Mediakit 2011

 • View
  226

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mediakit vydavatelství Ambit Media, a. s. pro rok 2011. Ucelený přehled portfolia včetně specifikace jednotlivých titulů, ceníků a formátů inzerce doplněný o kontakty.

Text of Mediakit 2011

 • Mediakit 2011

  Oranov: PMS 021ed: PMS 7545

  Oranov: CMYK 0-72-100-0ed: CMYK 0-0-0-75

  ed: CMYK 0-0-0-75

  vydavatelstv ambit media, a. s.

 • Zkladn informace

  portfolio

  Oranov: PMS 021ed: PMS 7545

  Oranov: CMYK 0-72-100-0ed: CMYK 0-0-0-75

  ed: CMYK 0-0-0-75

  ESK A SLOVENSK

  NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE

  ASOPIS ESK NEUROLOGICK SPOLENOSTI LS JEP, ESK NEUROCHIRURGICK SPOLENOSTI LS JEP, SLOVENSKEJ NEUROLOGICKEJ SPOLONOSTI SLS, SLOVENSKEJ NEUROCHIRURGICKEJ SPOLONOSTI SLSA ESK SPOLENOSTI DTSK NEUROLOGIE LS JEP

  M I N I M O N O G R A F I E

  Syndrm karplneho tunela E. Kura

  P E H L E D N R E F E R T

  Rettv syndrom D. Zhorkov, P. Martsek

  P V O D N P R C E

  Is Clinical-Diffusion Mismatch Associated with Good Clinical Outcome in Acute Stroke Patients Treated with Intravenous Thrombolysis? D. ak D et al

  K A Z U I S T I K A

  Intrakraniln hematomy u warfarinizovanch pacient kazuistiky V. Pib et al

  K R T K S D L E N

  Mezinrodn klasifikace funknch schopnost, disability a zdrav (ICF) O. vestkov et al

  Vydv LS JEP. ISSN 1210-7859. ISSN pro on-line pstup 1802-4041. Indexovno/excerpovno: Index Copernicus, EMBASE/Excerpta Medica, Bibliographia Medica echoslovaca, Scopus ronk 72 | 105 | 2009 | slo 6

  asopis ,esk gastroenterologick spolenosti a ,esk hepatologick spolenosti a Slovenskej gastroenterologickej spolonosti a Slovenskej hepatologickej spolonosti

  Vydv ,LS JEP. Indexed in Scopus, Chemical Titles, Excerpta Medica/Embase, Chem. Abstr., Inis Atomindex, Food Science and Technol Abstr., Bibliographia medica echoslovaca

  ,esk a slovensk

  gastroenterologiea hepatologie

  ISSN -X

  . slo leden ronk

  Czech and Slovak Gastroenterology and Hepatology

  Spolenost Ambit Media, a. s. pat k vraznm vydavatelskm domm v esk republice a je pro ni charakteristick odbornost titul a tm i jejich vysok obsahov rove. V roce 2006 zaala vydvat aso-pis esk pacient, kter byl pedchdcem msnku Rodina a zdrav. Tm byla odstartovna existence tohoto novho a dynamicky se rozvjejcho vydavatel-stv.

  Nyn vydavatelstv Ambit Media, a. s., nabz odbor-n zamen tituly pro rzn clov skupiny od lka, pes oetovatelsk personl, manaery a po milov-nky umn. Bhem let 2008 a 2009 dolo k rychlmu rozvoji vydavatelstv, zejmna dky rozen vydva-nch titul, a to o msnky Fitstyl a Fresh magazine,

  nsledn o msnky Art+Antiques, Florence a tde-nk Zdravotnick noviny.

  Od potku roku 2010 byl titul Fitstyl pronajat jinmu vydavateli a portfolio rozeno o dalch osm zdravotnickch titul, kter byly pevzaty od spole-nosti Medica Healtworld a. s.

  Nyn je vydavatelstv zameno na zdravotnctv, oetovatelstv a tak umn a marketing. Vydava-telstv je provozovatelem portlu auknch vsledk umn s nzvem ART+, kter je jedinenm projektem v R.

  Vme, e pozice vydavatelstv na eskm trhu bude slit i nadle a stane se vznamnm obchodnm partnerem inzerent a medilnch agentur.

  vznik: rok 2006 psobnost: cel Rsdlo: Prahapoboky: Brnotituly: Art+Antiques Fresh marketing FlorenceZdravotnick novinyVnitn lkastv esk a Slovensk neurologie a neurochirurgieKlinick onkologieesk a slovensk gastroenterologie a hepatologieKardiologick revueesk geriatrick revueUrologick listyPraktick gynekologie

  Vydv LS JEP. ISSN 0862-495 X. ISSN 1802-5307 on-line pstupIndexed in MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS, Bibliographia medica echoslovaca

  KLINICK ONKOLOGIE

  THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGIC AL SOCIETIES

  ronk 22 | 2009 | slo 6

  Z obsahu:

  Vakcinace proti chipce u dosplch pacient se solidnmi ndory

  Vvoj konceptu prognostickch faktorov chronickej lymfocytovej leukmie

  Inhibtory aromatzy v prevencii rakoviny prsnka: monosti aplikcie u premenopauzlnych ien

  1*10

  konizace a carcinoma in situ

  prognostick faktory ca endometria

  asistovan reprodukce a snen ovariln rezerva

  intrahepatln cholestza gravidnch

  obetzita v perimenopauze

  4 2009 / ronk 11

  esk geriatrick revueO D B O R N A S O P I S E S K G E R O N T O L O G I C K A G E R I A T R I C K S P O L E N O S T I

  metabolick syndrom diabetick nefropatie

  adoprovodn postien ledvin poruchy

  chovn ve st poruchy spnku dny pamti

  es ger rev 2009; 7(34)

  Karcinom prostaty

  Onemocnn dolnch moovch cest

  (zeniny moov trubice u mu, OAB)

  Guidelines EAU pro BPH

  4 2009 7. ronk

  K A R D I O LO G I E

  Jak na onemocnn srdench chlopn

  Viva a onemocnn srdce

  A K T UA L I T Y

  hyn tat zpsoben adenovirem

  Relaxin a prkaz bezosti u koek

  P N E U M O LO G I E

  Astma koek

  Prvn pomoc pacientm s dchacmi obtemi

  CH OVAT E L S T V

  esn bez nmahy

  Domc posilovna pro psy

  1leden 2011

  Klinick praxe malch zvat

 • periodicita: msnk titn nklad: 10 000 ksdistribuce: na pedplatitele, prodejn s PNS, GECO Tabk, Relay, vybran knihkupectv, galerie a muzea prodejn cena: 90 Kpedplatn: 825 K/rok, 660 K/rok (studentsk)

  rozsah: 80 stran + oblkaformt: 220 277 mmpapr: oblka matn kda 200 g/m2 + parciln lak, vnitn st matn kda 100 g/m2 vazba: V2, lepentisk: 4/4 barvy

  8103 bezen 201090 K / 4,32 10 / Zdenk Sklen v Dom U Zvonu 28 / Rozhovor s Daisy Mrzkovou38 / Umn ve veejnm prostoru

  Art+Antiques je exkluzivn msnk o vtvarnm umn, architektue, designu a staroitnostech. teni asopi-su jsou nejen sbratel a vtvarn profesionlov, ale pedevm lid s aktivnm zjmem o luxusn trendy v oblasti ivotnho stylu. Zamen Art+Antiques nejlpe vystihuje slogan: Umn t s umnm.

  V kadm vydn asopisu teni najdou obshlou pozvnku na vstavu, kter v danm msci zan, velk rozhovor a adu tematickch lnk. Art+Antiques je zrove jedinm eskm periodikem, kter se systematic-ky vnuje trhu s umnm.

  V noru vychz navc ROENKA trhu s umnm, kterou redakce asopisu Art+Antiques pipravuje ve spolupr-ci se sesterskm serverem artplus.cz.

  pro inZerovat v art+antiques

  informace a objednvky inZerce

  svtlana Harutiakov group sales director

  mobil: +420 604 931 471 e-mail: svetlana.harustiakova@ambitmedia.cz

  ji lacina account manager

  mobil: +420 725 015 381e-mail: jiri.lacina@ambitmedia.cz

  Zkladn informace

  Titn tituly jsou mobiln, teni si je kupuj sami a intenzivn je uvaj. dn jin druh mdi nezashne takov poet lid tak precizn. Tisk je vynikajcm reklamnm mdiem. dn jin mdium nevn vai reklamu hloubji do kadodennho ivota vaich clovch skupin!

  pednosti titn inZerce

  87

  Ploha Art+Antiques nor 2011 | cena samostatn 190 K | www.artplus.cz

  ROENKA trh s umnm v roce 2010

 • formty a cenk inZerce

  Rozmr / Rozmr zrcadlo / Rozmr spad / Cena (bez DPH) /Size Clean size Bleed size Price

  2/1 strany / 2 pages nen 440 277 mm 200 000 K1/1 strany / page 190 243 mm 220 277 mm 115 000 K1/2 strany na vku / page upright 91 243 mm nen 80 000 K1/2 strany na ku / page across 190 119 mm nen 80 000 K1/3 strany na vku / page upright 58 245 mm nen 60 000 K1/4 strany na vku / page upright 91 119 mm nen 40 000 K1/8 strany / page 91 57 mm nen 10 000 K2. strana oblky / inside cover nen 220 277 mm 130 000 K3. strana oblky / inside cover back nen 220 277 mm 140 000 K4. strana oblky / back cover nen 220 277 mm 150 000 K

  V ppad formt na spad je nutno pidat spadvku 5 mm u vech oezovch stran.

  2/1 1/1 1/21/2 1/4 1/81/3

  za umstn na pesnou pozici + 15 %za umstn na redakn stranu + 10 %

  25 a vce dn ped datem zveejnn lze inzert stornovat bez poplatk.24 a 15 dn ped datem zveejnn 50 % z ceny inzerce.14 a 8 dn a mn ped datem zveejnn 100 % z ceny inzerce.7 a mn dn ped datem zveejnn nelze inzerci stornovat.

  pplatky slevy za poet opakovn

  storno poplatky

  3 5 %, 6 10 %, 12 15 %, Skonto 3 %

  duben: Prague Photo 2011kvten: SVT KNIHY PRAHA 2011 Antique, jarn veletrherven: Art Prague (Mnes) z: Antik 2011 (veletrh, Praha) listopad: Antique, podzimn veletrh

  promoaktivity

 • Harmonogram

  roenka trhu s umnm Roenka shrnuje vvoj trhu s umnm doma i v zahrani v pedchozm roce. Chce vyplnit existujc mezeru na trhu a stt se zkladnm referennm zdrojem pro vtvarn profe-sionly, sbratele a investory do umn, ekonomick novine i laiky se zjmem o trh s umnm.

  rozsah: 60 a 100 stran formt: 220 200 mmpapr: oblka matn kda 200 g/m2,

  vnitn st matn kda 100 g/m2 vazba: V2, lepen tisk: 4/4 barvy formt inzerce: 1/1 strany, 220 200 mm cena inzerce: 80 000 K

  speciln nabdky

  nestandardn formty Monost zhotoven erpy pes asopis, zloky, vkldanch list, vlepovn a dalch atypickch forem inzerce. Cena nestandardn formy inzerce dle individuln kalkulace.

  Dle vaich poteb zrealizujeme cokoliv k va spokojenosti sta ns jen oslovit.

  1/1220 20080 000 K

  forma podklad: kompozitn, osvitov PDFdokument mus obsahovat: oezov a pasovac znaky (posuv 12 b od istho formtu), spadvku (minimln 5 mm). U formtu na spad umsujte texty a objekty, kter se nemaj oznout, alespo 6 mm od okraje. barvy: pouze barevn prostor CMYKobrzky: rozlien 300 dpifonty: vloen do PDF, psmo ne men ne 5 bodloga: pouze v kivkch Pi nedodren stanovench poadavk neru vydavatel za vslednou kvalitu inzerce. Stejn tak v ppad, nebude-li dodn odpovdajc ntisk. Veobecn obchodn podmnky Ambit Media, a. s. najdete na www.ambitmedia.cz.

  tecHnick poadavky

  slo / Issue

  Objednvky / Booking

  Podklady / Closing Date

  Vychz / First Date of Sale

  leden 2011 20. 12. 2010 27. 12. 2010 10. 1. 2011nor 2011 17. 1. 2011 24. 1. 2011 7. 2. 2011bezen 2011 14. 2. 2011 21. 2. 2011 7. 3. 2011duben 2011 16. 3. 2011 23. 3. 2011 6. 4. 2011kvten 2011 15. 4. 2011 22. 4. 2011 6. 5. 2011erven 2011 16. 5. 2011 23. 5. 2011 6. 6. 2011er