Met 3v3 info - van jeugdwedstrijden آ  Een 2v2 wedstrijddag kan afgewerkt worden op een kwart terrein

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Met 3v3 info - van jeugdwedstrijden آ  Een 2v2 wedstrijddag kan afgewerkt worden op een kwart...

 • Beknopte handleiding voor

  het begeleiden van

  wedstrijden van U6 tot en

  met U13

  Met 3v3

  info

 • 2

  Voorwoord:

  Net zoals in onze maatschappij verandert het beeld ook in de voetbalwereld, en zeker bij het jeugd-

  voetbal. Enkele jaren geleden voerde “Voetbal Vlaanderen” de 2 tegen 2 vorm in bij de U6 en bij het

  begin van het seizoen 2018 —2019 krijgen we de 3 tegen 3 vorm bij de U7. Zoals bij de vorige veran-

  dering van 2 tegen 2, vindt men voorstanders en tegenstanders, sommigen vinden het een noodzake-

  lijke tussenstap in de groei van 2 tegen 2, over 5 tegen 5, naar 8 tegen 8 bij de U10 tot U13 leeftijds-

  groepen.

  Ik ga hier zeker niet de discussie aan of ik nu voor– of tegenstander ben van het vanaf dit seizoen in-

  gevoerde nieuwe 3 tegen 3 vorm bij de U7. Tijd zal moeten uitwijzen of dit inderdaad een goede stap

  is in de opleiding van jeugdspelertjes, hiervoor is deze handleiding niet geschreven.

  Vaak gebeurt het begeleiden van jeugdwedstrijden door ouders, of oudere jeugdspelers of spelers

  vanuit de reserve– en eerste ploegen. Altijd met de beste bedoelingen en goede wil, maar ook vaak

  zonder enige begeleiding vanuit de club. Het zou een goede basis zijn moest elke club een korte op-

  leiding voorzien voor hen die in dat seizoen de jeugdwedstrijden zullen begeleiden, want tussen het

  eventueel zelf spelen, of gespeeld hebben en het begeleiden zit er toch nog een verschil. Tevens zou

  de club regelmatig een constante begeleiding moeten kunnen voorzien zodat we deze gelegenheids-

  scheidsrechters de nodige bijsturing kunnen geven. We kijken hier dan ook naar de clubscheidsrech-

  ters die hieraan zeker ook hun bijdrage zouden kunnen leveren aan een kwaliteitsvolle en goede

  jeugdopleiding, waaronder dus ook jeugdwedstrijden vallen.

  Deze handleiding is een korte samenvatting van de reglementen voor U6 tot en met U13 wedstrijden.

  Maar al te vaak ontstaan er discussies over het wel of niet correct zijn van de beslissing van de

  scheidsrechter, waarvan de oorzaak te zoeken is in het ontbreken van de kennis van de spelregle-

  menten bij onze jeugdwedstrijden. Deze publicatie wil een handreiking zijn naar alle clubs toe om

  deze te gebruiken. Tevens ben ik mij bewust dat dit maar een opsomming is van enkele spelregels en

  ik wil hier direct aan toevoegen dat ondanks de opzoekingen ik zeker open sta voor noodzakelijke

  aanpassingen.

  In dit boekje worden voornamelijk mannelijke termen gebruikt zoals , hij, de spelers, enz. ...Men kan

  dit vervangen door zij, de speelsters, enz...dit is echter zo om de leesbaarheid te behouden.

  Mechelen 27 juli 2018

  Mario Lermitte

 • 3

 • 4

  2 tegen 2 (U6)

  • Speelveld

  • Afmetingen

  Breedte: 12,50 meter. Lengte: 18 meter.

  • Doelgebied

  Denkbeeldige lijn op 6 meter van de doellijn.

  Aangegeven met een kegel of potje van een andere kleur.

  • Doel

  Bij voorkeur: breedte 3 meter.

  Hoogte: 1,50 meter.

  Indien er geen doelen beschikbaar zijn met deze afmetingen mag hiervan afgeweken

  worden. Het gebruik van paaltjes en potjes is toegestaan.

  Maak de doelen niet te klein: Veel doelpunten = veel fun.

  Voor de veiligheid van de spelers moeten verplaatsbare doelen stevig in de grond

  verankerd worden.

  Bij een wedstrijd worden minstens 8 spelers verwacht per ploeg. Dit betekent dat men

  ook minstens 4 speelveldjes moet voorzien en 8 doelen.

  • Speelduur

  2x3 minuten (2 min. Rust).

  Maximaal 6 wedstrijden.

  Maximale speelduur: 60 minuten tornooivorm.

  • Hoekschop

  Niet van toepassing.

  • Strafschop

  Niet van toepassing.

 • 5

  • Aftrap + doelpunt + bal over de doellijn

  Indribbelen of intrap vanaf de doellijn.

  Tegenstander aan de eigen doellijn.

  • Vrije trap

  Altijd onrechtstreeks. Passen of dribbelen (3 meter afstand).

  • Bal over de zijlijn + spelfout

  Indribbelen of intrappen.

  Tegenstander op 3 meter (reuzenpassen).

  Wanneer een spelfout wordt begaan op minder dan 3 meter van het doel mag de

  tegenstander plaats nemen op de doellijn.

  Er mag niet rechtstreeks gescoord worden. Steeds eerst indribbelen of via intrap het

  spel hervatten.

  • Terugspeelbal

  De doelverdediger mag de bal die een medespeler hem vrijwillig toe trapt met de

  hand spelen.

  • Doelman

  Op elke speelhelft mag één speler de bal met de handen spelen binnen het eigen

  doelgebied (6 meter zone).

  Nadat de doelman de bal in de handen genomen heeft zal hij de bal intrappen of deze

  indribbelen.

  De doelman zal de bal niet uittrappen vanuit de hand.

  • Uitrusting van de spelers

  Veiligheid: Een speler mag geen uitrusting of attributen die gevaarlijk kunnen zijn voor

  zichzelf of andere spelers, inclusief juwelen.

  • Basisuitrusting

  Voetbalshirt met mouwen (korte of lange).

  Short.

  Voetbalkousen.

  Beenbeschermers.

  Schoeisel. Er mogen enkel multistuds of sportpantoffels worden gebruikt. Het dragen

  van schoenen met aluminium noppen is verboden voor spelers van U6 t/m U13.

  • Rugnummers

  Het dragen van een genummerde shirt is niet verplicht.

  • Bal

  In de categorie U6 wordt er met een bal nr.3 gespeeld.

  • Leeftijd

  Er is geen minimuum leeftijd voor de categorie U6.

 • 6

  • Buitenspel

  Niet van toepassing.

  • Rangschikking

  Niet van toepassing.

  • Wisselspelers

  Iedereen speelt.

  • Gele en rode kaarten

  Niet van toepassing.

  • Wedstrijdblad

  Normaal is dit via digitale wedstrijdbladen.

  • Verbod (Art V1577).

  Het is verboden 5 tegen 5 wedstrijden te organiseren.

 • 7

  • Begeleiders en supporters

  Hoewel bevoegde personen toegelaten zijn binnen de speeloppervlakte van het

  voorziene speelveld wordt dit toch afgeraden. (zie punt i.v.m. wedstrijdbegeleiding)

  Tijdens een wedstrijd is de toegang tot de neutrale zone en beschermingszone

  verboden voor onbevoegden. Supporters blijven steeds buiten de neutrale zone

  (of minstens 3 meter van het veld).

  • Wedstrijdbegeleiding

  Geef de spelertjes geen ‘goedbedoelde’ tips voor of tijdens de wedstrijd. Laat hen hun

  lichaam, de bal en het voetbalspel volledig zelf ontdekken. Geef hen daarentegen wel

  aanmoedigingen bij een gelukte dribbel of doelpunt (high 5). Wees steeds positief en

  nooit verwijtend.

  Trainer maar ook afgevaardigde/ouder kunnen tijdens de organisatie de begeleiding

  van de spelertjes op zich nemen. Verspreid daarom een didactische aanpak binnen je

  club en vergroot zo de betrokkenheid van deze vrijwilligers. Indien er bovendien op elk

  terreintje een ouder instaat voor een vlot spelverloop kan de trainer voortdurend al zijn

  spelers begeleiden.

  De begeleiding is inspirerend en stimulerend en zet aan tot “trial and error”. Wees in

  geen geval beperkend maar geef hen de kans spelproblemen te ontdekken en ook zelf

  op te lossen. ’Voor-coachen’ is daarbij een rem op de ontwikkeling.

  De opleider/begeleider van dribbelvoetbal dient de aandacht te laten gaan naar de

  dribbel. In deze fase van de balgewenning is de speler bezig met het ‘Ik en de bal’ en in

  geen geval met de omgeving daarrond. Passing is daarom van ondergeschikt belang.

  Tracht als begeleider steeds het FUN aspect voor alle spelers te garanderen. Elke speler

  heeft het recht om wedstrijden te winnen en te verliezen. Pas in die optiek de ploegjes

  aan naargelang het niveau zodat iedereen leert winnen en verliezen.

  Creëer na elke wedstrijd een kort, gezamenlijk rustmoment (2 min) waarin de spelertjes

  kunnen uitrusten. Afwisseling brengt de spelertjes steeds gemotiveerd aan de start van

  het wedstrijdje. Een 5-jarige is bovendien snel vermoeid maar al even snel uitgerust.

  Het uiteindelijke doel van de begeleiding is de spelertjes niet te moeten begeleiden. Dit

  wil zeggen dat de spelertjes de reglementen en het 2v2 spel in die mate beheersen dat

  ze de wedstrijden vrijwel autonoom kunnen spelen. Let them play!

  • Wedstrijdorganisatie

  Een 2v2 wedstrijddag kan afgewerkt worden op een kwart terrein. Deze compacte

  organisatie betekent minimum 16 (4 keer 2v2) actieve spelertjes per kwart terrein.

  Maak in de organisatie gebruik van bestaande belijning en omheining. De belijning

  zorgt bij de spelertjes voor eenvoud en duidelijkheid. De omheining zorgt er dan weer

  voor dat de korte wedstrijden met zo weinig mogelijk onderbrekingen kunnen

  verlopen.

 • 8

  Plaats je organisatie op die manier dat het doorschuiven / wisselen tussen de wedstrijden

  vlot kan gebeuren en de timing gerespecteerd wordt. Een overzichtelijk geheel zorgt

  boven