MAVİ BAYRAK RNEK EVRE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ ? BAYRAK RNEK EE...MAVİ BAYRAK RNEK EVRE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ TRKİYE EVRE EĞİTİM VAKFI Foundation for Environmental Education in Turkey

 • View
  219

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • MAV BAYRAK RNEK EVRE ETM

  ETKNLKLER

  TRKYE EVRE ETM VAKFIFoundation for Environmental Education in Turkey

  www.turcev.org.trwww.mavibayrak.org.tr

  TREV, 2015

 • NSZ

  Mavi Bayrak Program kriterlerinin nemli bir tanesini, evre Bilinlendirme Etkinlikleri

  oluturmaktadr. Doann ve Mavi Bayrakl plaj veya marinann korunabilmesi iin bu kriter byk

  bir nem ve anlam tamaktadr. Mavi Bayrak kriterleri kapsamnda zorunlu bir kriter olan evre

  bilinlendirme etkinlikleri dahilinde en az be tane etkinlik yaplmas ngrlmektedir. Aslnda bu

  bir ihtisas konusu olmakla birlikte, etkinliklerin pratikte Mavi Bayrak yerel sorumlular

  koordinasyonunda yrtlmesi beklenmektedir. Yerel sorumlular bu almay samimi olarak

  yapmak istemelerine ramen, konu bulmakta ve uygulamasn yapmakta zorlanmaktadrlar. Bu

  nedenle de nemli bir kriter gerektii gibi uygulanamamaktadr. Bu zafiyet dikkate alnarak, daha

  gereki ve fonksiyonel etkinlikler programlanmasn temin asndan, bu dokmanla

  yaplabilecek evre bilinlendirme etkinlikleri konusunda rnekler verilmesi hedeflenmitir.

  Bu dokmanda 2001 ylndan bu yana Mavi Bayrakl plaj, marina ve yatlar tarafndan yaplan

  rnek evre eitim etkinlikleri ile yaplmas uygun grlen etkinlikler yer almaktadr.

  TREV,2015

  Hazrlayanlar:

  Almla KINDAN CEBBAR, Mavi Bayrak Ulusal Koordinatr

  Glen NARN, Mavi Bayrak Ulusal Koordinatr Yardmcs

 • BU DKMANIN HAZIRLANMA AMACI:

  Bu dokman, yerel Mavi Bayrak sorumlular ve otellerde grevli Mavi Bayrak temsilcilerinin kriterlere

  uygun evre Eitim Etkinlikleri organize edebilmeleri ve gzel fikirlerin paylam iin

  oluturulmutur.

  EVRE ETMNN TR:

  Bu dokmanda her bir etkinlik iin ksa bir aklama ve farkl etkinliklerde yol gsterecek basit

  snflandrmalar iermektedir.

  evre eitimini anlamann bir yolu kiilerin doayla balar kurmas, doa hakknda sorular

  sormasdr. Bu, evre eitiminin sadece mesajlar vermesi deil ayn zamanda kiilerin algsn

  arttrmak iin frsatlar sunar ve kiilerin srdrlebilir geliimin takibinde yer almalarn salar.

  Yaplacak her bir evre bilinlendirme etkinlii aadaki balklar kapsamaldr.

  Sorgulama

  Kiiler evre hakknda soru sormaya, bilgi ve materyal toplamaya tevik edilir. Bu, anketler, farkl

  maddelerin plajda toplanmas saylmas veya llmesi araclyla yaplabilir.

  Farkndal Arttrma

  Farkndal arttrma eitim etkinlii kiilerin evre problemleri zerine farkndaln arttrmaya,

  kiilerin karlk olarak bir eyler yapmasna odaklanr. rnek olarak bilgilendirme kampanyas

  verilebilir.

  Eylem Odakl Olma

  Eylem odakl renme evresel deiim ve geliim temeline dayal bir yaklamdr. Kiiler zel bir

  evre problemi zerine harekete geerler ve hepimiz iin daha iyi bir evre amacyla bir veya daha

  fazla zm retmeye alrlar.

  Doayla Temas Etme / Deneyimleme/Kefetme

  evre eitiminde deneysel yaklamlar ounlukla dar(ak hava) odakldr. Doayla temas

  ederek ve kefederek kiilerin evre konularna dikkatini ekmeyi salar.

 • DENZ DB TEMZL

  Hedef Grup: Belde Halk

  Sre: 1 saat

  Etkinlii Yapan: Foa Belediyesi, Foa Dal Merkezi

  Etkinlik: Foa Belediyesi ve Foa Dal Merkezinden dalglar klar Yolu, anak Koyu, Mavi

  Bayrakl plajlar ve ngiliz Burnu Mevkilerinde deniz dibine dalarak eitli atklar karaya

  karmlardr. karlan eitli atklar karada belli bir noktada sergilenerek insanlarn dikkati

  ekilmeye allm ve bu atklarn insan eliyle denizleri kirlettii belirtilmitir.

  htiya Listesi: Su altndaki atklar su yzne karmak iin profesyonel dalglar, karlan

  atklar karada sergilerken atklarn altna sermek iin muamba, pleri sudan karrken

  dalglara kolaylk salayabilecek file tarznda uval.

  Ortaklar: Foa Belediyesi, Foa Dal Merkezi, Foa Su rnleri Kooperatifi

  pucu: Etkinliin daha anlalr olabilmesi iin bir karton zerine Bu Atklar Deniz Dibi Temizlii

  Sonucunda karlmtr yazs yazlarak atklarn yanna kolayca grlebilecek bir ksma

  yazlabilir.

 • 2 DAKKADA SGARA ZMART TEMZL

  Hedef Grup: Plaj kullanclar, renciler

  Sre: 2 dakika

  Etkinlii Yapan: Mula Bykehir Belediyesi, Sargerme evre Eitim Dernei(SARED), Trkiye evre

  Eitim Vakf(TREV)

  Etkinlik: Halk plajlarnn da en byk sorunlarndan biri olan sigara izmaritleri plaj

  kullanclar, evre kylerden gelen renciler tarafndan 2 dakika gibi ksa bir srede

  toplanarak effaf ielere konulmu ve bu ieler plajn grnr bir noktasna bir pankartla

  birlikte aslmtr. Sigara izmaritlerinin evrede byk lde kirlilik oluturduuna dikkat

  ekilmitir.

  htiya Listesi: zmaritleri doldurmak iin effaf pet ieler, zerindeki yazlarn rahatlkla

  okunabilecei byklkte kartonlar.

  Potansiyel Ortaklar: Mula Bykehir Belediyesi, Sargerme evre Eitim Dernei(SARED),

  Trkiye evre Eitim Vakf(TREV)

  pucu: Sizde bu etkinlii plajda blge okullardan rencilerle ve yerel ynetimlerle ortaklaa

  yapabilirsiniz.

 • ARITMA TESS GEZS

  Hedef Grup: renciler

  Sre: 1-2 saat

  Etkinlii Yapan: Yalkavak Belediyesi

  Etkinlik: rencilerde geri dnm, artma gibi kavramlara daha somut anlamlar

  kazandrabilmek, ocuklarn evlerinde, okullarnda ve evrelerindeki atklarn nasl geri

  dntrldn, kirli sularn nasl temizlendiini grebilmeleri iin geri snm tesisi ve atksu

  artma tesisine gezi dzenlenmitir. Gezi esnasnda rencilerin, atklarn geri dntrlmesinde

  ya da atksularn artlmasnda ne kadar enerji harcandn renme imkan yakalayarak daha

  evreci bir bilince ulamalarna katk salanmtr.

  htiya Listesi: rencileri tesislere ulamn salamak iin ara

  Ortaklar: Yalkavak Belediyesi ve blgedeki okullar

  pucu: Gezi esnasnda rnein bir pet ienin oluturulmasnda ne kadar enerji harcand ve

  evreye nasl zarar verildii ancak geri dnmn harcanacak bu enerjiyi nasl azaltaca ve

  evreye olumlu etkileri anlatlabilir.

 • KIYI TEMZL

  Hedef Grup: renciler, plaj kullanclar, belde halk

  Sre: 30 dakika

  Etkinlii Yapan: Yalkavak Belediyesi

  Etkinlik: evre okullardan katlan rencilerle birlikte halkn, plajlar temiz kullanmas

  konusunda dikkatlerini ekmek ve plaj temizlii iin bilin oluturulmasna katkda bulunmak

  amacyla sahilde temizlik yaplm, toplanan pler ocuklarn ellerinde tadklar pankart ve

  dvizlerle birlikte sergilenmitir. Daha sonra ocuklar ellerindeki pankart ve dvizlerle

  beldede yry yapmtr.

  htiya Listesi: Yeterli sayda p poeti ve eldivenler, renkli kartonlar ve kalemler,

  pankartlar tutmak iin ta.

  Ortaklar: Yalkavak Belediyesi ve blgedeki okullar

  pucu: Yry ve temizlik esnasnda daha fazla dikkat ekmek iin halkn katlm da

  salanabilir. Etkinlie katlanlara etkinlik sonrasnda sembolik hediyeler verilebilir.

 • CARETTA CARETTALARIN KORUNMASI PROJES

  Hedef Grup: Plaj Kullanclar, belde halk

  Sre: 3 ay

  Etkinlii Yapan: BETUYAB ve bal tesisler

  Etkinlik: Ky alanlarndaki hzl yaplama, youn balklk, turizm etkinlikleri, k ve grlt kirlilii,

  endstri kaynakl su ve kumsal kirlilikleri gibi insan etkileri deniz kaplumbaalarnn hem yuvalama

  hem de yuvalardan kan yavrular iin ciddi bir tehdit oluturmaktadr. Bu kapsamda Hacettepe

  niversitesi danmanlnda, sivil toplum rgtlerinin (EKAD) ve tesislerin de katlmyla 2015 ylnda

  17.si gerekletirilen projeye farkl niversitelerden farkl periyotlarda 100n zerinde rencinin

  katlmyla gerekletirilen projede Haziran aynda balayan ve Eylle kadar devam eden almalar

  kapsamnda gndz yuva tespitleri, kafesleme ve yavru k kontrolleri; geceleri ise ergin birey

  lmleri ve markalama yaplmtr. Turizm tesisleri ile de ibirlii yaplarak kumsallarda deniz

  kaplumbaalarn olumsuz etkileyen faaliyetlerin azaltlmas yannda, 2000 yuva tespit edilmi olup

  50000 yavru kaplumbaann denize ulamas salanmtr. Yine Koruma ve Aratrma almalar

  kapsamnda 300 adet yuva kafesleme yoluyla korunmu ve 55 adet deniz kaplumbaasnn

  markalanmas salanmtr. Arazi almalar esnasnda bilgilendirmeyle birlikte, tesis misafirlerine ve

  yre halkna el brorleri ve stickerlar datlmtr. Ayrca otellerde ve uygun kumsallarda stantlar

  kurulup tesis misafirlerine ve yre halkna bilgilendirme yaplmtr.

  Ortaklar: Hacettepe niversitesi, Belek Turizm Yatrmclar Ortak Giriimi (BETUYAB),

  Ekolojik Aratrmalar Dernei (EKAD), Belek Sea Turtle Project

 • NAF GAR FLM-TEMZLK VE P SANAT ETKNL

  Hedef Grup: Tm yre halk

  Sre: 6 ay

  Etkinlii Yapan: D-Marin Turgutreis Marina

  Etkinlik: naf Gari, evre ve deniz kirliliini n plana kararak bu konuda farkndalk

  yaratamay amalayan yerel bir Gkova hikayesidir. naf Gari filminin barol oyuncusu

  "p"tr. Filmin senaryosu bu etkinliklerden kan plere gre yazlmaktadr. ekim ncesi

  etkinlik srecinde plerin hikayeleri oluturulmutur. Nisan- Ekim tarihleri arasnda 6 ay

  boyunca evre gnllleri ile birlikte btn Gkova krfezinde Sualt Temizlii, Sahil

  Temizlii yaplmtr. Bu aktivitelerle toplanan pler ile p sanat atlyeleri alarak

  profesyonel sanatlarla p heykeller yaplmtr. Farkl bir bak as ile gerekletirilen

  etkinlik basna duyurularak kamuoyunda farkndalk yaratlmasn amalanmtr.

  Ortaklar: D-Marin Turgutreis Marina, Bodrum Milta Marina

 • KK MAV ELLER RESM SERGS

  Hedef Grup: Tesisteki misafir ocuklar

  Sre: 1 saat

  Etkinlii Yapan: Tekirova Phaselis Rose Otel

  Etkinlik: ocuklarda evre bilincinin oluturulmasna katkda bulunmak ve Mavi Bayrak n

  tantlmas amacyla dzenlenen sergide otelin ocuk misafirlerinin yap