Marketingplan Donald Duck

 • View
  353

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Door: Merel van Zuiden, Leanne Miedema, Iris Wagenaar en Iris Hoekstra.

Text of Marketingplan Donald Duck

 • Tijd is geld - Dagobert Duck

  Hogere omzetcijfers voor weekblad Donald Duck.

 • 2

  Tijd is geld - Dagobert Duck

  Hogere omzetcijfers voor weekblad Donald Duck.

  In opdracht van tijdschrift Donald Duck.

  NHL Leeuwarden

  Leeuwarden, 17 Juni 2013

  L. Arjaans Docent Rapporteren

  M. Lasthuizen Docent Marketing

  Solution Marketingbureau

  Iris Hoekstra 272957

  Leanne Miedema 274631

  Iris Wagenaar 268828

  Merel van Zuiden 295485

 • 3

  Samenvatting

  Aanleiding

  Binnen dit plan is er antwoord gegeven op de vraag van Thom Roep hoe het weekblad Donald Duck

  de doelgroep kan blijven enthousiasmeren. De onderzoeksfase heeft verschillende invalshoeken

  gehad. Op micro-, macro- en mesoniveau zijn er een aantal belangrijke kansen, bedreigingen,

  sterktes en zwaktes naar voren gekomen.

  Conclusie onderzoek

  Een sterkte van weekblad Donald Duck is dat het generaties met elkaar verbindt. Het zorgt ervoor

  dat niet een specifieke doelgroep het weekblad koopt, maar ook wordt doorgegeven aan de rest van

  de familie. Een zwakte van weekblad Donald Duck is de beperking van de doelgroep kinderen van 8

  t/m 12 jaar terwijl het weekblad voor jong en oud is. Een kans voor weekblad Donald Duck is dat

  bestellen makkelijker wordt door internet. Met n druk op de knop kun je tijdschriften online

  bestellen. Een bedreiging voor weekblad Donald Duck is de aanhoudende economische crisis. De

  consument is minder bereid om over te gaan tot koop en moet prioriteiten stellen. Ook kunnen

  tijdschriften online bekeken worden door middel van een applicatie of internet. Een andere

  bedreiging voor weekblad Donald Duck is de wetgeving voor stilzwijgende abonnementen.

  Abonnementen mogen niet automatisch verlengd worden.

  Strategie

  De strategie waarmee het probleem opgelost kan worden is een strategie met applicatie. Dit is een

  productontwikkeling strategie. Deze wordt ontwikkeld voor de doelgroep van 8 tot 18 jaar die

  bestaat uit 2.197.963. De applicatie zal gedistribueerd worden via de Google- en de Applemarkt.

  Voor promotie is onder andere gekozen voor advertenties, commercials, poster en

  advertentieborden. De prijs zal worden opgesplitst. De niet-abonnee betaalt een kleine prijs en voor

  de abonnee is de applicatie gratis. Vanaf 1 juli 2014 zal de applicatie op de markt gebracht worden.

  Deze applicatie bevat amuserende games en andere elementen. Voor de Donald Duck zou de

  applicatie een goede uitkomst zijn om mee te doen met de digitalisering. Het is een gemakkelijke

  manier voor de consument om kennis te maken met het tijdschrift. De marketingdoelstelling luidt als

  volgt: De afzet van weekblad Donald Duck vergroten met 8% in de periode juli 2014 tot juli 2015.

  Deze is gekozen omdat de afzet elk jaar met een grote percentage is gedaald en het plan is om terug

  te gaan naar de afzetcijfers van 2010. Hiervoor is het nodig om de afzet met 8% te laten stijgen ten

  opzichte van de gemiddelde afzet van 2012.

  Consequenties

  Een consequentie van deze strategie kan zijn dat de doelgroep de applicatie niet interessant genoeg

  vindt en daardoor het aantal downloads tegenvalt. Hierdoor kunnen de omzetcijfers tegenvallen.

  Hier tegenover kunnen de omzetcijfers ook meevallen, omdat de applicatie wel aantrekkelijk genoeg

  is.

 • 4

  Inhoud 1. Inleiding... 5

  2. Analyse................................ 6

  2.1 De omgeving van weekblad Donald Duck..... 6

  2.2 Waar de Donald Duck begon........ 9

  2.3 Waar moet weekblad Donald Duck voor oppassen.. 11

  3. Strategische opties en keuzes 13

  4. Strategie.............................. 15

  4.1 Doelgroep............. 15

  4.2 Marketingdoelstelling... 16

  4.3 Positionering 18

  5. Marketingmix 4 Ps 19

  5.1 Product(kwaliteit). 19

  5.2 Plaats.................... 19

  5.3 Promotie............... 20

  5.4 Prijs. 20

  6. Planning en budget.. 21

  6.1 Planning 21

  6.2 Budget.. 21

  Afsluiting......... 23

  Literatuurlijst........................... 24

  Bijlage I Onderzoeksopzet

  Bijlage II Confrontatiematrix

  Bijlage III Huidige financin Sanoma per kwartaal

  Bijlage IV BIG-formulieren

 • 5

  1. Inleiding

  Speciaal voor de troonwisseling heeft de Donald Duck een kroningsspecial gemaakt met een extra

  lang stripverhaal over de kroonwisseling. Hierdoor wil weekblad Donald Duck meerdere oplages

  verkopen en een hogere omzet behalen. De verkoop van het weekblad zelf loopt minder goed.

  De algemene verkoop van weekblad Donald Duck moet omhoog. Sinds 1984 is Thom Roep

  hoofdredacteur van weekblad Donald Duck. Hij vraagt zich af of hij de volgende generaties nog

  steeds kan blijven enthousiasmeren met hetzelfde concept. Per 1 augustus zal Thom Roep vertrekken

  als hoofdredacteur van weekblad Donald Duck. De verschuiving naar digitaal uitgeven en sociale

  media de belangrijkste reden voor zijn vertrek (Cohen, 2013).

  De hoofdredacteur van weekblad Donald Duck heeft behoefte aan een marketingplan dat

  antwoord geeft op de vraag hoe marketing kan bijdragen aan nog betere omzetcijfers in de

  toekomst. Dit marketingplan word gentroduceerd voor het vertrek van Thom Roep.

  Het voornaamste doel van het marketingplan voor weekblad Donald Duck is om door middel van

  hogere verkoopcijfers een hogere omzet te behalen. Dit leidt tot de volgende adviesvraag:

  Op welke wijze kan marketing voor een hogere omzet zorgen voor weekblad Donald Duck ?

  Deze hoofdvraag zal beantwoord worden met behulp van een interne analyse, een externe analyse,

  confrontatiematrix en een SWOT-analyse.

  Hoofdstuk n bespreekt de inleiding. Daarna volgt hoofdstuk twee, de externe en interne

  analyse. Daarin benoemen wij de SWOT-analyse. In het derde hoofdstuk bespreken we de

  strategische opties en bijbehorende keuzes. In hoofdstuk vier staat de strategie: doelgroep, doelen

  en positionering. Ten slotte bespreekt hoofdstuk vijf de marketingmix met de 4 Ps.

 • 6

  2. Analyse

  Voor het analyseren van de externe en interne omgeving is er onderzoek gedaan naar micro-, meso-

  en macro- niveau. De externe analyse bevat de omgeving van weekblad Donald Duck. De interne

  analyse bevat het ontstaan van weekblad Donald Duck en interne informatie.

  2.1 De omgeving van weekblad Donald Duck Concurrentie en betrokken partijen

  In Nederland heeft weekblad Donald Duck momenteel een sterke positie. Het is nummer n van

  Nederland en heeft van een aantal sterke tijdschriften gewonnen. Het weekblad heeft gewonnen van

  onder andere de Flair, Glamour, Story en Sportweek. Deze tijdschriften hebben allen een andere

  doelgroep dan weekblad Donald Duck en zijn niet directe concurrenten. Concurrenten die wel

  dezelfde doelgroep hebben, zijn onder andere Disney Magazine, Hitkrant, Tina en Kidsweek.

  Er zijn veel kindermagazines, maar deze zijn minder succesvol dan weekblad Donald Duck

  (Interbrand, 2013).

  De concurrentiestrategie van het weekblad Donald Duck is de Cost leadership. Deze

  strategie is tot stand gekomen aan de hand van het model van Porter. Het bedrijf concentreert zich

  op het reduceren van de kosten en het verlagen van de prijzen van het product. Het weekblad

  Donald Duck heeft een brede doelgroep, omdat alle leeftijdscategorien het weekblad lezen, maar

  met een lage prijs.

  De meest betrokken partijen bij weekblad Donald Duck zijn vooral Sanoma uitgevers en Disney.

  Zodra Sanoma failliet dreigt te gaan, is het mogelijk dat ze n van de tijdschriften zullen opgeven en

  dan kan weekblad Donald Duck een optie zijn.

  Mocht het zijn dat het met Sanoma goed gaat, zal dat voor Donald Duck ook goed kunnen uitpakken.

  Zo zouden ze grotere campagnes kunnen lanceren en een betere marketingmix kunnen maken. Ook

  Disney is belangrijk, aangezien zij de bedenker zijn van deze eend. Zij kunnen zeggen dat Donald Duck

  gaat verdwijnen, wegens imago beschadiging. Disney heeft daarom nog steeds de rechten van het

  personage Donald Duck.

  Doelgroep en bestedingspatroon

  De doelgroep van weekblad Donald Duck is vrij uitgebreid. Het wordt gelezen door jong en oud. Al

  ligt de kern van de doelgroep bij jongens en meisjes van 8 t/m 12 jaar. De lezers zijn gewone

  kinderen, die houden van strips, tv kijken, spelletjes doen, buiten spelen, lezen en sporten. Ze zitten

  vaak nog op de basisschool en alles wat relevant is in het dagelijks leven is vaak een thema in het

  weekblad. Deze themas komen bijvoorbeeld naar voren in de brieven aan Oom Donald. Die brieven

  verschijnen in elke uitgave van het weekblad (Sanoma, 2013).

  De lezers van het weekblad zitten vaak nog op de basisschool. Dit geldt voor het grootste

  deel van de doelgroep. Daarnaast zijn er ook nog de middelbare scholieren van 12 tot 18 jaar. Het

  niveau van deze lezers verschilt en gaat van Basis Beroeps naar VWO/Gymnasium. De chte fans die

  ouder zijn dan 18 studeren of hebben vaak een baan. Ook het niveau van de studenten verschilt.