 2 d u n k tl7qalmadban /;;wnk,[ql(, / Q C l 2 tflO-ld-en,

  _ , } f a q a s 2 f a b n k , O J d u n k , n e l e d h t J j J f _ o d t t n k m p p a J ~mj e n t2 2 e~!,)f,~tl , ,;a.qC(--m~nnl/)q};;n - e i s z - j . s l J 1 c J l t c d o l , mo!1 es mintkhkn:

  I J J / ~ J I

 • 5/9/2018 Mria-kiegszts 2010. szept.

  3/12

  18 -

  Itt van Anyank, Maria, mint a hovirag ...1) Itt van Anyank, Maria, mint a hovirag,A Szentlelek aldasa szalljon le reank.

  Refr.:Nem vagyunk milk, van edesanyank,Ki a magos mennyegbol gondot visel rank,Feher rozsaszal, mennybol leszalltalSzentkorona kozel'ben kiviragoztal. *2) Eljottek az ozvegyek, a szegeny arvak,Torold le konnyeiket edes Szuzanyank.

  Nem vagyunk a rvak . ..3) Ha nines kenyerkereso, jojjetek ide,Szfizanyank oltalmaba boruljatok le.Nem vagyunk arvak. ..

  4) Tard kivedo karjaid edes Szfizanyank,01elj draga kebledre ozvegyet, arvat.Nem vagyunk a rv a k . ..

  5) Szep szeretetnek anyja, kedves csilIagom,Isten szive van benned s minden bizalmom.Nem vagyunk arvak ...

  "Csiksomiyoi templomban kiviragoztal."Palastoddal takarj be, u g y vigyazz reank.

  Hallod-e te szeHdecske

  Hallod-e te szelfdecskeleany vagy-e vagy menyecskenem vagyok E m szelidecskesem leany de sem menyecskemer en kerti virag vagyoka harrnatert majd meghalokmer en kerti virag vagyoka harmatert majd meghalokHa te virag vagy a kertbeen meg harmat vagyok benneeste a viraqra szallokreggelig rajta uszkalokhozd fel isten azt a napothogy susse fel a harmatota fOvekr61a harmatota szivemr61 a banatotKinek nines kedve itt laknimenjen rnennyorszaqba lakniepltsen az egre hazatott nem eri semmi banatepltsen az eg szelereott nem eri sernrnifeleepltsen az egre hazatott nem eri semmi banatBoldoqasszony tanya legyel,A ld ast h oz za l, a ld as t vigyel,Szepen term6 rozsataja,Oromet hozz a vilag ra.Aldast hozzal, aldast vigyel,Boldogasszony lanya legyel,Bimb6t teremj, rozsaszalat,Akkor nem er semmi banat.

 • 5/9/2018 Mria-kiegszts 2010. szept.

  4/12

  '. '_ ~ - DOtiOCtlCaaaoaococc:nlaoaaCD 334. DCCDDOi:lDCOCCUaaaaoaaCiOtlEl'Buchner: ..OdwzUgy Anydm"~61. o J J . ] - p aj r 4 Q J f JJ ; I J i J . 4 JI. {NagyaSSzonyunk,bazank re -me-nye, bus nemze- N yujtsd ir-galom job-bod ie .. 1C j{. bot-Ia- sl-f p e - I r 6 J J I J - i H l : J J J I JJ '@b,._ ,.' " ted zo-kog-va esdl l Mi lesz be _ 15.1ii_k s. ':- crt, obmeg ne vesdl! ". . .' ,~;I J J .Jlgl e * t1bogyha ethagysz1 Oh,ar-va ..saguilk sir ..ba , ,~ r.-. r.-.~;;r fJJAJ J J I e J I J . J l ; - . 1 J ; j ; b : J d .

  ber-vasztt Minden l'e.menyunk csak tevagy, szent szuz flt b ~ i t t = t = f - r I F -r&Jf22J~~ nyank,szentszuzlinyank, ob elne bagyjt

  l 2~~,I,01taridat koriitzokogjuk naponta, ob, mert '"'-vtkezi!nk -es sfrva szent neved klalnuk. Nagy" I.ass-~onyunk, :t~kfnts felenkt +Mutasdmeg;~e'- ~~~!"szer meg e nepnek, bogy partfogascd mit _segfth' t~ \~ :'!- (M in de nr em en yiin k stb.] .' .. ,",: '''0 t.. .. ,~-

  Nagyasszonyunk, hazimk remenye ...1. Nagyasszonyunk, hazank r emenyelbus nemzeted zokogva esd,nyujtsd irgalomjobbod feleje,botlasidert 6h meg ne vesd. -Mi lesz bel610nk, hogyha elhagysz?Dh arvasaqunk slrba hervaszt!Minden rernenyunk csak Te vagy,szent s zuz Anyank,szent szuz Anyank, 6h el ne hagyj!2. Hozzad sir a jobbak keserve[ambe r c sa la do k tu zh ely en ,a szebb idok utan esengve,mikor nap Olt hazank egen. -Dh kerjed Istent ujra ertunk,ne hagyd elveszni arva nepunk, -Minden rernsnyunk csak Te vagy,szent szuz Anyank,szent szuz Anyank, 6h el ne hagyj!3. Oltaridat korulzokoqjuk naponta,mert 6h vetkezenk,es sirva szent neved kialtjuk:szuz Maria, tekints felenk! -Mutasd meg meg egyszer e nepnek,hogy parttoqascd mit segithet. -Minden rernenyunk csak Te vagy,szent szuz Anyank,szent szuz Anyank, 6h el ne hagyj!

  Enek Boldog Ozsebhez

  Magyar erdok melvenfeher langok gvulnakBoldog Ozseb remeteilmara vonulnak.Boldog Ozseb.aldott atyank;esedezve kerunk:gyujtsed ossze trnadsagraarva magyar nepunkMagyar lelkek rnelventenyl6 tOzek gvulnak,Nagyasszonyunk lovagjaiAtyjuknak h6dolnak

  Boldog Ozseb , a ldo tt atyankesedezve kerunk:gyujtsed ossze imadsagradraga magyar nepunk.Magyar e le t me lv enIzzo tOzek gvulnakKrisztus kiraIy hli fla iOzsebbsl lmadnakBoldog Ozseb.aldott atvankesedezve kerunk:gyujtsed ossze ela hitbenkOzda magyar nepunk.

 • 5/9/2018 Mria-kiegszts 2010. szept.

  5/12

  173 Zsasskovszky: Enektar (1855) - Ttirktinyi Bela

  Is _ te - nunk Szuz Ma- ri - at mi - ne - kunk.zen _get _ tek: D i - csd- seg az Is - ten- nek!Htszekegyre:

  3. HiggYunk, h~Unk, a buzgo hitMegnyitja az eg ajtoit,Ezaltallett MariaAz Istennek szent Anyja.

  Felajanliisra:4. Szflzanyank, ez aldozatunk,Mit Istennek bemutatunk,Hogy folseget dicserje:Szent Fiadnak szerzese.

  274

  ~ ,, : ' 15. De biineink szent FiadnakSzine e161visszatartnak:Te mutasd be, jo Anyarik,Amit itt felaldozankl

  Szent, szent-re:6. Zengje eg, fold s benne minden:Szent, orokke szent az Isten!Mint a szent Szuz zengette,Mondjuk: Szent az ,Utneve!

  Tilth Bela lejegyzese - Pakocs Karoly

  175 Ldnyi: Cantate (l898) - Gereb Kazmer~~!J J I . a J I ; , ~ I J J , I J ~ , 1 J r I

  1.Krisztus-nak szent ve-ren Meg-val-tott hu lei - kek,2. Jo-sa -gat az Is-ten l!.-rez-tet-te ve -led,~ t r r I F Dian; It 1J I r r I i i l l 1

  Ma-ri - at di - cser - ni Buz-go sziv-vel jet - tek!S ki-tun - te-tett te - ged Az an - gya-lok fe -lett.4 i b r J 1r 1] I # n J I J J 1 1 J I J 1 1Hisz e tisz-ta szent Szuz F.-des - a-nvank nekunk,Te-rern-tett leny na -lad Dicsdbb, szentebb nincsen,~ ~ ' J J I .U J I J r I J r I r rl J @ IA baj - ban es vesz-ben 0 a me-ne - de -kUnk.Hisz egy - szu-lott Fi-ad A ha - tal-mas Is - ten.

  Hisz ekegyre:3. Hiszem s vallom mindig, hogy Mana lelkeSzepldtelen tiszta, mint li liom kelyhe.Nem eredt III soha os szuleink vetke,Lelket a vetcknek arnyeka sem erte.

  F eia;anlasra:4. Dragalatos szent Sziiz, konyorogve kerlek,Legy szoszolom nekem s szent Fiadat kerd meg:Fogadjaj6 szfvvel h: i1amnak fejebenA kenyeret es bort most a szentmiseben.Szent , szent-re:

  5. Szepldtelen szent Szuz, akit hordott rnehed,Az Teremtdd, Urad es Istened neked,Ot dicseri, aldja a vilagon minden;Mert [) a hatalmas, szent, szent, szent Uristen,

  276

  . j'i174'~ j 1Ii ~I;r j JJ F e K. 1.Bol-dog-asszony, e - des, Hozzad esd rna~

  D. 2. Df-cse - re - tet zeng - jek EgyszU -IOU Fi-=# J J : 1 r J J J I r ~

  ne - ped: Vesz- ni in dult lei - ketad - nak, Kik az eg ben lak - nakt f t j J J J IJ J Ir J J J I e IHogy te men-te - ned meg, ~-des Szf lz-a - nyank!S kik a WI-don 61 - nek, B-des Sziiza - nyanklEvangeltumra:3. Szent Fiad igeitHogy megtartsa neped,

  Egi fenyessegetEszkozolj ki nekunk:Edes Szfizanyankl

  Felajanhisra:5. Folajanljuk NekedSzenvedeseinket:Vegy szivedbe minketS mutass meg az Urnak,Edes Szflzanyank!

  Hiszekegyre:4. Hisszuk, hogy a lelkedKegyelemmel ekesEs Fiad SzivehezAlta1ad jutunk el,Edes Szflzanyankl

  Szent, szent-re:6. Szent az Isten, szent, szent!Egiek kialtjak,Foldiek igy atdjakSzent Fiad hatalmat,Edes Szuzanyankl

  275

  176 Kovacs : Enekeskonyv (1842) - S ik : S a n do r~; J J J I J J ~ \ J

  1. Ne Red, Is - ten, e - led j 1., 2. Di - eso - s e g a rna ~,; gas eg - ben!4 ' , J J ~ ' r I ~ O J J T Ir J J O J 1 - n e - k