of 22 /22
РЕДНИ БРОЈ ЧАСА НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК РАДА НАСТАВНЕ МЕТОДЕ НАСТАВНА СРЕДСТВА КОРЕЛАЦИЈА НАПОМЕНЕ НАСТАВНА ТЕМА: СКУПОВИ 1 Шта знамо о природним бројевима уводни фронтални, индивидуалн и разговор, рад на тексту уџбеник К1/ стр. 4, 5, 6, 7 свет око нас (географи ја) 2 Шта знамо о природним бројевима обнављање фронтални, индивидуалн и разговор, рад на тексту уџбеник К1/ стр. 8, 9, 11, 12 3 Шта знамо о природним бројевима обнављање фронтални, индивидуалн и разговор, рад на тексту уџбеник К1/ стр. 12, 13 4 Шта знамо о природним бројевима систематиза ција групни разговор листићи са задацима 5 Скуп, обележавање скупа, елементи скупа обрада фронтални, индивидуалн и дијалошка, демонстрациј а, рад на тексту уџбеник К1/ стр. 14, 15, 16, 17 6 Венов дијаграм и задавање скупа обрада фронтални, индивидуалн и разговор, рад на тексту уџбеник К1/ стр. 18, 19 7 Празан скуп. Једнакост скупова. Број елемената скупа обрада фронтални, индивидуалн и дијалошка, рад на тексту уџбеник К1/ стр. 20, 21, 22 8 Увод у скупове вежбање индивидуалн и, рад у паровима рад на тексту уџбеник К1/ стр. 23 и 24 9 Подскуп обрада фронтални, индивидуалн разговор, рад на уџбеник К1/стр.

Matematika 5_ Godisnji Plan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

789

Text of Matematika 5_ Godisnji Plan

:

1 , , 1/ . 4, 5, 6, 7 ()

2 , , 1/ . 8, 9, 11, 12

3 , , 1/ . 12, 13

4

5, , , , , 1/ . 14, 15, 16, 17

6 , , 1/ . 18, 19

7 . . , , 1/ . 20, 21, 22

8 , 1/ . 23 24

9, , 1/. 25, 26

10, 1/ . 27, 28 29

11 , , , 1/ . 30, 31 32

12 , , 1/ . 33, 34 35; ;

13 , , 1/ . 14, 15, 16 17;

14, 1/ . 39, 40, 41 43

15, , 1/ . 43, 44 45; ,

16

:

17T, , , , , 1/. 48, 49 50;

18, , , , , 1/. 52, 53 54

19 , ( ) 1/. 55, 56, 57 58;

20 , 1/. 59, 60 61;

21, , , 1/. 62, 63, 64 65; ;

22 , , , , 1/. 65, 66 67; ;

23 , , 1/. 68 69; ; ; ,

24 , , 1/ .70 71;

25 , 1/. 72 73; ;

26 1/ . 74 75;

27 , 1/ . 76 77;

28 , :

29 ;

30 , ;

:

31 , 1/ . 82, 83 84

32 N, , 1/ . 85, 86, 87 88

33 N, , 1/ . 89 90

34 . 2 5, , 1/ . 91, 92 93

35 3 9 , , 1/ . 94, 95 96

36 4, , 1/ . 97 98

37 , 1/ . 99 100;

38 . , 1/ . 101, 102, 103 104

39 , , 1/ . 105 106

40 , 1/ . 107 108

41NZS NZD ( ) , 1/ . 109, 110, 111, 112 113

42 , , ( ), 1/ . 114, 115 116; ;

43

:

44 , , , , 1/ . 120, 121, 122, 123 124, ,

45 , , . , , , 1/ . 125, 126 127, , , , ,

46 , , . , 1/ . 127 128,

47, , 1/ . 129 130, ,

48 , , , , 1/ . 131, 132 133, ,

49 , , , 1/ . 134 135, , , , , ,

50, , , 1/ . 136 137, ,

51, , , 1/ . 138 139,

52 , , , 1/ . 140 141,

53 , , , 1/ . 142 143, ,

54 , , 1/ . 144 145

55, , , 1/ . 146, 147 148,

56 , , 1/ . 149 150

57, , 1/ . 151 152,

58 , 1/ . 153 154,

59 , , 1/ . 155 156, , -

60 , , , , 1/ . 157 158, , ,

61 , 1/ . 159 160,

62 , , 1/ . 163, , , ,

63 ,

64 ,

:

65 , , 2, . 6 7,

66 , , , 2, 8 10,

67 , 2, . 10 11,

68 , , ,

. 12 13, .68

69 , , , ,

70 , , 2, . 14 15, ,

71 , , , 2, . 16 17, .71

72 , , , 2, 18 23

73 , , , , , , 2, 18 23, .73

74 , , 2, . 24, 25 26, ,

75 , , , 2, . 27, 28 29,

76 , 2, . 30, 31 32

77 , , 2, 33, 34

78 , , , 2, . 35 39,

79 .79

80 , 2, . 40 41

81 , , .81

82 , 2, 43, 44 45, , . 82,

83 , , , 2, 46 49, CD

84 , , 2, 46 49, CD

85 , , 2, 52 55,

86 , , 2, 52 55, , . 86

87 , , 2, 56 57

88 , , 2, 58 59

89 , , , , , 2, 60 62, ,

90 , , , , 2, . 63 65

91 , , , 2, . 66 67, CD

92 , , , 2, 68 71,

93 , , 2, 72 75

94 . 94

95 , 2, 78 79, , . 95 ( Excel-u )

:

96 , , , , , 2, 80 ( 85, , CD ,

97 , , 2 85 ( 87,

98 . , , 2 86 87

99 , , 2 88 89

100 , 2 90 91

101 , , , 2, 92 93,

102 , , , 2 94 95,

103 , , , 2 96 97,

104 , , , 2 98 99, D

105 , , 2 100 101

106 , , 2, . 101 102

107 , 2 103, 104 105,

108 , ,

109 ,

110 , ,

:

111 , 2, . 110, 111, 112

112 , 2, . 113, 114, D

113 , 2, . 115 116

114 , 2, . 117, 118 119, ( .114,

115 , 2, . 120 121, ( . 115

116 , 2, . 122 123,

117 2, . 124 125

118 , 2, . 126 127

119 , , 2, . 128 129, D ,

120 , , 2, . 130 131

121 , , 2, . 132 133

122 , , 2, . 134 135, ,

123 , , 2, . 136 137,

124 , , 2, . 138 139, D , ,

125 , , 2, . 140 143,

126 , , , 2, . 140 143

127 , , , 2, . 144, 145 146

128 , , 2, . 148 149,

129 , , , 2, . 150, 151 152

130 , , 2, . 153, 154 155

131 , , 2, . 153, 154 155,

132 , 2, . 156, 157 158

133 , , , 2, . 159, 160, 161 162,

134 , , , 2, . 161, 162 163, ( . 134

135 , , , 2, . 164 165

136

, , 2, . 166 167,

137

138 ,

139 , , 2, . 168 171, . 139

140 , , 2, . 168 171, ,

141, , , 2, . 172, 173 174, , e e ,

142, , 2, . 177, 178 179

143 , , , , 2, . 175 180

144 , 2, . 175 180