Metodický deň 3.2.2012

  • View
    22

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Metodick de 3.2.2012. Program: Vuba zkladov portovej streby Mgr. Pavel Hork Preitie vprrode MVDr. Michal Ondovk. Vuba zkladov portovej streby. v podmienkach zkladnej koly Koice marec 2007. Obsah. Bezpenos pri strebe m striea - popis zbrane Kde striea - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Vuka portovej streby

Bezpenos pri strebeNosenie zbrane na verejnosti len v puzdre, na strelnici stim hore alebo k zemi a zsadne nenabitej. Cudzej zbrane sa nedotkame!Nabjanie a mierenie len smerom k teru na palebnej iare a pod dohadom vedceho streby. Nikdy nemieri na in osobu ani nenabitou zbraou!Streba sa uskutouje a po povele a len do terov za-loench v lapai striel. Zastavuje sa povelom, ktor je nevyhnutn okamite repektova! Porucha sa hlsi tomu, kto riadi strebu.Po strebe sa vdy zbra kontroluje. Odklad sa len ne-nabit a zaisten. m striea - popis zbrane Vzduchovka SLAVIA 631muka

strelivo Diabolo 4,5 mm hlave nastaviten cienik

paba samoinn poistka nastaviten spKde strieaSo vzduchovkou prakticky vade, ak je mon dodra bezpenos pri strebe (telocvia, chodba, pivnica, povala...).Nutn lapae striel, prpadne ochrann dosky za nimi.Niekoko osvetovacch telies (1000 W).Podloka pod strelca, inienka, koberec.Pre najmench nejak opora, naprklad prevrten lavika.

Do oho strieaVhodn je akkovek ter, ale uiton je striea do sanho tera.Ter 8 x 5,5 cm znamen, e priemer prv-ho kruhu je 8 a ierneho kruhu 5,5 cm.Lapa striel je vyroben z kovu a jeho vn-torn ikm lamely zabezpeuj spoahliv zachytvanie striel.Do lapaa striel s elektricky ovldanm posuvom s potrebn psov tere.

Polohy pri strebePri zkladnom vcviku mono zaa strebu v a-hu s oporou, kde ruka alebo zbra je poloen na vhodnej opore.Pokroilej strieaj v ahu bez opory s pouitm streleckho kabta, remea a rukavice. Strelec le ikmo k smeru streby. Os zbrane s osou tela zviera asi 15 25o uhol.Poloha v kaku je u iakov len spestrenm. Labiln polohu v stoji trnuj len star a pokroi-lej strelci. Strelec stoj v miernom rozkroku bokom k teru. Paa, ktorou podopiera zbra je opret o bok.

DchanieV priebehu streby mus strelec dcha plne prirodzene. Normlnou pokojnou frekvenciou.Pri jemnom mieren a sasnom span zataj dych vo fze vdychu.Zadranie dychu trv 5 8 seknd.

SpanieOd kvality spania zvis presnos streby.Pri naveden zbrane na ter je prst na spti, ale nevykonva iadny tlak. Spte sa dotka ukazo-vk asi v tretine poslednho lnku.Vlastn spanie sa vykonva sasne s jem-nm mierenm pri zatajenom dychu.Tlak na sp mus by plynule narastajci a sme-rujci kolmo dozadu. Trv 2 4 sekundy.Zkladnou chybou je strhnutie spte. Nsledkom je vek rozptyl zsahov v teri.

Korekcia mieridiel a spteVkov korekcia sa rob otanm vkovej skrut-ky. Otanm k vym slam sa cienik dvha a tm aj zsah v teri. Jedno slo je zmena o 3 mm.Bon korekcia sa rob otanm bonej skrutky. Otanie doprava posva cienik doprava a tm aj zsah v teri. Jedna otka je zmena o 10 mm.Odpor spte je 3 10 N. Povoovanm skrutky sa odpor zmenuje. Jedna otka je zmena o 0,5 N.

ZdrojeIng. Jan Brych, Vladislav ak Pesn do tere, Svazarm Praha 1988Stelba z puky, Ralf Horneber Nvod na pouit Slavia 630/631www.google.sk

Vea portovch spechov!Mgr. Pavel HorkZ Kemarsk 30040 11 Koice

055 789 88 18www.k30.skzs@k30.sk