Click here to load reader

Menadžment i Vodstvo

  • View
    231

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ekonomija

Text of Menadžment i Vodstvo

MENADMENT I VODSTVO

Prof.dr.sc.Zdenko Klepi

Menadment i vodstvo Voenje je jedna od pet funkcija menadmenta Voenje se prvenstveno odnosi na ljude i socijalne interakcije, te predstavlja proces utjecaja na ljude kako bi doprinosili ostvarenju ciljeva grupe i organizacije. Za voenje je bitno slijeenje dok je u osnovi menadmenta planiranje i organiziranje. U biti menadmenta je provedba pravila i procedura, ostvarivanje rezultata, te usporedba ostvarenih performansi i postavljenih standarda, dok je u osnovi vodstva usmjeravanje.

Promatranje aktivnosti menadera i voe U menaderske aktivnosti spadaju pored rada s ljudima i druge aktivnosti, Menadment je sveobuhvatniji i iri od voenja. Voenje se promatra kao jedna od funkcija menadmenta

Odnos nositelja funkcija Za razliku od menadera voe se ne imenuju, niti se biraju, a niti postavljaju, voom se postaje ako osoba posjeduje vodstvene osobine i sposobnosti. Za voenje nije bitan hijerarhijski poloaj u organizaciji, Voe se mogu pronai i izvan formalne hijerarhijske strukture organizacije. Nije osigurana pozicija voe - poloajem Poeljno bi bilo, ak to vie i neophodno da menaderi budu voe Mogue je i da netko bude menader zbog specifinosti radnog mjesta mada nema podreenih - nije voa

Razlike menadment i vodstvo

Menadment Implementira viziju voe i promjene koje je uveo voa, odrava organizacijsku infrastrukturu.

Vodstvo Artikulira viziju organizacije i uvodi velike promjene u organizaciju, potie suradnike, radi u stresnim situacijama vanjske okoline.

Menadment Usredotouje se na zadatke (stvari) kroz menaderske funkcije planiranja, organiziranja i kontrole. Planiranje. Postavljanje detaljnih ciljeva i planova za ostvarenje. Organiziranje i pribavljanje osoblja. Uspostavlja strukturu kako bi zaposleni obavljali poslove na nain na koji menader to eli. Kontroliranje/kontrola. Prati rezultate, usporeuju ih s planovima i poduzima konkretne akcije. Predvidljivost. Planira, organizira, kontrolira i to dosljedno. Preferira stabilnost.

Vodstvo Usredotouje se na meuljudske odnose, na ljude, na vodstvenu funkciju menadmenta. Uspostavlja smjernice, razvija viziju i strategije za postizanje rezultata. Inovira i doputa zaposlenima da posao obavljaju na nain na koji ele tako dugo dok su rezultati u skladu s vizijom. Motivira i potie zaposlene da na kreativan nain ostvaruju viziju. Provodi inovativne, brze promjene koje nisu lako predvidljive. Preferira promjenu.

Menadment

Menaderi rade stvari na pravi nain.

Naglasak je na stabilnosti, kontroli, konkurenciji, radu i jednakosti.

Naglasak je na kratkoronoj dimenziji, izbjegavanju rizika, odravanju i oponaanju.

Vodstvo

Voe rade prave stvari.

Naglasak je na promjeni, osnaivanju i ovlaivanju, suradnji, na ljudima i raznolikosti.

Naglasak je na dugoronoj dimenziji, preuzimanju rizika, inoviranju i stvaranju novih ideja.

Razlike

Osobine menadera 1. racionalan 2. konzultira se 3. uporan 4. rjeava probleme 5. nepokolebljiv 6. analitian 7. strukturiran 8. promiljen 9. autoritativan 10.djeluje stabilizirajue 11.ima poloajnu mo

Osobina voe 1. vizionar 2. strastven 3. kreativan 4. fleksibilan 5. poticajan 6. inovativan 7. hrabar 8. matovit 9. rado eksperimentira 10.inicira promjene 11.ima osobnu mo

Odnos menadera i voe

Menader

Meneder i voa

Voa

Sveuilite u Mostaru Ekonomski fakultet

Hvala na pozornosti

prof.dr.sc. Zdenko Klepi

www.ef sve-mo.ba [email protected]