of 14 /14
MetisBaltic Mokslinių tyrimų ir inovacinės plėtros valdymas

Me t isBa lt ic

  • Upload
    gaston

  • View
    54

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Me t isBa lt ic. Mokslini ų tyrimų ir inovacinės plėtros valdymas. Metis Baltic kompanija egzistuoja nuo 2010m. li e pos m ėn. Pagrindinė Veikla: - PowerPoint PPT Presentation

Text of Me t isBa lt ic

Page 1: Me t isBa lt ic

MetisBalticMokslinių tyrimų ir inovacinės

plėtros valdymas

Page 2: Me t isBa lt ic

Pagrindinė Veikla:

• Suteikiame partneriams galimybę pasitelkti Europos Sąjungos finansavimo šaltinius mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų įgyvendinimui švietimo, mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų srityse

• Atliekame projekto valdymą, todėl tyrėjai ir mokslininkai gali sutelkti visą dėmesį ir išteklius vien vykdomiems moksliniams tyrimams bei technologinei plėtrai

• Padedame MTTP rezultatus paversti konkrečiais produktais ir paslaugomis

• Dalijamės projekto riziką su projekte dalyvaujančiais partneriais

Metis Baltic kompanija egzistuoja nuo 2010m. liepos mėn.

Page 3: Me t isBa lt ic

Nuo 2010 m. spalio mėn. iki 2012 m. balandžio mėn.

Europos Komisijai pateikėme:

•32 FP7 projektų paraiškas•2 Bendradarbiavimo per sieną paraiškas (Cross-Border Collaboration)

Paraiškos teiktos pagal daugelį FP7 tematikų: Sveikatos apsauga, Nano-technologijos, Informacinės ir ryšių technologijos, Energetika, Transportas, Socio-ekonominiai mokslai, Aplinka, Moksliniai tyrimai skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms, Žinių regionai.

Page 4: Me t isBa lt ic

• New tissue engineering technologies for treatment of degenerative corneal diseases (Inovatyvios Medicinos Centras)

• TERT-mRNA and Survivin-Peptide Double Loaded Dendritic Cell Therapy for Multiple Myeloma after Autologous Stem Cell Transplantation: Stage I/II Clinical Program (Vilniaus Universiteto Ligoninės Santariškių Klinikos)

• Novel Biomarkers for Integrated Assessment of Myocardial Ischemia Using New Image and Signal Analysis Technologies (Vilniaus Universiteto Ligoninės Santariškių Klinikos)

• Protection of Biodiversity of Water Bodies in Sustainable Development of Ecological Infrastructure in Belarusian-Lithuanian Border Cities (Alytaus Miesto Savivaldybė, Gamtos Paveldo Fondas)

• Improvement of the health service by means of IT technology in dermal and lungs cancer diagnostics (Vilniaus Universitetas, Vilniaus Universiteto Onkologijos Institutas)

• Virtual Translational Oncology Network for ICP Countries (Vilniaus Universitetas)

• Mobile Monitoring of Critical Physiological Parameters for Remote Permanent Management of Stroke Patients Outside Hospitals (UAB Algoritmų Sistemos)

Pateiktos paraiškos Europos Komisijai:

Page 5: Me t isBa lt ic

• Digital Ultrasound Processor (Kauno Technologijos Universitetas)

• Subwavelength gratings for plasmonic biosensors (Kauno Technologijos Universitetas)

• Integrated Building Energy System Based on Solar Power (Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas)

• Nano-sized particles in human tissues and bodyfluids (Vilniaus Universitetas)

• New Development of 3D Coordinate Measuring System (Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas)

• Harvesting of Vibration Energy with Chaotic Parameters (Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas)

• Allergies and Biological-Chemical Exposome (Šiaulių Universitetas)

• Evaluation of shared risk factors between chronic diseases and geriatric syndromes affecting older people and assessment of impact of pleiotropic medications and social activity (Vilniaus Universitetas)

• Non-specific Fingerprinting for Simple Near-patient, Personalised Diagnostics of Malignancy, Skeletal Disorders and Metabolic Dysfunction (UAB Standa, Vilniaus Universitetas)

Page 6: Me t isBa lt ic

• Improving Patient Outcomes Across Disciplines – The International Cost-analysis Research Outcomes Study (Klaipėdos Universitetas)

• Development of an advanced ultrasonic technique for non-invasive automated expert like assessment of the human joints and evaluation with multifactorial biological and functional markers (Kauno Technologijos Universitetas, Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetas)

• Empowering the rural nursing workforce in six countries of the former Soviet Union through capacity building and utilization of technology

• Predictive Biomarkers for Early Beta-Cell Dysfunction, Pre-Diabetes and Diabetes

• Harvest intentions, plans and actions as they are reported on the Web (UAB Token Mill)

• Intelligent Support for Public Procurement Call Evaluation (Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas)

• Multilingual Virtual Text Corpora Interpretation Initiative (Vilniaus Universitetas)

• Nanotech Hybrid Building Integrated Solar Power Energy System (Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas)

Page 7: Me t isBa lt ic

• Open Discovery Space

• Robotic Home Environment for the Paralyzed (Kauno Technologijos Universitetas)

• Mobile Monitoring System of Foetal Heart Rate and Uterus Contractions for Women at Risk of Miscarriage (UAB Algoritmų Sistemos , Vilniaus Universiteto Ligoninės Santariškių Klinikos)

• Application of the innovative data fusion based non-invasive approach for management of the diabetes mellitus (Kauno Technologijos Universitetas, Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetas)

• Safe Maintenance System for the Aircraft (Kauno Technologijos Universitetas)

• Virtual hypertensive patient for cardiovascular risk factor investigation and prediction based on environmental factors for research and education

• Linking Clinical Biobanks with Electronic Health Records

• Mobilization of Scientific Community for Development of Solutions to Tackle the Active Aging Challenge in the European Policy Context (Vilniaus Universitetas)

• Future of the European Education Systems: Change, Obstacles, and Vision (Vilniaus Universitetas)

Page 8: Me t isBa lt ic

Iš Pateiktų paraiškų:

Metis Baltic statistika šiandien:

•2 FP7 sėkmingos•1 CBC sėkminga•3 paraiškų įvertinimo dar laukiame•14 paraiškų buvo parengtos bendradarbiaujant su koordinatoriais iš LT mokslinių tyrimų institucijų, tačiau nei viena paraiška su LT koordinatoriumi nebuvo sėkminga.

Page 9: Me t isBa lt ic
Page 10: Me t isBa lt ic
Page 11: Me t isBa lt ic

Vykdant pasiruošimo paraiškų rengimui darbus, bei konsultuojant Lietuvos mokslinių tyrimų institucijas dalyvavimo FP7 klausimais, dažniausiai kyla sunkumų dėl:

• Informacijos trūkumo ir nenoro dalintis turima informacija

•Administracinių ir projekto valdymo pajėgumų trūkumo LT mokslinių tyrimų institucijose

•FP7 paraiškų rašymo patirties stokos mokslininkų bendruomenėje

•Lobizmo trūkumo

Pagrindinės kliūtys:

Page 12: Me t isBa lt ic

Naujausiais duomenimis, šiuo metu Briuselyje aktyviai veikia virš 10 000 Europos viešų ryšių specialistų bei lobistų institucijų, suteikiančių informacijos sklaidos, lobizmo, rinkos tyrimų, bei politinės veiklos krypčių formavimo paslaugas.

Du sėkmingų konsultacinių-lobizmo kompanijų pavyzdžiai:

CEC Government Relations – privati kompanija dirbanti su Centrinės Europos institucijų interesų iškėlimu/lobizmu Briuselyje.

Grayling – private kompanija, turinti 40 atstovybių Europoje, ir atstovaujanti savo klientų interesus daugelyje sričių: aplinkosaugos, energetikos, transporto, sveikatos apsaugos, informacinių ir ryšių technologijų, ir t.t.

Lietuvos institucijos turi aktyvinti savo lobistines veiklas Briuselyje, didindamos Lietuvos mokslinių tyrimų galimybių matomumą bei Europos Komisijos finansuojamų projektų sėkmės koeficientą. Vyriausybė turėtų skatinti šias veiklas finansine pagalba.

Sėkmingo lobizmo pavyzdžiai

Page 13: Me t isBa lt ic

• Šveicarų FP7 Nacionalinis Kontaktų Centras Euresearch – turi atstovybes kiekviename Šveicarijos universitete bei technikos institute, turi 47 darbuotojus, siūlo projektų paraiškų korektūros (‚proofreading‘) paslaugas, suteikia ‚draftines‘ FP7 Darbo Programas

• Suomių FP7 Nacionalinis Kontaktų Centrai Tekes ir Academy of Finland – turi 38 darbuotojus, siūlo projektų paraiškų korektūros (‚proofreading‘) bei konsultacines paslaugas, dalinasi detaliais paraiškų ruošimo patarimais (‚insider tips‘)

• Lietuvos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) – suteikia ‚draftinių’ FP7 programų informaciją, TYKU projektu finansuoja FP7 paraiškų rengėjų keliones į konsorciumo susitikimus bei FP7 informacines dienas, organizuoja praktinius mokymus mokslininkams ir kitiems tyrėjams FP7 paraiškų rengimo temomis

FP7 veiklų skatinimo nacionaliniu mastu sėkmės pavyzdžiai

Page 14: Me t isBa lt ic

Ačiū už dėmesįGintarė VilpišauskaitėUAB Metis Baltic vadovėTel.: +370 5 261 [email protected] www.metisbaltic.com