of 62 /62
FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 2018 METEOROLOŠKI GODIŠNJAK 2018.

METEOROLOŠKI GODIŠNJAK 2018

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of METEOROLOŠKI GODIŠNJAK 2018

METEOROLOŠKI GODIŠNJAK 2018.METEOROLOŠKI GODIŠNJAK 2018 IZDAJE
Federalni hidrometeorološki zavod Sarajevo Bardakije 12 Telefon: +387 33 276 700 Telefax: +387 33 276 701 http://www.fhmzbih.gov.ba/ [email protected]
Glavni i odgovorni urednik: Almir Bijedi Glavni urednik: Bakir Krajinovi Ureivaki odbor: Bakir Krajinovi
Slavica Jovanovi Denan Zulum
Digitalna verzija na: http://www.fhmzbih.gov.ba/
Metodologija izraunavanja vrijednosti za relativnu vlanost zraka ............................................................................................................................................ 5
Metodologija izraunavanja vrijednosti za napon vodene pare ................................................................................................................................................... 6
Metodologija izraunavanja vrijednosti za oblanost................................................................................................................................................................... 6
Metodologija obrade broja dana sa meteorološkim pojavama .................................................................................................................................................... 8
Metodologija obrade podataka za vjetar ...................................................................................................................................................................................... 8
SKRAENICE.............................................................................................................................................................................................................................. 9
Korištene aplikacije pri obradi podataka i izradi meteorološkog godišnjaka za 2018. godinu .................................................................................................... 9
KARTA METEOROLOŠKIH STANICA U 2018. GODINI .............................................................................................................................................................. 10
RASPORED METEOROLOŠKIH STANICA PO NADMORSKOJ VISINI ZA 2018. GODINE ...................................................................................................... 10
SPISAK METEOROLOŠKIH STANICA ZA 2018. GODINE .......................................................................................................................................................... 11
MJESENI I GODIŠNJI PREGLED KLIMATOLOŠKIH PODATAKA ZA MS BIHA .................................................................................................................... 12
MJESENI I GODIŠNJI PREGLED KLIMATOLOŠKIH PODATAKA ZA MS BJELAŠNICU ........................................................................................................ 15
MJESENI I GODIŠNJI PREGLED KLIMATOLOŠKIH PODATAKA ZA MS BUGOJNO ............................................................................................................. 18
MJESENI I GODIŠNJI PREGLED KLIMATOLOŠKIH PODATAKA ZA MS GRADAAC .......................................................................................................... 21
MJESENI I GODIŠNJI PREGLED KLIMATOLOŠKIH PODATAKA ZA MS IVAN SEDLO ......................................................................................................... 24
MJESENI I GODIŠNJI PREGLED KLIMATOLOŠKIH PODATAKA ZA MS JAJCE .................................................................................................................... 26
MJESENI I GODIŠNJI PREGLED KLIMATOLOŠKIH PODATAKA ZA MS LIVNO .................................................................................................................... 29
MJESENI I GODIŠNJI PREGLED KLIMATOLOŠKIH PODATAKA ZA MS MOSTAR ............................................................................................................... 32
MJESENI I GODIŠNJI PREGLED KLIMATOLOŠKIH PODATAKA ZA MS SANSKI MOST ...................................................................................................... 35
MJESENI I GODIŠNJI PREGLED KLIMATOLOŠKIH PODATAKA ZA MS SARAJEVO ........................................................................................................... 38
MJESENI I GODIŠNJI PREGLED KLIMATOLOŠKIH PODATAKA ZA MS TUZLA ................................................................................................................... 41
MJESENI I GODIŠNJI PREGLED KLIMATOLOŠKIH PODATAKA ZA MS ZENICU ................................................................................................................. 44
MJESENI I GODIŠNJI PREGLED KLIMATOLOŠKIH PODATAKA ZA AMS GRUDE ............................................................................................................... 47
MJESENI I GODIŠNJI PREGLED KLIMATOLOŠKIH PODATAKA ZA AMS ŠIROKI BRIJEG .................................................................................................. 48
MJESENI I GODIŠNJI PREGLED KLIMATOLOŠKIH PODATAKA ZA AMS GORNJI VAKUF ................................................................................................. 49
DNEVNI PREGLED METEOROLOŠKIH PODATAKA SA PADAVINSKIH STANICA .................................................................................................................. 50
Padavinska stanica Borova Ravan ............................................................................................................................................................................................ 50
Padavinska stanica Diviani ...................................................................................................................................................................................................... 50
Padavinska stanica Dobrošin .................................................................................................................................................................................................... 51
Padavinska stanica Graanica .................................................................................................................................................................................................. 51
Padavinska stanica Kupres ....................................................................................................................................................................................................... 52
Padavinska stanica Pidriš .......................................................................................................................................................................................................... 52
Padavinska stanica Rat ............................................................................................................................................................................................................. 53
Padavinska stanica Rovna ........................................................................................................................................................................................................ 53
Padavinska stanica Šeherdik ................................................................................................................................................................................................... 54
Padavinska stanica Ripa .......................................................................................................................................................................................................... 57
Padavinska stanica Sanica ........................................................................................................................................................................................................ 59
3
METODOLOGIJA
Meteorološki godišnjak sastavljen je od klimatoloških podataka izmjerenih i osmotrenih na meteorološkim stanicama u tri klimatološka termina 07:00, 14:00 i 21:00 sat, dok su podaci za vjetar mjereni u satnim ili desetominutnim terminima.
Metodologija izraunavanja vrijednosti za pritisak zraka Pritisak zraka se izraava u hetkopaskalima (hPa). Srednja mjesena vrijednost pritiska za pojedine termine rauna se po formuli:
: = ∑ :
....................................................................................................................................................................................1.1.
07:00 Srednja mjesena vrijednost pritiska za termin u 07:00 ∑ 07:00 Mjeseni zbir vrijednosti pritiska za termin u 07:00
Broj dana u mjesecu
: = ∑ :
....................................................................................................................................................................................1.2.
14:00 Srednja mjesena vrijednost pritiska za termin u 14:00 ∑ 14:00 Mjeseni zbir vrijednosti pritiska za termin u 14:00
Broj dana u mjesecu
: = ∑ :
....................................................................................................................................................................................1.3.
21:00 Srednja mjesena vrijednost pritiska za termin u 21:00 ∑ 21:00 Mjeseni zbir vrijednosti pritiska za termin u 21:00 Broj dana u mjesecu
Srednja mjesena vrijednost zranog pritiska rauna se po formuli:
= :+:+:
Srednja mjesena vrijednost pritiska 07:00 Srednja mjesena vrijednost pritiska za termin u 07:00
14:00 Srednja mjesena vrijednost pritiska za termin u 14:00
21:00 Srednja mjesena vrijednost pritiska za termin u 21:00
Srednja godišnja vrijednost zranog pritiska za pojedine termine rauna se po formuli:
: = ∑ :
...................................................................................................................................................................................1.5.
07:00 Srednja mjesena vrijednost pritiska za termin u 07:00 07:00 Srednja godišnja vrijednost pritiska za termin u 07:00
: = ∑ :
: = ∑ :
= ∑
Srednja godišnja vrijednosti pritiska
Metodologija izraunavanja vrijednosti za temperaturu zraka Temperatura zraka se izraava u stepenima Celzijusa (°C). Srednja mjesena vrijednost temperature zraka za pojedine termine rauna se po formuli:
: = ∑ :
.....................................................................................................................................................................................2.1.
07:00 Srednja mjesena vrijednost temperature zraka za termin u 07:00 ∑ 07:00 Mjeseni zbir vrijednosti temperature zraka za termin u 07:00
Broj dana u mjesecu
4
.....................................................................................................................................................................................2.2.
14:00 Srednja mjesena vrijednost temperature zraka za termin u 14:00 ∑ 14:00 Mjeseni zbir vrijednosti temperature zraka za termin u 14:00 Broj dana u mjesecu
: = ∑ :
.....................................................................................................................................................................................2.3.
21:00 Srednja mjesena vrijednost temperature zraka za termin u 21:00 ∑ 21:00 Mjeseni zbir vrijednosti temperature zraka za termin u 21:00
Broj dana u mjesecu
Srednja mejsena temperatura zraka rauna se po formuli:
= [:+:+(× :)]
14:00 Srednja mjesena vrijednost temperature zraka za termin u 14:00
21:00 Srednja mjesena vrijednost temperature zraka za termin u 21:00
Srednja godišnja vrijednost temperature zraka za pojedine termine rauna se po formuli:
: = ∑ :
07:00 Srednja mjesena vrijednost temperature zraka za termin u 07:00
07:00 Srednja godišnja vrijednost temperature zraka za termin u 07:00
: = ∑ :
14:00 Srednja mjesena vrijednost temperature zraka za termin u 14:00
14:00 Srednja godišnja vrijednost temperature zraka za termin u 14:00
: = ∑ :
21:00 Srednja mjesena vrijednost temperature zraka za termin u 21:00
21:00 Srednja godišnja vrijednost temperature zraka za termin u 21:00
Srednja godišnja vrijednost temperature zraka rauna se po formuli:
= [:+:+(× :)]
07:00 Srednja godišnja vrijednost temperature zraka za termin u 07:00
14:00 Srednja godišnja vrijednost temperature zraka za termin u 14:00
21:00 Srednja godišnja vrijednost temperature zraka za termin u 21:00
Tmax, Tmin i Tmin5 – maksimalna, minimalna i minimalna temparatura zraka na 5 cm oitava se u 21:00 odnosno u 07:00 sati po lokalnom vremenu i oznaava ekstremne vrijednosti temperature za taj dan.
= ∑
Broj dana u mjesecu
= ∑
Srednja godišnja vrijednost maksimalne temperature zraka
= ∑
Broj dana u mjesecu
= ∑
Srednja godišnja vrijednost minimalne temperature zraka
5
..................................................................................................................................................................................2.13.
Srednja mjesena vrijednost minimalne temperature zraka na 5 cm pri tlu ∑ Mjeseni zbir vrijednosti minimalnih temperatura zraka na 5 cm pri tlu
Broj dana u mjesecu
= ∑
...................................................................................................................................................................................2.14.
Srednja mjesena vrijednost minimalne temperature zraka na 5 cm pri tlu
Srednja godišnja vrijednost minimalne temperature zraka na 5 cm pri tlu
Metodologija izraunavanja vrijednosti za relativnu vlanost zraka Relativna vlanost zraka se izraava u procentima (%). Srednja mjesena vrijednost relativne vlanosti zraka za pojedine termine rauna se po formuli:
: = ∑ :
...................................................................................................................................................................................3.1.
07:00 Srednja mjesena vrijednost relativne vlanosti zraka za termin u 07:00 ∑ 07:00 Mjeseni zbir vrijednosti relativne vlanosti zraka za termin u 07:00
Broj dana u mjesecu
: = ∑ :
...................................................................................................................................................................................3.2.
14:00 Srednja mjesena vrijednost relativne vlanosti zraka za termin u 14:00 ∑ 14:00 Mjeseni zbir vrijednosti relativne vlanosti zraka za termin u 14:00
Broj dana u mjesecu
: = ∑ :
...................................................................................................................................................................................3.3.
21:00 Srednja mjesena vrijednost relativne vlanosti zraka za termin u 21:00 ∑ 21:00 Mjeseni zbir vrijednosti relativne vlanosti zraka za termin u 21:00 Broj dana u mjesecu
Srednja mjesena vrijednost relativne vlanosti zraka rauna se po formuli:
= :+:+:
Srednja mjesena relativna vrijednost vlanosti zraka
07:00 Srednja mjesena relativna vrijednost vlanosti zraka za termin u 07:00
14:00 Srednja mjesena relativna vrijednost vlanosti zraka za termin u 14:00
21:00 Srednja mjesena relativna vrijednost vlanosti zraka za termin u 21:00
Srednja godišnja vrijednost relativne vlanosti zraka za pojedine termine rauna se po formuli:
: = ∑ :
...................................................................................................................................................................................3.5.
07:00 Srednja godišnja vrijednost relativne vlanosti zraka za termin u 07:00
07:00 Srednja mjesena vrijednost relativne vlanosti zraka za termin u 07:00
: = ∑ :
...................................................................................................................................................................................3.6.
14:00 Srednja godišnja vrijednost relativne vlanosti zraka za termin u 14:00
14:00 Srednja mjesena vrijednost relativne vlanosti zraka za termin u 14:00
: = ∑ :
...................................................................................................................................................................................3.7.
21:00 Srednja godišnja vrijednost relativne vlanosti zraka za termin u 21:00
21:00 Srednja mjesena vrijednost relativne vlanosti zraka za termin u 21:00
= ∑
6
Metodologija izraunavanja vrijednosti za napon vodene pare Napon vodene pare se izraava u hektopaskalima (hPa). Srednja mjesena vrijednost napona vodene pare za pojedine termine rauna se po formuli:
: = ∑ :
....................................................................................................................................................................................4.1.
07:00 Srednja mjesena vrijednost napona vodene pare za termin u 07:00 ∑ 07:00 Mjeseni zbir vrijednosti napona vodene pare za termin u 07:00 Broj dana u mjesecu
: = ∑ :
...................................................................................................................................................................................4.2.
14:00 Srednja mjesena vrijednost napona vodene pare za termin u 14:00 ∑ 14:00 Mjeseni zbir vrijednosti napona vodene pare za termin u 14:00
Broj dana u mjesecu
: = ∑ :
....................................................................................................................................................................................4.3.
21:00 Srednja mjesena vrijednost napona vodene pare za termin u 21:00 ∑ 21:00 Mjeseni zbir vrijednosti napona vodene pare za termin u 21:00
Broj dana u mjesecu
Srednja mjesena vrijednost napona vodene pare rauna se po formuli:
= :+:+:
Srednja mjesena vrijednost napona vodene pare
07:00 Srednja mjesena vrijednost napona vodene pare za termin u 07:00 14:00 Srednja mjesena vrijednost napona vodene pare za termin u 14:00
21:00 Srednja mjesena vrijednost napona vodene pare za termin u 21:00
Srednja godišnja vrijednost napona vodene pare za pojedine termine rauna se po formuli:
: = ∑ :
....................................................................................................................................................................................4.5.
07:00 Srednja godišnja vrijednost napona vodene pare za termin u 07:00 07:00 Srednja mjesena vrijednost napona vodene pare za termin u 07:00
: = ∑ :
....................................................................................................................................................................................4.6.
14:00 Srednja godišnja vrijednost napona vodene pare za termin u 14:00
14:00 Srednja mjesena vrijednost napona vodene pare za termin u 14:00
: = ∑ :
....................................................................................................................................................................................4.7.
21:00 Srednja godišnja vrijednost napona vodene pare za termin u 21:00
21:00 Srednja mjesena vrijednost napona vodene pare za termin u 21:00
= ∑
Metodologija izraunavanja vrijednosti za oblanost Oblanost se izraava u osminama. Srednja vrijednost oblanosti za pojedine termine rauna se po formuli:
: = ∑ :
....................................................................................................................................................................................5.1.
07:00 Srednja mjesena vrijednost oblanosti za termin u 07:00 ∑ 07:00 Mjeseni zbir vrijednosti oblanosti za termin u 07:00 Broj dana u mjesecu
: = ∑ :
....................................................................................................................................................................................5.2.
14:00 Srednja mjesena vrijednost oblanosti za termin u 14:00 ∑ 14:00 Mjeseni zbir vrijednosti oblanosti za termin u 14:00 Broj dana u mjesecu
7
....................................................................................................................................................................................5.3.
21:00 Srednja mjesena vrijednost oblanosti za termin u 21:00 ∑ 21:00 Mjeseni zbir vrijednosti oblanosti za termin u 21:00 Broj dana u mjesecu
Srednja mjesena vrijednost oblanosti rauna se po formuli:
= :+:+:
07:00 Srednja mjesena vrijednost oblanosti za termin u 07:00
14:00 Srednja mjesena vrijednost oblanosti za termin u 14:00 21:00 Srednja mjesena vrijednost oblanosti za termin u 21:00
Srednja godišnja vrijednost oblanosti za pojedine termine rauna se po formuli:
: = ∑ :
...................................................................................................................................................................................5.5.
07:00 Srednja godišnja vrijednost oblanosti za termin u 07:00 07:00 Srednja mjesena vrijednost oblanosti za termin u 07:00
: = ∑ :
...................................................................................................................................................................................5.6.
14:00 Srednja godišnja vrijednost oblanosti za termin u 14:00 14:00 Srednja mjesena vrijednost oblanosti za termin u 14:00
: = ∑ :
...................................................................................................................................................................................5.7.
21:00 Srednja godišnja vrijednost oblanosti za termin u 21:00 21:00 Srednja mjesena vrijednost oblanosti za termin u 21:00
Srednja godišnja vrijednost oblanosti rauna se po formuli:
= ∑
Metodologija izraunavanja vrijednosti za insolaciju Insolacija se izraava u satima (h). Mjesena suma insolacije se izraunava po formuli:
= + + + ............................................................................................................................................................................6.1.
Mjesena suma trajanja sijanja sunca u satima
1 Dnevna suma trajanja sijanja sunca za prvi dan u mjesecu 2 Dnevna suma trajanja sijanja sunca za drugi dan u mjesecu
Dnevna suma trajanja sijanja sunca za posljednji dan u mjesecu
Godišnja suma insolacije se izraunava po formuli: = + + + + + + + + + + + .......................................................................................................6.2.
Godišnja suma insolacije
1 Mjesena (januar) suma insolacije 2 Mjesena (februar) suma insolacije 12 Mjesena (decembar) suma insolacije
Metodologija izraunavanja vrijednosti za padavine Padavine se izraavaju u milimetrima vodenog taloga (mm). Dnevna koliina padavina odnosi se na period od 24 sata, od 07:00 sati prethodnog dana do 07:00 sati tekueg dana kada se registruje koliin padavina. Mjesena vrijednost visine padavina dobije se zbirom dnevnih visina padavina, po sljedeoj formuli:
= ∑ ..............................................................................................................................................................................................7.1.
Metodologija obrade broja dana sa meteorološkim pojavama
Tmin ≤ -10,0 – broj dana sa minimalnom temperaturom manjom ili jednakom od -10,0 °C
Tmin < 0,0 – broj dana sa minimalnom temperaturom manjom od 0,0 °C
Tmin ≥ 20,0 – broj dana sa minimalnom temperaturom veom ili jednakom od 20,0 °C
Tmax < 0,0 – broj dana sa maksimalnom temperaturom manjom od 0,0 °C
Tmax ≥ 25,0 – broj dana sa maksimalnom temperaturom veom ili jednakom od 25,0 °C
Tmax ≥ 30,0 – broj dana sa maksimalnom temperaturom veom ili jednakom od 30,0 °C
Tmin5 < 0,0 – broj dana sa minimalnom temperaturom na min5 pri tlu manjom od 0,0 °C
R ≥ 0,1 – broj dana sa dnevnom visinom padavina veom i jednakom od 0,1 mm
R ≥ 1 – broj dana sa dnevnom visinom padavina veom i jednakom od 1,0 mm
R ≥ 5 – broj dana sa dnevnom visinom padavina veom i jednakom od 5,0 mm
R ≥ 10 – broj dana sa dnevnom visinom padavina veom i jednakom od 10,0 mm
R ≥ 20 – broj dana sa dnevnom visinom padavina veom i jednakom od 20,0 mm
R ≥ 50 – broj dana sa dnevnom visinom padavina veom i jednakom od 50,0 mm
SNJ ≥ 1 – broj dana sa dnevnom visinom snjega veom i jednakom od 1,0 cm
SNJ ≥ 10 – broj dana sa dnevnom visinom snjega veom i jednakom od 10,0 cm
SNJ ≥ 30 – broj dana sa dnevnom visinom snjega veom i jednakom od 30,0 cm
SNJ ≥ 50 – broj dana sa dnevnom visinom snjega veom i jednakom od 50,0 cm
1* Broj dana sa kišom (rosulja (sipljenje, izmaglica), sleena (smrznuta) rosulja, sleena (smrznuta) kiša, pljusak kiše,
susnjeica, pljusak susnjeice).
2* Broj dana sa snijegom (susnjeica, pljusak susnjeice, snijeg, pljusak snijega, zrnast snijeg (sitna krupa), krupa (solika)).
3* Broj dana sa registrovanim snjenim pokrivaem.
4* Broj dana sa grmljavinom (munja (sijevanje), grmljavina, grmljenje).
5* Broj dana sa gradom (ledena zrnca (sugradica), grad (tua)).
6* Broj dana sa maglom (magla (nebo vidljivo), magla).
7* Broj dana sa jakim vjetrom (10,8 - 17,1 m/s).
8* Broj dana sa olujnim vjetrom (17,2 i više m/s)
9* Broj dana sa rosom
10* Broj dana sa slanom
11* Broj dana sa injem
12* Broj dana sa sumaglicom
Metodologija obrade podataka za vjetar estina pravaca vjetra podrazumjeva broj termina sa istim pravcem vjetra. estina se dobije brojanjem tih termina i izraava se u procentima (%) u odnosu na ukupan broj termina. Srednja brzina vjetra pojedinog pravaca dobije se zbirom svih brzina za taj pravac i dijeljenjem sa brojem estina za taj pravac. Srednja brzina vjetra izraava se u metrima u sekundi (m/s).
Srednja mjesena brzina vjetra po pojedinim pravcima izraunava se po formuli:
=
∑ Suma pojedinih brzina pripadajueg pravca Broj estina pripadajueg pravca
Srednja godišnja brzina vjetra po pojedinim pravcima izraunava se po formuli:
=
Broj estina pripadajueg pravca
9
SKRAENICE φ – geografska širina metorološke stanice λ – geografska duina meteorološke stanice Hs – nadmorska visina meteorološke stanice Hbm – nadmorska visina barometra Hbg – nadmorska visina barografa Hmb – nadmorska visina mikrobarografa Hane – nadmorska visina aneroida ha – relativna visina anemometra ham – relativna visina anemografa hsv – relativna visina senzora za vjetar ht – relativna visina termometra hr – relativna visina kišomjera 07:00 – vrijeme klimatološkog termina u sedam sati po lokalnom vremenu 14:00 – vrijeme klimatološkog termina u etrnaest sati po lokalnom vremenu 21:00 – vrijeme klimatološkog termina u dvadest jedan sat po lokalnom vremenu N – oblanost P – zrani pritisak T – temperatura zraka SNJ – snjeni pokriva H – relativna vlanost zraka H>80% – relativna vlanost zraka vea od 80% samo u terminu od 14:00 sati H≤30% – relativna vlanost zraka manja ili jednaka 30% u svim terminima (07:00, 14:00 i 21:00)
max – srednja maksimalna temperatura zraka
min – srednja minimalna temperatura zraka
min5 – srednja minimalna temperatura zraka na 5 cm pri tlu T min5 – apsolutna minimalna temperatura zraka na 5 cm pri tlu T max – apsolutna maksimalna temperatura zraka T min – apsolutna minimalna temperatura zraka FF – srednja mjesena brzina vjetra po pripadajuim pravcima u m/s DD – estine pojedinih pravaca vjetra u %. Sred – srednja vrijednost Dat – datum ekstremnih vrijednosti God – godišnja vrijednost parametara i pojava GMS – glavna meteorološka stanica AMS – automatska meteorološka stanica PS – padavinska stanica
Korištene aplikacije pri obradi podataka i izradi meteorološkog godišnjaka za 2018. godinu DATABASE (DB)
ORACLE 10.G DATABASE MANAGMENT SYSTEM (DBMS):
CLIDATA 2.5.12.9 ORACLE DISCOVERER 4.1.45.05.00
SYSTEM FOR AUTOMATED GEOSCIENTIFIC ANALYSES (SAGA) 2.1.1
10
RASPORED METEOROLOŠKIH STANICA PO NADMORSKOJ VISINI ZA 2018. GODINE
0
500
1000
1500
2000
2500
Naziv meteoroloških stanica
1 BIHA GMS 246 Lat. 44° 48´ 31
Lon. 15° 51´ 35
Lon. 18° 15´ 25
Lon. 17° 27´ 02
Lon. 16° 22´ 37
Lon. 18° 26´ 30
Lon. 18° 02´ 10
Lon. 17° 16´ 04
Lon. 17° 00´ 04
Lon. 17° 47´ 38
Lon. 16° 40´ 25
Lon. 18° 25´ 22
Lon. 17° 57´ 36
Lon. 18° 41´ 06
Lon. 17° 54´ 01
15 NOVI GRAD - SARAJEVO
Lon. 18° 20´ 09
Lon. 17° 24´ 53
Lon. 17° 35´ 29
Lon. 17° 34´ 48
Lon. 16° 32´ 34
Lon. 17° 40´ 58
Lon. 17° 19´ 40
Lon. 17° 38´ 08
Lon. 17° 29´ 43
Lon. 17° 16´ 40
Lon. 17° 35´ 02
Lon. 17° 41´ 13
Lon. 17° 29´ 24
Lon. 16° 32´ 34
Lon. 16° 38´ 32
Lon. 17° 25´ 06
Lon. 17° 32´ 03
MJESENI I GODIŠNJI PREGLED KLIMATOLOŠKIH PODATAKA ZA MS BIHA
BIHA 2018. godine φ= 44° 48´ 31 i λ= 15° 51´ 35 Hs=246 m, Hbm=250,4 m, ht=2,0 m, hr=1,5 m
M J
E S
E C
P (hPa) T (°C) Ekstremne temperature
7:00 14:00 21:00 Sred 7:00 14:00 21:00 Sred max min min5 T min5 Dat T max Dat T min Dat
I 988,1 988,2 988,6 988,3 3,8 9,8 5,3 6,1 10,7 1,7 1,5 -4,8 18 17,2 07 -3,7 18
II 984,7 985,3 986,1 985,4 -1,9 1,0 -1,4 -0,9 2,0 -2,9 -2,8 -10,9 26 14,9 02 -11,8 28
III 978,6 978,0 978,0 978,2 3,3 8,4 5,0 5,4 9,5 1,6 1,3 -12,0 01 20,6 30 -12,0 01
IV 986,8 985,7 982,7 986,3 11,5 21,8 15,1 15,9 23,0 9,4 8,0 1,0 07 i 08 30,1 23 1,6 07
V 985,6 984,7 985,1 985,1 14,6 23,1 16,9 17,9 24,3 11,8 10,7 5,4 16 29,6 05 6,4 16
VI 985,4 984,5 985,0 984,9 17,2 24,0 18,9 19,8 26,1 14,5 13,7 6,4 24 33,3 12 i 21 7,6 24
VII 985,4 984,7 985,0 985,0 18,1 27,0 20,7 21,6 28,3 15,5 14,5 11,5 20 33,7 21 12,7 09
VIII 987,6 986,5 986,8 987,0 17,9 28,4 21,2 22,2 29,5 15,9 15,0 9,1 29 34,0 22 9,4 29
IX 991,1 990,5 990,8 990,8 12,1 23,4 15,6 16,6 24,8 10,7 10,3 -0,5 27 30,5 12 0,1 27
X 989,9 988,6 990,0 989,5 9,7 18,6 12,7 13,4 19,0 9,0 8,1 0,2 01 24,1 29 1,2 01
XI 990,7 990,2 990,9 990,6 6,2 11,1 7,5 8,1 11,9 5,3 4,7 -1,1 29 22,3 12 -1,2 30
XII 991,5 991,1 992,1 991,6 0,5 6,4 2,5 3,0 7,5 -1,2 -1,1 -7,4 19 15,9 03 -7,3 19
God 987,1 986,5 986,8 986,9 9,4 16,9 11,7 12,4 18,0 7,6 7,0 -12,0 01.03. 34,0 22.08. -12,0 01.03.
BIHA 2018. godine φ= 44° 48´ 31 i λ= 15° 51´ 35 Hs=246 m, ht=2,0 m, hr=1,5 m
M J
E S
E C
In s
o la
c ij
H (%) e (hPa) O (0-8) ∑ R max Dat
MAX VISNA
SNJ.POKR. 7:00 14:00 21:00 Sred Min 7:00 14:00 21:00 Sred 7:00 14:00 21:00 Sred
I 86 62 81 76 20 6,9 7,3 7,2 7,2 4,9 5,2 4,7 4,9 109,6 121 32,6 10 3
II 91 80 90 87 48 5,1 5,3 5,1 5,2 7,3 6,8 6,4 6,8 37,9 257,5 38,6 04 107
III 83 62 76 73 26 6,6 6,8 6,6 6,7 6,6 6,0 5,4 6,0 100,7 128,2 43,6 18 98
IV 79 41 65 62 11 10,5 10,4 10,9 10,6 3,7 4,3 3,2 3,7 249,9 60,0 21,5 01 0
V 89 58 85 77 31 14,8 16,4 16,3 15,9 4,6 5,2 4,0 4,6 199,7 105,3 39,3 06 0
VI 87 60 83 77 35 17,2 17,1 18,1 17,5 4,5 5,3 4,4 4,7 229,7 207,1 41,4 23 0
VII 89 54 82 75 25 18,5 18,2 20,1 18,9 4,0 4,3 2,2 3,5 282,6 73,6 21,0 24 0
VIII 90 52 85 76 27 18,6 19,4 21,5 19,8 3,6 4,2 2,5 3,5 257,7 56,1 29,6 26 0
IX 93 50 86 76 21 13,6 14,3 15,7 14,5 5,4 3,5 1,8 3,5 221,4 45,2 15,0 25 0
X 89 59 86 78 22 10,7 12,4 12,5 11,9 6,8 4,1 3,5 4,8 130,2 88,2 20,5 30 0
XI 90 70 86 82 39 8,8 9,4 9,4 9,2 6,9 6,1 5,4 6,2 55,2 98,4 26,6 03 8
XII 89 69 83 80 28 5,8 6,7 6,1 6,2 5,2 5,3 2,7 4,4 83,7 86,6 26,6 14 34
God 88 60 82 77 11 11,4 12,2 12,1 12,0 5,3 5,0 3,8 4,7 1958,3 1327,2 43,6 18.03. 107
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
°C
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
°C
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
°C
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
°C
Srednje mjesene minimalne temperature na 5 cm
SREDNJA MINIMALNA TEMPERATURA NA 5 CM 2018 SREDNJA MINIMALNA TEMPERATURA NA 5 CM 1961-1990
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
%
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
m m
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
O S
M IN
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
S A
T I
13
BIHA 2018. godine φ= 44° 48´ 31 i λ= 15° 51´ 35 Hs=246 m, ht=2,0 m, hr=1,5 m M
J E
S E
Tmin Tmax Tmin5 R SNJ
≤ -10,0 < 0,0 ≥ 20,0 < 0,0 ≥ 25,0 ≥ 30,0 < 0,0 ≥ 0,1 ≥ 1 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20 ≥ 50 ≥ 1 ≥ 10 ≥ 30 ≥ 50
I 0 13 0 0 0 0 15 14 11 6 6 3 0 1 0 0 0
II 2 24 0 5 0 0 23 23 20 15 8 5 0 26 26 25 19
III 1 12 0 2 0 0 14 21 16 7 4 1 0 18 12 10 7
IV 0 0 0 0 10 2 0 9 5 5 2 1 0 0 0 0 0
V 0 0 0 0 14 0 0 17 13 6 4 1 0 0 0 0 0
VI 0 0 0 0 20 6 0 15 12 12 6 4 0 0 0 0 0
VII 0 0 0 0 28 10 0 14 10 6 2 1 0 0 0 0 0
VIII 0 0 2 0 28 14 0 7 5 3 2 1 0 0 0 0 0
IX 0 0 0 0 16 1 2 9 7 3 2 0 0 0 0 0 0
X 0 0 0 0 0 0 0 11 8 7 3 1 0 0 0 0 0
XI 0 3 0 0 0 0 5 9 9 6 4 2 0 5 0 0 0
XII 0 23 0 4 0 0 24 13 10 5 4 1 0 8 8 2 0
God 3 75 2 11 116 33 83 162 126 81 47 21 0 58 46 37 26
BIHA 2018. godine φ= 44° 48´ 31 i λ= 15° 51´ 35 Hs=246 m, ht=2,0 m, hr=1,5 m
M J
E S
E C
<2/6 >6/8 >80% ≤30%
I 4 11 8 2 12 3 2 0 0 5 8 2 4 12 0 7
II 0 21 15 0 11 21 27 1 0 5 1 0 0 0 0 13
III 0 14 6 1 15 7 19 2 0 2 8 0 1 4 0 11
IV 6 3 2 11 9 0 0 0 0 0 5 0 11 1 0 0
V 0 4 2 0 18 0 0 17 0 2 3 0 13 0 0 8
VI 0 5 7 0 19 0 0 11 1 2 0 0 9 0 0 2
VII 8 1 3 3 13 0 0 7 0 2 1 0 21 0 0 3
VIII 9 3 1 2 9 0 0 12 0 4 0 0 19 0 0 6
IX 8 3 1 3 8 0 0 4 0 9 0 0 17 2 0 9
X 1 8 2 1 12 0 0 0 0 17 3 0 19 0 0 12
XI 2 18 11 1 8 3 5 0 0 8 0 0 9 0 0 10
XII 3 7 10 1 9 5 9 0 0 6 0 0 2 17 0 7
God 41 98 68 25 143 39 62 54 1 62 29 2 125 36 0 88
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa Tmin < 0,0 °C
SREDNJI BROJ DANA SA Tmin < 0,0 °C 2018 SREDNJI BROJ DANA SA Tmin < 0,0 °C 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa Tmax ≥ 25,0 °C
SREDNJI BROJ DANA SA Tmax ≥ 25,0 °C 2018 SREDNJI BROJ DANA SA Tmax ≥ 25,0 °C 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa R ≥ 1 mm
SREDNJI BROJ DANA SA R ≥ 1 mm 2018 SREDNJI BROJ DANA SA R ≥ 1 mm 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa SNJ ≥ 10 cm
SREDNJI BROJ DANA SA SNJ ≥ 10 cm 2018 SREDNJI BROJ DANA SA SNJ ≥ 10 cm 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa kišom
SREDNJI BROJ DANA SA KIŠOM 2018 SREDNJI BROJ DANA SA KIŠOM 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa snijegom
SREDNJI BROJ DANA SA SNJEGOM 2018 SREDNJI BROJ DANA SA SNIJEGOM 1961-1990
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa gradom
SREDNJI BROJ DANA SA GRADOM 2018 SREDNJI BROJ DANA SA GRADOM 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa grmljavinom
SREDNJI BROJ DANA SA GRMLJAVINOM 2018 SREDNJI BROJ DANA SA GRMLJAVINOM 1961-1990
14
BIHA 2018. godine φ= 44° 48´ 31 i λ= 15° 51´ 35 Hs=246 m, ha=10 m M
J E
S E
DD (%), FF (m/s)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C
DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF
I 0,7 1,0 6,3 0,9 2,3 1,6 4,6 1,2 0,5 1,4 6,9 2,9 4,7 4,0 11,7 3,8 4,6 3,6 2,8 3,0 0,1 3,2 2,8 2,2 3,8 1,0 25,8 1,0 8,7 1,0 12,8 0,8 0,9
II 0,3 1,2 4,3 1,3 1,6 0,8 3,9 0,9 1,2 1,1 2,8 3,5 1,9 2,6 0,9 1,4 1,0 3,2 0,0 0 0,0 0 0,9 1,3 3,7 0,9 50,4 1,4 12,6 1,4 7,9 1,0 6,4
III 0,9 0,7 3,6 1,2 1,3 1,1 4,8 1,3 1,1 1,5 8,7 3,3 3,9 4,5 9,8 3,5 5,4 3,0 3,8 2,2 0,5 2,6 2,8 1,7 3,8 1,3 25,7 1,1 12,1 0,9 9,7 1,1 2,0
IV 1,9 1,2 5,8 1,0 2,2 1,8 6,3 1,4 0,8 2,0 6,1 2,8 2,5 3,5 6,7 2,8 3,9 3,0 2,6 2,0 0,3 2,9 6,9 2,4 6,4 1,8 25,1 1,2 7,5 1,1 13,2 1,2 1,7
V 1,2 0,8 9,4 1,0 3,6 1,0 7,7 1,5 1,5 1,2 5,4 2,3 1,2 2,2 3,6 2,8 1,3 3,0 1,6 2,1 0,0 0 1,9 1,5 4,4 1,2 29,7 1,1 12,0 0,9 13,7 0,9 1,7
VI 2,8 1,5 7,6 1,2 3,9 1,6 10,0 1,1 2,4 1,3 3,8 1,9 1,1 1,2 2,1 2,8 0,4 2,2 0,6 1,2 0,6 2,0 1,5 1,3 3,6 1,2 32,0 1,2 11,4 0,9 14,0 0,9 2,2
VII 5,0 1,6 12,1 1,2 3,8 1,1 6,0 1,0 1,3 1,0 2,2 1,5 0,0 0 1,5 1,3 0,1 2,8 0,4 1,3 0,0 0 1,3 1,2 5,9 0,9 28,0 1,1 10,2 1,1 17,9 1,0 4,3
VIII 3,6 1,2 9,9 0,8 3,2 1,0 8,6 1,4 2,0 1,2 1,7 2,4 0,5 3,7 1,1 1,9 0,7 1,9 1,3 1,5 0,0 0 0,5 1,0 3,9 1,1 27,6 1,1 15,2 0,8 14,7 0,8 5,4
IX 2,1 0,9 13,2 0,9 4,2 1,7 4,9 1,4 1,1 1,8 1,4 1,3 0,1 5,3 2,5 2,6 0,4 1,4 0,4 1,2 0,0 0 1,4 1,0 5,8 1,0 29,6 1,0 14,2 0,7 13,1 0,7 5,7
X 2,6 0,4 8,2 0,7 1,9 1,3 2,6 1,2 1,1 1,6 4,0 2,9 3,2 4,8 6,2 4,4 3,5 5,1 1,2 2,2 0,0 0 2,3 0,8 6,6 1,0 28,8 1,0 10,5 0,7 13,3 0,5 4,2
XI 2,5 0,8 5,8 0,9 1,8 1,2 3,6 1,0 0,6 1,2 2,1 1,4 2,6 3,8 2,5 2,3 1,3 1,9 0,8 1,8 0,7 0,6 1,3 1,4 6,4 1,1 31,6 1,0 17,0 1,0 15,2 0,9 4,3
XII 0,8 0,5 6,0 0,9 2,2 0,8 8,6 0,9 1,3 1,4 3,0 2,9 1,6 4,0 6,9 3,6 3,5 4,1 1,5 3,5 0,4 1,6 2,7 1,6 5,4 0,8 32,8 0,9 10,9 0,6 10,9 0,7 1,6
God 2,0 1,0 7,7 1,0 2,7 1,2 6,0 1,2 1,2 1,4 4,0 2,4 2,0 3,6 4,6 2,7 2,2 2,9 1,4 2,0 0,2 2,2 2,2 1,5 5,0 1,1 30,6 1,1 11,9 0,9 13,0 0,9 3,4
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
RUA VJETRA ZA MS BIHA estine pojedinih pravaca vjetra u %
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
RUA VJETRA ZA BIHA Srednja brzina pojedinih pravaca vjetra m/s
15
MJESENI I GODIŠNJI PREGLED KLIMATOLOŠKIH PODATAKA ZA MS BJELAŠNICU
BJELAŠNICA 2018. godine φ= 43° 42´ 13 i λ= 18° 15´ 25 Hs=2067 m, Hbm=2070,0 m, ht=2,0 m, hr= 1,5 m
M J
E S
E C
P (hPa) T (°C) Ekstremne temperature
7:00 14:00 21:00 Sred 7:00 14:00 21:00 Sred max min min5 T min5 Dat T max Dat T min Dat
I 789,8 790,1 790,1 790,0 -4,0 -4,1 -4,4 -4,2 -2,5 -5,9 - - - 0,0 06 i 08 -13,9 22
II 782,9 783,1 783,5 783,1 -8,0 -7,1 -7,9 -7,7 -5,5 -9,5 - - - 0,0 03 -21,6 28
III 780,9 781,3 781,3 781,2 -4,2 -3,5 -3,8 -3,8 -2,0 -5,8 - - - 2,7 17 -18,7 01
IV 793,9 795,0 785,8 794,6 3,2 5,7 4,0 4,2 6,6 2,1 - - - 12,3 29 -5,8 01
V 794,6 795,4 794,8 794,9 6,3 8,7 6,3 6,9 9,4 5,1 - - - 13,7 31 -1,4 16
VI 794,8 795,3 795,2 795,1 8,0 9,5 7,9 8,3 10,4 6,6 - - - 17,7 12 -1,4 23
VII 796,3 797,1 797,0 796,8 9,8 11,7 10,1 10,4 12,4 8,7 - - - 16,7 21 4,7 09
VIII 799,3 799,8 799,6 799,6 11,5 13,7 11,5 12,0 14,3 10,4 - - - 17,8 10 5,4 27
IX 799,2 800,0 799,7 799,7 6,4 8,5 6,6 7,0 9,6 5,1 - - - 14,9 01 -7,0 27
X 796,5 797,0 797,1 796,9 3,7 5,4 3,7 4,1 6,2 2,4 - - - 10,6 05 -6,5 25
XI 793,8 794,2 794,1 794,0 -0,1 1,2 0,0 0,3 2,2 -1,5 - - - 11,3 03 -12,5 28
XII 790,3 790,6 790,9 790,6 -6,2 -5,5 -6,5 -6,2 -4,1 -8,5 - - - 1,0 04 -14,4 16
God 792,7 793,2 792,4 793,0 2,2 3,7 2,3 2,6 4,7 0,8 - - - 17,8 10.08. -21,6 28.02.
BJELAŠNICA 2018. godine φ= 43° 42´ 13 i λ= 18° 15´ 25 Hs=2067 m, ht=2,0 m, hr= 1,5 m
M J
E S
E C
In s
o la
c ij
H (%) e (hPa) O (0-8) ∑ R max Dat
MAX VISNA
SNJ.POKR. 7:00 14:00 21:00 Sred Min 7:00 14:00 21:00 Sred 7:00 14:00 21:00 Sred
I 95 95 95 95 80 4,4 4,4 4,3 4,4 6,0 5,6 5,7 5,8 90,6 110,9 30,9 18 157
II 96 95 95 95 85 3,5 3,6 3,5 3,5 6,8 7,5 6,6 7,0 45,1 149,7 29,6 04 190
III 97 97 98 97 89 4,5 4,8 4,7 4,7 7,1 7,2 6,9 7,1 70,1 160,1 28,4 18 219
IV 85 77 84 82 56 6,6 7,1 6,9 6,9 4,8 4,5 3,1 4,1 223,0 66,7 18,0 01 196
V 91 87 93 90 65 8,7 9,8 8,9 9,1 4,9 6,4 6,1 5,8 175,3 167,6 30,0 10 26
VI 90 88 93 91 51 9,7 10,5 10,0 10,0 5,4 6,8 6,5 6,3 117,5 175,1 38,4 02 0
VII 93 90 94 93 58 11,3 12,4 11,6 11,8 5,0 6,6 4,9 5,5 182,1 127,3 23,0 07 0
VIII 92 85 92 90 42 12,3 13,2 12,5 12,7 4,0 5,7 4,4 4,7 239,0 65,5 15,3 18 0
IX 91 85 92 90 31 9,1 9,8 9,3 9,4 4,5 5,2 3,9 4,6 234,7 29,5 19,0 08 0
X 89 88 93 90 33 7,1 7,9 7,5 7,5 4,8 5,1 4,8 4,9 175,0 141,8 79,3 29 2
XI 90 91 91 91 49 5,7 6,3 5,7 5,9 5,3 5,9 4,6 5,3 117,6 114,4 33,9 26 16
XII 96 94 95 95 60 3,9 4,0 3,7 3,9 6,6 6,2 6,1 6,3 69,6 94,5 26,6 15 81
God 92 89 93 91 31 11,4 12,2 12,1 7,5 5,4 6,1 5,3 5,6 1739,6 1403,1 79,3 29.10. 219
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
°C
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
°C
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
°C
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
O S
M IN
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
S A
T I
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
%
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
m m
16
BJELAŠNICA 2018. godine φ= 43° 42´ 13 i λ= 18° 15´ 25 Hs=2067 m, ht=2,0 m, hr= 1,5 m M
J E
S E
Tmin Tmax Tmin5 R SNJ
≤ -10,0 < 0,0 ≥ 20,0 < 0,0 ≥ 25,0 ≥ 30,0 < 0,0 ≥ 0,1 ≥ 1 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20 ≥ 50 ≥ 1 ≥ 10 ≥ 30 ≥ 50
I 3 31 0 29 0 0 - 15 12 9 3 2 0 31 31 31 31
II 11 28 0 27 0 0 - 21 18 9 6 2 0 28 28 28 28
III 5 31 0 21 0 0 - 19 17 10 8 1 0 31 31 31 31
IV 0 8 0 2 0 0 - 9 6 4 4 0 0 30 30 29 25
V 0 2 0 0 0 0 - 22 20 10 7 2 0 6 5 0 0
VI 0 1 0 0 0 0 - 21 19 11 4 3 0 0 0 0 0
VII 0 0 0 0 0 0 - 18 15 9 5 1 0 0 0 0 0
VIII 0 0 0 0 0 0 - 16 10 5 2 0 0 0 0 0 0
IX 0 6 0 2 0 0 - 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0
X 0 5 0 2 0 0 - 12 9 3 2 2 1 2 0 0 0
XI 3 15 0 9 0 0 - 13 10 7 5 2 0 6 3 0 0
XII 13 31 0 30 0 0 - 13 13 9 2 1 0 31 31 23 17
God 35 158 0 122 0 0 - 184 154 87 49 16 1 165 159 142 132
BJELAŠNICA 2018. godine φ= 43° 42´ 13 i λ= 18° 15´ 25 Hs=2067 m, ht=2,0 m, hr= 1,5 m
M J
E S
E C
<2/8 >6/8 >80% ≤30%
I 4 19 31 0 0 15 31 0 0 25 30 22 0 0 25 4
II 1 21 28 0 1 23 28 1 0 26 25 14 0 0 28 1
III 1 24 31 0 5 22 31 0 0 29 29 26 0 0 26 3
IV 6 7 7 0 5 4 30 0 0 14 26 18 0 0 3 2
V 0 12 22 0 22 1 7 19 5 22 20 11 0 0 0 6
VI 1 17 24 0 21 0 0 10 3 21 24 12 0 0 1 6
VII 1 15 28 0 18 0 0 11 0 25 25 19 0 0 0 9
VIII 4 12 20 0 16 0 0 14 1 18 17 6 4 0 0 6
IX 4 8 24 0 5 1 0 3 1 18 22 9 0 0 6 5
X 4 11 23 0 9 2 4 2 0 21 22 14 1 0 5 3
XI 5 13 26 0 7 8 8 0 0 20 23 15 0 0 12 4
XII 0 20 30 0 0 15 31 0 0 27 29 23 0 0 26 5
God 31 179 294 0 109 91 170 60 10 266 292 189 5 0 132 54
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa Tmin < 0,0 °C
SREDNJI BROJ DANA SA Tmin < 0,0 °C 2018 SREDNJI BROJ DANA SA Tmin < 0,0 °C 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa R ≥ 1 mm
SREDNJI BROJ DANA SA R ≥ 1 mm 2018 SREDNJI BROJ DANA SA R ≥ 1 mm 1976-1991
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa SNJ ≥ 10 cm
SREDNJI BROJ DANA SA SNJ ≥ 10 cm 2018 SREDNJI BROJ DANA SA SNJ ≥ 10 cm 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa kišom
SREDNJI BROJ DANA SA KIŠOM 2018 SREDNJI BROJ DANA SA KIŠOM 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa snijegom
SREDNJI BROJ DANA SA SNJEGOM 2018 SREDNJI BROJ DANA SA SNIJEGOM 1961-1990
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa gradom
SREDNJI BROJ DANA SA GRADOM 2018 SREDNJI BROJ DANA SA GRADOM 1961-1990
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa grmljavinom
SREDNJI BROJ DANA SA GRMLJAVINOM 2018 SREDNJI BROJ DANA SA GRMLJAVINOM 1961-1990
17
BJELAŠNICA 2018. godine φ= 43° 42´ 13 i λ= 18° 15´ 25 Hs=2067 m, ha=13 m M
J E
S E
DD (%), FF (m/s)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C
DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF
I 11,8 16,4 15,1 16,1 4,3 12,8 1,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 19,3 28,0 24,1 16,1 13,0 3,2 8,7 6,5 7,2 1,1 13,0 2,2 16,0 0,0 0,0 2,2
II 14,3 8,0 15,5 11,7 1,2 12,0 0,0 0,0 7,1 6,3 0,0 0,0 3,6 5,3 0,0 0,0 26,2 13,9 23,8 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1
III 3,2 9,7 11,8 12,2 2,2 11,0 1,1 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,3 16,4 29,0 20,6 9,7 11,9 5,4 10,4 2,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
IV 5,6 11,8 16,7 15,5 1,1 11,0 0,0 0,0 4,4 2,5 0,0 0,0 1,1 2,0 0,0 0,0 40,0 11,7 12,2 21,1 11,1 6,8 2,2 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 4,5 3,3
V 7,5 8,0 18,3 10,1 18,3 6,3 4,3 4,8 11,8 6,0 2,2 3,5 0,0 0,0 1,1 1,0 21,5 10,5 4,3 11,3 2,2 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6
VI 26,7 11,6 23,3 14,5 10,0 11,8 0,0 0,0 4,4 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 4,0 13,3 6,0 3,3 3,0 1,1 2,0 4,4 4,8 1,1 2,0 0,0 0,0 1,1 6,0 3,3 9,0 4,4
VII 38,7 15,9 12,9 12,3 4,3 4,5 2,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 6,0 6,5 6,2 6,5 11,0 11,8 6,1 2,2 3,0 4,3 4,3 0,0 0,0 4,3 5,8 1,1 5,0 4,3
VIII 16,1 6,3 12,9 4,7 21,5 7,4 7,5 4,4 5,4 5,0 3,2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 5,0 7,5 7,6 2,2 8,5 0,0 0,0 3,2 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
IX 20,0 13,7 24,4 10,3 16,7 7,9 1,1 4,0 4,4 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 6,5 14,4 7,6 7,8 14,1 1,1 6,0 1,1 5,0 3,3 1,7 0,0 0,0 1,1 6,0 0,0 0,0 2,2
X 15,1 9,4 4,3 7,5 12,9 4,8 2,2 7,5 12,9 2,8 0,0 0,0 1,1 1,0 0,0 0,0 35,5 13,8 9,7 16,0 2,2 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 10,0 1,1 1,0 0,0 0,0 2,2
XI 4,4 8,0 13,3 13,2 13,3 11,0 1,1 5,0 1,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,0 30,0 10,9 12,2 10,3 4,4 6,0 1,1 7,0 2,2 4,0 1,1 2,0 0,0 0,0 2,2 4,5 4,4
XII 35,5 13,9 14,0 14,3 5,4 16,0 0,0 0,0 4,3 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 18,5 9,7 12,1 11,8 14,9 1,1 4,0 7,5 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 4,0 1,1
God 16,6 11,0 15,2 11,9 9,3 9,7 1,7 3,2 4,7 2,9 0,4 0,5 0,5 0,7 1,4 2,1 21,3 11,6 12,8 13,9 6,1 7,7 1,7 4,2 2,6 3,4 0,3 2,1 0,8 2,9 0,8 2,3 3,8
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
RUA VJETRA ZA MS BJELAŠNICA estine pojedinih pravaca vjetra u %
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
RUA VJETRA ZA MS BJELAŠNICA Srednja brzina pojedinih pravaca vjetra u m/s
18
MJESENI I GODIŠNJI PREGLED KLIMATOLOŠKIH PODATAKA ZA MS BUGOJNO
BUGOJNO 2018. godine φ= 44° 03´ 43 i λ= 17° 27´ 02 Hs=562 m, Hbm=566,2 m, ht=2,0 m, hr= 1,5 m
M J
E S
E C
P (hPa) T (°C) Ekstremne temperature
7:00 14:00 21:00 Sred 7:00 14:00 21:00 Sred max min min5 T min5 Dat T max Dat T min Dat
I 952,8 952,1 953,0 952,6 1,1 7,5 3,1 3,7 8,7 -0,6 -1,8 -7,9 18 15,6 08 -5,4 18
II 947,1 946,8 947,6 947,2 -1,8 2,5 -0,5 -0,1 3,6 -2,6 -3,6 -14,7 27 13,8 02 -12,9 28
III 942,3 941,4 941,6 941,8 1,5 9,0 4,7 5,0 10,1 0,4 -0,7 -15,3 01 17,5 30 -14,4 01
IV 952,4 950,8 946,3 951,7 7,8 20,7 13,2 13,7 21,8 5,9 2,9 -3,4 07 28,7 28 -0,6 07
V 951,0 949,1 950,6 950,2 12,1 23,2 15,3 16,5 24,1 10,2 8,1 1,6 17 29,2 31 4,4 17
VI 950,8 950,7 950,4 950,6 14,6 22,2 17,4 17,9 24,4 12,8 11,5 3,6 24 32,0 12 5,0 24
VII 951,3 950,0 951,1 950,8 16,3 25,1 19,3 20,0 26,8 14,3 12,5 8,1 20 32,4 21 10,0 20
VIII 953,7 951,9 953,2 952,9 15,8 27,7 19,5 20,6 28,7 14,5 12,9 10,2 25 33,6 09 11,1 27
IX 957,0 955,5 956,6 956,4 10,6 22,8 14,5 15,6 23,8 9,5 8,1 -3,2 27 29,0 23 -1,4 27
X 955,3 953,7 955,2 954,7 7,9 18,5 11,8 12,5 19,6 7,1 4,9 -2,2 26 23,6 17 0,5 26
XI 954,7 953,6 954,7 954,3 3,6 10,8 5,9 6,6 11,8 3,0 1,8 -4,8 15 20,4 02 -2,4 15
XII 955,4 954,7 955,8 955,3 -1,6 3,1 -0,2 0,3 4,1 -3,0 -4,1 -12,0 17 11,3 24 -10,2 20
God 952,0 950,9 951,3 951,5 7,3 16,1 10,3 11,0 17,3 6,0 4,4 -15,3 01.03. 33,6 09.08. -14,4 01.03.
BUGOJNO 2018. godine φ= 44° 03´ 43 i λ= 17° 27´ 02 Hs=562 m, ht=2,0 m, hr= 1,5 m
M J
E S
E C
In s
o la
c ij
H (%) e (hPa) O (0-8) ∑ R max Dat
MAX VISNA
SNJ.POKR. 7:00 14:00 21:00 Sred Min 7:00 14:00 21:00 Sred 7:00 14:00 21:00 Sred
I 89 65 83 79 35 6,0 6,7 6,4 6,4 6,2 5,6 5,3 5,7 88,1 64,8 27,5 11 5
II 88 66 82 79 40 4,9 4,9 5,0 5,0 7,3 6,8 6,4 6,8 56,3 95,4 23,7 03 15
III 87 60 77 75 35 6,2 7,1 6,7 6,7 6,7 7,0 5,2 6,3 97,2 47,9 9,3 08 13
IV 85 43 67 65 28 9,1 10,1 10,2 9,8 5,0 4,6 2,7 4,1 206,4 53,8 26,2 01 0
V 88 46 79 71 31 12,5 13,1 13,9 13,2 6,5 5,4 4,2 5,3 196,9 68,8 20,8 22 0
VI 87 57 79 75 33 14,7 14,8 15,8 15,1 7,0 5,9 4,3 5,7 158,8 71,7 21,4 09 0
VII 86 54 78 72 31 16,0 16,6 17,5 16,7 5,9 5,0 2,9 4,6 223,1 77,3 19,2 28 0
VIII 92 46 79 72 28 16,6 16,7 18,0 17,1 7,5 4,1 1,8 4,5 197,9 68,5 41,0 27 0
IX 94 45 79 72 20 12,4 12,5 13,5 12,8 7,1 4,1 1,8 4,3 197,1 30,6 11,4 25 0
X 90 50 79 73 31 9,7 10,6 11,1 10,5 7,2 4,2 4,0 5,1 145,1 52,9 27,1 30 0
XI 92 62 85 79 35 7,5 8,1 8,2 8,0 7,8 5,3 5,1 6,1 63,0 72,6 41,3 26 2
XII 89 69 87 82 44 5,0 5,4 5,3 5,2 7,0 5,7 4,9 5,9 49,2 73,9 18,3 05 40
God 89 55 80 75 20 11,4 12,2 12,1 10,5 6,8 5,3 4,0 5,4 1679,1 778,2 41,3 26.11. 40
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
°C
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
°C
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
°C
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
°C
Srednje mjesene minimalne temperature na 5 cm
SREDNJA MINIMALNA TEMPERATURA NA 5 CM 2018 SREDNJA MINIMALNA TEMPERATURA NA 5 CM 1961-1990
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
%
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
m m
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
O S
M IN
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
S A
T I
19
BUGOJNO 2018. godine φ= 44° 03´ 43 i λ= 17° 27´ 02 Hs=562 m, ht=2,0 m, hr= 1,5 m M
J E
S E
Tmin Tmax Tmin5 R SNJ
≤ -10,0 < 0,0 ≥ 20,0 < 0,0 ≥ 25,0 ≥ 30,0 < 0,0 ≥ 0,1 ≥ 1 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20 ≥ 50 ≥ 1 ≥ 10 ≥ 30 ≥ 50
I 0 17 0 0 0 0 21 12 8 4 2 1 0 5 0 0 0
II 2 23 0 4 0 0 24 21 11 6 3 1 0 17 10 0 0
III 1 13 0 3 0 0 18 24 14 2 0 0 0 10 4 0 0
IV 0 2 0 0 10 0 7 8 5 4 1 1 0 0 0 0 0
V 0 0 0 0 12 0 0 16 10 5 2 1 0 0 0 0 0
VI 0 0 0 0 16 4 0 19 14 3 2 1 0 0 0 0 0
VII 0 0 0 0 26 4 0 18 14 6 1 0 0 0 0 0 0
VIII 0 0 0 0 27 13 0 9 7 3 1 1 0 0 0 0 0
IX 0 1 0 0 17 0 2 8 6 3 1 0 0 0 0 0 0
X 0 0 0 0 0 0 2 8 7 3 1 1 0 0 0 0 0
XI 0 6 0 0 0 0 9 9 6 3 2 1 0 4 0 0 0
XII 2 25 0 4 0 0 27 11 8 5 3 0 0 11 9 4 0
God 5 87 0 11 108 21 110 163 110 47 19 8 0 47 23 4 0
BUGOJNO 2018. godine φ= 44° 03´ 43 i λ= 17° 27´ 02 Hs=562 m, ht=2,0 m, hr= 1,5 m
M J
E S
E C
<2/8 >6/8 >80% ≤30%
I 5 20 7 0 10 7 7 0 0 8 6 0 0 9 0 7
II 1 22 5 0 7 17 19 0 0 3 5 0 0 5 0 3
III 1 19 3 0 14 9 10 0 0 2 9 0 0 2 0 7
IV 6 8 2 3 7 0 0 0 0 4 5 0 10 2 0 1
V 0 11 0 0 19 0 0 7 0 3 3 0 8 0 0 14
VI 0 13 3 0 18 0 0 7 0 6 1 0 4 0 0 16
VII 2 6 1 0 19 0 0 8 0 1 0 0 9 0 0 14
VIII 0 4 1 1 10 0 0 5 0 13 0 0 16 0 0 22
IX 3 6 1 3 9 0 0 0 0 15 1 0 17 1 0 16
X 0 13 2 0 8 0 0 0 0 16 4 0 15 0 0 17
XI 0 19 2 0 7 5 4 0 0 12 0 0 8 2 0 15
XII 1 16 10 0 6 9 13 0 0 9 0 0 0 11 0 16
God 19 157 37 7 134 47 53 27 0 92 34 0 87 32 0 148
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa Tmin < 0,0 °C
SREDNJI BROJ DANA SA Tn<0,0 °C 2018 SREDNJI BROJ DANA SA Tn<0,0 °C 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa Tmax ≥ 25,0 °C
SREDNJI BROJ DANA SA Tx≥25,0 °C 2018 SREDNJI BROJ DANA SA Tx≥25,0 °C 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa R ≥ 1 mm
SREDNJI BROJ DANA SA R ≥ 1,0 mm 2018 SREDNJI BROJ DANA SA R ≥ 1,0 mm 1961-1990
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa SNJ ≥ 10 cm
SREDNJI BROJ DANA SA SN ≥ 10,0 cm 2018 SREDNJI BROJ DANA SA SN ≥ 10,0 cm 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa kišom
SREDNJI BROJ DANA SA Tn<0,0 °C 2018 SREDNJI BROJ DANA SA KIŠOM 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa snijegom
SREDNJI BROJ DANA SA Tx≥25,0 °C 2018 SREDNJI BROJ DANA SA SNIJEGOM 1961-1990
0,0
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa gradom
SREDNJI BROJ DANA SA GRMLJAVINOM 2018 SREDNJI BROJ DANA SA GRMLJAVINOM 1961-1990
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa grmljavinom
SREDNJI BROJ DANA SA GRMLJAVINOM 2018 SREDNJI BROJ DANA SA GRMLJAVINOM 1961-1990
20
BUGOJNO 2018. godine φ= 44° 03´ 43 i λ= 17° 27´ 02 Hs=562 m, ht=2,0 m, ham=15 m M
J E
S E
DD (%), FF (m/s)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C
DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF
I 16,1 1,3 7,0 1,9 0,1 1,1 3,9 0,5 1,5 1,2 0,0 0 0,7 0,8 7,7 2,9 13,4 3,2 5,8 2,2 1,5 1,0 0,4 0,8 0,7 0,7 4,2 0,6 8,1 0,5 20,7 0,9 8,3
II 30,6 1,6 14,8 2,2 1,3 2,3 1,3 1,1 0,9 1,5 0,0 0 0,3 0,7 3,1 3,6 6,0 3,2 2,4 1,6 0,9 1,2 0,9 1,3 0,1 0,5 2,7 0,4 0,9 0,7 28,8 1,4 4,8
III 17,6 1,7 9,4 1,8 1,2 1,1 0,9 0,8 2,3 0,6 0,0 0 0,1 0,7 6,9 2,7 14,4 2,9 9,4 3,2 2,2 1,7 2,7 1,2 0,9 1,1 2,0 0,9 1,5 0,8 26,1 1,2 2,4
IV 9,2 1,4 6,3 1,2 1,9 1,5 5,0 1,7 2,9 1,8 0,6 1,0 4,2 0,5 5,4 2,3 8,1 1,7 12,2 1,8 6,8 1,1 11,7 1,4 3,3 1,3 2,6 0,7 4,3 0,7 10,0 1,5 5,4
V 14,1 0,9 8,6 1,5 1,6 1,1 4,0 1,9 3,9 2,4 0,5 2,4 0,3 1,2 3,9 1,9 12,1 1,1 7,5 1,4 2,8 1,8 8,2 0,8 2,8 0,9 1,9 0,8 2,2 1,2 19,5 1,2 6,0
VI 22,1 1,5 6,1 1,7 2,4 1,5 3,2 2,0 2,4 2,4 0,1 2,6 0,3 1,7 4,6 1,7 3,9 1,1 4,9 1,0 1,4 1,2 4,7 0,8 0,8 0,7 1,9 0,8 4,9 0,7 29,9 1,5 6,5
VII 16,9 1,6 7,0 1,3 1,2 1,3 0,8 1,0 0,8 1,2 0,3 0,9 0,9 0,9 2,2 1,4 6,7 0,9 5,1 1,1 3,5 0,9 4,0 0,7 3,1 0,5 2,0 0,9 8,6 0,6 28,0 1,6 8,9
VIII 11,6 1,6 11,7 1,4 3,1 0,9 4,8 1,5 4,3 2,5 1,7 0,5 0,3 0,5 2,3 1,5 7,3 0,7 3,5 0,6 3,9 0,6 2,0 0,7 1,7 0,6 1,9 0,7 5,8 0,8 21,0 1,0 13,2
IX 14,9 1,0 10,7 1,6 2,9 1,5 3,1 2,2 1,8 2,1 0,0 0 0,8 1,1 2,2 2,5 3,9 0,9 1,3 1,2 2,1 1,0 5,3 0,5 1,8 0,5 5,4 0,5 7,2 0,7 23,3 1,0 13,3
X 11,8 1,1 7,0 1,5 2,6 0,8 4,7 1,4 1,1 1,4 0,1 0,7 0,4 2,2 5,6 2,7 7,5 2,8 7,3 3,2 0,9 1,6 3,0 0,6 3,9 0,5 3,1 0,6 8,1 0,5 19,5 1,0 13,4
XI 11,3 1,7 12,3 1,6 1,7 0,6 2,4 1,7 2,8 1,5 0,8 1,2 0,6 0,5 3,1 2,5 6,4 1,0 6,0 0,9 4,2 0,6 5,3 0,3 0,6 0,4 3,3 0,5 4,0 0,5 13,9 1,2 21,4
XII 13,8 1,5 9,9 1,6 3,1 0,7 1,2 0,4 4,4 0,5 0,7 0,6 0,5 0,6 5,5 2,7 8,2 1,7 5,8 0,8 0,4 1,0 1,9 0,5 3,6 0,5 3,8 0,4 3,4 0,4 17,9 0,9 15,9
God 15,8 1,4 9,2 1,6 1,9 1,2 3,0 1,3 2,4 1,6 0,4 1,2 0,8 0,9 4,4 2,4 8,2 1,8 5,9 1,6 2,5 1,1 4,2 0,8 2,0 0,7 2,9 0,7 4,9 0,7 21,5 1,2 10,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
RUA VJETRA ZA MS BUGOJNO estine pojedinih pravaca vjetra u %
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
RUA VJETRA ZA BUGOJNO Srednja brzina pojedinih pravaca vjetra m/s
21
MJESENI I GODIŠNJI PREGLED KLIMATOLOŠKIH PODATAKA ZA MS GRADAAC
GRADAAC 2018. godine φ=44° 51´ 33 i λ=18° 26´ 30 Hs=225 m, Hbg=226,0 m, ht=2,0 m, hr=1,5 m
M J
E S
E C
PRITISAK ZRAKA TEMPERATURA ZRAKA P (hPa) T (°C) Ekstremne temperature
7:00 14:00 21:00 Sred 7:00 14:00 21:00 Sred max min min5 T min5 Dat T max Dat T min Dat
I 991,9 992,0 992,5 992,1 3,4 8,8 5,1 5,6 9,8 2,0 0,0 -6,5 25 19,0 06 -4,1 25
II 988,4 988,6 989,2 988,7 -0,6 2,3 0,1 0,5 3,2 -1,6 -3,4 -13,7 28 17,4 02 -10,8 28
III 982,0 981,7 981,6 981,8 2,8 8,0 4,9 5,1 9,2 1,5 -0,5 -16,6 01 22,8 11 i 31 -14,0 01
IV 990,4 990,2 986,3 990,2 13,9 22,0 16,7 17,3 22,9 12,2 10,2 3,0 08 29,6 29 5,0 08
V 988,9 988,7 988,5 988,7 16,8 24,6 18,5 19,6 25,6 14,3 12,5 8,5 16 30,0 31 10,4 16
VI 988,3 988,0 988,1 988,1 19,1 24,5 19,7 20,7 26,0 16,3 14,8 9,0 24 32,8 08 10,5 23
VII 988,6 988,5 988,4 988,5 20,4 25,9 21,6 22,3 27,1 18,0 16,2 12,2 09 32,8 21 14,6 01
VIII 991,0 990,9 990,6 990,8 21,0 28,4 23,3 24,0 29,9 18,8 17,2 10,5 27 33,6 23 12,5 27
IX 995,0 995,1 994,7 995,0 15,7 24,1 18,3 19,1 25,3 14,1 12,8 2,1 26 33,4 01 3,9 26
X 993,6 993,5 993,8 993,6 11,3 20,2 14,7 15,2 20,9 10,4 8,6 3,1 01 26,6 27 5,0 03
XI 994,3 994,3 994,4 994,3 5,7 10,7 8,0 8,1 12,0 4,8 3,0 -11,6 30 23,4 01 -9,1 30
XII 994,5 994,7 995,3 994,9 2,0 5,4 3,2 3,4 6,6 0,3 -1,3 -9,8 17 14,8 24 -7,6 17
God 990,6 990,5 990,3 990,6 10,9 17,1 12,8 13,4 18,2 9,3 7,5 -16,6 01.03. 33,6 23.08. -14,0 01.03.
GRADAAC 2018. godine φ=44° 51´ 33 i λ=18° 26´ 30 Hs=225 m, ht=2,0 m, hr=1,5 m
M J
E S
E C
In s
o la
c ij
H (%) e (hPa) O (0-8) ∑ R max Dat
MAX VISNA
SNJ.POKR. 7:00 14:00 21:00 Sred Min 7:00 14:00 21:00 Sred 7:00 14:00 21:00 Sred
I 78 64 74 72 34 6,0 6,9 6,4 6,4 5,1 5,2 5,1 5,1 109,5 60,6 11,6 03 1
II 89 77 87 84 33 5,3 5,5 5,5 5,4 6,9 6,7 6,8 6,8 46,4 88,0 14,5 04 19
III 83 65 76 75 33 6,2 6,7 6,4 6,4 6,4 6,6 5,5 6,2 91,2 96,6 26,8 23 29
IV 66 46 56 56 23 10,4 12,1 10,5 11,0 3,8 3,9 3,3 3,7 261,8 43,9 26,1 01 0
V 80 52 70 67 40 15,3 16,1 14,7 15,4 3,3 3,5 4,0 3,6 312,3 139,0 48,8 05 0
VI 82 61 77 73 44 18,1 18,4 17,4 18,0 4,1 5,1 4,9 4,7 236,6 129,5 19,9 30 0
VII 79 60 74 71 43 18,7 19,7 18,8 19,0 4,1 4,1 4,1 4,1 267,5 83,1 18,7 10 0
VIII 80 54 68 67 38 19,8 20,3 19,1 19,7 2,8 3,2 2,2 2,7 307,2 23,8 6,5 27 0
IX 78 48 62 63 34 14,4 14,5 13,3 14,0 2,9 3,5 2,3 2,9 249,1 40,8 22,0 25 0
X 82 50 64 65 23 11,0 11,7 10,6 11,1 4,1 3,7 3,9 3,9 187,3 28,0 10,4 09 0
XI 91 74 81 82 40 8,2 9,2 8,5 8,6 6,0 5,6 5,4 5,7 86,6 56,0 15,4 26 6
XII 76 68 75 73 37 5,4 6,1 5,8 5,7 6,3 6,0 5,5 5,9 68,6 63,8 27,4 15 33
God 80 60 72 71 23 11,4 12,2 12,1 11,7 4,7 4,8 4,4 4,6 2224,1 853,1 48,8 05.05. 33
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
°C
Srednje mjesene minimalne temperature na 5 cm
SREDNJA MINIMALNA TEMPERATURA NA 5 CM 2018 SREDNJA MINIMALNA TEMPERATURA NA 5 CM 1986-2015
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
°C
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
°C
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
°C
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
%
0,0
50,0
100,0
150,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
m m
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
O S
M IN
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
S A
T I
22
GRADAAC 2018. godine φ=44° 51´ 33 i λ=18° 26´ 30 Hs=225 m, ht=2,0 m, hr=1,5 m M
J E
S E
Tmin Tmax Tmin5 R SNJ
≤ -10,0 < 0,0 ≥ 20,0 < 0,0 ≥ 25,0 ≥ 30,0 < 0,0 ≥ 0,1 ≥ 1 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20 ≥ 50 ≥ 1 ≥ 10 ≥ 30 ≥ 50
I 0 8 0 1 0 0 17 12 9 6 2 0 0 2 0 0 0
II 2 19 0 4 0 0 24 20 14 8 2 0 0 18 7 0 0
III 1 15 0 4 0 0 16 21 15 8 1 1 0 14 9 0 0
IV 0 0 0 0 10 0 0 7 5 3 1 1 0 0 0 0 0
V 0 0 0 0 19 1 0 14 10 5 5 2 0 0 0 0 0
VI 0 0 2 0 17 9 0 15 13 10 6 0 0 0 0 0 0
VII 0 0 5 0 24 4 0 15 10 5 4 0 0 0 0 0 0
VIII 0 0 14 0 29 19 0 9 6 1 0 0 0 0 0 0 0
IX 0 0 0 0 18 3 0 6 4 2 2 1 0 0 0 0 0
X 0 0 0 0 4 0 0 9 8 2 1 0 0 0 0 0 0
XI 0 6 0 1 0 0 7 10 6 4 3 0 0 3 0 0 0
XII 0 14 0 2 0 0 18 12 8 3 2 1 0 10 8 5 0
God 3 62 21 12 121 36 82 150 108 57 29 6 0 47 24 5 0
GRADAAC 2018. godine φ=44° 51´ 33 i λ=18° 26´ 30 Hs=225 m, ht=2,0 m, hr=1,5 m
M J
E S
E C
<2/8 >6/8 >80% ≤30%
I 3 12 9 0 9 4 4 0 0 4 6 0 0 9 0 14
II 0 19 13 0 6 15 19 0 0 11 5 0 0 2 0 20
III 0 18 10 0 13 9 14 1 0 4 5 1 0 0 0 17
IV 5 6 1 4 8 0 0 2 0 1 7 1 2 0 0 2
V 5 2 0 0 14 0 0 13 0 0 3 0 10 0 0 1
VI 1 9 7 0 17 0 0 6 0 0 8 0 6 0 0 1
VII 3 5 5 0 12 0 0 10 0 0 4 0 6 0 0 0
VIII 11 2 3 0 10 0 0 6 0 0 2 0 19 0 0 1
IX 10 2 1 0 6 0 0 4 0 1 6 0 20 0 0 1
X 8 7 2 1 9 0 0 0 0 1 8 0 13 0 0 14
XI 2 16 14 1 9 4 3 0 0 10 0 0 1 1 0 21
XII 1 16 10 0 9 2 11 0 0 5 3 1 0 8 0 7
God 49 114 75 6 122 34 51 42 0 37 57 3 77 20 0 99
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa Tmin < 0,0 °C
SREDNJI BROJ DANA SA Tmin < 0,0 °C 2018 SREDNJI BROJ DANA SA Tmin < 0,0 °C 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa Tmax ≥ 25,0 °C
SREDNJI BROJ DANA SA Tmax ≥ 25,0 °C 2018 SREDNJI BROJ DANA SA Tmax ≥ 25,0 °C 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa R ≥ 1 mm
SREDNJI BROJ DANA SA R ≥ 1 mm 2018 SREDNJI BROJ DANA SA R ≥ 1 mm 1961-1990
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa SNJ ≥ 10 cm
SREDNJI BROJ DANA SA SNJ ≥ 10 cm 2018 SREDNJI BROJ DANA SA SNJ ≥ 10 cm 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa kišom
SREDNJI BROJ DANA SA KIŠOM 2018 SREDNJI BROJ DANA SA KIŠOM 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa snijegom
SREDNJI BROJ DANA SA SNJEGOM 2018 SREDNJI BROJ DANA SA SNIJEGOM 1961-1990
0,0
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa gradom
SREDNJI BROJ DANA SA GRADOM 2018 SREDNJI BROJ DANA SA GRADOM 1961-1990
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa grmljavinom
SREDNJI BROJ DANA SA GRMLJAVINOM 2018 SREDNJI BROJ DANA SA GRMLJAVINOM 1961-1990
23
GRADAAC 2018. godine φ=44° 51´ 33 i λ=18° 26´ 30 Hs=225 m, ht=2,0 m, hsv=15 m M
J E
S E
DD (%), FF (m/s)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C
DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF
I 2,5 2,2 1,4 1,4 1,2 1,3 2,1 1,9 6,6 2,4 8,9 2,0 8,8 2,2 10,3 2,5 13,4 2,8 11,8 2,7 4,7 2,8 2,2 2,6 1,9 2,7 3,7 2,4 11,6 1,9 9,0 2,3 0,0
II 5,3 1,9 3,4 1,8 4,6 2,0 6,7 1,7 7,1 2,5 6,3 1,7 3,5 1,3 4,0 2,2 4,2 2,3 3,1 2,2 2,5 2,0 2,1 2,5 2,3 2,3 6,4 2,4 19,1 1,5 19,3 2,3 0,0
III 3,1 2,0 2,4 1,9 2,0 2,0 3,7 2,3 7,2 1,9 7,7 1,9 4,9 2,0 8,6 2,7 8,9 2,9 9,7 2,8 4,5 2,5 3,6 3,1 1,9 2,5 4,3 2,2 11,3 1,4 16,3 2,5 0,0
IV 5,1 2,7 2,2 2,2 1,8 1,8 2,6 2,0 6,1 2,6 9,7 2,4 5,6 2,1 5,9 1,9 9,1 2,3 8,4 2,3 6,6 2,6 3,1 3,1 2,8 2,9 4,5 2,3 13,3 1,7 13,3 2,8 0,0
V 5,2 1,9 2,7 1,6 2,4 1,6 4,1 1,9 6,0 2,2 9,8 2,6 5,2 1,9 4,9 1,6 4,9 1,7 6,2 1,9 6,0 2,3 4,0 2,5 3,5 2,2 5,1 1,8 16,2 1,3 13,7 2,3 0,0
VI 4,2 2,5 2,7 1,9 1,8 1,7 1,9 2,0 2,6 1,6 3,6 1,8 4,1 1,8 4,5 1,6 4,6 1,6 6,5 2,0 6,1 2,2 4,2 2,2 3,2 2,8 7,7 2,2 27,0 2,0 14,9 3,2 0,0
VII 4,1 2,1 1,9 1,6 1,1 1,5 2,2 1,6 3,2 1,7 5,2 1,9 3,1 1,5 3,8 1,4 3,2 1,6 5,3 1,9 6,6 2,3 5,6 2,4 4,3 2,4 11,1 2,0 25,3 1,8 14,1 2,6 0,0
VIII 5,6 1,9 3,3 1,8 2,2 1,7 4,2 1,7 5,4 1,9 6,6 1,7 5,0 1,5 5,2 1,3 5,5 1,4 7,6 1,8 6,6 2,0 2,8 1,6 2,4 1,3 5,2 1,6 18,4 1,3 14,0 2,3 0,0
IX 5,3 2,7 2,6 2,1 2,6 1,6 3,1 1,6 5,7 1,9 6,1 1,7 5,3 1,6 5,9 1,5 4,5 1,6 6,4 2,1 6,8 2,2 4,6 2,4 4,1 2,2 7,9 1,7 16,7 1,4 12,4 2,7 0,0
X 3,5 1,9 2,0 1,8 2,2 1,3 3,0 1,4 5,4 2,1 7,1 2,2 9,3 2,2 9,6 2,5 6,6 1,9 7,8 2,3 4,0 2,1 3,3 2,3 2,4 1,6 5,2 1,4 16,9 1,1 11,6 2,2 0,0
XI 3,8 1,7 1,9 1,2 2,1 1,2 4,0 1,4 8,3 1,5 14,1 1,7 10,4 1,8 5,2 1,5 4,5 1,8 5,4 2,3 1,4 1,4 1,0 1,1 0,9 1,8 3,9 1,7 15,7 1,3 17,4 2,6 0,0
XII 2,3 1,7 1,3 1,3 0,8 1,1 1,2 1,2 2,8 1,7 4,0 1,6 6,0 1,9 7,3 2,2 10,6 2,7 10,9 2,6 6,0 2,4 4,0 2,5 2,9 2,3 6,5 1,9 23,4 1,8 10,1 2,8 0,0
God 4,2 2,1 2,3 1,7 2,1 1,6 3,2 1,7 5,5 2,0 7,4 1,9 5,9 1,8 6,3 1,9 6,7 2,0 7,4 2,3 5,2 2,2 3,4 2,4 2,7 2,3 6,0 2,0 17,9 1,5 13,8 2,6 0,0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
RUA VJETRA ZA MS GRADAAC estine pojedinih pravaca vjetra u %
0
0,5
1
1,5
2
2,5
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
RUA VJETRA ZA MS GRADAAC Srednja brzina pojedinih pravaca vjetra u m/s
24
MJESENI I GODIŠNJI PREGLED KLIMATOLOŠKIH PODATAKA ZA MS IVAN SEDLO
IVAN SEDLO 2018. godine φ=43° 45´ 04 i λ=18° 02´ 10 Hs=967 m, Hbg=968,0 m, ht=2,0 m, hr=1,5 m
M J
E S
E C
P (hPa) T (°C) Ekstremne temperature
7:00 14:00 21:00 Sred 7:00 14:00 21:00 Sred max min min5 T min5 Dat T max Dat T min Dat
I 906,9 906,5 907,1 906,8 0,4 4,4 1,6 2,0 5,4 -1,0 -1,3 -9,9 18 13,4 29 -6,9 18
II 900,9 900,6 901,4 900,9 -3,5 -0,2 -2,6 -2,2 1,2 -4,4 -3,9 -16,0 27 9,7 17 -16,4 27
III 896,8 896,5 896,6 896,7 0,7 5,0 2,4 2,6 6,4 -0,5 -0,7 -16,4 01.03. 14,0 18 -16,4 01
IV 907,7 907,1 901,1 907,5 8,5 17,2 11,1 12,0 18,6 6,8 5,1 -0,5 02 24,8 23 -0,4 02
V 907,0 906,2 906,9 906,7 11,1 18,8 12,0 13,5 20,4 9,0 8,0 4,4 18 25,4 29 5,0 18
VI 906,9 906,2 906,9 906,7 12,9 18,5 14,0 14,9 20,3 11,3 10,9 4,0 24 27,6 12 4,6 24
VII 908,3 907,9 908,3 908,1 14,7 21,1 15,4 16,6 23,0 13,0 12,4 10,0 09 27,3 21 10,4 09
VIII 911,4 910,7 911,2 911,1 15,4 23,9 16,2 17,9 25,2 14,0 13,6 9,4 27 29,9 09 i 10 9,4 27
IX 914,3 914,0 914,2 914,2 10,3 19,4 11,6 13,2 21,0 9,0 8,5 -2,1 27 25,9 21 -1,4 27
X 912,6 911,9 912,7 912,4 7,4 15,0 9,6 10,4 16,3 6,4 5,9 0,6 25 20,8 06 0,9 25
XI 911,8 910,9 911,6 911,4 3,8 8,7 4,9 5,6 9,8 2,8 2,5 -4,9 30 19,7 04 -6,0 30
XII 911,1 910,4 911,5 911,0 -2,5 1,1 -1,7 -1,2 2,0 -3,6 -3,7 -9,4 17 7,4 23 -9,2 16
God 908,0 907,4 907,5 907,8 6,6 12,7 7,9 8,8 14,1 5,2 4,8 -16,4 01.03. 29,9 09.i 10.08. -16,4 27.02. i 01.03.
IVAN SEDLO 2018. godine φ=43° 45´ 04 i λ=18° 02´ 10 Hs=967 m, ht=2,0 m, hr=1,5 m
M J
E S
E C
In s
o la
c ij
H (%) e (hPa) O (0-8) ∑ R max Dat
MAX VISNA
SNJ.POKR. 7:00 14:00 21:00 Sred Min 7:00 14:00 21:00 Sred 7:00 14:00 21:00 Sred
I 90 74 86 83 37 5,8 6,0 5,9 5,9 5,5 5,9 5,8 5,8 78,6 83,7 24,1 18 18
II 96 83 92 90 44 4,8 5,2 4,9 5,0 6,9 7,0 6,6 6,8 43,0 212,8 57,3 03 62
III 94 76 89 86 40 6,3 6,7 6,6 6,5 6,9 7,3 6,4 6,8 83,4 233,6 30,7 03 57
IV 85 48 72 68 25 9,5 8,8 9,5 9,3 4,6 4,4 2,6 3,8 224,5 98,4 55,9 01 2
V 96 62 90 83 39 12,7 13,2 12,7 12,9 5,1 5,8 5,6 5,5 214,7 116,7 20,4 30 0
VI 97 72 89 86 45 14,4 15,2 14,2 14,6 5,4 6,4 5,5 5,8 173,6 129,3 32,1 23 0
VII 93 66 89 83 40 15,6 16,2 15,5 15,7 5,1 5,4 3,7 4,7 221,0 83,5 25,2 17 0
VIII 96 60 90 82 39 16,8 17,2 16,6 16,8 5,4 4,8 4,0 4,7 243,5 74,8 23,6 16 0
IX 95 54 87 79 32 12,2 12,2 12,3 12,2 4,0 4,6 2,8 3,8 220,6 32,4 14,6 08 0
X 93 63 87 81 37 9,7 10,4 10,5 10,2 4,9 4,4 4,3 4,5 154,2 145,8 60,6 29 0
XI 93 72 89 84 41 7,7 8,1 8,0 7,9 6,6 5,9 5,6 6,0 72,7 132,4 44,4 20 6
XII 94 79 92 88 40 5,0 5,3 5,1 5,1 6,0 6,5 5,2 5,9 41,1 119,3 31,7 15 60
God 93 67 88 83 25 10,0 10,4 10,1 10,2 5,5 5,7 4,8 5,4 1770,9 1462,7 60,6 29.10. 62
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
°C
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
°C
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
°C
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
°C
Srednje mjesene minimalne temperature na 5 cm
SREDNJA MINIMALNA TEMPERATURA NA 5 CM 2018 SREDNJA MINIMALNA TEMPERATURA NA 5 CM 1961-1990
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
%
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
m m
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
O S
M IN
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
S A
T I
25
IVAN SEDLO 2018. godine φ=43° 45´ 04 i λ=18° 02´ 10 Hs=967 m, ht=2,0 m, hr=1,5 m M
J E
S E
Tmin Tmax Tmin5 R SNJ
≤ -10,0 < 0,0 ≥ 20,0 < 0,0 ≥ 25,0 ≥ 30,0 < 0,0 ≥ 0,1 ≥ 1 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20 ≥ 50 ≥ 1 ≥ 10 ≥ 30 ≥ 50
I 0 23 0 3 0 0 21 15 11 5 2 1 0 21 6 0 0
II 4 23 0 12 0 0 22 26 22 13 7 2 1 21 15 8 3
III 1 15 0 4 0 0 16 24 21 14 9 4 0 21 14 5 1
IV 0 1 0 0 0 0 1 11 6 4 3 1 1 1 0 0 0
V 0 0 0 0 2 0 0 16 14 9 4 1 0 0 0 0 0
VI 0 0 0 0 6 0 0 20 17 9 3 2 0 0 0 0 0
VII 0 0 0 0 10 0 0 17 13 4 2 1 0 0 0 0 0
VIII 0 0 0 0 21 0 0 13 10 5 3 1 0 0 0 0 0
IX 0 1 0 0 3 0 1 7 5 2 1 0 0 0 0 0 0
X 0 0 0 0 0 0 0 11 9 5 3 2 1 0 0 0 0
XI 0 8 0 4 0 0 9 12 9 6 5 2 0 3 0 0 0
XII 0 26 0 9 0 0 25 16 11 7 6 1 0 25 15 8 5
God 5 97 0 32 42 0 95 188 148 83 48 18 3 92 50 21 9
IVAN SEDLO 2018. godine φ=43° 45´ 04 i λ=18° 02´ 10 Hs=967 m, ht=2,0 m, hr=1,5 m
M J
E S
E C
<2/6 >6/8 >80% ≤30%
I 4 20 14 0 9 11 24 0 0 17 10 0 0 0 0 4
II 1 20 17 0 8 21 22 1 0 23 3 0 0 2 1 6
III 1 23 17 0 18 11 21 4 0 23 10 0 0 0 0 5
IV 8 6 4 4 14 1 1 2 0 7 2 0 7 0 0 1
V 0 14 6 0 21 0 0 18 0 20 0 0 5 0 0 2
VI 0 11 8 0 21 0 0 9 0 16 0 0 2 0 0 5
VII 3 8 9 0 19 0 0 13 0 18 0 0 9 0 0 4
VIII 3 10 3 0 12 0 0 15 0 20 0 0 11 0 0 5
IX 5 6 2 0 8 0 0 3 0 7 0 0 19 1 0 0
X 5 12 8 0 13 0 0 3 0 14 5 2 8 0 0 1
XI 4 19 10 0 10 5 6 1 0 16 0 0 0 0 2 3
XII 2 17 16 0 7 14 26 0 0 22 5 0 0 3 0 4
God 36 166 114 4 160 63 100 69 0 203 35 2 61 6 3 40
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa Tmin < 0,0 °C
SREDNJI BROJ DANA SA Tmin < 0,0 °C 2018 SREDNJI BROJ DANA SA Tmin < 0,0 °C 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa Tmax ≥ 25,0 °C
SREDNJI BROJ DANA SA Tmax ≥ 25,0 °C 2018 SREDNJI BROJ DANA SA Tmax ≥ 25,0 °C 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa R ≥ 1 mm
SREDNJI BROJ DANA SA R ≥ 1 mm 2018 SREDNJI BROJ DANA SA R ≥ 1 mm 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa SNJ ≥ 10 cm
SREDNJI BROJ DANA SA SNJ ≥ 10 cm 2018 SREDNJI BROJ DANA SA SNJ ≥ 10 cm 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa kišom
SREDNJI BROJ DANA SA KIŠOM 2018 SREDNJI BROJ DANA SA KIŠOM 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa snijegom
SREDNJI BROJ DANA SA SNJEGOM 2018 SREDNJI BROJ DANA SA SNIJEGOM 1961-1990
0,0
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa gradom
SREDNJI BROJ DANA SA GRADOM 2018 SREDNJI BROJ DANA SA GRADOM 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa grmljavinom
SREDNJI BROJ DANA SA GRMLJAVINOM 2018 SREDNJI BROJ DANA SA GRMLJAVINOM 1961-1990
26
MJESENI I GODIŠNJI PREGLED KLIMATOLOŠKIH PODATAKA ZA MS JAJCE
JAJCE 2018. godine φ=44° 20´ 34 i λ=17° 16´ 04 Hs=430 m, Hbm=440,0 m, ht=2,0 m, hr=1,5 m
M J
E S
E C
P (hPa) T (°C) Ekstremne temperature
7:00 14:00 21:00 Sred 7:00 14:00 21:00 Sred max min min5 T min5 Dat T max Dat T min Dat
I - - - - - - - - - - - - - - - - -
II 961,9 961,5 962,6 962,0 -1,4 2,3 -0,4 0,0 3,3 -2,3 -2,1 -12,8 27 14,2 02 -12,2 28
III 956,6 955,7 955,9 956,1 1,2 9,1 4,3 4,7 10,2 -0,1 0,0 -14,3 01.03. 19,8 11 -13,3 01
IV 966,6 965,0 960,7 965,8 8,9 21,4 13,8 14,5 22,8 6,9 5,6 -1,4 07 30,0 23 i -0,1 07
V 965,3 963,7 964,9 964,6 13,2 21,9 15,6 16,6 24,6 11,5 11,0 4,2 17 30,0 31 5,1 17
VI 964,8 963,6 964,6 964,3 15,6 22,8 17,6 18,4 24,8 14,0 14,0 6,1 24 31,7 21 7,2 24
VII - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIII - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX 971,2 969,8 970,9 970,7 11,4 23,0 14,1 15,7 24,4 10,6 10,6 0,2 26 29,6 23 0,9 26
X 969,3 967,7 969,2 968,7 9,3 19,0 12,2 13,2 20,1 8,7 8,0 1,6 26 24,7 17 2,6 26
XI 968,8 967,9 968,8 968,5 4,5 11,5 6,6 7,3 12,5 3,8 3,7 -2,3 30 22,0 2 -2,2 30
XII 969,7 969,1 969,9 969,6 -1,1 4,0 0,0 0,7 4,8 -2,4 -2,7 -9,5 17 12,5 22 -7,8 17
God - - - - - - - - - - - - - - - - -
JAJCE 2018. godine φ= 44° 20´ 34 i λ= 17° 16´ 04 Hs=430m, ht=2,0 m, hr= 1,5 m
M J
E S
E C
In s
o la
c ij
H (%) e (hPa) O (0-8) ∑ R max Dat
MAX VISNA
SNJ.POKR. 7:00 14:00 21:00 Sred Min 7:00 14:00 21:00 Sred 7:00 14:00 21:00 Sred
I - - - - - - - - - - - - - - - - - -
II 88 75 86 83 52 5,1 5,6 5,3 5,3 7,3 6,8 6,8 6,9 43,5 104,2 16,3 04 16
III 89 63 80 77 38 6,1 7,4 6,7 6,7 6,7 6,6 5,4 6,3 97,4 92,9 15,7 19 12
IV 83 39 69 64 19 9,5 9,5 10,8 9,9 4,9 5,2 2,7 4,3 232,8 40,7 23,7 01 0
V 89 59 84 78 31 13,7 15,2 14,9 14,6 6,5 6,3 4,4 5,7 196,6 99,1 30,5 24 0
VI 90 63 87 80 35 16,1 17,0 17,5 16,8 6,0 6,7 5,3 6,0 172,5 128,5 21,1 18 0
VII - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIII - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX 95 50 88 78 32 13,2 14,3 14,5 14,0 7,2 4,8 2,4 4,8 206,5 37,5 29,4 25 0
X 92 55 83 77 36 10,8 12,1 11,8 11,6 6,7 3,6 3,7 4,6 158,9 45,0 13,7 29 0
XI 92 66 86 81 42 8,0 9,1 8,7 8,6 7,8 5,6 5,4 6,2 68,5 76,3 37,6 11 3
XII 94 73 91 86 39 5,4 6,0 5,3 5,6 6,4 6,3 4,6 5,8 65,6 89,5 23,3 15 37
God - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
%
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
m m
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
O S
M IN
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
S A
T I
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
%
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
m m
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
O S
M IN
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
S A
T I
27
JAJCE 2018. godine φ= 44° 20´ 34 i λ= 17° 16´ 04 Hs=430 m, ht=2,0 m, hr= 1,5 m M
J E
S E
Tmin Tmax Tmin5 R SNJ
≤ -10,0 < 0,0 ≥ 20,0 < 0,0 ≥ 25,0 ≥ 30,0 < 0,0 ≥ 0,1 ≥ 1 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20 ≥ 50 ≥ 1 ≥ 10 ≥ 30 ≥ 50
I - - - - - - - - - - - - - - - - -
II 2 22 0 4 0 0 19 19 12 7 5 0 0 22 9 0 0
III 1 18 0 1 0 0 19 21 15 7 4 0 0 11 2 0 0
IV 0 1 0 0 12 2 1 6 5 2 1 1 0 0 0 0 0
V 0 0 0 0 12 1 0 16 15 4 3 1 0 0 0 0 0
VI 0 0 0 0 17 6 0 20 18 10 4 1 0 0 0 0 0
VII - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIII - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX 0 0 0 0 18 0 0 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0
X 0 0 0 0 0 0 0 10 6 3 3 0 0 0 0 0 0
XI 0 4 0 0 0 0 4 7 6 2 2 2 0 1 0 0 0
XII 0 23 0 5 0 0 25 10 8 7 4 1 0 11 9 2 0
God - - - - - - - - - - - - - - - - -
JAJCE 2018. godine φ= 44° 20´ 34 i λ= 17° 16´ 04 Hs=430 m, ht=2,0 m, hr= 1,5 m
M J
E S
E C
I - - - - - - - - - - - - - - - -
II - - 12 0 - - - - - - - - - - - - III - - 6 0 - - - - - - - - - - - - IV - - 2 9 - - - - - - - - - - - - V - - 4 0 - - - - - - - - - - - - VI - - 7 0 - - - - - - - - - - - - VII - - - - - - - - - - - - - - - - VIII - - - - - - - - - - - - - - - - IX - - 1 0 - - - - - - - - - - - - X - - 0 0 - - - - - - - - - - - - XI - - 7 0 - - - - - - - - - - - - XII - - 10 0 - - - - - - - - - - - -
God - - - - - - - - - - - - - - - -
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa Tmin < 0,0 °C
SREDNJI BROJ DANA SA Tmin < 0,0 °C 2018 SREDNJI BROJ DANA SA Tmin < 0,0 °C 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa Tmax ≥ 25,0 °C
SREDNJI BROJ DANA SA Tmax ≥ 25,0 °C 2018 SREDNJI BROJ DANA SA Tmax ≥ 25,0 °C 1961-1990
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa R ≥ 1 mm
SREDNJI BROJ DANA SA R ≥ 1 mm 2018 SREDNJI BROJ DANA SA R ≥ 1 mm 1961-1990
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B R
Srednji broj dana sa SNJ ≥ 10 cm
SREDNJI BROJ DANA SA SNJ ≥ 10 cm 2018 SREDNJI BROJ DANA SA SNJ ≥ 10 cm 1961-1990
28
JAJCE 2018. godine φ= 44° 20´ 34 i λ= 17° 16´ 04 Ha=430 m, ham=20,0 m M
J E
S E
DD (%), FF (m/s)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C
DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF DD FF
I 3,0 1,6 4,0 1,6 7,5 1,1 16,0 1,2 10,9 1,1 6,1 0,9 5,0 0,9 2,8 1,4 5,1 1,5 6,2 1,6 6,5 1,7 5,9 1,4 8,6 2,6 5,8 2,0 4,6 1,6 2,0 1,5 0,0
II 8,5 3,1 4,0 2,1 5,1 1,2 11,8 1,1 7,0 1,2 3,4 1,4 2,7 2,0 2,4 2,2 3,1 1,6 3,1 1,1 2,4 1,6 6,4 2,4 19,6 2,4 10,7 1,8 6,1 1,6 3,7 1,7 0,0
III 2,8 1,9 3,5 1,8 4,9 1,3 11,6 1,1 9,8 1,2 4,3 1,0 3,2 1,7 4,3 2,1 5,7 2,0 8,0 1,7 5,8 2,7 8,6 2,4 13,3 2,4 6,7 1,7 3,6 1,6 3,8 1,8 0,0
IV 3,8 2,1 3,9 2,2 4,5 2,3 10,2 1,3 11,4 1,1 5,8 1,0 6,0 1,5 4,9 1,7 5,9 1,1 8,7 1,5 11,9 1,6 10,1 2,0 5,2 2,1 3,9 1,8 2,0 1,5 1,8 1,8 0,0
V 3,4 2,2 3,0 2,7 4,6 1,9 13,3 1,5 11,3 1,4 4,6 1,0 3,8 0,9 3,9 1,2 7,5 1,1 9,4 1,5 9,0 1,7 10,2 2,0 7,9 2,2 4,3 1,9 2,7 1,6 1,2 1,6 0,0
VI 3,2 1,8 5,5 2,5 6,0 2,1 12,5 1,5 11,6 1,3 5,2 0,9 3,5 1,0 3,4 0,8 6,0 1,0 6,4 1,2 7,3 1,6 9,2 1,9 10,5 1,9 4,9 1,9 3,2 1,4 1,5 1,7 0,0
VII 5,5 1,3 4,3 2,0 3,6 1,4 12,0 1,3 11,3 1,3 4,9 0,9 4,3 0,8 2,0 0,8 5,7 1,0 8,0 1,2 5,8 1,3 9,2 1,8 8,4 1,8 8,4 1,8 4,0 1,9 2,7 1,8 0,0
VIII 15,9 0,3 2,8 2,0 3,5 1,3 10,8 1,4 14,1 1,2 3,9 1,0 4,3 0,9 2,8 0,7 5,4 1,1 9,8 1,5 4,8 1,7 7,4 1,9 6,2 2,0 5,2 1,5 0,9 1,4 2,2 1,5 0,0
IX 3,3 2,1 3,5 2,7 3,1 2,2 8,2 1,2 16,4 1,2 7,6 0,9 5,8 0,6 5,1 0,9 8,3 1,0 12,0 1,3 8,2 1,4 6,3 1,9 3,8 1,9 4,3 1,5 1,5 1,3 2,5 1,7 0,0
X 2,8 2,3 1,7 1,8 3,6 1,3 11,2 1,1 15,2 1,2 6,9 1,6 5,7 2,0 7,0 1,5 7,7 1,5 8,3 1,6 6,3 1,4 5,7 1,9 9,0 2,1 4,8 1,9 2,2 1,5 1,9 1,6 0,0
XI 5,4 2,3 4,4 2,2 4,0 1,1 11,1 1,0 11,7 0,9 5,8 0,7 3,6 0,8 3,1 0,8 3,3 1,1 5,4 1,2 6,5 1,1 6,3 1,3 12,5 2,4 8,8 1,8 3,5 1,4 4,6 1,4 0,0
XII 3,1 1,2 4,7 1,4 9,3 1,1 20,4 1,0 18,4 0,9 6,2 0,8 2,2 0,7 2,0 0,8 2,7 0,8 4,8 1,1 3,2 1,2 3,6 1,6 6,5 2,0 5,0 1,6 4,3 1,2 3,6 1,3 0,0
God 5,1 1,8 3,8 2,1 5,0 1,5 12,4 1,2 12,4 1,1 5,4 1,0 4,2 1,1 3,6 1,3 5,5 1,2 7,5 1,4 6,5 1,6 7,4 1,9 9,3 2,1 6,1 1,8 3,2 1,5 2,6 1,6 0,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
RUA VJETRA ZA MS JAJCE estine pojedinih pravaca vjetra u %
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
RUA VJETRA ZA JAJCE Srednja brzina pojedinih pravaca vjetra m/s
29
MJESENI I GODIŠNJI PREGLED KLIMATOLOŠKIH PODATAKA ZA MS LIVNO
LIVNO 2018. godine φ=43° 49´ 22 i λ=17° 00´ 04 Hs=724 m, Hbm=728,0 m, ht=2,0 m, hr=1,5 m
M J
E S
E C
P (hPa) T (°C) Ekstremne temperature
7:00 14:00 21:00 Sred 7:00 14:00 21:00 Sred max min min5 T min5 Dat T max Dat T min Dat
I 933,8 933,2 934,1 933,7 1,2 7,2 3,0 3,6 8,4 -0,7 -2,6 -8,8 21 15,0 29 -6,4 21 i 26
II 927,0 926,8 927,7 927,2 -2,4 2,9 -0,8 -0,3 4,2 -3,6 -4,7 -19,2 27 12,6 17 -19,5 27
III 923,4 922,9 923,1 923,1 2,4 7,9 4,3 4,7 9,1 0,7 -1,2 -16,1 01 13,2 30 i 31