Mehanizam Za Izmenu Radne Materije

  • View
    219

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jghjhg

Transcript

MEHANIZAM ZA IZMENU RADNE MATERIJE

MEHANIZAM ZA IZMENU RADNE MATERIJEMehanizam za izmenu radne materije, je namenjen za ienje cilindara od produkata sagorevanja, I njegovog punjenja sveom smeom. Mehanizam za izmenu radne materije, moe biti konstruktivno izveden a) sa ventilima b) bez ventila c) kombinovano

Kod etvorotaktnih motora se najee koristi ventilski mehanizam, dok je kod dvotaktnih u primeni kombinovani mehanizam, ili mehanizam bez ventila

Bregasto vratilo ( 1) je preko oslonih rukavaca ( 18), posredstvom kliznih leajeva postavljeno na blok motora. Obrtanjem bregastog vratila, breg podie potiskiva ( 2), u svojoj voici (3), a ovaj podie potisnu polugu (4), koja preko vijka za regulisanje zazora (5), deluje na klackalicu (6). Klackalica kao dvokraka poluga deluje na ventile ( 14, ili 15), sabijajui opruge (10 i 11), i potiskuje ventile nanie i otkriva usisni i izduvni kanal u cilindarskoj glavi. Ventil je maksimalno otvoren u trenutku kada se potiskivai nau na vrhu brega bregastog vratila. Pri daljem obrtanju bregastog vratila, ventil se pod dejstvom opruge poinje kretati navie. Kad breg napusti kontakt sa potiskivaem, klackalica prestaje da deluje na ventil i pod dejstvom opruga ventil zatvara kanal u cilindarskoj glavi

Kod savremenih motora esto se bregasto vratilo postavlja na cilindarsku glavu, umesto na blok motora. Ovakvom konstrukcijom se omoguava jednostavnija kinematska veza izmeu bregova i vratil, uproava cilindarski blok, i smanjuje buka pri radu mehanizma. Pogon bregastog vratila se izvodi lanastim ili ozubljenim kainim prenosom

Breg bregastog vratila deluje na potisnu polugu (5), koja se obre oko sfernog zgloba reguliueg vijka (6), delujui drugim krajem na ventil (8)

Ovakav mehanizam ima najiru primenu kod dvotaktnih motora. Udaljavanje izraenih produkata sagorevanja se izvodi preko jednog ili vie ventila( do 4), koji su smeteni u cilindarskoj glavi. Punjenje cilindara se izvodi otvaranjem i zatvaranjem pomou klipa i otvora koji su smeteni po obodu cilindra.

Kombinovani mehanizam