of 44 /44
ISI KANDUNGAN MUKA SURAT A. CARTA ALIR PERAKUAN SIAP & PEMATUHAN (CCC) 1-2 B. BORANG B (Pengeluaran Notis Memulakan/ Penyambungan Semula Kerja Bangunan) - CONTOH SURAT PERUNDING 3 - SENARAI SEMAK DOKUMEN 4 - BORANG B 5 C. BORANG F (Pengeluaran Perakuan Siap & Pematuhan Oleh Para Profesional) - CONTOH SURAT PERUNDING 6 - SENARAI SEMAK DOKUMEN 7 - SENARAI SEMAK PROSES PENGELUARAN CCC 8-9 D. MAKLUMAT TAMBAHAN/ RUJUKAN - JADUAL 1 : PROSES PERAKUAN BERPERINGKAT 10 - JADUAL 2 : BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN DALAM SISTEM PENGELUARAN CCC 11 - JADUAL 3 : PINDAAN PENALTI-PENALTI DI BAWAH AKTA A1286 12 - JADUAL 4 : PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PBT DAN PSP 13 - JADUAL 5 : KEKECUALIAN DALAM PELAKSANAAN SISTEM CCC 14 E. GARIS PANDUAN MENGISI BORANG G1-G21 DAN BORANG F JABATAN PUSAT SETEMPAT (OSC) MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM TINGKAT LG, WISMA MBSA, PERSIARAN PERBANDARAN, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN TEL: 03-55105133 FAKS: 03-55102970 E-MAIL: [email protected] LAMAN WEB: www.mbsa.gov.my

MBSA CCC submission Guideline

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CCC checklist for MBSA - PBT, PSP, MBSA,

Text of MBSA CCC submission Guideline

Page 1: MBSA CCC submission Guideline

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

A. CARTA ALIR PERAKUAN SIAP & PEMATUHAN (CCC) 1-2

B. BORANG B (Pengeluaran Notis Memulakan/ Penyambungan Semula Kerja Bangunan)

- CONTOH SURAT PERUNDING 3

- SENARAI SEMAK DOKUMEN 4

- BORANG B 5

C. BORANG F (Pengeluaran Perakuan Siap & Pematuhan Oleh Para Profesional)

- CONTOH SURAT PERUNDING 6

- SENARAI SEMAK DOKUMEN 7

- SENARAI SEMAK PROSES PENGELUARAN CCC 8-9

D. MAKLUMAT TAMBAHAN/ RUJUKAN

- JADUAL 1 : PROSES PERAKUAN BERPERINGKAT 10

- JADUAL 2 : BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN DALAM SISTEM PENGELUARAN CCC

11

- JADUAL 3 : PINDAAN PENALTI-PENALTI DI BAWAH AKTA A1286 12

- JADUAL 4 : PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PBT DAN PSP 13

- JADUAL 5 : KEKECUALIAN DALAM PELAKSANAAN SISTEM CCC

14

E. GARIS PANDUAN MENGISI BORANG G1-G21 DAN BORANG F

JABATAN PUSAT SETEMPAT (OSC) MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

TINGKAT LG, WISMA MBSA, PERSIARAN PERBANDARAN, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN

TEL: 03-55105133 FAKS: 03-55102970 E-MAIL: [email protected] LAMAN WEB: www.mbsa.gov.my

Page 2: MBSA CCC submission Guideline
Page 3: MBSA CCC submission Guideline
Page 4: MBSA CCC submission Guideline

3

JABATAN PUSAT SETEMPAT (OSC) MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

TINGKAT LG, WISMA MBSA, PERSIARAN PERBANDARAN, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN

TEL: 03-55105133 FAKS: 03-55102970 E-MAIL: [email protected] LAMAN WEB: www.mbsa.gov.my

CONTOH SURAT PERUNDING KEPADA JABATAN PUSAT SETEMPAT (OSC) DAN JABATAN BANGUNAN

No.Ruj. : Tarikh : Pengarah, Jabatan Pusat Setempat, Tingkat LG,Wisma MBSA, Persiaran Perbandaran, 40000 Shah Alam, SELANGOR DARUL EHSAN. Pengarah, Jabatan Bangunan, Tingkat 8, Wisma MBSA, Persiaran Perbandaran, 40000 Shah Alam, SELANGOR DARUL EHSAN. Tuan/ Puan, TAJUK PROJEK ( Seperti pada pelan lulus ) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... DI ATAS LOT ........................................................................................................................................... SEKSYEN ............................................................................................................................................ UNTUK ........................................................................................................................................... PEMAKLUMAN PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN OLEH PARA PROFESIONAL – BORANG B Dengan hormat saya merujuk perkara di atas. 2. Sukacita bersama-sama ini dikemukakan dokumen-dokumen seperti berikut untuk tindakan

pihak tuan/ puan selanjutnya:

2.1 Surat rasmi (Cover Letter) dari perunding berdaftar. 2.2 Borang B. 2.3 Jadual Perancangan Kerja. Sekian. Terima Kasih. Yang Benar, .................................................... ( )

Sila guna contoh format surat ini menggunakan kepala surat syarikat (letter head) sendiri semasa mengemukakan pemakluman ke Kaunter OSC.

Page 5: MBSA CCC submission Guideline

4

SENARAI SEMAK DOKUMEN

SILA

TANDAKAN (√ )

UNTUK

KEGUNAAN PEJABAT

1. BORANG B (Pengeluaran Notis Memulakan/ Penyambungan Semula Kerja Bangunan)

1.1 Surat rasmi (Cover Letter) dari perunding berdaftar untuk : i. Jabatan Pusat Setempat (OSC). ii. Jabatan Bangunan.

1.2 Senarai Semak Dokumen. (Rujuk Lampiran 1.1)

1.3 Borang B. (Rujuk Lampiran 1.2)

1.4 Jadual Perancangan Kerja (Dicetak berwarna dan bersaiz A1, dilipat bersaiz A4). *Sebarang perubahan pada Jadual Perancangan Kerja perlu dimaklumkan segera kepada Majlis.

* Dokumen-dokumen di atas perlu disediakan sebanyak dua (2) set yang akan diedarkan kepada Jabatan Bangunan dan satu (1) salinan akan disimpan sebagai rekod di Jabatan ini.

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT OSC : COP PENERIMAAN Pegawai Petugas Kaunter : ..............................................

JABATAN PUSAT SETEMPAT (OSC) MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

TINGKAT LG, WISMA MBSA, PERSIARAN PERBANDARAN, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN

TEL: 03-55105133 FAKS: 03-55102970 E-MAIL: [email protected] LAMAN WEB: www.mbsa.gov.my

LAMPIRAN 1.1

Page 6: MBSA CCC submission Guideline

5

JABATAN PUSAT SETEMPAT (OSC) MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

TINGKAT LG, WISMA MBSA, PERSIARAN PERBANDARAN, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN

TEL: 03-55105133 FAKS: 03-55102970 E-MAIL: [email protected] LAMAN WEB: www.mbsa.gov.my

BORANG B NOTIS UNTUK MULA MEMBINA BANGUNAN/ MENYAMBUNG KERJA

Kepada, Tarikh :

Datuk Bandar,

Majlis Bandaraya Shah Alam.

Disini saya memberi notis bahawa selepas habis tempoh 4 hari daripada tarikh

penerimaan notis ini, saya berhajat memulakan pembinaan bangunan :-

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

DI LOT / NO. ................................................................................................................

SEKSYEN ................................................................................................................

UNTUK ................................................................................................................

mengikut Undang-Undang Kecil Bangunan ..................................................................

dan pelan yang diluluskan No. .....................................................................................

bertarikh ................................................................................................................

................................................................. Orang Yang Mengemukakan Nama : .............................................................. Alamat : .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. No. Pendaftaran : ..............................................................

Catitan : Sila pastikan tajuk cadangan sama seperti dalam pelan yang telah

diluluskan.

LAMPIRAN 1.2

Page 7: MBSA CCC submission Guideline

6

JABATAN PUSAT SETEMPAT (OSC) MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

TINGKAT LG, WISMA MBSA, PERSIARAN PERBANDARAN, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN

TEL: 03-55105133 FAKS: 03-55102970 E-MAIL: [email protected] LAMAN WEB: www.mbsa.gov.my

CONTOH SURAT PERUNDING KEPADA JABATAN PUSAT SETEMPAT (OSC) DAN JABATAN BANGUNAN

No.Ruj. : Tarikh : Pengarah, Jabatan Pusat Setempat, Tingkat LG,Wisma MBSA, Persiaran Perbandaran, 40000 Shah Alam, SELANGOR DARUL EHSAN. Pengarah, Jabatan Bangunan, Tingkat 8, Wisma MBSA, Persiaran Perbandaran, 40000 Shah Alam, SELANGOR DARUL EHSAN. Tuan/ Puan, TAJUK PROJEK ( Seperti pada pelan lulus ) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... DI ATAS LOT ........................................................................................................................................... SEKSYEN ........................................................................................................................................... UNTUK ........................................................................................................................................... PEMAKLUMAN PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN OLEH PARA PROFESIONAL – BORANG F Dengan hormat saya merujuk perkara di atas. 2. Sukacita bersama-sama ini dikemukakan dokumen-dokumen seperti berikut untuk tindakan

pihak tuan/ puan selanjutnya :

2.1 Surat rasmi (Cover Letter) dari perunding berdaftar. 2.2 Senarai Semak Dokumen. 2.3 Senarai Semak Proses Pengeluaran CCC. 2.4 Borang F. 2.5 Salinan Borang G1-G21 Beserta Surat Pelepasan/ Pengesahan Agensi Teknikal

Yang Berkaitan. Sekian. Terima Kasih. Yang Benar, .................................................... ( )

Sila guna contoh format surat ini menggunakan kepala surat syarikat (letter head) sendiri semasa mengemukakan pemakluman ke Kaunter OSC.

Page 8: MBSA CCC submission Guideline

7

SENARAI SEMAK DOKUMEN

SILA

TANDAKAN (√ )

UNTUK

KEGUNAAN PEJABAT

2. BORANG F

2.1 Surat rasmi (Cover Letter) dari perunding berdaftar untuk : i. Jabatan Pusat Setempat (OSC). ii. Jabatan Bangunan.

2.2 Senarai Semak Dokumen. (Rujuk Lampiran 2.1)

2.3 Senarai Semak Proses Pengeluaran CCC. (Rujuk Lampiran 2.2)

2.4 Borang F.

2.5 Salinan Borang G1-G21 Beserta Surat Pelepasan/ Pengesahan Agensi Teknikal Yang Berkaitan.

* Dokumen-dokumen di atas perlu disediakan sebanyak dua (2) set yang akan diedarkan kepada Jabatan Bangunan dan satu (1) salinan akan disimpan sebagai rekod di Jabatan ini.

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT OSC : COP PENERIMAAN Pegawai Petugas Kaunter : ..............................................

JABATAN PUSAT SETEMPAT (OSC) MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

TINGKAT LG, WISMA MBSA, PERSIARAN PERBANDARAN, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN

TEL: 03-55105133 FAKS: 03-55102970 E-MAIL: [email protected] LAMAN WEB: www.mbsa.gov.my

LAMPIRAN 2.1

Page 9: MBSA CCC submission Guideline

8

SENARAI SEMAK PROSES PENGELUARAN CCC SEBELUM CCC DIKELUARKAN, PSP PERLU MEMASTIKAN TINDAKAN-TINDAKAN BERIKUT TELAH DIAMBIL :

TARIKH

SILA

TANDAKAN (√ )

1. BORANG A – PENGEMUKAAN PELAN-PELAN

1.1 Pengemukaan Pelan Bangunan.

1.2 Kelulusan Pelan Bangunan.

1.3 Pengemukaan Oleh SP Bagi Kerja-Kerja :

a) Kerja Tanah

b) Struktur

c) Air

d) Pembentungan

e) Elektrik

f) Kebombaan

g) Mekanikal

h) Lif/ Eskalator

i) Telekomunikasi

j) Lanskap

k) Jalan & Parit

JABATAN PUSAT SETEMPAT (OSC) MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

TINGKAT LG, WISMA MBSA, PERSIARAN PERBANDARAN, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN

TEL: 03-55105133 FAKS: 03-55102970 E-MAIL: [email protected] LAMAN WEB: www.mbsa.gov.my

LAMPIRAN 2.2

Page 10: MBSA CCC submission Guideline

8

SENARAI SEMAK PROSES PENGELUARAN CCC SEBELUM CCC DIKELUARKAN, PSP PERLU MEMASTIKAN TINDAKAN-TINDAKAN BERIKUT TELAH DIAMBIL :

TARIKH

SILA

TANDAKAN (√ )

2. BORANG B – PENGELUARAN NOTIS MEMULAKAN/ PENYAMBUNGAN SEMULA KERJA BANGUNAN

2.1 Mengemukakan Borang B Kepada PBT

3. BORANG G – PENGESAHAN PENYIAPAN & PEMATUHAN

KOMPONEN BANGUNAN

3.1 Memperakukan Borang G1-G21 Yang Disahkan Oleh Kontraktor Atau Kontraktor Tred & Para Profesional. Memastikan Borang-Borang G Yang Berkaitan Disertakan Bersama Surat Pelepasan/ Surat Pengesahan Agensi Teknikal Yang Berkaitan.

4. BORANG F – MENGELUARKAN CCC

4.1 Mengemukakan, Dalam Tempoh 14 Hari Dari Pengeluaran CCC Atau CCC Sebahagian, Salinan CCC Atau CCC Sebahagian & Borang-Borang G1-G21 Kepada PBT & LAM/LJM, Mengikut Mana Yang Berkenaan.

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT OSC : COP PENERIMAAN Pegawai Petugas Kaunter : ..............................................

9

Page 11: MBSA CCC submission Guideline

10

JADUAL 1 Proses Perakuan Berperingkat

JENIS BORANG

KOMPONEN KONTRAKTOR KONTRAKTOR TRED

PROFESIONAL

G 1 Kerja-Kerja Tanah ü (SP)

G 2 Pemancangan Tanda ü ü (Jurukur Tanah Tanda

Berlesen)

(PSP)

G 3 Tapak ü (SP)

G 4 Struktur ü (SP)

G 5 Perpaipan Air Dalaman ü (Tukang Paip Berlesen)

(SP)

G 6 Perpaipan Sanitari Dalaman ü

(Tukang Paip Berlesen)

(SP)

G 7 Elektrikal Dalaman ü (Orang Yang Cekap / Mahir)

(SP)

G 8 Menentang Kebakaran (Pasif) ü (PSP)

G 9 Menentang Kebakaran (Aktif) ü (SP)

G 10 Pengudaraan Mekanikal ü (SP)

G 11 Pemasangan Lif / Eskalator ü (SP)

G 12 Bangunan ü (PSP)

G 13 Sistem Bekalan Air Luaran ü (SP)

G 14 Retikulasi Pembentungan ü (SP)

G 15 Loji Rawatan Pembentungan ü (SP)

G 16 Sistem Bekalan Elektrik Luaran ü

(Orang Yang Cekap / Mahir)

(SP)

G 17 Jalan & Parit ü (SP)

G 18 Lampu Jalan ü (Orang Yang Cekap / Mahir)

(SP)

G 19 Parit Luaran Utama ü ü (SP)

G 20 Telekomunikasi ü ü (SP)

G 21 Pandangan Darat ü ü (Akitek / Akitek Lanskap)

Page 12: MBSA CCC submission Guideline

11

JADUAL 2 Borang-Borang Yang Digunakan Dalam Sistem Pengeluaran CCC

BIL

JENIS BORANG

STATUS & KEGUNAAN

BORANG

RUJUKAN

1. Borang A – ‘ Perakuan Pelan- Pelan Bangunan / Struktur ’

Borang A sediada dikekalkan bagi pengemukaan / kelulusan pelan-pelan serta mengandungi perakuan-perakuan PSP dan SP

UUK 3(1)(c) & 16(2) UKBS 1984

2. Borang B - ‘ Notis Memulakan / Penyambungan Semula Kerja Bangunan ’

Borang B dikekalkan untuk kegunaan seperti sediada

UUK 22(1) & (2) UKBS 1984

3. Borang C - ‘ Notis Siap Pemancangan Tanda ’

Dimansuhkan. Dimasukan sebagai Borang G2.

Jadual kedua UKBS 2007

4. Borang D - ‘ Notis Siap Tapak ’

Dimansuhkan. Dimasukan sebagai Borang G3.

Jadual kedua UKBS 2007

5. Borang G1-G21 - ‘ Perakuan Berperingkat ’ *(Rujuk Lampiran B)

Diperkenalkan dalam proses perakuan berperingkat bagi 21 komponen pembinaan

UUK 25 atau 27 UKBS 2007

6. Borang E - ‘ Permohonan Bagi Pengeluaran Sijil Kelayakan Bagi Pendudukan ’

Dimansuhkan. Walaubagaimanapun dalam tempoh peralihan di mana PBT keluarkan CFO, Borang E dalam UKBS 1984 masih terpakai. Dalam tempoh peralihan, Borang F dalam UKBS 1984 masih terpakai untuk pengeluaran CCC bagi banglo.

UKBS 1984

7. Borang F - ‘ Perakuan Siap & Pematuhan ’ (Sijil CCC) *(Rujuk Lampiran C)

Menggantikan Borang E dan merupakan Sijil CCC. Dikeluarkan oleh PSP berserta perakuan bahawa beliau telah mengawasi pembinaan dan penyiapan bangunan tersebut.

UUK 25 UKBS 2007

8. Borang F1 - ‘ Perakuan Siap & Pematuhan Sebahagian ’ (Sijil CCC sebahagian) *(Rujuk Lampiran D)

Dikeluarkan oleh PSP bagi mana-mana bahagian bangunan yang telah siap sebahagian.

UUK 27 UKBS 2007

Page 13: MBSA CCC submission Guideline

12

JADUAL 3 Pindaan Penalti-Penalti Di Bawah Akta A1286

BIL

PINDAAN PENALTI

JENIS KESALAHAN YANG DISABITKAN

1. Menaikkan denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit kepada tidak lebih daripada dua puluh lima ribu ringgit. (Subseksyen 70 (11)).

Membuat perubahan kepada bangunan yang lain daripada yang diperuntukkan dalam Akta atau dalam undang-undang kecil tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada PBT.

2. Menaikkan denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit kepada tidak lebih daripada dua puluh lima ribu ringgit dan denda tambahan tidak lebih daripada satu ratus ringgit kepada tidak lebih daripada lima ratus ringgit bagi tiap-tiap hari kesalahan itu diteruskan. (Subseksyen 70 (12)).

Menggunakan bangunan atau bahagian bangunan bagi maksud yang lain daripada maksud ia dibina pada asalnya tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada PBT.

3. Menaikkan denda tidak lebih daripada sepuluh ribu ringgit kepada tidak lebih daripada lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya. Denda tambahan sebanyak dua ratus lima puluh ringgit dinaikkan kepada satu ribu ringgit bagi tiap-tiap hari kesalahan itu diteruskan selepas sabitan. (Subseksyen 70 (13)).

Bagi kesalahan :- a) memulakan atau memulakan semula pendirian sesuatu bangunan dengan melanggar seksyen- kecil (9); b) memulakan pendirian sesuatu bangunan dengan melanggar seksyen-kecil (9A). c) melencong daripada mana-mana pelan atau penentuan yang diluluskan oleh PBT tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu; d) mendirikan bangunan bersalahan dengan Akta ini atau mana-mana undang-undang kecil; atau e) tidak mematuhi arahan bertulis PBT atau syarat yang dikenakan oleh PBT kepada apa-apa ubahsuaian atau pengetepian apa-apa kehendak mana-mana undang-undang kecil,

4. Denda tidak melebihi dua ratus lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya. (Subseksyen 70 (27)).

a) bukan PSP tetapi mengeluarkan suatu perakuan siap & pematuhan; b) mengeluarkan CCC tanpa borang G berkaitan; c) mengeluarkan CCC yang melanggar arahan PBT yang menahan pengeluaran sedemikian sementara menunggu pembetulan apa-apa ketidakpatuhan; d) membuat perisytiharan, perakuan, permohonan atau representasi palsu atau fraud apa-apa borang yang ditetapkan; e) meminda atau melancung borang yang ditetapkan dengan mengetahui bahawa perisytiharan, perakuan, permohonan atau representasi itu telah dipalsukan, dipinda atau dilancungkan; atau f) menduduki atau membenarkan untuk diduduki apa-apa bangunan atau apa-apa bahagiannya tanpa perakuan CCC.

5. Denda di bawah Penalti Am tidak lebih daripada dua ribu ringgit dinaikkan kepada tidak lebih daripada sepuluh ribu ringgit dan menaikkan denda tambahan tidak lebih daripada satu ratus ringgit kepada tidak lebih daripada lima ratus ringgit bagi tiap-tiap hari kesalahan itu diteruskan selepas sabitan. (Subseksyen 127)

Di bawah Penalti Am di mana tiada apa-apa penalti diperuntukkan dengan nyata bagi seseorang yang bersalah atas suatu kesalahan.

Page 14: MBSA CCC submission Guideline

13

JADUAL 4 Peranan Dan Tanggungjawab PBT Dan PSP

PBT

PSP

1. Meluluskan Kebenaran Merancang; 1. Mengemukakan Pelan Bangunan kepada PBT untuk kelulusan melalui Borang A;

2. Meluluskan Pelan Bangunan; 2. Menyelaras penyediaan dan pengemukaan pelan-pelan, selain Pelan Bangunan, oleh SP;

3. Membuat pemeriksaan di tapak atas inisiatif sendiri atau atas aduan;

3. Memaklumkan kepada PBT melalui Borang B untuk memulakan operasi pembinaan di tapak.

4. Mengeluarkan notis kepada PSP untuk mengambil tindakan ke atas perkara-perkara yang didapati tidak mematuhi peruntukan-peruntukan perundangan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kebenaran Merancang dan Pelan Bangunan.

4. Mengawasi kerja-kerja binaan di tapak dan memastikan peruntukan-peruntukan perundangan dan syarat-syarat teknikal dipatuhi;

5. Mengeluarkan arahan kepada PSP untuk tidak mengeluarkan CCC: • sehingga perkara ketidakpatuhan

diperbetulkan; • jika berlaku penipuan dalam pembinaan,

dokumentasi atau pengurusan projek; dan,

• jika terdapat maklumat yang tidak tepat dalam dokumentasi;

5. Melapor dan menerangkan sebab berlakunya kemungkiran dan menyatakan tindakan pemulihan yang telah diambil sekiranya berlaku kemungkiran semasa pembinaan;

6. Mengeluarkan notis kepada PSP jika berlaku kemungkiran tetapi tidak dilaporkan kepada PBT;

6. Mengemukakan notis menyambung semula kerja melalui Borang B kepada PBT;

7. Mendakwa para profesional dan melaporkan kepada Lembaga Profesional atas salah laku;

7. Memastikan hanya Borang G yang berkaitan dilengkapkan dan seterusnya mengemukakan sesalinan semua Borang G (termasuk yang tidak berkenaan) kepada PBT dan Lembaga Profesional;

8. Mendakwa pihak-pihak yang memberi perakuan yang salah dalam borang-borang yang dinyatakan dalam UKBS 2007 dan melaporkan kepada badan-badan kawal selia yang berkaitan; dan,

8. Mengemukakan CCC kepada pemilik atau pemaju dan sesalinan kepada PBT dan Lembaga Profesional yang berkaitan; dan,

9. Memastikan bangunan lebih 5 tingkat dan berusia 10 tahun dari tarikh CCC dikeluarkan, diperiksan tahap keselamatanya setiap 10 tahun.

9. Memastikan perkara-perkara ketidakpatuhan semasa pembinaan seperti dalam notis PBT kepada PSP dipatuhi sebelum CCC dikeluarkan.

10. Mengeluarkan CFO bagi pemajuan yang pelan bangunan dikemukakan dilulus atau bangunan yang siap sebelum kuatkuasa CCC.

Page 15: MBSA CCC submission Guideline

14

JADUAL 5 Kekecualian Dalam Pelaksanaan Sistem CCC

BIL

KEKECUALIAN

1. Pelan Bangunan telah dikemuka dan diterima PBT sebelum kuatkuasa sistem CCC tetapi belum lulus.

2. Pelan Bangunan telah lulus sebelum kuatkuasa sistem CCC

3. Arahan bertulis telah dikeluarkan untuk pelan dan penentuan dipinda dan dikemuka sebelum kuatkuasa sistem CCC.

4. Pelan dan penentuan yang dipinda belum lulus bagi pelan yang dikemuka sebelum kuatkuasa sistem CCC.

5. Kerja pembinaan belum mula dan masih dalam tempoh 12 bulan dan tarikh pelan dan penentuan yang diluluskan bagi pelan yang dikemukakan sebelum tarikh kuatkuasa sistem CCC.

6. Kerja mendirikan bangunan telah bermula sebelum kuatkuasa sistem CCC.

7. Kerja bangunan telah digantung dan dimula semula selepas tarikh kuatkuasa sistem CCC.

8. Bangunan telah didirikan tanpa pelan dan penentuan yang diluluskan sebelum tarikh kuatkuasa sistem CCC.

Page 16: MBSA CCC submission Guideline

Dicetak dari www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

BORANG F

PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN [Undang-undang kecil 25 ]

Kepada: ABC Sdn Bhd No. Siri: LAM 00012 Jalan XYZ Tarikh: 22 Feb 2009 XXXXX Kuala Lumpur Saya dengan ini mengeluarkan Perakuan Siap dan Pematuhan untuk bangunan/bangunan-

bangunan atas

Lot/Lot-Lot CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS Seksyen PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, Jalan SELANGOR DARUL EHSAN setelah berpuas hati bahawa bangunan/bangunan-bangunan itu telah siap menurut pelan yang diluluskan No. B 286/9/90 bertarikh 16hb Ogos 2007 Saya telah mengawasi pembinaan dan penyiapan bangunan/bangunan-bangunan itu dan sepanjang pengetahuan dan kepercayaan saya kerja/kerja-kerja itu adalah mengikut Akta, Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 dan pelan-pelan yang diluluskan. Saya dengan ini memperakui bahawa bangunan/bangunan-bangunan itu adalah selamat dan layak untuk diduduki.

Signature of AR XXX ….…………………………………………….

(Orang utama yang mengemukakan )

1. Butir-butir orang utama yang mengemukakan

Nama : AR XXX Alamat : XRL ARCHITECT CONSULTANT SDN BHD

9, Jalan ABC 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul ehsan

No. Pendaftaran LAM/LJM : A/X 112

2. Salinan kepada : (a) Pihak Berkuasa Tempatan: Pihak Berkuasa Tempatan XYZ (Nama Pihak Berkuasa Tempatan) (b) Lembaga Arkitek Malaysia(LAM)/Lembaga Jurutera Malaysia(LJM)

Page 17: MBSA CCC submission Guideline

Dicetak dari www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

BORANG G 1

PERAKUAN BERPERINGKAT : KERJA-KERJA TANAH

[Undang-undang kecil 25 atau 27]

Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan

dan penyiapan kerja-kerja tanah dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut Pelan Kerja-Kerja Tanah yang Diluluskan No. Ruj.PBTAA 988/2007 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja tanah itu.

Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan

(a) Kontraktor Ahmad Bin Amin 550101-10-6011 ABA

(Lembaga Pembangunan (Tarikh: 25 Sept 07 ) Industri Pembinaan)

(b) Orang yang IR.QQQ 4663 (Awam) QQQ mengemukakan (Lembaga Jurutera (Tarikh: 26 Sept 07 ) Malaysia) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan) # No. K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

Page 18: MBSA CCC submission Guideline

Dicetak dari www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

BORANG G 2

PERAKUAN BERPERINGKAT : PEMANCANGAN TANDA [Undang-undang kecil 25 atau 27]

Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan kerja-kerja

pemancangan tanda bagi bangunan itu dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj PBTBB 988/2007 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas kerja-kerja pemancangan tanda itu.

Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan

(a) Kontraktor Tan Seng Chew 540101-10-6011 SC Tan

(Lembaga Pembangunan (Tarikh: 8 Oct 07 ) Industri Pembinaan)

(b) Juruukur Tanah SR. Lee QQ 0101 QQ Lee Berlesen (Lembaga Juruukur Tanah (Tarikh: 10 Oct 07 ) Malaysia)

(c) Orang utama IR.QQQ 4663 (Awam) QQQ yang (*Lembaga Arkitek Malaysia/ (Tarikh: 11 Oct 07 ) mengemukakan Lembaga Jurutera Malaysia) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan) # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

Page 19: MBSA CCC submission Guideline

Dicetak dari www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

BORANG G 3

PERAKUAN BERPERINGKAT : ASAS TAPAK

[Undang-undang kecil 25 atau 27]

Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan

dan penyiapan kerja-kerja asas tapak dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut Pelan yang Dideposit No. Ruj. JPQQQ/111/07/AUT/01 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja asas tapak itu.

Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan

(a) Kontraktor Ahmad Bin Amin 550101-10-6011 ABA

(Lembaga Pembangunan (Tarikh: 10 Dec 07 ) Industri Pembinaan) (b) Orang yang IR.QQQ 4663 (Awam) QQQ mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: 10 Dec 07 )

ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan) # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

Page 20: MBSA CCC submission Guideline

Dicetak dari www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

BORANG G 4

PERAKUAN BERPERINGKAT : STRUKTUR [Undang-undang kecil 25 atau 27]

Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan

dan penyiapan kerja-kerja struktur dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut Pelan Struktur yang Dideposit No. Ruj. JPQQQ/111/07/AUT/02 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja struktur itu.

Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan

(a) Kontraktor Ahmad Bin Amin 550101-10-6011 ABA

(Lembaga Pembangunan (Tarikh: 10 April 08 ) Industri Pembinaan) (b) Orang yang IR.QQQ 4663 (Awam) QQQ mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: 21 April 08 )

ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan) # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

Page 21: MBSA CCC submission Guideline

Dicetak dari www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

BORANG G 5

PERAKUAN BERPERINGKAT : PERPAIPAN AIR DALAMAN [Undang-undang kecil 25 atau 27]

Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan

dan penyiapan kerja-kerja perpaipan air dalaman dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut *pelan yang diluluskan/Pelan yang Dideposit No. Ruj: PESB222/HYD/A/07/22 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja perpaipan air dalaman itu.

Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan

(a) Kontraktor James Ponniah 651212-10-6012 JAMESP

tred + ( ) (Tarikh: 10 July 08 ) (Tukang paip berlesen)

(b) Orang yang XXX A/X 112 XXX mengemukakan (* Lembaga Arkitek Malaysia/ (Tarikh: 21 July 08 ) Lembaga Jurutera Malaysia) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan) + Badan kawal selia yang berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

Page 22: MBSA CCC submission Guideline

Dicetak dari www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

BORANG G 6

PERAKUAN BERPERINGKAT : PERPAIPAN SANITARI DALAMAN

[Undang-undang kecil 25 atau 27]

Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan

dan penyiapan kerja-kerja perpaipan sanitari dalaman dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut *pelan yang diluluskan/Pelan yang Dideposit No. Ruj.: PESB222/SAN/07/23 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja perpaipan sanitari dalaman itu.

Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan

(a) Kontraktor James Ponniah 651212-10-6012 JAMESP

tred + ( PBT XXX) (Tarikh: 15 Autust 08 ) (Tukang paip berlesen)

(b) Orang yang XXX A/X 112 XXX mengemukakan (*Lembaga Arkitek Malaysia/ (Tarikh: 21 August 08 ) Lembaga Jurutera Malaysia) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

_____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan) + Badan kawal selia yang berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

Page 23: MBSA CCC submission Guideline

Dicetak dari www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

BORANG G 7

PERAKUAN BERPERINGKAT : ELEKTRIKAL DALAMAN

[Undang-undang kecil 25 atau 27]

Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan

dan penyiapan kerja-kerja elektrikal dalaman dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut Pelan yang Diperakui orang yang mengemukakan dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja elektrikal dalaman itu.

Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan

(a) Kontraktor Bakar Bin Awang_ XXXXXX BakarAwang Tred (Suruhanjaya Tenaga) (Tarikh: 21 Nov 08) (Orang yang kompeten)

(b) Orang yang IR.EEE 4524 (Elektrik) EEE mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh:21 Nov 08 ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

_____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan) # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

Page 24: MBSA CCC submission Guideline

Dicetak dari www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

BORANG G 8

PERAKUAN BERPERINGKAT : MENENTANG KEBAKARAN (PASIF)

[undang-undang kecil 25 atau 27]

Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan

dan penyiapan kerja-kerja menentang kebakaran (pasif) dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut *pelan yang diluluskan/Pelan yang Dideposit No. Ruj: JBPM/XXX/07 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja menentang kebakaran (pasif) itu.

Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan

(a) Kontraktor Ahmad Bin Amin 550101-10-6011 ABA

(Lembaga Pembangunan (Tarikh: 21 Dec 08 ) Industri Pembinaan)

(b)**Orang utama ____XXX_____ __A/X 112__________ ____ XXX_________ yang (*Lembaga Arkitek Malaysia/ (Tarikh: 24 Dec 0 ) mengemukakan Lembaga Jurutera Malaysia) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan) # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran ** Surat Pelepasan daripada Jabatan Bomba Malaysia (kecuali untuk bangunan kediaman yang tidak melebihi

ketinggian 18 meter) hendakah dilampirkan * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

Page 25: MBSA CCC submission Guideline

Dicetak dari www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

BORANG G 9

PERAKUAN BERPERINGKAT : MENENTANG KEBAKARAN

(AKTIF) [Undang-undang kecil 25 atau 27]

Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan

dan penyiapan kerja-kerja menentang kebakaran (aktif) dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut *pelan yang diluluskan/Pelan yang Dideposit No. Ruj. dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja menentang kebakaran (aktif) itu.

Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan

(a) Kontraktor

Tred + ( ) (Tarikh: ) (b) **Orang yang mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan. XXX

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan) + Badan kawal selia yang berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran ** Surat Pelepasan daripada Jabatan Bomba Malaysia (kecuali untuk bangunan kediaman yang tidak melebihi

ketinggian 18 meter) hendaklah dilampirkan * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

Page 26: MBSA CCC submission Guideline

Dicetak dari www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

BORANG G 10

PERAKUAN BERPERINGKAT : PENGUDARAAN MEKANIKAL [undang-undang kecil 25 atau 27]

Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan

dan penyiapan kerja-kerja pengudaraan mekanikal dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut Pelan yang Diperakui orang yang mengemukakan dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja pengudaraan mekanikal itu.

Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan

(a) Kontraktor

Tred + ( ) (Tarikh: ) (b) Orang yang mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

XXX ____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)

+ Badan kawal selia yang berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

Page 27: MBSA CCC submission Guideline

Dicetak dari www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

BORANG G 11

PERAKUAN BERPERINGKAT : PEMASANGAN LIF/ESKALATOR [Undang-undang kecil 25 atau 27]

Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan

dan penyiapan kerja-kerja pemasangan lif/eskalator dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut Pelan yang Diperakui orang yang mengemukakan dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja pemasangan lif/eskalator itu.

Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan

(a) Kontraktor

Tred + ( ) (Tarikh )

(b) **Orang yang mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

XXX ____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan)

+ Badan kawal selia yang berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran ** Sijil Kelayakan daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan hendaklah dilampirkan * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

Page 28: MBSA CCC submission Guideline

Dicetak dari www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

BORANG G 12

PERAKUAN BERPERINGKAT : BANGUNAN [Undang-undang kecil 25 atau 27]

Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan

dan penyiapan kerja-kerja bangunan dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj. B 286 / 9 / 90 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja bangunan itu.

Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan

(a) Kontraktor Ahmad Bin Amin 550101-10-6011 ABA

(Lembaga Pembangunan (Tarikh: 21 Dec 08 ) Industri Pembinaan)

(b) Orang utama _____XXX_____ __A/X 112__________ ____ XXX _________ yang (* Lembaga Arkitek Malaysia/ (Tarikh: 24 Dec 08 ) mengemukakan Lembaga Jurutera Malaysia) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan) # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

Page 29: MBSA CCC submission Guideline

Dicetak dari www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

BORANG G 13

PERAKUAN BERPERINGKAT : SISTEM BEKALAN AIR LUARAN

[Undang-undang kecil 25 atau 27]

Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan

dan penyiapan sistem bekalan air luaran dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj. SB/XYZ/2008 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan sistem bekalan air luaran itu.

Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan

(a) Kontraktor Koh Lee Heng XXYYZZ LHKoh Tred + (SYABAS ) (Tarikh: 21 Nov 08 )

(b) **Orang yang IR.QQQ 4663 (Awam) QQQ mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: 21 Nov 08 ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________ (Orang utama yang mengemukakan) + Badan kawal selia yang berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran ** Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa Air bahawa bekalan air telah sedia untuk pemasangan hendaklah dilampirkan * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

Page 30: MBSA CCC submission Guideline

Dicetak dari www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

BORANG G 14

PERAKUAN BERPERINGKAT : RETIKULASI PEMBETUNGAN

[Undang-undang kecil 25 atau 27]

Tajuk Projek: CADANGAN KOMPLEKS KILANG DAN GUDANG DI ATAS LOT PT999, NO. 9 JALAN XXX, MUKIM YYY, DAERAH ZZZ, SELANGOR DARUL EHSAN *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan

dan penyiapan kerja-kerja retikulasi pembetungan dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj. IWK/XYZ/2007 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja retikulasi pembetungan itu.

Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan

(a) Kontraktor Bruce Lojontin XYZXYZ Bruce Tred + ( IWK ) (Tarikh:10 May 08 )

(b) **Orang yang IR.QQQ 4663 (Awam) QQQ mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: 21 May 08 ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

_____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan) + Badan kawal selia yang berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran ** Surat Pengesahan daripada * Jabatan Perkhidmatan Pembetungan/Indah Water Consortium hendaklah dilampirkan * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

Page 31: MBSA CCC submission Guideline

Dicetak dari www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

BORANG G 15

PERAKUAN BERPERINGKAT : LOJI RAWATAN PEMBETUNGAN

[Undang-undang kecil 25 atau 27]

Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan

dan penyiapan kerja-kerja loji rawatan pembetungan dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj.:………………………………dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja loji rawatan pembetungan itu.

Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan

(a) Kontraktor ______________ __________________ ____________________

Tred + ( ) (Tarikh: ) (b) **Orang yang ______________ ___________________ ____________________ mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh:

) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan. XXX

_________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan) + Badan kawal selia yang berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran ** Surat Pengesahan daripada *Jabatan Perkhidmatan Pembetungan/Indah Water Consortium hendaklah dilampirkan * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

Page 32: MBSA CCC submission Guideline

Dicetak dari www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

BORANG G 16

PERAKUAN BERPERINGKAT : SISTEM BEKALAN ELEKTRIK LUARAN

[Undang-undang kecil 25 atau 27]

Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan

dan penyiapan sistem bekalan elektrik luaran dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj. TNB/XYZZ/2007 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan sistem bekalan elektrik luaran itu.

Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan

(a) ^Kontraktor Bakar Bin Awang_ XXXXXX BakarAwang Tred ( Suruhanjaya Tenaga) (Tarikh: 10 Jan 09 ) (Orang yang kompeten) (b) **Orang yang IR.EEE 4524 (Elektrik) EEE mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: 21 Jan 09 ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan) # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran ^ Tidak berkaitan jika kerja-kerja dijalankan oleh Tenaga Nasional Berhad ** Surat Pengesahan daripada Tenaga Nasional Berhad bahawa bekalan kuasa elektrik telah sedia untuk pemasangan

hendaklah dilampirkan * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

Page 33: MBSA CCC submission Guideline

Dicetak dari www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

BORANG G 17

PERAKUAN BERPERINGKAT : JALAN DAN PARIT [Undang-undang kecil 25 atau 27]

Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan

dan penyiapan kerja-kerja jalan dan parit dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut *pelan yang diluluskan/ Pelan yang Dideposit No. Ruj. JKR/XXX/07 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja jalan dan parit itu.

Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor Ahmad Bin Amin 550101-10-6011 ABA

(Lembaga Pembangunan (Tarikh: 21 Jan 08 ) Industri Pembinaan) (b) +Orang yang IR.QQQ 4663 (Awam) QQQ mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: 21 Jan 08 ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan) # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran + Surat Pengesahan daripada * pihak berkuasa tempatan yang berkaitan/Jabatan Kerja Raya hendaklah dilampirkan.

Jika orang yang mengemukakan tidak menerima Surat Pengesahan dalam masa 14 hari dari tarikh permohonan, Surat Pengesahan hendaklah disifatkan telah diberikan.

* Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

Page 34: MBSA CCC submission Guideline

Dicetak dari www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

BORANG G 18

PERAKUAN BERPERINGKAT : LAMPU JALAN

[Undang-undang kecil 25 atau 27]

Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan

dan penyiapan kerja-kerja lampu jalan dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut *pelan yang diluluskan/Pelan yang Dideposit No. Ruj. JKR/XXX-1/07 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja lampu jalan itu.

Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor Bakar Bin Awang_ XXXXXX BakarAwang

Tred ( Suruhanjaya Tenaga) (Tarikh: 21 Jan 08 ) (Orang yang kompeten) (b) *Orang yang IR.EEE 4524 (Elektrik) EEE mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: 21 Jan 08 ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan) # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

Page 35: MBSA CCC submission Guideline

Dicetak dari www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

BORANG G 19

PERAKUAN BERPERINGKAT : PARIT LUARAN UTAMA

[Undang-undang kecil 25 atau 27]

Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan

dan penyiapan kerja-kerja parit luaran utama dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj.PBT/XYZ/2007 dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja parit luaran utama itu.

Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor Ahmad Bin Amin 550101-10-6011 ABA

(Lembaga Pembangunan (Tarikh: 10 Jan 08 ) Industri Pembinaan) (b) Orang yang IR.QQQ 4663 (Awam) QQQ mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: 21 Jan 08 ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan) # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

Page 36: MBSA CCC submission Guideline

Dicetak dari www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

BORANG G 20

PERAKUAN BERPERINGKAT : TELEKOMUNIKASI

[Undang-undang kecil 25 atau 27]

Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

*1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan

dan penyiapan kerja-kerja telekomunikasi dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan/ Pelan yang Dideposit No. Ruj. TTTTT dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja telekomunikasi itu.

Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor Bakar Bin Awang_ 601225-11-5050 BakarAwang

Tred + ( ) (Tarikh: 21 Jan 08 ) (b) Orang yang IR.EEE 4524 (Elektrik) EEE mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: 21 Jan 08 ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan) + Badan kawal selia yang berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

Page 37: MBSA CCC submission Guideline

Dicetak dari www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

BORANG G 21

PERAKUAN BERPERINGKAT : PANDANGAN DARAT [Undang-undang kecil 25 atau 27]

Tajuk Projek: CADANGAN 172 UNIT RUMAH TERES BERANGKAI DI ATAS PT 12630- PT 12801, MUKIM PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan

dan penyiapan kerja-kerja pandangan darat dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj..:……LLLL………………dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja pandangan darat itu .

Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan

(a) Kontraktor Tee Ah Kow 581111-11-5086 _____ TTT _______ Tred +( ) (Tarikh: 12 Dec 09 ) (b) *Arkitek/ ______XXX________ ____A/X 112__________ ____ XXX _________ Arkitek Pandangan + ( ) (Tarikh: 18 Dec

09 ) Darat ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.

____________________________________________

(Orang utama yang mengemukakan) + Badan kawal selia berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.

Page 38: MBSA CCC submission Guideline

FORMProject

Title Item *1 Item *1 (a) Item *1 (b) Item *1(c) Item *2

G-1 Earthwork

Insert description of project as per BP approval

If this item is applicable, insert LA's Approval Ref No. If not applicable, strike out Item*1

1) Insert name (individual) of proprietor / partner / director of Contractor's Company & attach certified copy of Company's Form 49 to authenticate this individual (Contractor) 2) Insert Contractor's NRIC 3) Contractor to sign and date 4) Attach copy of CIDB registration of Company

1) Fill in SP's name 2) Fill in BEM registration no. 3) Sign and date 4) SP must be a Civil Engineer

If Item *1 is applicable, strike out Item *2. If item *1 is not applicable, PSP to sign declaration

G-2 Setting Out

Insert description of project as per BP approval

If this item is applicable, insert LA's Approval Ref No. If not applicable, strike out Item*1

1) Insert name (individual) of proprietor / partner / director of Contractor's Company & attach certified copy of Company's Form 49 to authenticate this individual (Contractor) 2) Insert Contractor's NRIC 3) Contractor to sign and date 4) Attach copy of CIDB registration of Company

1) Fill in Licensed Land Surveyor's name 2) Fill in Surveyor Board's registration no. 3) Sign and date

1) Fill in PSP's name 2) Fill in BAM/BEM registration no. 3) Sign and date

If Item *1 is applicable, strike out Item *2. If item *1 is not applicable, PSP to sign declaration

G-3 Foundation

Insert description of project as per BP approval

If this item is applicable, insert SP's Deposited Plans Ref No. to LA. If not applicable, strike out Item*1

1) Insert name (individual) of proprietor / partner / director of Contractor's Company & attach certified copy of Company's Form 49 to authenticate this individual (Contractor) 2) Insert Contractor's NRIC 3) Contractor to sign and date 4) Attach copy of CIDB registration of Company

1) Fill in SP's name 2) Fill in BEM registration no. 3) Sign and date 4) SP must be a Civil Engineer

If Item *1 is applicable, strike out Item *2. If item *1 is not applicable, PSP to sign declaration

GUIDE TO FILLING UP FORMS G-1 TO G-21

Printed from www.lam.gov.my

Page 39: MBSA CCC submission Guideline

FORMProject

Title Item *1 Item *1 (a) Item *1 (b) Item *1(c) Item *2

G-4 Structure

Insert description of project as per BP approval

Insert SP's Deposited Plans Ref No. to LA

1) Insert name (individual) of proprietor / partner / director of Contractor's Company & attach certified copy of Company's Form 49 to authenticate this individual (Contractor) 2) Insert Contractor's NRIC 3) Contractor to sign and date 4) Attach copy of CIDB registration of Company

1) Fill in SP's name 2) Fill in BEM registration no. 3) Sign and date 4) SP must be a Civil Engineer

If Item *1 is applicable, strike out Item *2. If item *1 is not applicable, PSP to sign declaration

G-5 Internal Water Plumbing

Insert description of project as per BP approval

If this item is applicable, insert Water Authority's Approval Ref No. or SP's Deposited Plans Ref No. If not applicable, strike out Item*1

1) Insert name (individual) of Licensed Plumber 2) Insert Plumber's registration no. and LA / Water Authority's name & attach copy of Licence 3) Plumber to sign and date 4) Attach copy of CIDB registration of Company

1) Fill in SP's name 2) Fill in BAM/BEM registration no. 3) Sign and date 4) If an Engineer, SP must be a Mechanical or Civil Engineer

If Item *1 is applicable, strike out Item *2. If item *1 is not applicable, PSP to sign declaration

G-6 Internal Sanitary Plumbing

Insert description of project as per BP approval

If this item is applicable, insert LA's Approval Ref No. or SP's Deposited Plans Ref No. If not applicable, strike out Item*1

1) Insert name (individual) of Licensed Plumber 2) Insert Plumber's registration no. and LA / Authority's name & attach copy of Licence 3) Plumber to sign and date 4) Attach copy of CIDB registration of Company

1) Fill in SP's name 2) Fill in BAM/BEM registration no. 3) Sign and date 4) If an Engineer, SP must be a Mechanical or Civil Engineer

If Item *1 is applicable, strike out Item *2. If item *1 is not applicable, PSP to sign declaration

Printed from www.lam.gov.my

Page 40: MBSA CCC submission Guideline

FORMProject

Title Item *1 Item *1 (a) Item *1 (b) Item *1(c) Item *2

G-7 Internal Electrical

Insert description of project as per BP approval

If this item is applicable, proceed to insert other details. If not applicable, strike out item*1

1) Insert name (individual) of Competent Person 2) Insert Competent Person's registration no. with Energy Commission & attach copy of Competency Certificate 3) Competent Person to sign and date 4) Attach copy of CIDB registration of Company

1) Fill in SP's name. 2) Fill in BEM registration no. 3) Sign and date. 4) SP must be an Electrical Engineer

If Item *1 is applicable, strike out Item *2. If item *1 is not applicable, PSP to sign declaration

G-8 Passive Fire

Insert description of project as per BP approval

If this item is applicable, insert Bomba's Approval Ref No. or PSP's Deposited Plans Ref No. If not applicable, strike out Item*1

1) Insert name (individual) of proprietor / partner / director of Contractor's Company & attach certified copy of Company's Form 49 to authenticate this individual (Contractor) 2) Insert Contractor's NRIC 3) Contractor to sign and date 4) Attach copy of CIDB registration of Company

1) Fill in PSP's name 2) Fill in BAM/BEM registration no. 3) Sign and date 4) If an engineer, PSP must be a Civil Engineer 5) Attach Letter of Clearance from Bomba (except for residential buildings not exceeding 18 meters height)

If Item *1 is applicable, strike out Item *2. If item *1 is not applicable, PSP to sign declaration

G-9 Active Fire

Insert description of project as per BP approval

If this item is applicable, insert Bomba's Approval Ref No. or PSP's Deposited Plans Ref No. If not applicable, strike out Item*1

1) Insert name (individual) of proprietor / partner / director of Trade Contractor's company & attach certified copy of Company's Form 49 to authenticate this individual (Contractor) 2) Insert Contractor's NRIC 3) Contractor to sign and date 4) Attach copy of CIDB registration of Company

1) Fill in SP's name 2) Fill in BEM registration no. 3) Sign and date 4) SP must be a Mechanical Engineer 5) Attach Letter of Clearance from Bomba (except for residential buildings not exceeding 18 meters height)

If Item *1 is applicable, strike out Item *2. If item *1 is not applicable, PSP to sign declaration

Printed from www.lam.gov.my

Page 41: MBSA CCC submission Guideline

FORMProject

Title Item *1 Item *1 (a) Item *1 (b) Item *1(c) Item *2

G-10 Mechanical Ventilation

Insert description of project as per BP approval

If this item is applicable, proceed to insert other details. If not applicable, strike out item*1

1) Insert name (individual) of proprietor / partner / director of Trade Contractor's company & attach certified copy of Company's Form 49 to authenticate this individual (Contractor) 2) Insert Contractor's NRIC 3) Contractor to sign and date 4) Attach copy of CIDB registration of Company

1) Fill in SP's name 2) Fill in BEM registration no. 3) Sign and date 4) SP must be a Mechanical Engineer

If Item *1 is applicable, strike out Item *2. If item *1 is not applicable, PSP to sign declaration

G-11 Lifts / Escalators

Insert description of project as per BP approval

If this item is applicable, proceed to insert other details. If not applicable, strike out item*1

1) Insert name (individual) of Competent Person 2) Insert Competent Person's DOSH approval letter ref. no. & attach copy of DOSH's letter 3) Competent Person to sign and date 4) Attach copy of CIDB registration of Company

1) Fill in SP's name 2) Fill in BEM registration no. 3) Sign and date 4) SP must be a Mechanical or Electrical Engineer 5) Attach list of PMA nos. or Certification from Competent Person

If Item *1 is applicable, strike out Item *2. If item *1 is not applicable, PSP to sign declaration

G-12 Building

Insert description of project as per BP approval

Insert LA's Approval Ref No.

1) Insert name (individual) of proprietor / partner / director of Contractor's Company & attach certified copy of Company's Form 49 to authenticate this individual (Contractor) 2) Insert Contractor's NRIC 3) Contractor to sign and date 4) Attach copy of CIDB registration of Company

1) Fill in PSP's name 2) Fill in BAM/BEM registration no. 3) Sign and date 4) If an engineer, PSP must be a Civil Engineer Strike out Item *2

Printed from www.lam.gov.my

Page 42: MBSA CCC submission Guideline

FORMProject

Title Item *1 Item *1 (a) Item *1 (b) Item *1(c) Item *2

G-13 External Water Supply

Insert description of project as per BP approval

If this item is applicable, insert LA's Approval Ref No. If not applicable, strike out Item*1

1) Insert name (individual) of Licensed Plumber 2) Insert Plumber's registration no. and Water Authority's name & attach copy of Licence 3) Plumber to sign and date 4) Attach copy of CIDB registration of Company

1) Fill in SP's name 2) Fill in BEM registration no. 3) Sign and date 4) SP must be a Civil Engineer 5) Attach Letter of Confirmation from Water Authority that water supply is ready for connection

If Item *1 is applicable, strike out Item *2. If item *1 is not applicable, PSP to sign declaration

G-14 Sewerage Reticulation

Insert description of project as per BP approval

If this item is applicable, insert IWK/SPAN's Approval Ref No. If not applicable, strike out Item*1

1) Insert name (individual) of Licensed Plumber 2) Insert Plumber's registration no. and Authority's name & attach copy of Licence 3) Plumber to sign and date 4) Attach copy of CIDB registration of Company

1) Fill in SP's name 2) Fill in BEM registration no. 3) Sign and date 4) SP must be a Civil Engineer

If Item *1 is applicable, strike out Item *2. If item *1 is not applicable, PSP to sign declaration

G-15 Sewage Treatment Plant

Insert description of project as per BP approval

If this item is applicable, insert IWK/SPAN's Approval Ref No. If not applicable, strike out Item*1

1) Insert name (individual) of Licensed Plumber 2) Insert Plumber's registration no. and Authority's name & attach copy of Licence 3) Plumber to sign and date 4) Attach copy of CIDB registration of Company

1) Fill in SP's name 2) Fill in BEM registration no. 3) Sign and date 4) SP must be a Civil Engineer 5) Attach Letter of Clearance from the Department of Sewerage Services / Indah Water Consortium

If Item *1 is applicable, strike out Item *2. If item *1 is not applicable, PSP to sign declaration

G-16 External Electrical

Insert description of project as per BP approval

If this item is applicable, insert TNB's Approval Ref No. If not applicable, strike out Item*1

1) Insert name (individual) of Competent Person 2) Insert Competent Person's registration no. with Energy Commission & attach copy of Competency Certificate 3) Competent Person to sign and date 4) Attach copy of CIDB registration of Company

1) Fill in SP's name 2) Fill in BEM registration no. 3) Sign and date 4) SP must be an Electrical Engineer 5) Attach Letter of Confirmation from TNB that electrical power supply is ready for connection

If Item *1 is applicable, strike out Item *2. If item *1 is not applicable, PSP to sign declaration

Printed from www.lam.gov.my

Page 43: MBSA CCC submission Guideline

FORMProject

Title Item *1 Item *1 (a) Item *1 (b) Item *1(c) Item *2

G-17 Road & Drain

Insert description of project as per BP approval

If this item is applicable, insert LA/JKR's Approval Ref No. or SP's Deposited Plans Ref No. If not applicable, strike out Item*1

1) Insert name (individual) of proprietor / partner / director of Contractor's Company & attach certified copy of Company's Form 49 to authenticate this individual (Contractor) 2) Insert Contractor's NRIC 3) Contractor to sign and date 4) Attach copy of CIDB registration of Company

1) Fill in SP's name 2) Fill in BEM registration no. 3) Sign and date 4) SP must be a Civil Engineer 5) Attach Letter of Confirmation of Completion from LA / JKR, which is deemed to be given if not given by LA / JKR within 14 days of application

If Item *1 is applicable, strike out Item *2. If item *1 is not applicable, PSP to sign declaration

G-18 Steet Lighting

Insert description of project as per BP approval

If this item is applicable, insert LA/JKR's Approval Ref No. or SP's Deposited Plans Ref No. If not applicable, strike out Item*1

1) Insert name (individual) of Competent Person 2) Insert Competent Person's registration no. with Energy Commission & attach copy of Competency Certificate 3) Competent Person to sign and date 4) Attach copy of CIDB registration of Company

1) Fill in SP's name 2) Fill in BEM registration no. 3) Sign and date 4) SP must be an Electrical Engineer

If Item *1 is applicable, strike out Item *2. If item *1 is not applicable, PSP to sign declaration

G-19 External Main Drain

Insert description of project as per BP approval

If this item is applicable, insert LA's Approval Ref No. If not applicable, strike out Item*1

1) Insert name (individual) of proprietor / partner / director of Contractor's Company & attach certified copy of Company's Form 49 to authenticate this individual (Contractor) 2) Insert Contractor's NRIC 3) Contractor to sign and date 4) Attach copy of CIDB registration of Company

1) Fill in SP's name 2) Fill in BEM registration no. 3) Sign and date 4) SP must be a Civil Engineer

If Item *1 is applicable, strike out Item *2. If item *1 is not applicable, PSP to sign declaration

Printed from www.lam.gov.my

Page 44: MBSA CCC submission Guideline

FORMProject

Title Item *1 Item *1 (a) Item *1 (b) Item *1(c) Item *2

G-20 Telecommunication

Insert description of project as per BP approval

If this item is applicable, insert Approval Ref No. or SP's Deposited Plans Ref No. If not applicable, strike out Item*1

1) Insert name (individual) of proprietor / partner / director of Trade Contractor's company & attach certified copy of Company's Form 49 to authenticate this individual (Contractor) 2) Insert Contractor's NRIC 3) Contractor to sign and date 4) Attach copy of CIDB registration of Company

1) Fill in SP's name 2) Fill in BEM registration no. 3) Sign and date 4) SP must be an Electrical Engineer

If Item *1 is applicable, strike out Item *2. If item *1 is not applicable, PSP to sign declaration

G-21 Landscape

Insert description of project as per BP approval

If this item is applicable, insert LA's Approval Ref No. If not applicable, strike out Item*1

1) Insert name (individual) of proprietor / partner / director of Trade Contractor's company & attach certified copy of Company's Form 49 to authenticate this individual (Contractor) 2) Insert Contractor's NRIC 3) Contractor to sign and date 4) Attach copy of CIDB registration of Company

1) Fill in SP's name 2) Fill in BAM/Landscape Architect registration no. 3) Sign and date

If Item *1 is applicable, strike out Item *2. If item *1 is not applicable, PSP to sign declaration

2) Form F/F1 and Form G-1 to G-21 shall be forwarded to the Local Authority and BAM/BEM within 14 days of the issuance of Form F/F1

Legend: BP = Building Plan; LA = Local Authority; NRIC = National Registration Identity Card; SP = Submitting Person; PSP = Principal Submitting Person; ACP = Architectural Consultancy Practice; ECP = Engineering Consultancy Practice; PMA = Perakuan Mesin Angkat

Notes:

3) If Contractor or Trade Contractor is the same in multiple Forms, then attach only one (1) set of the required document/s.

1) PSP shall notify the local authority through OSC (in writing or using prescribed form) after Forms G1-G3 are certified (i.e. after completion of Earthwork, Setting Out and Foundations)

Printed from www.lam.gov.my