Materiały z 50 NKP

 • View
  225

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • Instytut OgrodnictwaOddzia Pszczelnictwa

  Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe

  50 NAUKOWAKONFERENCJA PSZCZELARSKA

  MATERIAY Z KONFERENCJI

  Puawy, 16-18 kwietnia 2013

 • ISBN 978-83-60573-64-8

  Redakcja techniczna: Jacek Ochal

  Wszelkie prawa zastrzeone

  KOMITET ORGANIZACYJNY I NAUKOWYdr hab. Teresa Szczsnadr hab. Magorzata Biekowskadr Dariusz Geruladr hab. Zbigniew Kotowskidr Piotr Skubidadr Dariusz Teper

  MATERIAY KONFERENCYJNENIERECENZOWANE

 • PATRONAT HONOROWY

  STANISAW KALEMBAMINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

  KRZYSZTOF HETMANMARSZAEK

  WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

  JANUSZ GROBELPREZYDENT

  MIASTA PUAWY

  WITOLD POPIOEKSTAROSTA PUAWSKI

 • SPONSORZY

  Huzar Sp. z o.o.

  Spdzielnia Pszczelarska APIS w Lublinie

  lski Zwizek Pszczelarzyw Katowicach

  Biowet Puawy Sp. z o.o.

  Gospodarstwo PasieczneSdecki Bartnik

  Stowarzyszenie PszczelarzyZawodowych

  CORPO SP. Z O. O. S. K. A.

  Wojewdzki ZwizekPszczelarzy w Lublinie

  Mazurskie Miody ZPH Karolina

  SKOTAN S.A. w Katowicach

 • 7

  50 NAUKOWA KONFERENCJA PSZCZELARSKA 16 - 18 KWIETNIA 2013

  SZCZEGOWY PROGRAM KONFERENCJI

  16 kwietnia 10.00 - 11.00 Otwarcie konferencji Dr hab. Teresa Szczsna, prof. nadzw. IO - Kierownik Oddziau

  Pszczelnictwa IO w Puawach Prof. dr hab. Franciszek Adamicki - Dyrektor Instytutu

  Ogrodnictwa w Skierniewicach Wystpienia zaproszonych goci

  11.00 -11.20 Wykad okolicznociowy: Jubileuszowa 50 Naukowa Konferencja Pszczelarska

  Prof. dr hab. Wojciech Skowronek

  11.20 - 11.40 Wykad okolicznociowy: Pszczelarstwo na Lubelszczynie Mgr Jan Janczak - WZP w Lublinie

  11.40 - 12.00 Wykad okolicznociowy: Instytut Ogrodnictwa - organizacja i aktualne kierunki dziaalnoci

  Prof. dr hab. Franciszek Adamicki - Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

  12.00 - 12.20 Przerwa na kaw

  12.20 - 13.25 I sesja plenarna - Biologia Przewodniczcy sesji - Prof. dr hab. Wojciech Skowronek

  12.20 - 12.30 Mechanizm podnoszenia odwoka u pszcz Prof. dr hab. Jerzy Woyke - SGGW w Warszawie

  12.30-12.40 Wpyw temperatury inkubacji czerwiu zasklepionego na warto rozrodcz trutni pszczoy miodnej

  Dr hab. Krystyna Czekoska1, prof. dr hab. Boena Chuda-Mickiewicz2- 1Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  12.40-12.50 Wpyw osierocenia rnowiekowych larw pszczoy miodnej na ich rozwj

  Mgr Karolina Kuszewska, prof. dr hab. Micha Woyciechowski - Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

 • 8

  12.50-13.00 Brood rearing in small-cell combs shorted post-capping period Dr Krzysztof Olszewski, prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog,

  dr Grzegorz Borsuk, dr Aneta Strachecka - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  13.00 -13.20 Age-related morphological and biochemical profi les of the Nasonov gland, fat body, haemolymph and cuticle of Apis mellifera workers of different types and races

  Dr Aneta Strachecka1, dr Jacek Chobotow2, prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog1, dr Grzegorz Borsuk1, dr Krzysztof Olszewski1, Magdalena Krauze3 - 1,3 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2 UMCS w Lublinie

  13.20 -13.35 Dyskusja

  13.35-14.30 Sesja posterowa - Biologia, Hodowla i genetyka, Gospodarka pasieczna i ekonomika, Choroby i zatrucia, Poytki i zapylanie, Produkty pszczele, Inne owady zapylajce

  14.30 - 15.30 Przerwa obiadowa

  15.30 - 15.45 Omwienie sesji posterowej

  15.45 - 16.05 Wykad wprowadzajcy: Metodologia nauk przyrodniczych, pszczoy i uprawy rolin genetycznie modyfi kowanych

  Prof. dr hab. Jerzy Demetraki - Paleolog - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  16.05 - 17.10 II sesja plenarna - Hodowla i genetykaPrzewodniczcy sesji - Prof. dr hab. Jerzy Wilde

  16.05 -16.15 Dziedziczenie cech fenotypowych u pszcz Justinas Kretaviius, Ilona Zamarait - Uniwersytet Wileski

  16.15 -16.25 Porwnanie dziko yjcych i udomowionych pszcz miodnych z pnocnej Polski

  Dr Andrzej Oleksa1, dr hab. Adam Tofi lski2 - 1Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

  16.25-16.35 Wpyw zmiennoci genotypowej robotnic na si i produkcyjno rodzin pszczelich

  Dr Dariusz Gerula, mgr Pawe Wgrzynowicz, dr hab. Magorzata Biekowska, dr Beata Panasiuk, prof. dr hab. Wojciech Skowronek - Oddzia Pszczelnictwa IO w Puawach

 • 9

  16.35-16.45 Stan zasobw genetycznych pszcz w Polsce w wietle krajowej strategii zrwnowaonego uytkowania i ochrony zasobw genetycznych zwierzt gospodarskich

  Dr Grayna Polak1, dr hab. Magorzata Biekowska2 - 1Instytut Zootechniki, Pastwowy Instytut Badawczy w Krakowie, 2Oddzia Pszczelnictwa IO w Puawach

  16.45-16.55 Wpyw dodatku roztworu fi zjologicznego do nasienia trutni i warunkw przechowywania matek pszczelich na liczb plemnikw w zbiorniczkach nasiennych i oprnianie jajowodw

  Dr Jakub Gbka1, Susan Cobey2- 1SGGW w Warszawie, 2University of California, Davis, USA

  16.55-17.10 Dyskusja 17.10 -17.30 Przerwa na kaw

  17.30 -18.45 III sesja plenarna - Choroby i zatrucia Przewodniczcy sesji - Dr hab. Pawe Chorbiski

  17.30 - 17.40 Czwarty rok monitorowania zimowych strat rodzin pszczelich w Polsce przy uyciu ankiety COLOSS - wyniki i wnioski

  Prof. dr hab. Grayna Topolska, lek. wet. Urszula Grzda, lek. wet. Anna Gajda - SGGW w Warszawie

  17.40 - 17.50 Ocena naraenia rodzin pszczelich (Apis mellifera) na toksyczne oddziaywanie systemicznych insektycydw neonikotynoidowych stosowanych do ochrony upraw rzepaku

  Dr Krystyna Pohorecka1, dr Piotr Skubida2, dr Artur Miszczak3, dr Piotr Semkiw2, mgr Piotr Sikorski3, mgr Katarzyna Zagibajo3, dr Dariusz Teper2, dr hab. Zbigniew Kotowski2, lek. wet. Marta Skubida1, mgr Dagmara Zdaska1, lek. wet. Andrzej Bober1 - 1Pastwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puawach, 2Oddzia Pszczelnictwa IO w Puawach, 3Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

  17.50 -18.00 Zastosowanie technik mikroskopowych w identyfi kacji Nosema spp.

  Dr Aneta Ptaszyska1, dr Grzegorz Borsuk2, prof. dr hab. Wiesaw Muenko1, dr Krzysztof Olszewski2, prof. dr hab. Jerzy Demetraki - Paleolog2 - 1UMCS w Lublinie, 2Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  18.00 - 18.10 Krajowy program nadzoru nad stratami rodzin pszczelich Lek. wet. Andrzej Bober, dr Krystyna Pohorecka,

  lek. wet. Marta Skubida, mgr Dagmara Zdaska - Pastwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puawach

 • 10

  18.10 - 18.20 Profi l immunologiczny zimujcej rodziny pszczoy miodnej, Apis mellifera L.

  Dr Krzysztof Buczek1, dr Wiesaw Londzin2, dr Maria Zo3, dr Mariusz Pliszczyski - 1Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2SKOTAN S.A. Katowice, 3Pro Vet s.c. Przychodnia Weterynaryjna w Midzyrzeczu Grnym

  18.20 - 18.30 Three years of research on Varroa destructor mite resistance from the Eastern Polish apiaries

  Dr Grzegorz Borsuk1, dr Krzysztof Olszewski1, prof. dr hab. Jerzy Demetraki - Paleolog1, dr Aneta Strachecka1, dr Aneta Ptaszyska2, dr hab. Zbigniew Lipiski3,4, lek. wet. Jarosaw Szubstarski3, dr Dagna Szubstarska3 - 1Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2UMCS w Lublinie, 3Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne SLW-Biolab w Ostrdzie, 4Instytut Rozrodu Zwierzt i Bada ywnoci PAN w Olsztynie

  18.30 -18.45 Dyskusja 19.00 Uroczysta kolacja

  17 kwietnia

  9.00 - 9.20 Wykad wprowadzajcy: Biornorodno poytkw pszczelich - szansa czy konieczno

  Dr hab. Zbigniew Kotowski - Oddzia Pszczelnictwa IO w Puawach

  9.20-10.35 IV sesja plenarna - Poytki i zapylanie, Inne owady zapylajce, Gospodarka pasieczna

  Przewodniczcy sesji - Prof. dr hab. Zdzisaw Wilkaniec

  9.20-9.30 Zielne roliny nektaro- i pykodajne w rezerwacie przyrody Kzki

  Prof. dr hab. Anna Wrblewska, dr Ernest Stawiarz - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  9.30-9.40 Efektywno pszcz jako zapylaczy gorczycy biaej (Sinapis alba L.)

  Dr Marzena Masierowska - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  9.40-9.50 Koszty budowy gniazda murarki ogordowej w schronieniach o rnych ksztatach

  Dr Karol Giejdasz, dr Monika Fliszkiewicz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • 11

  9.50-10.00 Wpyw elementw krajobrazu na wystpowanie trzmieli (Bombus spp.) na terenach zieleni we Wrocawiu

  Mgr Aneta Sikora, prof. dr hab. Maria Kelm - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocawiu

  10.00 -10.10 Zimowanie rodzin z matkami zamknitymi w izolatorach Prof. dr hab. Jerzy Wilde, dr Maciej Siuda, dr Beata Bk -

  Uniwersytet Warmisko - Mazurski w Olsztynie

  10.10-10.20 Wpyw zmiany pooenia ula na jego zapamitywanie przez pszczoy miodne

  Dr Jakub Gbka - SGGW w Warszawie

  10.20 - 10.35 Dyskusja

  10.35 - 11.30 Sesja posterowa - Biologia, Hodowla i genetyka, Gospodarka pasieczna i ekonomika, Choroby i zatrucia, Poytki i zapylanie, Produkty pszczele

  10.30 -11.40 Przerwa na kaw

  11.40 - 11.50 Omwienie sesji posterowej

  11.50 - 12.55 V sesja plenarna - Produkty pszczelePrzewodniczcy sesji - Dr hab. Helena Rybak-Chmielewska

  11.50 - 12.00 Optymalizacja izolacji DNA z miodu w analizach GMO Mgr Ewelina mijewska1, dr Anna Linkiewicz1, dr Dariusz Teper2,

  mgr Jarosaw Nowosielski1, dr Sawomir Sowa1 - 1Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Rolin PIB, Radzikw, 2Oddzia Pszczelnictwa IO w Puawach

  12.00 - 12.10 Ocena skadu chemicznego syropw stosowanych do dokarmiania pszcz oraz zapasw z nich wytworzonych

  Dr hab. Teresa Szczsna, mgr Monika Witek, dr Piotr Skubida, dr Piotr Semkiw, mgr Ewa Wa, dr hab. Helena Rybak-Chmielewska, mgr Katarzyna Jakiewicz - Oddzia Pszczelnictwa IO w P