Click here to load reader

Marko Uršič Renesansa kot metafora za duhovno mursic3/Renesansa_Grad-2011.pdf · PDF fileMarko Uršič Renesansa kot metafora za duhovno prenovo Kultura renesanse na Ljubljanskem

 • View
  223

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Marko Uršič Renesansa kot metafora za duhovno mursic3/Renesansa_Grad-2011.pdf ·...

 • Marko Uri

  Renesansa kot metafora za duhovno prenovo

  Kultura renesanse na Ljubljanskem gradu, 29. marca 2011

 • loveka dua je sponka sveta

  Dua je sponka sveta (copula mundi), ki spaja spodnje in zgornje ravni bivanja, tostranstvo in onstranstvo:

  Dua je vmesna stopnja stvari in vse druge

  stopnje, tako vije kot nije, povezuje v eno,

  ko se sama dviguje k vijim in spua k nijim.

  (Theol. Plat., III.2)

  To je najveji ude v naravi. Vse drugo, kar je bojega, je namre vsako posebej in sam eno, dua pa je vse obenem. (Ibid., III.2.6)

  Marsilio Ficino (14331499), ustanovitelj Platonske akademije v renesannih Firencah glavna dela:

  Theologia Platonica (Platonska teologija), 1482

  De amore (O ljubezni), 1469, 1484

  De vita coelitus comparanda (O ivljenju,

  pridobljenem iz nebes), 1489.

 • Lepota je duhovna milina ...

  Vodilna misel Ficinove razprave De amore

  je neloljiva vez med lepoto in ljubeznijo.

  Gre za loveko in obenem vesoljno

  ljubezen, ki jo poraja lepota, milina

  bojega oblija, ki odseva v stvarstvu:

  Lepota je iva in duhovna milina, ki jo

  navdihuje sijo boji arek, najprej v

  Angelu in potem v lovekih duah,

  v telesnih oblikah in zvokih; to je milina,

  ki z razumom, vidom in sluhom giblje

  in radost nae due; v rdosti jih ponese

  pro in tedaj, ko jih nosi pro, jih

  razvname z ognjem ljubezni.

  (Ficino, De amore, V.6)

  Sandro Botticelli: Primavera (1482),

  osrednji del slike (Uffizi, Firence)

 • Rojstvo Venere (novo rojstvo, po mnogih stoletjih)

  Ernst Gombrich o Botticellijevem Rojstvu Venere (ok. 1486) pravi, da je bila

  za renesanso Venera ambivalentni simbol zemeljska in nebeka boginja, telesna

  in duhovna ljubezen: S tem so postale najvije tenje lovekega duha odprte za

  nereligiozno umetnost. (Botticellijeve mitologije, 1945)

 • lovek je kipar svojega bitja

  V sredie sveta sem te postavil, da bi se od tod lahko

  bolje razgledal po vsem, kar je na svetu. Nisem te

  ustvaril ne kot nebeko ne kot zemeljsko bitje, ne kot

  smrtnika in ne kot nesmrtnika, zato da bi si ti sam astit

  in svoboden kipar svojega lastnega bitja izklesal svojo

  podobo tako, kakor bo tebi najbolj ve. Lahko se bo

  izrodil in postal nije, brezumno bitje; lahko se bo po

  svoji volji prerodil in postal nekaj vijega, boanskega.

  Michelangelo:

  David, 1504, marmor,

  434 cm, Accademia,

  Firence.

  Leta 1486 je Pico hotel na lastne stroke sklicati v Rimu

  zbor filozofov in teologov vseh preprianj in veroizpovedi,

  da bi dosegli filozofski mir in versko spravo. Napisal

  je uvodni govor O lovekovem dostojanstvu, v katerem

  preberemo tudi te Stvarnikove besede:

  Pico della Mirandola (14631494)je poskual zdruiti razline filozofske

  nauke v veliki duhovni sintezi.

 • Nikolajeva knjinica v

  njegovem rojstnem mestu

  Kues (lat. Cusa) v Nemiji.

  Uena nevednost spoznava sovpadanje nasprotij

  Nikolaj Kuzanski (14011464) je v sredie svoje filozofije postavil sovpadanje nasprotij (concidentia opprositorum), namre

  v absolutu, Bogu.

  Sovpadanje nasprotij je najgloblja resnica vseh stvari in bitij, ki jo

  spoznava uena nevednost (docta ignorantia) tako v filozofiji,

  matematiki in kozmologiji kot v religiji, etiki in politiki.

  V knjigi O ueni nevednosti (De docta ignorantia, 1440) pie:

  In tako je najveje (maximum) absolutno eno, ki je vse; v

  njem je vse, saj je najveje, in ker mu ni ne stoji nasproti,

  obenem sovpade z najmanjim (minimum) (I/2).

  Le kdo bi namre mogel doumeti neskonno enost, ki je

  v neskonnosti pred vsakim nasprotjem, enost, v kateri je

  vse strnjeno (complicata) v nesestavljeni enostavnosti,

  kjer ni niesar drugega ali razlinega, kjer se lovek ne

  loi od leva in nebo ne od zemlje ... (I/24).

  Bog je kakor krogla, katere sredie je povsod, obod

  nikjer (I/23).

 • lovek razreuje kvadraturo kroga

  Leonardo da Vinci (14521519): lovek (Anthropos) v kvadratu in

  krogu je simbolno razpet med zemljo

  in nebom, ki ju paradoksno povezuje:

  v loveku sovpadejo nasprotja.

  Ernst Cassirer v knjigi Individuum in kozmos v renesanni filozofiji (1927)

  obravnava Leonarda kot posrednika med renesannim platonizmom, zlasti

  Kuzanskim (15. st.), in Galilejem (17. st.), utemeljiteljem novoveke znanosti:

  Domiljija vodi percepcijo in ji daje pomen, ostrino in doloenost. Nedvomno je

  Leonardov ideal znanosti usmerjen ravno k popolnosti videnja, saper vedere

  Pri Leonardu abstrakcija in videnje tesno sodelujeta.

  Leonardov Traktat o slikarstvu se zane iz toke:

  Toka je prvi zaetek geometrije; in ni drugega

  ne more obstajati v naravi ali lovekem duhu, kar

  bi moglo dati zaetek toki.

  Dve toki doloata premico, tri doloajo ravnino,

  tiri geometrijsko telo

 • Zdravilna norost kot resnina modrost

  sliki sta deli Hansa Holbeina ml.

  Johan Huizinga o Hvalnici Norosti: Skozi celotno delo se tesno prepletata dve

  temi: zdravilna norost, ki je resnina modrost, in tista tako imenovana

  modrost, ki je ista norost. (Erazem, 1924)

  Erazem Rotterdamski (1466-1536), veliki renesanni humanist, uenjak in polihistor, predvsem pa vztrajen

  zagovornik strpnosti v nestrpnih asih (boji med protestanti in

  katoliki idr.) je najbolj znan po svoji Hvalnici Norosti (1509),

  iz katere sem izbral tiri znailne sentence:

  Vsa druga bitja so zadovoljna z mejami Narave, samo

  lovek sili ez ojnice svoje usode. ( 34)

  Sodobni retorji meejo bralcem pesek v oi, tako da

  imajo tisti, ki razumejo, edalje veji repekt pred svojim

  znanjem, drugi pa, ki pisca ne razumejo, ga prav zato tem

  bolj obudujejo, im manj vedo, kaj berejo. ( 6)

  In eprav loveko ivljenje ni ni drugega kot

  nekakna igra Norosti ( 27) ali je kakna stvar

  pod soncem slaja in dragoceneja od ivljenja! ( 11).

 • Utopija: kraj, ki ga ni a vendarle je

  Thomas More (1478-1535), humanist, filozof in dravnik, avtor

  Utopije (1516), vrednostnega protipola

  Machiavellijevemu Vladarju (1513).

  Popotnik Rafael pripoveduje Moru o daljnem,

  srenem otoku Utopiji in pravi:

  Zame, dragi More, je povsem gotovo (da ti po

  pravici povem, kar mislim), da tam, kjer obstaja

  zasebna lastnina, kjer vsi vse merijo z denarjem,

  ne moreta nikdar vladati pravica in napredek

  edina pot, ki vodi k sploni blaginji, je uvedba

  lastninske enakosti.

  Portret je delo Hansa Holbeina ml.

  Pieter Bruegel (1563): Babilonski stolp (izrez),

  biblina upodobitevnegativne utopije

  More je bolj dedi Lukijana in Erazma kot Platona in Jezusa,

  bolj je predhodnik Swifta in Voltaira kot Marxa in Lenina,

  ko v vzvratnem ogledalu srene deele Utopije opisuje in

  prizadeto ironizira tedanje bedne razmere v nesreni Angliji.

 • Zemlja se vrti okrog Sonca, sredia vesolja

  Nikolaj Kopernik (1473-1543), avtor znamenite knjige De

  revolutionibus orbium coelestium

  (1543), je premaknil sredie

  vesolja iz Zemlje v Sonce.

  Sredi vseh [planetov] stoluje

  Sonce, zakaj kdo bi v tem

  templju, najlepem izmed

  vseh, postavil to lu na

  kakno bolje mesto od

  tistega, od koder lahko

  enakomerno vse osvetljuje.

  Temu ustrezno ga nekateri

  imenujejo lu vesolja, drugi

  um, tretji vladar. Trismegist

  ga je imenoval vidni Bog,

  Sofokles v Elektri vsevidni

  straar vseh stvari. Sonce

  resnino prebiva na kraljev-

  skem prestolu in od ondod

  vodi druino zvezd, ki ga

  obkroajo.

 • Sonce je zvezda,

  ena izmed netetih zvezd

  Giordano Bruno (1548-1600) je spoznal, da

  so zvezde druga sonca, uil

  je, da je vesolje neskonno,

  razsredieno, vendar eno

  Univerzum.

  ozvezdje Gostosevci (Plejade)

  V dialogu O neskonnem, vesolju in

  svetovih (1585) je Bruno zapisal:

  Eno je torej nebo, neizmerni prostor,

  nedrje, neskonno obdajajoe, etrska

  pokrajina, po kateri vse bei in se giblje.

  Tu se utno zaznavajo nepretevne

  zvezde, nebesna telesa, oble, sonca in

  zemlje in si, neteti, razumno pomagajo.

  Neizmerno in neskonno vesolje je

  sestav, ki je nasledek takega prostora in

  tolikerih vsebovanih teles.

 • Ko pleem, pleem

  Michel de Montaigne (1533-1592), poznorenesanni filozof, pisec Esejev, modrec in skeptik (tj. premiljevalec), je svoje misli

  in dejanja usmerjal v umetnost ivljenja saj je najbr najteje

  od vsega znati iveti, modro in sreno, navkljub smrti,

  ki loveka vselej aka za nekimi vrati

  Michelov stolp na gradu

  Montaigne, kjer je imel knjinico

  in pisal Eseje.

  Trije odlomki iz Esejev:

  ivljenje je pravo ogledalo tega, kar govorimo (O vzgoji otrok, I/26).

  Knjige me spremljajo na vsej ivljenjski poti,

  povsod mi stoj ob strani, tolaijo me v starosti

  in samoti (O treh vrstah druabnosti, III/3).

  Ko pleem, pleem; ko spim, spim; in ko se

  samotno sprehajam po lepem sadovnjaku, tudi

  e so moje misli zaposlene del asa z daljnimi

  stvarmi, jih v drugem delu asa pokliem nazaj

  k sprehodu, k sadovnjaku, k milini te samote,

  k sebi (iz zadnjega eseja O izkustvu, III/13).

 • Dama s samorogom vid, renesanna tapiserija (15. st.) Muse de Cluny, Pariz

 • Renesansa kot metafora za duhovno prenovo:

  I. Kaj nam lahko sama renesansa dandanes

Search related