memoriu tehnic

 • View
  42

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

incendiu

Text of memoriu tehnic

 • Beneficiar :IFIN-HH

  S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L. Str. DINU VINTILA nr. 11 Etaj 8, camera 8, sector 2

  BUCURESTI

  Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

  Adresa : Str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

  Edi\ia 1

  Revizia 1 Borderou piese scrise

  Pr.nr.: 26/2011 Faza: P.T.+C.S revizia 1

  Data: mai 2012

  Pag 1 / 71

  Pr.nr.: 26/2011 Faza : P.T. + C.S. revizia 1 Data : mai 2012 MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI Intocmit, ing. Mircea Stefan

 • Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

  Editia 1

  Revizia 1 Memoriu tehnic Pr.ne.: 26/2011 Data: mai2012 Faza:P.T.+C.S.revizia 1

  Pag 2/71

  MEMORIU TEHNIC INSTALATII CURENTI SLABI 1. DATE GENERALE Prezentul volum trateaza la nivel P.T.+C.S. revizia 1 instalatiile de curenti slabi, aferente investitiei EXTREM LIGHT INFRASTRUCTURE-NUCLEAR PHYSICS avand ca beneficiar Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara-Horia Hulubei (IFIN-HH). Obiectivul pentru care se proiecteaza instalatiile electrice este amplasat in jud. Ilfov, oras, Magurele, str. Reactorului, nr. 30, si reprezinta un complex de cladiri ce vor fi construite pentru a deservi o infrastructura de cercetare a carui realizare tehnica se bazeaza pe tehnologii de ultima generatie in domeniul laserilor de mare putere, al acceleratoarelor de electroni si instrumentatiei din fizica nucleara. Complexul de cladiri este impartit in doua tipuri: cladiri speciale si cladiri obisnuite. Caldiri speciale o Cladire Laser o Cladire Sursa Gamma si Experimente o Laboratoare si ateliere Cladire Birouri S+P+5 etaje Cladire Casa Oaspeti S+P+2 etaje Cladire Cantina-parter Casa poarta-parter Cladiri obisnuite Categoria de importanta: C Clasa de importanta: III Grad de rezistenta la foc:II Cladiri speciale Categoria de importanta: B Clasa de importanta: II Grad de rezistenta la foc:II Categoria pericol de incendiu: E 2. BAZA DE PROIECTARE La baza intocmirii prezentei lucrari au stat: Cererea de oferta; Proiectele de arhitectura; Tema beneficiarului si normativele in vigoare.

 • Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

  Editia 1

  Revizia 1 Memoriu tehnic Pr.ne.: 26/2011 Data: mai2012 Faza:P.T.+C.S.revizia 1

  Pag 3/71

  3. STANDARDE SI RECOMANDARI RESPECTATE - Legea securitatii si sanatatii in munca 319/2006, actualizata la 25 septembrie 2010; - HG1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca; - PE 118/99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor; - Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; - Ord. MAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor; - Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor- care reglementeaza cerintele integrate PSI, republicata M.Of. nr.419/04 iunie 2008; - Legea 333/08.07.2003 privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor si protectia persoanelor , completata cu OUG 16/2005 , Legea 151/2005 si Legea 9/2007; - HG 1010/25.06.2004 Norma tehnica privind proiectarea si realizarea sistemelor tehnice de protective si de alarmare impotriva efractiei, completata cu HG 1698/2005; - NP I7 2011 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice pana la 1000Vca si 1500Vcc; - I18/1/2001 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie; - I18/2/2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnzalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei din cladiri; - Prevederile standardelor aplicabile , in vigoare; - Normele tehnice emise de IGP; - Normele tehnice emise de Comandamentul pentru situatii de urgent; - EN 50131 Standard european pentru Sisteme de alarma impotriva efractiei utilizate in aplicatiile de securitate; - EN 50132 Standard european pentru Sisteme de supraveghere TVCI; - EN 50133 Standard european pentru Sisteme de control al accesului utilizate in aplicatii de securitate; - En 610000-6-2 Standard de imunitate pentru medii industrial - EN 54 Standard european pentru Sisteme de detectie si alarmare la incendiu;

  4. SITUATIA EXISTENTA ELI-NP se va construi in orasul Magurele, jud. Ilfov pe amplasamentul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara-Horia Hulubei, situat pe str. Reactorului, nr. 30. Amplasamentul este localizat in partea de sud-vest a

 • Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

  Editia 1

  Revizia 1 Memoriu tehnic Pr.ne.: 26/2011 Data: mai2012 Faza:P.T.+C.S.revizia 1

  Pag 4/71

  municipiului Bucuresti, la 3.5 km de limita acestuia si la 10 km de centru. 5. SITUATIA PROIECTATA Instalatiile electrice de curenti slabi tratate in prezenta documentatie sunt: Subsistem Dispecerat; Subsistem detectie si avertizare la incendiu; Subsistem de stingere incendii cu NOVEC; Sistem voce date; Subsistem de adresare publica; Subsistem antiefractie Subsistem de control acces; Subsistem TVCI Sistem BMS (Building Management System) Sistem de televiziune comerciala Se va realiza un Sistem de Control Inteligent al Cladirii (SCIC) care va integra toate subsistemele cu rol in securitatea cladirii (subsistem antiefractie, subsistem control acces, subsistem supraveghere video, subsistem de adresare publica, subsistem antiincendiu, subsistem de stingere incendii), instalatii de automatizare si monitorizari, cu rol in eficientizarea proceselor tehnologice. 6. DESCRIEREA SISTEMELOR 6.1. Subsistem Dispecerat Datorita importantei obiectivului si a dimensiunilor acestuia,pentru realizarea unei comenzi unice si a controlului complet, se impune concentrarea intr-un singur spatiu si corelarea functionarii tuturor echipamentelor instalate, astfel incat se va realiza integrarea subsistemelor de securitate si sistemului BMS la nivel hardware si software. SCIC furnizeaza o interfata unica pentru un control centralizat al cladirii imbunatatind functionalitatea activelor cladirii, imbunatatirea securitatii si reducerea costurilor operationale. SCIC va fi administrat si monitorizat de la statia de management din dispecerat Camera BMS si monitorizat din Sala Control Accelerator , Camera Control LASER (1 server si 3 clienti). Alarmele de sistem, jurnalele de evenimente sunt stocate pe un server pentru a asigura o arhiva a evenimentelor de incredere si in care se poate cauta in functie de drepturile de acces.

 • Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

  Editia 1

  Revizia 1 Memoriu tehnic Pr.ne.: 26/2011 Data: mai2012 Faza:P.T.+C.S.revizia 1

  Pag 5/71

  6.2. Arhitectura sistemului SCIC va avea la baza o arhitectura de sistem deschis, utilizandu-se standarde industriale pentru sisteme de operare, reele i protocoale de comunicaie, putandu-se adauga componente fara schimbarea nucleului de baza . Topologia sistemului se va realiza schemei de mai jos (Figura nr.1) .

  SCIC va fi impartit in trei nivele: nivelul de management, nivelul de automatizare si nivelul echipamentelor de camp. Componentele principale ale SCIC: - Statia de management pentru nivelul ierarhic superior de operare si monitorizare, display-uri grafice de proces, o distributie automata a alarmelor si o gama larga de posibilitati de analiza a datelor; - Sistemul de automatizare pentru control, operare si monitorizare a aplicatiei primare; - Module de intrari/iesiri care asigura interfatarea cu echipamente de camp; - Echipamente de camp : senzori , detectori.

 • Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

  Editia 1

  Revizia 1 Memoriu tehnic Pr.ne.: 26/2011 Data: mai2012 Faza:P.T.+C.S.revizia 1

  Pag 6/71

  6.3 Interfata operator Interfaa operator va fi conceput n scopul obinerii unei comunicri eficiente cu sistemul, tranzacii de date i tratarea cazurilor de funcionare anormal, fiind structurat sub forma unei structuri grafice piramidale de ferestre de operare. Interfaa operator va fi interactiv i bazat n totalitate pe simboluri grafice i iconie. Funcionarea interfeei operator se va baza pe ferestre de lucru i va respecta standardele Windows pentru a reduce pe ct posibil instruirea operatorilor. n particular, barele de comenzi, iconiele i meniurile de tip cascad vor fi accesibile de pe fiecare afiaj pentru a permite un acces simplu la funciile de baz. Sistemul de monitorizare afiseaza parti ale cladirii/ aplicatie si ale centralei intr-o forma grafica. Utilizatorul lucreaza interactiv cu acest vizualizari pentru a monitoriza si controla punctele de date din cladire. Valorile pot fi modificate si alarmele confirmate prin simplu click pe obiectul in cauza. Valori masurate, valori de referinta, moduri de operare si alarme sunt afisate pe ecran in timp real si reactualizate continuu. Schimbarile sunt indicate fie prin simbolul obiectului (de ex. prin animarea ori schimbarea culorii sau formei), fie prin miscare, culoare, forma sau text a valorii efectate. Alarmele vor fi semnalizate prin