Click here to load reader

Mat Troi - He Mat Troi

 • View
  20

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

thuyết trình vật lý lớp 10

Text of Mat Troi - He Mat Troi

 • Nh cac knh thien van ngay cang hien ai, cac con tau vu tru va tram vu tru, con ngi song tren Trai at a co c nhng hieu biet ngay cang ay u, sau sac ve he Mat Tri cua chung ta. Tuy nhien, con nhieu van e c at ra can nghien cu, chang han, Con co the co them cac thien the chuyen ong quanh Mat Tri ?, Co bao nhieu ve tinh chuyen ong quanh cac hanh tinh?, Lieu co s song tren Hoa tinh va tren hanh tinh cua cac sao ?, S hnh thanh va tien hoa cac thien the trong he Mat Tri...MAT TRIHE MAT TRI

 • 1. Cau tao va chuyen ong cua he Mat TriThuy tinhKim tinhTrai atHoa tinhMoc tinhTho tinhThien tinhHai tinh

 • - Tat ca cac hanh tinh eu chuyen ong quanh Mat Tri theo cung mot chieu (chieu thuan), va gan nh trong cung mot mat phang.- Mat Tri va cac hanh tinh eu quay quanh mnh no va eu quay theo chieu thuan (tr Kim tinh).- Toan bo he Mat Tri quay quanh trung tam Thien Ha cua chung ta.- Khoi lng cua Mat Tri ln hn khoi lng cua Trai at 333000 lan, tc la bang 1,99.1030 kg (!).

 • 2. Mat Tria. Cau truc cua Mat TriQuang cau (quang quyen) :- Khoi cau nong sang co dang mot a tron nhn thay t Trai at vi ban knh goc 16.- Ban knh 7.105 km.- Khoi lng rieng trung bnh cua vat chat trong quang cau : 1400 kg/m3.- Nhiet o hieu dung : 6000K.

  Kh quyen Mat Tri :- Lp vat chat bao quanh quang cau, c cau tao chu yeu bi hiro, heli... Gom 2 phan lp :Sac cau : lp kh day 10000 km nam sat mat quang cau va co nhiet o khoang 4500K.Nhat hoa : Lp vat chat trang thai plasma pha ngoai sac cau va co nhiet o khoang 1000000.

 • 2. Mat Tria. Cau truc cua Mat TriQuang cau (quang quyen) :- Khoi cau nong sang co dang mot a tron nhn thay t Trai at vi ban knh goc 16.- Ban knh 7.105 km.- Khoi lng rieng trung bnh cua vat chat trong quang cau : 1400 kg/m3.- Nhiet o hieu dung : 6000K.

  Kh quyen Mat Tri :- Lp vat chat bao quanh quang cau, c cau tao chu yeu bi hiro, heli... Gom 2 phan lp :Sac cau : lp kh day 10000 km nam sat mat quang cau va co nhiet o khoang 4500K.Nhat hoa : Lp vat chat trang thai plasma pha ngoai sac cau va co nhiet o khoang 1000000.

 • 2. Mat Trib. Nang lng cua Mat TriHang so Mat Tri H : Lng nang lng bc xa cua Mat Tri truyen vuong goc ti mot n v dien tch cach no mot n v thien van trong mot n v thi gian.H = 1360 W/m2 P = 3,9.1026 W (!)* Ket qua o hang so Mat Tri t nhieu nam nay cho thay tr so cua H khong thay oi theo thi gian. S d Mat Tri duy tr c nang lng bc xa cua mnh la do trong long Mat Tri ang dien ra cac phan ng nhiet hach.Nhat hoa

 • 2. Mat Tric. S hoat ong cua Mat Tri- Qua cac anh chup Mat Tri trong nhieu nam, ngi ta thay quang cau sang khong eu, co cau tao dang hat, gom nhng hat sang bien oi tren nen toi, do s oi lu t trong long Mat Tri i len ma thanh.

 • 2. Mat Tric. S hoat ong cua Mat Tri- Qua cac anh chup Mat Tri trong nhieu nam, ngi ta thay quang cau sang khong eu, co cau tao dang hat, gom nhng hat sang bien oi tren nen toi, do s oi lu t trong long Mat Tri i len ma thanh.

 • 2. Mat Tric. S hoat ong cua Mat TriVet en : Co mau sam toi, nhiet o vao khoang 4000K. Thng th t khu vc xuat hien vet en co keo theo nhng bung sang. T cac bung sang nay phong manh ra tia X va dong hat tch ien (c goi la gio Mat Tri).Tai la : Nhng li la phun cao tren sac cau.

  * Nam Mat Tri co nhieu vet en nhat xuat hien c goi la Nam Mat Tri hoat ong. Nam Mat Tri co t vet en xuat hien nhat goi la Nam Mat Tri tnh.* Chu k hoat ong cua Mat Tri co tr so trung bnh la 11 nam.

Search related