5

 · menit sä încurajeze reflectia, sä stimuleze gândirea creatoare, sä provoace creativitatea inovarea, sä împingä doctorandul spre a-$ depä$ limitele. ... §tiintifice internationale

  • Upload
    others

  • View
    26

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · menit sä încurajeze reflectia, sä stimuleze gândirea creatoare, sä provoace creativitatea inovarea, sä împingä doctorandul spre a-$ depä$ limitele. ... §tiintifice internationale
Page 2:  · menit sä încurajeze reflectia, sä stimuleze gândirea creatoare, sä provoace creativitatea inovarea, sä împingä doctorandul spre a-$ depä$ limitele. ... §tiintifice internationale
Page 3:  · menit sä încurajeze reflectia, sä stimuleze gândirea creatoare, sä provoace creativitatea inovarea, sä împingä doctorandul spre a-$ depä$ limitele. ... §tiintifice internationale
Page 4:  · menit sä încurajeze reflectia, sä stimuleze gândirea creatoare, sä provoace creativitatea inovarea, sä împingä doctorandul spre a-$ depä$ limitele. ... §tiintifice internationale
Page 5:  · menit sä încurajeze reflectia, sä stimuleze gândirea creatoare, sä provoace creativitatea inovarea, sä împingä doctorandul spre a-$ depä$ limitele. ... §tiintifice internationale