Medicina Pedijatrija

  • View
    3.561

  • Download
    28

Embed Size (px)

Text of Medicina Pedijatrija

Prof. dr. Senka Mesihovi-Dinarevi i saradniciPEDIJATRIJA ZA STUDENTE MEDICINESarajevo, 2005.Univerzitetski udbenikProf. dr. Senka Mesihovi-Dinarevi i saradniciPEDIJATRIJA ZA STUDENTE MEDICINEIzdavaSaVart, SarajevoZa izdavaaMunib SakaSaradniciMr. dr. sci. Esad BrigiDr. med. sci. Feriha atibuiDr. med. sci. Edo HasanbegoviProf. dr. Suada HeljiPrim. dr. Edina KovaDr. med. sci. Aja MeholjiMr. dr. sci. Danka Milii-PokrajacMr. dr. sci. Meliha SakiProf. dr. Ediba SaraeviMr. dr. sci. Snjeana abanovi-HasanbegoviPrim. dr. Read TerziMr. dr. sci. Smail ZubeviRecenzentiProf. dr. Tadej BattelinoProf. dr. Idriz BukviProf. dr. Slavko SimeunoviKorecenzentProf. dr. Olga AniLektorZinaida LakiTehniki urednikNarcis PozderacRaunarska obradaTDP d.o.o., SarajevotampaSaVart, SarajevoTira400SadrajUVOD U PEDIJATRIJU, ZATITA I PRAVA DJETETA .................................. 19ANAMNEZA ........................................................................................................... 28Opi podaci .................................................................................................................... 28Glavne tegobe ................................................................................................................. 29Lina anamneza ............................................................................................................. 29Ranije bolesti (Anamnesis vitae) .................................................................................. 29Porodina anamneza (Anamnesis familiae) ............................................................... 30Socijalno-epidemioloka anamneza ........................................................................... 30Sadanja bolest ............................................................................................................... 30STATUS PRAESENS ............................................................................................... 31Osnovni parametri vitalnih funkcija ........................................................................... 32Antropometrijske mjere ............................................................................................... 32Koa i potkono masno tkivo ....................................................................................... 32Limfne lijezde ............................................................................................................... 32Muskulatura ................................................................................................................... 32Glava ............................................................................................................................... 32Vrat .................................................................................................................................. 33Grudni ko ..................................................................................................................... 33Trbuh .............................................................................................................................. 34Genitalije ........................................................................................................................ 34Ekstremiteti ..................................................................................................................... 34Neuroloki pregled ........................................................................................................ 34RAST ........................................................................................................................ 35Podjela razvojne dobi ..................................................................................................... 37Dojenaki period ............................................................................................................ 37Predkolska dob .............................................................................................................. 38Pubertet ........................................................................................................................... 38Poremeaji puberteta .................................................................................................... 40Preuranjeni pubertet (Pubertas praecox) .................................................................... 40Uzroci preuranjenog puberteta ................................................................................... 41Zakasnjeli pubertet (Pubertas tarda) ........................................................................... 42Premature telarche ........................................................................................................ 42Premature adrenarche .................................................................................................. 42Nizak rast ......................................................................................................................... 42Uzroci niskog rasta ........................................................................................................ 43Visok rast ......................................................................................................................... 44METABOLIZAM .................................................................................................... 46Poremeaj metabolizma vode ....................................................................................... 46Elektrolitski sastav tjelesnih tekuina .......................................................................... 47Protok tekuine kroz organizam - pojam bilance vode i elektrolita ........................ 48Poremeaj acidobazne ravnotee ................................................................................. 52Metabolika acidoza....................................................................................................... 53Uzroci metabolike acidoze .......................................................................................... 53Metabolika alkaloza ..................................................................................................... 55Uzroci metabolike alkaloze ......................................................................................... 55Respiracijska acidoza ..................................................................................................... 56Respiracijska alkaloza ................................................................................................... 57Udrueni poremeaji acidobazne ravnotee............................................................... 57Metabolizam kalcija i fosfora ........................................................................................ 58Hipokalcijemine konvulzije ........................................................................................ 59ISHRANA I POREMEAJI ISHRANE ................................................................ 62Osnovni sastojci ishrane ................................................................................................ 62Potrebe u energiji ........................................................................................................... 62Potrebe za vodom ........................................................................................................... 63Dnevne potrebe u vodi .................................................................................................. 63Potrebe u proteinima .................................................................................................... 63Potrebe u mastima ......................................................................................................... 64Potrebe u mineralima .................................................................................................... 64Potrebe u oligoelementima (elementi u tragu) .......................................................... 65Potrebe u vitaminima .................................................................................................... 66Prirodna ishrana (dojenje) ............................................................................................ 66Hemijski sastav majinog mlijeka ................................................................................ 67Kolostrum ...................................................................................................................... 67Sastav kolostruma, zrelog humanog i kravljeg mlijeka ............................................. 67Kvalitativne razlike humanog i kravljeg mlijeka ....................................................... 68Proteini ............................................................................................................................ 68Masti ................................................................................................................................ 68Ugljikohidrati ................................................................................................................. 68Minerali .......................................................................................................................... 69Hidrosolubilni vitamini ................................................................................................ 69Bioloke specifnosti majinog mlijeka ..................................................................... 696 SenkaMeslhovlDlnarevllsaradnlclUloga majinog mlijeka u zatiti od infekcije ............................................................. 69Antibakterijski faktori majinog mlijeka .................................................................... 70Antivirusni faktori majinog mlijeka .......................................................................... 70Antialergijska svojstva majinog mlijeka .................................................................... 70Emocion