Medijska kultura u razrednoj nastavi

  • View
    7.428

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Medijska kultura u razrednoj nastavi

  • 1. Medijska kultura (RAZREDNA NASTAVA)O Stjepana Radia Metkovi upanijsko struno vijee uitelja razredne nastave5. prosinca 2013.g. pripremila: Ivana arapina, prof. i dipl. bibl.

2. Medijska kultura kao predmetno podruje unutar hrvatskoga jezika Ukljuena u predmet 80-tih godina. Iziskuje dodatnu edukaciju uitelja hrvatskoga jezika. Iziskuje opremljenost kola ( veliki ekran, raunalo, LCD). Podruje s malim brojem tema, a na kojem se esto tedi na vremenu. 3. Uitelji i profesori uglavnom podravaju inicijativu zasnivanja medijske kulture kao zasebnog predmeta svjesni potrebe osuvremenjivanja nastavnog plana i programa, iako Ministarstvo obrazovanja nastoji rasteretiti uenike dodatnih znanje, jer torbe postaju preteke. 4. Medijski opismeniti djecu znailo bi korak naprijed u suvremenom svijetu tehnologije koja nemilosrdno napreduje ne raunajuci na posljedice. Medijsko opismenjavanje najjednostavnije bi se sustavno moglo provoditi u koli, to dananji plan i program ne podrava. Medijska kultura u okviru nastave hrvatskoga jezika nije adekvatno zastupljena s obzirom na zastupljenost medija u svakodnevici, te ne omogucava opirniji odgojno-obrazovni pristup od osnovnih pojmova vezanih i za "medije koji to nisu" npr. knjinicu ili kazalite, ne zahvaajui medije kao to su raunalne igre ili mobitel. 5. Medijska kultura treba biti odgoj za medije, a kao osnovni cilj joj se namee edukacija za kritiko promiljanje. promiljanje 6. Svaki medij ima svoj poseban jezik (jezik tiskanih medija je pisana rije, jezik radija je zvuk, jezik filma su filmska izraajna sredstva (audiovizualni jezik), a jezik interneta je sofisticirano raunalno komuniciranje). Bit prirode svih medija je komunikacija meu ljudima pomou razlicitih tehnlogija. 7. Zadae nastavnoga podruja medijska kultura: Osposobljivanje za komunikaciju s medijima: kazalitem, filmom, radijem, tiskom, stripom, raunalom; primanje (recepcija) kazaline predstave, filma, radijske i televizijske emisije; osposobljivanje za vrjednovanje radijskih i televizijskih emisija te filmskih ostvarenja 8. (Napomena u predgovoru HNOS-a. )U predmetu hrvatski jezik medijska kultura je zastupljena u vrlo malome postotku kao jedno od etiriju predmetnih podruja. . 9. Teme HNOS- a iz medijske kulture 10. MEDIJSKA KULTURA U HRVATSKIM OSNOVNIM KOLAMA Nastavni plan i program medijsku kulturu svrstava, uz hrvatski jezik, knjievnost i jezino izraavanje, u nastavni predmet hrvatski jezik. Hrvatski jezik najopseniji je predmet osnovnokolskog obrazovanja. Prema naelu unutarpredmetnog povezivanja zadae i sadraji svih predmetnih sastavnica meusobno se proimaju i nadopunjuju, a prema naelu meupredmetnog povezivanja funkcionalno se povezuju s ostalim nastavnim predmetima. Temeljni je cilj nastave hrvatskoga jezika osposobiti uenike za jezinu komunikaciju koja im omogucuje uenje svih nastavnih sadraja te ih ukljuuje u cjeloivotno uenje. 11. 1. razred 1. animirani film; kljuni pojmovi: lutkarski film, crtani film. Obrazovna postignua: primanje kratkih lutkarskih i crtanih filmova primjerenih djetetu; razlikovati lutkarski i crtani film. 2. lutkarska predstava; kljuni pojmovi: lutka, lutkarska predstava. Obrazovna postignua: doivjeti lutkarsku predstavu; navesti glavne likove; oivjeti scensku lutku; izvesti krai ulomak igrokaza. 3. knjinica; kljuni pojmovi: kolska knjinica, mjesna knjinica, knjiniar. Obrazovna postignua: upoznati kolsku i mjesnu knjinicu, nauiti posuivati uvati i vraati knjige; razlikovati knjinicu od knjiare . 12. Popis filmova za 1. razred: 1. B. Kolar: Vau-vau 2. M. Jovi i S. Fabrio: Pale sam na svijetu 3. N. Kostelac: Crvenkapica 4. B. Ranitovi: Srce u snijegu 5. N. Park: Krive hlae 6. B. Dovnikovi i A. Marks: Tvrdoglavo mae ili Bijela pria ili Tko je Videku napravio kouljicu 7. Filmovi iz serije kratkih animiranih i kominih filmova o Loleku i Boleku, Tomu i Jerryju, Mickeyu Mouseu, Profesoru Baltazaru i Ch. Chaplinu 13. PRIJEDLOG - tijekom kolske godine otii s uenicima na lutkarsku predstavu - uenici i voditelji izvannastavnih aktivnosti organiziraju lutkarsku predstavu za u. 1. razreda - izrada rekvizita (jednostavni oblici- prst, arapa, lutke od papira ili kartona)- filmovi s popisa kao motivacija za obradu sadraja iz knjievnosti, likovne kulture, lektire i sl. 14. 2. razred 1. filmska pria; kljuni pojmovi: filmska prica, slijed dogaaja, lik u filmu. Obrazovna postignua: primati (recepcija) primjerene djeje filmove; zamijetiti i odrediti slijed dogaaja u filmu; ispriati filmsku priu kratkoga crtanoga filma; razlikovati glavne i sporedne likove u filmu. 2. kazalite; kljuni pojmovi: kazalina predstava, pozornica, gledalite. Obrazovna postignua: primati (recepcija) nekoliko primjerenih kazalinih predstava (prema mogunosti); razlikovati kazalinu predstavu od filma; razlikovati pozornicu od gledalita. 3. televizija; kljuni pojmovi: televizija, televizijski program, televizijska emisija. Obrazovna postignua: izdvojiti iz televizijskoga programa najdrau emisiju, pogledati ju i razgovarati o njoj. 4. djeji asopisi; kljuni pojmovi: djeji asopisi, strip. Obrazovna postignua: upoznavati neke djecje asopise i stripove u 15. Popis filmova za 2. razred: 1. Vrbani: Svi crtei grada 2. D. Vukoti: Kauboj Jimmy 3. Z. Grgi: Posjet iz Svemira 4. A. Marks: Kako je Ana kupila kruh 5. M. Lovri: Putovanje plavog lonca 6. M. Lovri: Runo pae 7. Lj. Joji: Svinjar 8. Lj. Joji: Kraljevna na zrnu graka 9. K. Golik: Glia, Raka i Njaka 10. M. Jovi I S. Fabrio: Metla i Metlenko 11. W. Disney: Snjeguljica i sedam patuljaka ili Pinokio 12. Filmovi iz serije kratkih animiranih i kominih filmova o Loleku i Boleku, Tomu i Jerryju, Mickeyu Mouseu, profesoru Baltazaru, Ch. Chaplinu 13. Televizijske emisije s tematikom doma, kole i zaviaja 16. PRIJEDLOG - tijekom kolske godine otii s uenicima na kazalinu predstavu - uenici i voditelji izvannastavnih aktivnosti organiziraju dramsku predstavu za u. 2. razreda - odlazak u Gradsko lulturno sredite u Metkoviu i suradnja s MAK-om - filmovi s popisa kao motivacija za obradu sadraja iz knjievnosti, likovne kulture, lektire i sl. - Na televizijskom programu pronai prikladnu djeju obrazovnu emisiju 17. 3. razred 1. djecji film; kljuni pojmovi: djeji film, glumac. Obrazovna postignua: primati primjerene djeje filmove (recepcija); razlikovati igrani film za djecu od animiranoga filma; ispriati filmsku priu. 2. radijska emisija; kljuni pojmovi: radijska emisija za djecu. Obrazovna postignua: primati radijsku emisiju za djecu (recepcija); raspravljati o njoj; zamijetiti zvuna izraajna sredstva. 3. knjinica -koritenje enciklopedije; kljuni pojmovi: djeja enciklopedija, sadraj/kazalo, abecedni red. Obrazovna postignua: pronaci traenu obavijest u djejoj enciklopediji sluei se kazalom i abecednim redom. 3. knjinica put od autora do itatelja; kljuni pojmovi autor, pisac,knjievnik, ilustrator, naslovnica, sadraj 18. Popis filmova za 3. razred: 1. Z. Grgi, A. Zaninovi, B. Kolar: Izbor filmova o profesoru Baltazaru 2. M. Blaekovi: Pali 3. D. Vunak: Mali vlak 4. B. Dovnikovi, A. Marks: Dva mia 5. Lj. Heidler: Lisica i gavran ili Lisica i roda ili Lav i mi 6. M. Blaekovi: udnovate zgode egrta Hlapia 7. M. Relja: Vlak u snijegu 8. V. Fleming: arobnjak iz Oza 9. A. Adamson, V. Jenson: Schrek 10. R. Minkoff: Velika pustolovina Stuarta Maloga 19. PRIJEDLOG - tijekom kolske godine otii s uenicima na lokalne radijske postaje (DELTA, NARONA) - suradnja (npr. uenici snimaju prie za laku no, radijske drame i emisije) - sluati knjievna djela - LIDRANO (kategorija radijske emisije) 20. 4. razred 1. dokumentarni film; kljuni pojmovi: dokumentarni film. Obrazovna postignua: primanje primjerenih dokumentarnih filmova (ekolokoga sadraja, zaviajna tematika) primjerenih ueniku; zamijetiti osnovna obiljeja dokumentarnoga filma. 2. usporedba filma s knjievnim djelom; kljuni pojmovi: knjiga, film. Obrazovna postignua: primati nekoliko djecjih filmova nastalih na knjievnome predloku (recepcija); iskazivati vlastiti doivljaj knjievnog djela i filma; zamijetiti slicnosti i razlike izmeu filma i knjievnog djela prema kojemu je snimljen. 3. racunalo; kljuni pojmovi: raunalo, mrea (internet). Obrazovna postignua: razlikovati obavijesne i zabavne mogunosti raunala. 4. knjinica -sluenje rjenikom i kolskim pravopisom; kljuni pojmovi: rjenik, pravopis. Obrazovna postignua: pronai traenu obavijest u kolskome rjeniku ili pravopisu sluei se kazalom i abecednim redom. 21. Popis filmova za 4. razred : 1. D. Vukoti: Krava na Mjesecu 2. B. Dovnikovi: Znatielja 3. D. Vukoti: Piccolo 4. M. Blaekovi: udesna uma 5. V. Tadej: Druba Pere Kvrice 6. O. Gluevi: Vuk 7. B. Marjanovi: Mala uda velike prirode (izbor) 8. T. Burto: Batman 9. R. Donner: Superman 22. Film pripada umjetnikom podruju, tj. on je zasebna umjetnost i njegova kvaliteta ne proizlazi iskljuivo iz teme kojom se bavi. Naime, esto se dogaa da se od 1. do 4. razreda osnovne kole film analizira iskljuivo i samo na razini filmske prie. Govori se o karakterizaciji likova, mjestu i vremenu radnje, ali ne i iz perspektive filmskih izraajnih sredstva, ve se filmom bavi kao literarno -knjievnim djelom. Ne govori se o nainima na koji je film ispriao karakter pojedinog lika, ili prikazao mjesto radnje i doarao njegovu atmosferu i stoga se esto dogaa da uenici poistovjeuju ova dva razliita medija, tijekom analize i vrjednovanja. 23. PRIJEDLOG - uenici samostalno istrauju i gledaju dokumentarne filmove - nastavni sat u informatikoj uionici (obrazovni portali edu.hr, eduvizija, mrene stranice razreda 24. Godinji plan i program i kolski kurikul (sadraje iz MK detaljnije razraditi; meupredmedna korelacija; gotovi pripunici nisu najbolji primjeri) Izvananstavna aktivnost (MK, filmske/radijske druine) Sudjelovati na natjecanjima (LIDRANO, Novigradsko proljee, Reviji hrvatskoga filma i sl.) Internet/Drutvene mree i MK (prograni za plakate, stripove, forostripove i filmie Izleti