Mehanika teku¤â€ina - unizg.hr 1 Karakteristi¤†ne fizikalne veli¤†ine u promatranju teku¤â€ina i njihove

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mehanika teku¤â€ina - unizg.hr 1 Karakteristi¤†ne fizikalne...

 • 0

  Mehanika tekućina

  Goran Lončar

 • 1

  Sadržaj

  1 Karakteristične fizikalne veličine u promatranju tekućina i .............................................................. 4

  njihove osobine .................................................................................................................................... 4

  1.1 Uvod ........................................................................................................................................... 4

  1.2 Promjena gustoće ...................................................................................................................... 5

  1.2.1 Temeljne spoznaje .............................................................................................................. 5

  1.2.2 Gustoće tekućina................................................................................................................. 5

  1.3 Trenje u tekućinama .................................................................................................................. 8

  1.4 Utjecaj gravitacije ..................................................................................................................... 12

  1.5 Toplina u tekućinama ............................................................................................................... 12

  1.5.1 Temeljne spoznaje ............................................................................................................ 12

  1.5.2 Toplinski kapacitet, unutarnja energija, entalpija ............................................................ 12

  1.5.3 Sposobnost vođenja topline, gustoća toplinskog toka ..................................................... 14

  1.6 Kapilarnost i kontaktne površine kapljevina ........................................................................... 16

  2 Hidrostatika ..................................................................................................................................... 19

  2.1 Uvod ......................................................................................................................................... 19

  2.2 Sile u tekućini u mirovanju ....................................................................................................... 19

  2.2.1 Ravnoteža sila u tekućinama u mirovanju ........................................................................ 23

  2.3 Mehanika tekućine u mirovanju .............................................................................................. 24

  2.3.1 Energetska jednadžba za hidrostatiku .............................................................................. 24

  2.3.2 Osnovna jednadžba hidrostatike ...................................................................................... 24

  2.3.3 Ekvipotencijale .................................................................................................................. 25

  2.3.4 Hidrostatski uzgon (Arhimedov zakon) ............................................................................. 27

  2.4 Tlak kapljevine na čvrste površine ........................................................................................... 28

  2.4.1 Sila tlaka na ravne površine .............................................................................................. 28

  2.4.2 Sila tlaka na zakrivljene površine ...................................................................................... 30

  2.4.3 Plivajuće kruto tijelo ......................................................................................................... 32

  3 Kinematika....................................................................................................................................... 36

  3.1 Uvod ......................................................................................................................................... 36

  3.2 Pristup u opisivanju tečenja tekućina ...................................................................................... 36

  3.3 Kinematske fizikalne veličine ................................................................................................... 37

  3.3.1 Polje brzina ........................................................................................................................ 37

  3.3.2 Kinematski pojmovi uz opis tečenja .................................................................................. 38

  3.3.3 Polje ubrzanja .................................................................................................................... 40

  3.4 Kinematika djelića tekućine ..................................................................................................... 43

  3.4.1 Gradijentni tenzor polja brzina ......................................................................................... 43

  3.4.2 Translacija i rotacija djelića tekućine ................................................................................ 44

  3.4.3 Promjena oblika djelića tekućine ...................................................................................... 45

  3.5 Zakon očuvanja količine polja .................................................................................................. 46

  3.5.1 Fizikalne veličine i njihove karakteristike .......................................................................... 46

  3.5.2 Jednadžbe pronosa za polja .............................................................................................. 48

  3.5.3 Jednadžbe pronosa karakterističnih gustoća .................................................................... 49

  4 Vidovi tečenja tekućina ................................................................................................................... 52

 • 2

  4.1 Laminarno i turbulentno tečenje ............................................................................................. 52

  4.2 Mirno i silovito tečenje ............................................................................................................ 54

  5 Zakon očuvanja mase ...................................................................................................................... 55

  5.1 Uvod ......................................................................................................................................... 55

  5.2 Jednadžba kontinuiteta za kontrolni volumen ........................................................................ 55

  6 Zakon očuvanja količine gibanja ..................................................................................................... 58

  6.1 Uvod ......................................................................................................................................... 58

  6.2 Zakon očuvanja količine gibanja za kontrolni volumen ........................................................... 58

  6.2.1 Utjecaj sila ......................................................................................................................... 59

  6.3 Dinamičke jednadžbe (zakon očuvanja količine gibanja za djelić tekućine) ............................ 65

  6.3.1 Osnovna dinamička jednadžba ......................................................................................... 65

  6.3.2 Dinamička jednadžba za bezviskozne tekućine (Euler, Bernoulli) .................................... 65

  6.3.3 Dinamička jednadžba za laminarno tečenje realne tekućine .......................................... 70

  6.3.4 Navier-Stokes-ova jednadžba za laminarno tečenja realne tekućine ............................... 74

  6.3.5 Dinamička jednadžba za turbulentno tečenje realne tekućine (Reynolds) ..................... 75

  6.3.6 Fenomenološki opis turbulencije ...................................................................................... 78

  7 Strujanje tekućina uzduž krutih granica .......................................................................................... 81

  7.1 Uvod ......................................................................................................................................... 81

  7.2.1 Couette-ovo strujanje ....................................................................................................... 81

  7.2.2 Ravninsko Poiseuille-ovo strujanje ................................................................................... 82

  7.2.3 Laminarno strujanje sa slobodnim vodnim licem ............................................................. 83

  7.3 Strujanje u graničnom sloju ..................................................................................................... 85

  7.3.1 Laminarni granični sloj ...................................................................................................... 86

  7.3.2 Turbulentni granični sloj ................................................................................................... 87

  8 Strujanje u cjevovodima pod tlakom .............................................................................................. 94

  8.1 Uvod ......................................................................................................................................... 94

  8.2 Raspodjela posmičnih naprezanja ..........