Membaiki pakaian

  • View
    281

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. MEMBAIKIPAKAIANDISEDIAKAN OLEH:PN ROHANI BT HJ. SEMANUNIT TEKNOLOGI RUMAH TANGGAINSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUSPERLIS, PERLIS

2. CONTOH STAIL PAKAIAN 3. KELIM YANG MERETASDi manakah kedudukankelim? Bahu, Badan & Tepiseluar Kelim adalah cantumandua atau lebih kepinganfabrik 4. KELIM YANG MERETASJAHITAN KIA Hampir serupa dengan jahitanmesin jika dilihat dari luar Dapat menggantikan jahitanmesin Digunakan untuk memulakandan mengakhiri jahitan Lebih kukuh dan rapat jikadibandingkan dengan jahitanjelujur halus 5. Cara-cara jahitan Kia: 6. KELIM YANG MERETASJAHITAN JELUJUR HALUS Dapat menggantikan jahitanmesin Jarak jahitan antara 3 ~ 5 mm Digunakan untuk membuatkedut atau sulaman 7. Cara-cara jahitan Jelujur Halus: 8. KELEPET Merupakan penyudah tepi yang dibuat untuk mengemas tepilurus atau tepi melengkung pada pakaian atau artikel sepertidihujung seluar, hujung lengan, bawah blaus. Contoh-contoh kelepet pada pakaian: 9. Bahagian-bahagian kelepet yang meretas pada pakaian: Jahitan yang digunakan untuk membaiki kelepet yang meretas ialah:(a) jahitan sembat susup(b) jahitan silang pangkah 10. JAHITAN SEMBAT SUSUP LANGKAH-LANGKAH(a) Mulakan jahitan kia di bawahlipatan kelepet dari kanan kekiri. Ambil beberapa uratbenang lapisan bawahdaripada kelepet dan tarikjarum keluar(b) Masukkan jarum menerusilipatan dan jahit satu atau duaurat benang dan selapis fabrikdibawahnya. 11. (c) Kembalikan jarum ke tempatpermulaan di lipatan dan susupkanjarum ke dalam lipatan itusepanjang 4 mm 6 mm.(d) Ulangi jahitan itu hingga ke hujungkerja dan matikan jahitan denganjahitan kia. 12. JAHITAN SILANG PANGKAH LANGKAH-LANGKAH(a) Jahitan ini dijahit dari kiri ke kananMulakan jahitan dengan jahitan kia.Susup jarum pada A dan keluarpada B kira-kira 1mm. Kemudian,jarum dan susupkan pada lipatandi C dan keluarkan pada D denganjarak 1 mm.(b) Pastikan jarum tidak menembusibahagian belakang lipatan. Ulangjahitan sehingga siap dan matikandengan jahitan kia. 13. JAHITAN LILITKEMASMencantumkan dua keping fabrik.Digunakan untuk menjahit butang, kancing, cangkuk danpalang.Dapat digunakan untuk mengemas tepi fabrik. 14. CARA MENJAHIT JAHITAN LILITKEMASLangkah 1: Mulakan jahitan dengan jahitan kia dari kiri ke kanan 15. CARA MENJAHIT JAHITAN LILITKEMASLangkah 2: Cucuk jarum dari sebelah dalam fabrik ke sebelahluar fabrik dan tarik jarum ke arah penjahit. 16. CARA MENJAHIT JAHITAN LILITKEMASLangkah 3: Jahit sehingga selesai. Matikan jahitan dengan jahitan kia. 17. JAHITAN LILIT UBIDigunakan untuk mencantum dua helai tepi fabrik yangberlipat supaya tidak berbulu.Dapat digunakan untuk mengemas tepi fabrik. 18. CARA MENJAHIT JAHITAN LILIT UBILangkah 1: Lipat kedua-dua tepi fabrik 19. CARA MENJAHIT JAHITAN LILIT UBILangkah 2: Mulakan menjahit dengan meninggalkan 1cm benang diantara dua lipatan di sebelah kanan. 20. CARA MENJAHIT JAHITAN LILIT UBILangkah 3: Jahit dari kanan hingga kiri. Masukkan pada fabrik lapisanbawah A ke arah penjahit dan keluarkan pada fabriklapisan B. 21. CARA MENJAHIT JAHITAN LILIT UBILangkah 4: Untuk mematikan jahitan, jahit ke kanan semula di atas 3atau 4 jahitan lilit ubi. 22. JAHITAN LUBANGBUTANGHampir serupa dengan jahitan insang pariDigunakan untuk menjahit butang, butang katup, cangkukdan palang. 23. CARA MENJAHIT JAHITAN LUBANGBUTANGLangkah 1: Mulakan jahitan dengan jahitan kia dari kiri ke kanan. 24. CARA MENJAHIT JAHITAN LUBANGBUTANGLangkah 2: Cucuk jarum menegak dari sebelah dalam fabrik ke arahluar fabrik. 25. CARA MENJAHIT JAHITAN LUBANGBUTANGLangkah 3: Tarik benang dan susup di bawah jarum seperti huruf S.Tarik jarum dan terbentuk satu simpulan. 26. CARA MENJAHIT JAHITAN LUBANGBUTANGLangkah 4: Jahit sehingga habis dan matikan jahitan dengan jahitankia. 27. KANCING Merupakan alat yang berfungsi untukmembuka dan menutup belah padapakaian. Bahagian pakaian: Leher Pergelangan tangan Pinggang 28. KEGUNAAN KANCING Untuk merapatkan belah padapakaian Mengekalkan bentuk asal Kancing biasanya dijahit pada dualapisan fabrik Kancing juga dapat dijahit denganmenggunakan jarum tangan ataumesin. 29. JENIS-JENIS KANCING BUTANG Butang berlubang dua Butang berlubang empat BUTANG KATUP CANGKUK DAN PALANG 30. JENIS-JENISKBUTAANGNCING BUTANG KATUPCANGKUK DAN PALANG 31. Jahitan Lubang Butang Jahitan ini digunakan untuk menjahitbutang, butang katup, cangkup danpalang.Cara Menjahit Butang Mulakan jahitan kia pada tapakbutang yang tertanggal Cucukkan jarum melalui satu daripadalubang butang 32. Letakkan jarum peniti di atasbutang.Masukkan jarum ke lubangkedua hingga menembusi kain dankeluar pada lubang pertama. Keluarkan jarum peniti setelahmenjahit berulang kali. Keluarkanjarum di antara kain dan butang.Lilitkan benang di sekeliling tangkaibutang. Cucuk jarum ke belakang kain danmatikan dengan jahitan kia. 33. Menjahit Butang BerlubangEmpat 34. Mulakan dengan menjahit dua matajahitan kia pada tempat butang. Letakkan sebatang batang mancis padabutang dan keluarkan jarum pada lubang(a) dan cucuk jarum pada lubang (b). 35. Pusing butang suku ke kanan hinggalubang (a) terletak di tempat asal lubang(d). Keluarkan benang pada lubang (b) dancucuk jarum pada lubang (d). Tarik jarum dan benang. 36. Pusing butang suku ke kiri hingga lubang (a)terletak di tempat asalnya. Keluarkan benang pada lubang (a) dancucuk jarum pada lubang ( c ). Tarik jarum dan benang. Sambung menjahitdua atau tiga kali. Tanggalkan mancis dan tarikkan butang keatas. Lilit benang pada tangkai butang hinggaketat. Cucuk jarum dan tari keluar ke seblah dalamfabrik. 37. Menjahit Butang Katup Butang katup digunakan di bahagian-bahagianpakaian yang tidak terlalu ketat. Ia adalah cara mengancing yang cepat danmudah. 2 bahagian dalam butang katup: Conet dijahit kepada lidah lipatan atas. Soket (berlubang)-dijahit kepada lidahlipatan bawah. Kedua-dua bahagian butang dijahit 5mm. 38. Rajah: Menunjukkan cara-cara menjahit butang katup 39. Cangkuk & Mata Jahitkan cangkuk kira-kira 3 mm dari tepilidah lipatan atas dengan jahit lubangbutang di sekeliling lubang cangkuk. 40. Jahitkan bahagian bengkok cangkukdengan jahit lilit kemas yang teguh. Lekatkan matanya seperti cangkuk tadi dilidah lipatan bawah tetapi julurkan mata itukira-kira 3 mm dari tepi belah. 41. Cangkuk & Rumah Cangkuk Cangkuk dan rumah cangkuk digunakan dibelah-belah yang ada lidah lipatan atas danbawah. Rumah cangkuk boleh diperbuat daripadabenang atau logam. Mulakan dengan jahit kia dan jahitkan matajahitan lubang butang pada setiap lubangdicangkuk dan palang. 42. Jahitan yang digunakan 43. Masukkan jarum ke sebelah dalam danjahit kia untuk mematikan benang. 44. SEKIAN, TERIMAKASIH