32
Mayang eJKM Manual Pengguna Mayang Manual Pengguna

Mayang - JKM

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna

Mayang

Manual Pengguna

Page 2: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat i

Senarai Kandungan

Senarai Kandungan ........................................................................................................................................ i

Petunjuk ........................................................................................................................................................... 2

Log Masuk ....................................................................................................................................................... 3

Tukar Kata Laluan ......................................................................................................................................... 4

Carian Mayang ................................................................................................................................................ 5

Carian Mayang ................................................................................................................................................ 6

Carian Mayang ................................................................................................................................................ 7

Skrin Tambah Maklumat Mayang ................................................................................................................ 8

Skrin Carian Maklumat >> Maklumat Mayang .......................................................................................... 9

Cetakan Maklumat Mayang .......................................................................................................................... 10

Skrin Carian dan Paparan Ahli Semasa ....................................................................................................... 11

Skrin Ahli Semasa >> Tambah Maklumat ................................................................................................... 12

Skrin Carian dan Paparan Ahli Semasa ....................................................................................................... 13

Skrin Carian dan Paparan Ahli Yang Pernah Berkhidmat ........................................................................ 14

Skrin Ahli Yang Pernah Berkhidmat >> Tambah Maklumat .................................................................... 15

Skrin Carian dan Paparan Ahli Yang Pernah Berkhidmat ........................................................................ 16

Skrin Carian dan Paparan Laporan Aktiviti ............................................................................................... 17

Skrin Carian dan Paparan Laporan Aktiviti ............................................................................................... 18

Skrin Aktiviti >> Tambah Aktiviti ................................................................................................................ 19

Skrin Carian dan Paparan Kalendar Aktiviti .............................................................................................. 20

Skrin Carian dan Paparan Kalendar Aktiviti .............................................................................................. 21

Skrin Kalendar Aktiviti .................................................................................................................................. 22

Skrin Carian dan Paparan Laporan Kewangan .......................................................................................... 23

Skrin Carian dan Paparan Laporan Kewangan .......................................................................................... 24

Skrin Rekod Pemantauan Aktiviti ................................................................................................................ 25

Skrin Rekod Pemantauan Aktiviti ................................................................................................................ 26

Cetakan Maklumat Pemantauan Aktiviti ..................................................................................................... 27

Skrin Carian Agihan Pejabat Parlimen ........................................................................................................ 28

Skrin Tambah Agihan Pejabat Parlimen ...................................................................................................... 29

Skrin Kemaskini Agihan Pejabat Parlimen .................................................................................................. 30

Log Keluar ....................................................................................................................................................... 31

Page 3: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 2

Petunjuk

Berikut adalah petunjuk yang digunakan dalam manual pengguna ini:

(B) Bermaksud Button

(L) Bermaksud Link

(I) Bermaksud Icon

(M) Bermaksud Menu

Page 4: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 3

Log Masuk

Langkah 1:

Pengguna dikehendaki memasukkan ID Pengguna dan Kata Laluan yang sah untuk memasuki sistem eJKM.

Kemudian tekan (B) Masuk. * Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Penyelaras PK Ibu Pejabat

Pegawai Penyelaras PK Negeri

Pegawai Penyelaras PK Daerah

PKMD / Ketua Bahagian PK

Pegawai PK Daerah

Page 5: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 4

Tukar Kata Laluan

Langkah 1:

Klik pada (L) Tukar Kata Laluan untuk menukar kata laluan.

Pengguna boleh menukar kata laluan dengan menukar kata laluan semasa dengan kata laluan baru. Tanda * adalah ruangan wajib untuk diisikan oleh pengguna.

Langkah 2:

Setelah selesai, pengguna dikehendaki untuk menekan (B) Simpan.

Langkah 3:

Tekan (B) Kembali untuk kembali ke mukasurat sebelumnya.

* Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Penyelaras PK Ibu Pejabat

Pegawai Penyelaras PK Negeri

Pegawai Penyelaras PK Daerah

PKMD / Ketua Bahagian PK

Pegawai PK Daerah

1

2 3

Page 6: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 5

Carian Mayang

Langkah 1:

Pengguna pergi ke (M) MAYANG (M) Carian.Kemudian skrin Carian akan terpapar.

* Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Penyelaras PK Ibu Pejabat a) Terdapat criteria carian tambahan iaitu : Pemantauan Aktiviti dan

Carian Agihan Pejabat Parlimen.

Pegawai Penyelaras PK Negeri a) Terdapat criteria carian tambahan iaitu : Pemantauan Aktiviti

Pegawai Penyelaras PK Daerah

PKMD / Ketua Bahagian PK

Pegawai PK Daerah

Page 7: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 6

Carian Mayang

Langkah 1:

Pengguna perlu memilih Parlimen untuk tindakan selanjutnya.

Langkah 2:

Apabila selesai memilih, tekan (B) Cari untuk mencari rekod tersebut.

Langkah 3:

Klik pada (L) Parlimen untuk mengetahui maklumat lanjut.

Langkah 4:

Tekan (B) Tambah untuk menambah rekod.

Selepas pengguna menekan (B) Tambah, popup window akan terpapar.Popup window ini bertujuan untuk mengesahkan sama ada pengguna benar-benar mahu menambahkan maklumat (Tekan Ya) atau sebaliknya (Tekan Tidak).

Langkah 5:

Tekan (I) untuk memadam rekod.

4

5

Page 8: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 7

Carian Mayang * Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Penyelaras PK Ibu Pejabat a) Tiada Langkah 4 dan 5

Pegawai Penyelaras PK Negeri a) Tiada Langkah 4 dan 5

Pegawai Penyelaras PK Daerah

PKMD / Ketua Bahagian PK a) Tiada Langkah 4 dan 5

Pegawai PK Daerah

Page 9: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 8

Skrin Tambah Maklumat Mayang

Langkah 1:

Setelah skrin Mayang >> Tambah Maklumat dipaparkan, pengguna boleh mengisi ruangan kosong yang di sediakan. Walaubagaimanapun, pengguna akan mendapat maklumat yang terdahulu secara automatik , jika sekiranya pengguna menekan (B) Salin Maklumat Dari Sesi Sebelum.

Sebelum itu, pengguna perlu mengisi maklumat dengan lengkap dan ruangan yang bertanda (*) adalah ruangan yang wajib untuk diisi.Ini kerana jika terdapat ruangan yang bertanda (*) ditinggalkan kosong, popup alert akan dipaparkan jika pengguna menekan (B) Simpan.

Langkah 2:

Pengguna boleh menyimpan rekod Maklumat Mayang dengan menekan (B) Simpan.

Langkah 3:

Sila Tekan (B) Kembali untuk mendapatkan skrin yang sebelumnya.

* Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Pegawai Penyelaras PK Daerah Pegawai PK Daerah

Page 10: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 9

Skrin Carian Maklumat >> Maklumat Mayang

Langkah 1:

Skrin Mayang>> Carian Maklumat dan Maklumat Mayang akan terpapar.

Langkah 2:

Untuk melakukan pengemaskinian maklumat, pengguna perlu menekan (B) Kemaskini.

Skrin pengemaskinian akan terpapar, seterusnya pengguna boleh meyimpan maklumat tersebut dengan menyimpan (B) Simpan. Popup window akan terpapar untuk memastikan pengguna benar-benar mahu menyimpan maklumat atau sebaliknya. Sila tekan Ya untuk menyimpan dan sila tekan Tidak untuk tidak menyimpan.Sekiranya pengguna tidak melakukan apa-apa kerja pengemaskinian, sila tekan (B) Kembali untuk mendapatkan skrin yang sebelumnya.

Langkah 3:

Pengguna hendaklah menekan (B) Cetak untuk mencetak maklumat.

Page 12: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 11

Skrin Carian dan Paparan Ahli Semasa

Langkah 1:

Pengguna boleh menekan tab Ahli Jawatankuasa dan side menu tab Ahli Semasa untuk mendapatkan skrin di atas ini.

Langkah 2:

Pengguna boleh menekan (L) Nama untuk mendapatkan skrin paparan Maklumat Ahli Jawatankuasa.

Langkah 3:

Jika pengguna mahu memadam rekod maklumat yang terdapat di dalam sistem,

pengguna boleh menekan (I) Padam .

Pengguna juga boleh melakukan pengemaskinian pada rekod maklumat dengan

menekan (I) Kemaskini .

Langkah 4:

Jika pengguna mahu menambah maklumat Ahli Jawatankuasa, pengguna boleh menekan (B) Tambah.

* Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Penyelaras PK Ibu Pejabat a) Tiada Langkah 3 dan 4

Pegawai Penyelaras PK Negeri a) Tiada Langkah 3 dan 4

Pegawai Penyelaras PK Daerah

PKMD / Ketua Bahagian PK a) Tiada Langkah 3 dan 4

Pegawai PK Daerah

4

3

Page 13: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 12

Skrin Ahli Semasa >> Tambah Maklumat

Langkah 1:

Setelah skrin Tambah Maklumat Ahli Jawatankuasa dipaparkan, pengguna boleh mengisi ruangan kosong yang di sediakan.

Sebelum itu, pengguna perlu mengisi maklumat dengan lengkap dan ruangan yang bertanda (*) adalah ruangan yang wajib untuk diisi.

Langkah 2:

Sila Tekan (B) Simpan sekiranya pengguna ingin menyimpan maklumat ke dalam sistem. Popup window akan terpapar dan pengguna perlu memilih sama ada Ya untuk menyimpan atau Tidak untuk tidak menyimpan.

Langkah 3:

Sila Tekan (B) Kembali untuk mendapatkan skrin yang sebelumnya. * Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Pegawai Penyelaras PK Daerah

Pegawai PK Daerah

Page 14: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 13

Skrin Carian dan Paparan Ahli Semasa

Langkah 1:

Sekiranya anda ingin mengemaskini maklumat tersebut, sila tekan (B) Kemaskini.

Skrin Kemaskini akan terpapar. Pengguna boleh menyimpan maklumat tersebut dengan menekan (B) Simpan.

Langkah 2:

Bagi pengguna yang tidak melakukan apa-apa pengemaskinian, sila tekan (B) Kembali ke Senarai.

* Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Penyelaras PK Ibu Pejabat a) Tiada Langkah 1

Pegawai Penyelaras PK Negeri a) Tiada Langkah 1

Pegawai Penyelaras PK Daerah

PKMD / Ketua Bahagian PK a) Tiada Langkah 1

Pegawai PK Daerah

Page 15: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 14

Skrin Carian dan Paparan Ahli Yang Pernah Berkhidmat

Langkah 1:

Pengguna boleh menekan tab Ahli Jawatankuasa dan side menu tab Ahli Yang Pernah Berkhidmat untuk mendapatkan skrin di atas ini.

Langkah 2:

Pengguna boleh menekan (L) Nama untuk mendapatkan skrin paparan Maklumat Ahli Jawatankuasa.

Langkah 3:

Jika pengguna mahu memadam rekod maklumat yang terdapat di dalam sistem,

pengguna boleh menekan (I) Padam .

Pengguna juga boleh melakukan pengemaskinian pada rekod maklumat dengan

menekan (I) Kemaskini .

Langkah 4:

Jika pengguna mahu menambah maklumat Ahli Jawatankuasa, pengguna boleh menekan (B) Tambah.

* Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Penyelaras PK Ibu Pejabat a) Tiada Langkah 3 dan 4

Pegawai Penyelaras PK Negeri a) Tiada Langkah 3 dan 4

Pegawai Penyelaras PK Daerah

PKMD / Ketua Bahagian PK a) Tiada Langkah 3 dan 4

Pegawai PK Daerah

3

4

Page 16: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 15

Skrin Ahli Yang Pernah Berkhidmat >> Tambah Maklumat

Langkah 1:

Setelah skrin Tambah Maklumat dipaparkan, pengguna boleh mengisi ruangan kosong yang di sediakan.

Sebelum itu, pengguna perlu mengisi maklumat dengan lengkap dan ruangan yang bertanda (*) adalah ruangan yang wajib untuk diisi.

Langkah 2:

Pengguna boleh menekan (B) Simpan untuk menyimpan maklumat ke dalam sistem.

Langkah 3:

Tekan (B) Kembali sekiranya pengguna ingin kembali ke skrin sebelumnya.

* Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Pegawai Penyelaras PK Daerah

Pegawai PK Daerah

Page 17: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 16

Skrin Carian dan Paparan Ahli Yang Pernah Berkhidmat

Langkah 1:

Sekiranya anda ingin mengemaskini maklumat tersebut, sila tekan (B) Kemaskini.

Skrin Kemaskini akan terpapar. Pengguna boleh menyimpan maklumat tersebut dengan menekan (B) Simpan.

Langkah 2:

Bagi pengguna yang tidak melakukan apa-apa pengemaskinian, sila tekan (B) Kembali ke Senarai.

* Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Penyelaras PK Ibu Pejabat a) Tiada Langkah 1

Pegawai Penyelaras PK Negeri a) Tiada Langkah 1

Pegawai Penyelaras PK Daerah

PKMD / Ketua Bahagian PK a) Tiada Langkah 1

Pegawai PK Daerah

Page 18: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 17

Skrin Carian dan Paparan Laporan Aktiviti

Langkah 1:

Pengguna boleh menekan tab Aktiviti dan side menu tab Laporan Aktiviti untuk mendapatkan skrin di atas ini.

Langkah 2:

Pengguna boleh menekan (L) Aktiviti untuk ke skrin paparan maklumat.

Kemudian skrin paparan maklumat akan terpapar.

Langkah 3:

Jika pengguna mahu memadam rekod maklumat yang terdapat di dalam sistem,

pengguna boleh menekan (I) Padam .

Pengguna juga boleh melakukan pengemaskinian pada rekod maklumat dengan

menekan (I) Kemaskini .

Langkah 4:

Pengguna boleh menambah maklumat dengan menekan (B) Tambah untuk tujuan penambahan maklumat aktiviti.

5

Page 19: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 18

Skrin Carian dan Paparan Laporan Aktiviti

Langkah 5:

Pengguna boleh menekan (B) Kembali dan skrin sebelum ini akan di paparkan.

* Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Penyelaras PK Ibu Pejabat a) Tiada Langkah 3 dan 4

Pegawai Penyelaras PK Negeri a) Tiada Langkah 3 dan 4

Pegawai Penyelaras PK Daerah

PKMD / Ketua Bahagian PK a) Tiada Langkah 3 dan 4

Pegawai PK Daerah

Page 20: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 19

Skrin Aktiviti >> Tambah Aktiviti

Langkah 1:

Pengguna perlu mengisi ruang kosong yang di paparkan.

Sebelum itu, pengguna perlu mengisi maklumat dengan lengkap dan ruangan yang bertanda (*) adalah ruangan yang wajib untuk diisi.

Langkah 2:

Pengguna boleh menekan (B) Simpan untuk menyimpan maklumat ke dalam sistem.

Langkah 3:

Sila tekan (B) Kembali sekiranya pengguna ingin kembali ke skrin sebelumnya.

* Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Pegawai Penyelaras PK Daerah

Pegawai PK Daerah

Page 21: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 20

Skrin Carian dan Paparan Kalendar Aktiviti

Langkah 1:

Pengguna boleh menekan side menu tab Kalendar Aktiviti untuk mendapatkan skrin di atas ini.

Langkah 2:

Jika pengguna mahu memadam rekod maklumat yang terdapat di dalam sistem,

pengguna boleh menekan (I) Padam .

Pengguna juga boleh melakukan pengemaskinian pada rekod maklumat dengan

menekan (I) Kemaskini .

Langkah 2:

Pengguna boleh menekan (B) Tambah untuk menambah maklumat kalendar aktiviti.

Langkah 3:

Pengguna boleh menekan (B) Kembali dan skrin sebelum ini akan di paparkan.

Page 22: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 21

Skrin Carian dan Paparan Kalendar Aktiviti * Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Penyelaras PK Ibu Pejabat a) Tiada Langkah 2 dan 4

Pegawai Penyelaras PK Negeri a) Tiada Langkah 2 dan 4

Pegawai Penyelaras PK Daerah

PKMD / Ketua Bahagian PK a) Tiada Langkah 2 dan 4

Pegawai PK Daerah

Page 23: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 22

Skrin Kalendar Aktiviti

Langkah 1:

Pengguna perlu mengisi ruang kosong yang di paparkan.

Sebelum itu, pengguna perlu mengisi maklumat dengan lengkap dan ruangan yang bertanda (*) adalah ruangan yang wajib untuk diisi.

Langkah 2:

Pengguna boleh menekan (B) Simpan untuk menyimpan maklumat ke dalam sistem.

Langkah 3:

Tekan (B) Kembali sekiranya pengguna ingin kembali ke skrin sebelumnya.

* Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Pegawai Penyelaras PK Daerah

Pegawai PK Daerah

Page 24: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 23

Skrin Carian dan Paparan Laporan Kewangan

Langkah 1:

Pengguna boleh menekan side menu tab Laporan Kewangan untuk mendapatkan skrin di atas ini.

Langkah 2:

Pengguna boleh menekan (B) Tambah untuk menambah Maklumat Laporan Kewangan. Selepas itu, popup window bagi muatnaik Laporan Kewangan akan terpapar.

Langkah 3:

Pengguna perlu menekan (B) Kembali dan skrin sebelum ini akan di paparkan.

* Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Penyelaras PK Ibu Pejabat a) Tiada Langkah 2

Pegawai Penyelaras PK Negeri a) Tiada Langkah 2

Pegawai Penyelaras PK Daerah

PKMD / Ketua Bahagian PK a) Tiada Langkah 2

Pegawai PK Daerah

Page 25: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 24

Skrin Carian dan Paparan Laporan Kewangan

Langkah 1:

Sekiranya Laporan Kewangan telah dimuat naik, pengguna boleh menekan side menu tab Laporan Kewangan untuk mendapatkan skrin di atas ini.

Langkah 2:

Pengguna perlu menekan (I) untuk melihat Laporan Kewangan.

Langkah 3:

Jika pengguna mahu memadam rekod maklumat yang terdapat di dalam sistem,

pengguna boleh menekan (I) Padam .

Langkah 4:

Pengguna perlu menekan (B) Kembali dan skrin sebelum ini akan di paparkan. * Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Penyelaras PK Ibu Pejabat a) Tiada Langkah 3

Pegawai Penyelaras PK Negeri a) Tiada Langkah 3

Pegawai Penyelaras PK Daerah

PKMD / Ketua Bahagian PK a) Tiada Langkah 3

Pegawai PK Daerah

Page 26: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 25

Skrin Rekod Pemantauan Aktiviti

Langkah 1:

Tekan (M) MAYANG (M) Pemantauan Aktiviti. Skrin Mayang>> Pemantauan Aktiviti akan terpapar.

Pengguna perlu memilih Parlimen untuk tindakan selanjutnya.

Langkah 2:

Apabila selesai memilih, tekan (B) Cari untuk mencari rekod tersebut.

Langkah 3:

Klik pada (L) Parlimen untuk mengetahui maklumat lanjut.

Langkah 4:

Tekan (B) Simpan untuk menyimpan maklumat ke dalam sistem. * Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Penyelaras PK Ibu Pejabat

Pegawai Penyelaras PK Negeri

PKMD / Ketua Bahagian PK

Page 27: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 26

Skrin Rekod Pemantauan Aktiviti

Langkah 1:

Klik pada (L) Parlimen untuk mengetahui maklumat lanjut.

Langkah 2:

Tekan (B) Kembali sekiranya pengguna ingin kembali ke skrin sebelumnya.

Langkah 3:

Pengguna boleh menekan (B) Cetak untuk mencetak maklumat ini. Fail berbentuk pdf akan terhasil.

Page 28: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 27

Cetakan Maklumat Pemantauan Aktiviti

* Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Penyelaras PK Ibu Pejabat

Pegawai Penyelaras PK Negeri

PKMD / Ketua Bahagian PK

Page 29: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 28

Skrin Carian Agihan Pejabat Parlimen

Langkah 1:

Tekan (M) MAYANG (M) Carian Agihan Pejabat Parlimen. Skrin Mayang>> Agihan Pejabat Parlimen akan terpapar.

Pengguna perlu memilih Negeri untuk tindakan selanjutnya.

Langkah 2:

Pengguna boleh menekan (B) Cari, dan hasil carian akan terpapar.

Langkah 3:

Jika pengguna mahu memadam rekod maklumat yang terdapat di dalam sistem,

pengguna boleh menekan (I) Padam .

Pengguna juga boleh melakukan pengemaskinian pada rekod maklumat dengan

menekan (I) Kemaskini .

Langkah 4: Sila tekan (B) Tambah untuk tambah maklumat * Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Penyelaras PK Ibu Pejabat

Page 30: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 29

Skrin Tambah Agihan Pejabat Parlimen

Langkah 1:

Pengguna perlu memilih Parlimen dan Daerah untuk tindakan selanjutnya.

Langkah 2:

Jika pengguna mahu memadam rekod maklumat yang terdapat di dalam sistem,

pengguna boleh menekan (I) Padam .

Tekan (I) untuk menambah Pejabat Parlimen.

Langkah 3:

Pengguna boleh menekan (B) Simpan untuk menyimpan maklumat ke dalam sistem.

Langkah 4:

Tekan (B) Kembali sekiranya pengguna ingin kembali ke skrin sebelumnya. * Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Penyelaras PK Ibu Pejabat

Page 31: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 30

Skrin Kemaskini Agihan Pejabat Parlimen

Langkah 1:

Pengguna perlu memilih Parlimen dan Daerah untuk tindakan selanjutnya.

Langkah 2:

Pengguna boleh menekan (B) Simpan untuk menyimpan maklumat ke dalam sistem.

Langkah 3:

Tekan (B) Kembali sekiranya pengguna ingin kembali ke skrin sebelumnya.

* Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Penyelaras PK Ibu Pejabat

Page 32: Mayang - JKM

Mayang

eJKM Manual Pengguna Muka Surat 31

Log Keluar

Langkah 1:

Tekan (L) Keluar, sekiranya pengguna ingin keluar dari sistem eJKM.

* Peranan Pengguna Yang Dibenarkan :

Penyelaras PK Ibu Pejabat

Pegawai Penyelaras PK Negeri

Pegawai Penyelaras PK Daerah

PKMD / Ketua Bahagian PK

Pegawai PK Daerah

1